گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۹۶


شادی شادی و ای حریفان شادی
زان سوسن آزاد هزار آزادی
می‌گفت که دادی عاشقی من دادم
آری دادی مها و دادی دادی