گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۰۰


صد روز دراز گر به هم پیوندی
جان را نشود از این فغان خرسندی
ای آن که به این حدیث ما می‌خندی
مجنون نشدی هنوز دانشمندی