گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۴۶


لب بر لب هر بوسه ربائی بنهی
نوبت چو به ما رسد بهائی بنهی
جرم را همه عفو کنی بی‌سببی
وین جرم مرا تو دست و پائی نهی