گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۹۳


یکدم غم جان دار غم نان تا کی
وز پرورش این تن نادان تا کی
اندر ره طبل اشکم و نای و گلو
این رنج ز نخ به ضرب دندان تا کی