گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۷


گر من مستم ز روی بدکرداری
ای خواجه برو تو عاقل و هشیاری
تو غره به طاعتی و طاعت داری
این آن سر پل نیست که می‌پنداری