گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۴۱


گفتی که تو دیوانه و مجنون خوئی
دیوانه توئی که عقل از من جوئی
گفتی که چه بی‌شرم و چه آهن روئی
آئینه کند همیشه آهن روئی