گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷۲


نقاش رخت اگر نه یزدان بودی
استاد تو در نقش تو حیران بودی
داغ مهرت اگر نه در جان بودی
در عشق تو جان بدادن آسان بودی