گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۷


گفتم که چونی مها خوشی محزونی
گفتا مه را کسی نپرسد چونی
چون باشد طلعت مه گردونی
تابان و لطیف و خوبی و موزونی