گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۸


من بی‌دلم ای نگار و تو دلداری
شاید که بهر سخن ز من نازاری
یا آن دل من که برده‌ای بازدهی
یا هر چه کنم ز بیدلی برداری