گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۶۱


من جمله خطا کنم صوابم تو بسی
مقصود از این عمر خرابم تو بسی
من میدانم که چون بخواهم رفتن
پرسند چه کرده‌ای جوابم تو بسی