گروه نرم افزاری آسمان

 وقت تمام ست

رفقا وقت تمام ست، تمام
مرده اندر گور
زنده ئی یا بر جا
داد باید
کارآنان انجام.

با جنونِ دشمن
وقت کوشیدن نیست
می به خُم دیدی کف
جوش می باید زد
با دمِ بادی سرد
وقت جوشیدن نیست
تو بکن آنچه را باید و،آنت شاید.

نا روا گفتم، گآه
روی ره می پاید
تا بماند بیمار
ناقص و بی اندام
رفقا وقت تمام ست، تمام.
۲۱ خردادماه سال۱۳۲۵

تایپ شده توسط پری جلالی پور


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت