گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۳


هرگز به مزاج خود یکی دم نزنی
تا از دم خویش گردن غم نزنی
هر چند ملولی تو یقین است که تو
با اینکه ملولی ز کسی کم نزنی