گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۰۶


عید آمد و عید بس مبارک عیدی
گر گردون را دهان بدی خندیدی
این هست ولیک اگر ز من بشنیدی
افسوس که عید عید ما را دیدی