گروه نرم افزاری آسمان

 هیئت در پشت پرده

آمد به چه نحو؟ دردرونِ پرده
از شدتِ غیظ، خون به لب آورده
پاهاش برهنه بر کفش داسِ کهن
بالا زده آستین، یقه وا کرده.
با این همه ازچه دردرون پرده ست؟
از حبس نمی شود دلش آزرده؟

ای برزگر ،ای رفیق من، ای همکار
از کاِرتو خون به عرق تو پرورده
هروقت که هم صدا شدی با این مرد
فریاد زدید هر دو با هم در دِه
این پرده زهم دریده خواهد گردید
چیزی به نهان نماند اندر پرده.

۱۰ مهرماه سال۱۳۱۰

تایپ شده توسط پری جلالی پور


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت