گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۴


مرغان ز قفس قفس ز مرغان خالی
تو مرغ کجائی که چنین خوشحالی
از نالهٔ تو بوی بقا می‌آید
می‌نال بر این پرده که خوش می‌نالی