گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۰


هر روز ز عاشقی و شیرین رائی
مر عاشق را پیرهنی فرمائی
ای یوسف روزگار ما یعقوبیم
پیراهن تست چشم را بینائی