گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱۰


کافر نشدی حدیث ایمان چکنی
بی‌جان نشدی حدیث جانان چکنی
در عربدهٔ نفس رکیکی تو هنوز
بیهوده حدیث سر سلطان چکنی