گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۹۹


شمعی است دل مراد افروختنی
چاکیست ز هجر دوست بردوختنی
ای بی‌خبر از ساختن و سوختنی
عشق آمدنی بود نه آموختنی