گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۹۱


یاد تو کنم میان یادم باشی
لب بگشایم در این گشادم باشی
گر شاد شوم ضمیر شادم باشی
حیله طلبم تو اوستادم باشی