گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۰


ماه آمد پیش او که تو جان منی
گفتش که تو کمترین غلامان منی
هر چند بدان جمع تکبر می‌کرد
می‌داشت طمع که گویمش آن منی