گروه نرم افزاری آسمان


1 / 15همه آنان از پیامبرند و پیامبر صلّی الله علیه و آله ، از ایشان است

سنن الترمذی به نقل از یَعلَی بن مُرّه ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : حسین ، از من است و من ، از حسینم . خداوند ، دوستدار حسین را دوست دارد . حسین ، سِبْطی از اَسباط (نَواده ای از نوادگان) است .

التاریخ الکبیر عن یعلی بن مرّه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :حُسَینٌ مِنّی وأنَا مِنهُ ، أحَبَّ اللّهُ مَن أحَبَّ الحَسَنَینِ ، الحَسَنُ والحُسَینُ سِبطانِ مِنَ الأَسباطِ . (1)

بشاره المصطفی عن یعلی بن مرّه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :حَسَنٌ مِنّی وأنَا مِنهُ ، أحَبَّ اللّهُ مَن أحَبَّهُ ، الحَسَنُ [وَالحُسَینُ] (2) سِبطانِ مِنَ الأَسباطِ . (3)

خصائص أمیر المؤمنین للنسائی عن حبشی بن جناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عَلِیٌّ مِنّی وأنَا مِنهُ . (4)

سنن الترمذی عن حبشی بن جناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عَلِیٌّ مِنّی وأنَا مِن عَلِیٍّ ، ولا یُؤَدّی عَنّی إلّا أنَا أو عَلِیٌّ . (5)1- .التاریخ الکبیر : ج 8 ص 415 الرقم 3536 ، المعجم الکبیر : ج 3 ص 32 ح 2586 و ج 22 ص 274 ح 701 ، تاریخ دمشق : ج 14 ص 150 ح 3464 ، مسند الشامیّین : ج 3 ص 184 ح 2043 عن یعلی بن اُمیّه وفیها «من أحبّه» بدل «من أحبّ» ، کنزالعمّال : ج 13 ص 662 ح 37684 ؛ شرح الأخبار : ج 3 ص 88 ح 1015 وفیه «من أحبّه» بدل «من أحبّ» ، بحارالأنوار : ج 37 ص 74 ح 40 .
2- .ما بین المعقوفین سقط من المصدر ، و أثبتناه من بحار الأنوار .
3- .بشاره المصطفی : ص156 ، بحار الأنوار : ج43 ص306 ح66 .
4- .خصائص أمیر المؤمنین للنسائی : ص137 ح69 ، المناقب لابن المغازلی : ص223 ح268 ، تاریخ دمشق : ج42 ص63 ح8407 عن بریده وح8408 عن أنس وص197 ح8662 ، الفردوس : ج3 ص61 ح4171 کلاهما عن عمران بن حصین ، البدایه والنهایه : ج7 ص344 عن بریده وفیه «إنّه منّی . . .» ؛ الخصال : ص496 ح5 ، بشاره المصطفی : ص20 کلاهما عن جابر ، الأمالی للصدوق : ص187 ح195 وص343 ح410 کلاهما عن ابن عبّاس وص65 ح30 عن ثابت بن أبی صفیّه عن الإمام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «هو منّی . . .» ، المناقب لابن شهر آشوب : ج3 ص212 .
5- .سنن الترمذی : ج5 ص636 ح3719 ، سنن ابن ماجه : ج1 ص44 ح119 ، المصنّف لابن أبی شیبه : ج 7 ص 495 ح 8 وفیهما «ولا یؤدّی عنّی إلّا علیّ» ، مسند ابن حنبل : ج6 ص162 ح17512 وص163 ح17518 17520 ، فضائل الصحابه لابن حنبل : ج2 ص594 ح1010 وص599 ح1023 ، خصائص أمیرالمؤمنین للنسائی : ص143 ح74 ، تاریخ دمشق : ج42 ص345 ح8922 8925 ، المناقب لابن المغازلی : ص222 ح267 وص227 ح272 ؛ الأمالی للمفید : ص56 ح2 عن سعد بن أبی وقّاص .التاریخ الکبیر به نقل از یَعلَی بن مُرّه ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : حسین ، از من است و من ، از اویم . خداوند ، دوستدار حسن و حسین را دوست دارد . حسن و حسین، دو سِبط از اَسباط اند . (1)

بشاره المصطفی به نقل از یَعلَی بن مُرّه ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : حسن ، از من است و من ، از اویم . خداوند ، دوستدارِ دوستدار اوست . حسن و حسین ، دو سِبط از اَسباط اند .

خصائص أمیر المؤمنین، نسایی به نقل از حبشی بن جناده ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : علی ، از من است و من ، از او هستم .

سنن الترمذی به نقل از حبشی بن جناده ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : علی ، از من است و من ، از علی هستم و پیام مرا، جز خودم یا علی ، [کسی] ابلاغ نمی کند .1- .درباره معنای «اسباط» ، ر . ک : ص 474 (پژوهشی در معنای واژه «سبط») .الأمالی للصدوق عن لیث بن أبی سلیم :أتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله عَلِیٌّ وفاطِمَهُ وَالحَسَنُ وَالحُسَینُ علیهم السلام کُلُّهُم یَقولُ : أنَا أحَبُّ إلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأَخَذَ صلی الله علیه و آله فاطِمَهَ علیهاالسلام مِمّا یَلی بَطنَهُ ، وعَلِیّا علیه السلا (1)

1 / 16التّحذیر مِن بُغضِهِم ومُخالَفَتِهِمتاریخ بغداد عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لَیلَهَ عُرِجَ بی إلَی السَّماءِ رَأَیتُ عَلی بابِ الجَنَّهِ مَکتوبا : لا إلهَ إلَا اللّهُ ، مُحَمَّدٌ رَسولُ اللّهِ ، عَلِیٌّ حِبُّ (2) اللّهِ ، وَالحَسَنُ وَالحُسَینُ صَفوَهُ اللّهِ ، فاطِمَهُ خِیَرَهُ اللّهِ ، عَلی باغِضِهِم لَعنَهُ اللّهِ . (3)

صحیفه الإمام الرضا علیه السلام بإسناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اِشتَدَّ غَضَبُ اللّهِ وَغَضَبُ رَسولِهِ عَلی مَن أهرَقَ دَمَ ذُرِّیَّتی ، أو آذانی فی عِترَتی . (4)1- .ا یَلی ظَهرَهُ ، وَالحَسَنَ علیه السلام عَن یَمینِهِ ، وَالحُسَینَ علیه السلام عَن یَسارِهِ ، ثُمَّ قالَ صلی الله علیه و آله : أنتُم مِنّی وأنَا مِنکُم . الأمالی للصدوق : ص64 ح26 ، روضه الواعظین : ص174 ، شرح الأخبار : ج2 ص490 ح869 وص492 ح874 ، بشاره المصطفی : ص205 عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه ، بحار الأنوار : ج37 ص35 ح1 .
2- .الحِبُّ : الحبیب (الصحاح : ج 1 ص 105 «حبب») .
3- .تاریخ بغداد : ج 1 ص 259 الرقم 88 ، تاریخ دمشق : ج 14 ص 170 ح 3511 ، المناقب للخوارزمی : ص 302 ح 297 ؛ الأمالی للطوسی : ص 355 ح 737 ، کشف الیقین : ص 449 ح 551 ، کشف الغمّه : ج 1 ص 94 وفیها «أمه» بدل «خیره» ، بحارالأنوار : ج 27 ص 4 ح 8 .
4- .صحیفه الإمام الرضا علیه السلام : ص 155 ح 99 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 27 ح 11 کلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام ، الأمالی للصدوق : ص 552 ح 739 عن إسماعیل عن الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیهما «دمی» بدل «دم ذرّیتی» ، بحارالأنوار : ج 43 ص 22 ح 15 ؛ ذخائر العقبی : ص 83 نحوه .الأمالی ، صدوق به نقل از لیث بن ابی سلیم : علی ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند ، در حالی که هر یک از آنان می گفت : من نزد پیامبر خدا محبوب ترینم . پیامبر صلی الله علیه و آله ، فاطمه علیهاالسلام را در پیش رویش ، علی علیه السلام را پشت سرش ، حسن علیه السلام را به سمت راستش و حسین علیه السلام را سمت چپش قرار داد و فرمود : «شما از من هستید و من از شما هستم» .

1 / 16خطر دشمنی و مخالفت با ایشان

تاریخ بغداد به نقل از ابن عبّاس ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : شبی که مرا به آسمان بردند ، دیدم بر درِ بهشت ، نوشته است : «خدایی جز خداوند [یگانه ]نیست . محمّد ، پیامبر خداست . علی ، دوست خداست . حسن و حسین ، برگزیدگان خدا هستند . فاطمه ، برگزیده خداست . لعنت خدا بر دشمن ایشان باد!» .

صحیفه الإمام الرضا علیه السلام به سندش ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خشم خدا و خشم پیامبرش بر کسی که خون فرزندانم را بریزد یا عترتم (خانواده ام) را بیازارد ، شدّت می گیرد .الخصال بإسناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اُدخِلتُ الجَنَّهَ ، فَرَأَیتُ عَلی بابِها مَکتوبا بِالذَّهَبِ : لا إلهَ إلَا اللّهُ ، مُحَمَّدٌ حَبیبُ اللّهِ ، عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّهِ ، فاطِمَهُ أمَهُ اللّهِ ، الحَسَنُ وَالحُسَینُ صَفوَهُ اللّهِ ، عَلی مُبغِضیهِم لَعنَهُ اللّهِ . (1)

بشاره المصطفی عن زید بن علیّ عن أبیه [زین العابدین] علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :وَالَّذی نَفسی بِیَدِهِ ، لا تُفارِقُ روحٌ جَسَدَ صاحِبِها حَتّی یَأکُلَ مِن ثِمارِ الجَنَّهِ أو مِن شَجَرَهِ الزَّقّومِ (2) ، وحینَ یَری مَلَکَ المَوتِ یَرانی ویَری عَلِیّا وفاطِمَهَ وحَسَنا وحُسَینا علیهم السلام ، فَإِن کانَ یُحِبُّنا قُلتُ : یا مَلَکَ المَوتِ ! ارفُق بِهِ؛ إنَّهُ کانَ یُحِبُّنی ، ویُحِبُّ أهلَ بَیتی . وإن کانَ یُبغِضُنا قُلتُ : یا مَلَکَ المَوتِ ، شَدِّد عَلَیهِ؛ إنَّهُ کانَ یُبغِضُنی ، ویُبغِضُ أهلَ بَیتی . (3)

راجع : ج 2 ص 40 (الفصل الثانی / فضل حبهما وخطر بغضهما) .1- .الخصال : ص 324 ح 10 ، کنزالفوائد : ج 1 ص 149 وفیه «آیه» بدل «أمه» ، مئه منقبه : ص 109 ح 54 ، بحارالأنوار : ج 27 ص 3 ح 6 ؛ مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج 1 ص 108 کلّها عن إسماعیل بن موسی عن أبیه الإمام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله .
2- .الزقّوم : ما وصفَ اللّه ُ فی کتابه العزیز فقال : «إِنَّهَا شَجَرَهٌ تَخْرُجُ فِی أَصْلِ الْجَحِیمِ * طَلْعُهَا کَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّیَطِینِ» وهی فعّول من الزَّقْم : اللَّقم الشدید ، والشُّرب المُفرِط (النهایه : ج 2 ص 306 «زقم») .
3- .بشاره المصطفی : ص 6 ، بحارالأنوار : ج 6 ص 194 ح 43 ؛ مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج 1 ص 109 بزیاده «لا یحبّنا إلّا مؤمن ، ولا یبغضنا إلّا منافق شقیّ» فی آخره .الخصال به سندش ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به بهشت ، در آورده شدم . دیدم بر درش با طلا نوشته است : «خدایی جز خدای [یگانه] نیست . محمّد ، دوست خداست . علی ، ولیّ خداست . فاطمه ، کنیز خداست . حسن و حسین ، برگزیدگان خدایند . لعنت خدا بر دشمنان ایشان باد!» .

بشاره المصطفی به نقل از زید بن علی ، از پدرش امام زین العابدین علیه السلام ، از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سوگند به آن که جانم به دست اوست ، روح از بدن کسی جدا نمی شود تا آن گاه که یا از میوه های بهشت یا از درخت زَقّوم [در دوزخ ]بخورد و هنگامی که فرشته مرگ را می بیند ، من ، علی ، فاطمه ، حسن و حسین را می بیند . اگر دوستدار ما باشد ، می گویم : «ای فرشته مرگ ! با او مدارا کن . او مرا و اهل بیتم را دوست دارد» و اگر دشمن ما باشد ، می گویم : «ای فرشته مرگ ! بر او سخت بگیر . او با من و اهل بیتم ، دشمن است» . (1)

ر . ک : ج 2 ص 41 (فصل دوم / فضیلت دوست داشتن آنها و خطر دشمنی با آنان) .1- .مقتل الحسین خوارزمی ، در آخر ، این افزوده را دارد : «ما را دوست نمی دارد ، مگر مؤمن ، و دشمن نمی دارد ، مگر منافق بَدفرجام» .الفَصْلُ الثِّانی : الفَضائِلُ الّتی یشترک فیها مَعَ أخیهِ2 / 1بُنُوَّهُ النَّبِیِّ صلّی الله علیه و آله2 / 1 1سَمّاهُمَا القُرآنُ ابنَیهِدلائل النبوّه لأبی نعیم عن جابر فی تَفسیرِ آیَهِ المُباهَلَهِ : «وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ» (1) : رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وعَلِیٌّ ، «أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ» (2) : الحَسَنُ وَالحُسَینُ ، «وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ» (3) : فاطِمَهُ عَلَیهِمُ السَّلامُ أجمَعینَ . (4)

مجمع البیان فی قَولِهِ تَعالی : «نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ» : أجمَعَ المُفَسِّرونَ عَلی أنَّ المُرادَ بِأَبنائِنَا الحَسَنُ وَالحُسَینُ علیهماالسلام 5 . 61- .آل عمران : 61 .
2- .دلائل النبوّه لأبی نعیم : ص 354 الرقم 244 ، المناقب لابن المغازلی : ص 263 الرقم 310 ، شواهد التنزیل : ج 1 ص 159 الرقم 170 ؛ العمده : ص 191 کلّها عن الشعبی ، وفیها « أنفسنا علیّ بن أبی طالب علیه السلام» بدل « « وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ » رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلیّ» وراجع : تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 3 ص 300 .
3- .مجمع البیان : ج 2 ص 763 ، بحارالأنوار : ج 21 ص 278 .
4- .راجع : ص 418 (الفصل الأول / مرافقه النبی صلی الله علیه و آله فی المباهله) .