گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۸


هم‌دست همه دست زنانم کردی
دو گوش کشان همچو کمانم کردی
خائیه بهر دهان چو نانم کردی
فی‌الجمله چنان شد که چنانم کردی