گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۶


من با تو چنین سوخته خرمن تا کی
وز ما تو چنین کشیده دامن تا کی
این کار به کام دشمنانم تا چند
من در غم تو، تو فارغ از من تا کی