گروه نرم افزاری آسمان

امام صادق و مشكلات جامعه


معتب كه عهده دار خدمات منزل امام صادق عليه السلام بود ميگويد: بر اثر كميابى مواد غذائى در بازار مدينه قيمت اجناس بالا رفت .
امام عليه السلام بمن فرمود: در منزل چه مقدار خواربار داريم ؟ گفتم بقدر مصارف چندين ماه . فرمود: همه آنها را در بازار براى فروش عرضه كن . معتب از سخن امام بشگفت آمد، عرض كردم اين چه دستورى است كه ميفرمائيد؟ حضرت سخن خود را دوباره تكرار كرد و با تاءكيد فرمود: تمام خواربار موجود منزل را ببر و در بازار بفروش برسان معتب گفت :
فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما بيوم و قال : يا معتب اجعل قوت عيالى نصفا شعيرا و نصفا حنطة .
پس از آنكه امر حضرت را اجراء نمودم و خواربار موجود منزل را فروختم بمن فرمود: اينك وظيفه دارى احتياجات غذائى منزل مرا، مانند اكثريت متوسط مردم ، روزبروز خريدارى كنى بعلاوه فرمود: قوت خانواده ام بايد از مخلوطى تهيه شود كه نيمش جو و نيمش گندم باشد