گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۹


من پیر فنا بدم جوانم کردی
من مرده بدم ز زندگانم کردی
می‌ترسیدم که گم شوم در ره تو
اکنون نشوم گم که نشانم کردی