گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۹۳


سرسبزی باغ و گلشن و شمشادی
رقاص کن دلی و اصل شادی
ای آنکه هزار مرده را جان دادی
شاگرد تو می‌شوم که بس استادی