گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۷


هر لحظه مها پیش خودم می‌خوانی
احوال همی پرسی و خود می‌دانی
تو سرو روانی و سخن پیش تو باد
می‌گویم و سر به خیره می‌جنبانی