گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۶۵


من ذره بدم ز کوه بیشم کردی
پس مانده بدم از همه پیشم کردی
درمان دل خراب و ریشم کردی
سرمستک و دستک زن خویشم کردی