گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱۳


گر بگریزی چو آهوان بگریزی
ور بستیزی چون آهنان بستیزی
زان شاخ گلی که ما درآویخته‌ایم
ای مرغک زیرک به دو پا آویزی