گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷۱


ناخوانده به هرجا که روی غم باشی
ور خوانده روی تو محرم آن دم باشی
تا کافر را خدا نخواند نرود
شرمت بادا ز کافری کم باشی