گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۰۲


عالم سبز است و هر طرف بستانی
از عکس جمال گل‌رخی خندانی
هر سو گهریست مشتعل از کانی
هر سو جانیست متصل با جانی