دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

فهرست جلد دوم

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست جلد دوم


قسمت01بخش1"آيات 185- 183 بقره
قسمت01بخش2"سوره بقره ، آيات 185 - 183
قسمت01بخش3"ويژگيهاى بيانى آيات تشريع روزه
قسمت01بخش4"بيان آيات
قسمت01بخش5"كلماتى در آيه وجوب روزه كه مفاد آن تسهيل امر روزه براى مؤ منين است
قسمت01بخش6"مقايسه اى بين سياق آيات روزه با آيات قصاص و وصيت
قسمت01بخش7"ويژگيهاى تعبير به (يا ايها الذين آمنوا)
قسمت01بخش8"معناى لغوى (صيام ) و (صوم ) و منظور از (الذين من قبلكم ) در آيه شريفه
قسمت01بخش9"روزه در اديان و اقوام ديگر، در بيان فلسفه و حكمت عمده روزه در اسلام
قسمت01بخش10"هدف از تشريح روزه در اسلام
قسمت01بخش11"بيام فايده روزه و اينكه نفع آن عايد خود انسان مى شود
قسمت01بخش12"گفتار بعضى از مفسرين عامه در باره (اياما معدودات ) و رد آن
قسمت01بخش13"استحباب روزه در روز عاشورا از بدعت هاى ابداعى بنى اميه است
قسمت01بخش14"روزه بر مريض و مسافر واجب نيست
قسمت01بخش15"روزه بر مسافر و مريض حرام است ، نه مباح
قسمت01بخش16"دو اشكال كه بر قول اين گروه وارد است
قسمت01بخش17"بيان عدم وقوع نسخ در آيات روزه و رد قائلين به وقوع نسخ در اين آيات
قسمت01بخش18"چكيده سخن در رد كسانى كه قائل به وقوع نسخ در آيات روزه شده اند
قسمت01بخش19"معناى كلمه (تطوع ) و موارد استعمال آن
قسمت01بخش20"مراد از جمله (وان تصوموا خير لكم )
قسمت01بخش21"اشكالاتى كه به قول اين گروه از مفسرين كه ان تصوموا خير و لكم را بمعنى استحبابروزه بر مريض و مسافر دانسته اند وارد است .
قسمت01بخش22"فرق بين (انزل ) و (تنزيل ) و اشاره به وجه تسميه
قسمت01بخش23"مراد از نزول قرآن در ماه رمضان و نقد و بررسىاقوال مختلف درباره تدريجى يا دفعى بودننزول آن (18)
قسمت01بخش24"رد گفتار كسانى كه آيه را حمل كرده اند برنزول جزئى از قرآن در ماه رمضان
قسمت01بخش25"آنچه در اين باره از تدبر در آيات كتاب استفاده ميشود
قسمت01بخش26"آيات ديگرى از قرآن كه دلالت مى كند قرآن ابتدا دفعى و سپس تدريجىنازل شده است
قسمت02بخش27"چكيده سخن در آنچه كه حاصل تدبر در آيات قرآنى است
قسمت02بخش28"گفتار بعضى از اهل بحث در توجيه نزول قرآن در ماه رمضان
قسمت02بخش29"توضيح بى پايگى و واهى بودن آن گفتار
قسمت02بخش30"آياتى از قرآن كريم كه دلالت مى كند پيامبر (ص )قبل از بعثت و نزول قرآن هم نبى بوده و هم نماز مى خوانده است
قسمت02بخش31"استدلال به آياتى از سوره هاى محر و مدثر بر رد گفتار مفسر مذبور
قسمت02بخش32"رد بخش هاى ديگرى از گفتار اين مفسر
قسمت02بخش33"ورد استعمال كلمه (ناس )
قسمت02بخش35"بحث روايتى
قسمت02بخش36"بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيات روزه ونزول قرآن )
قسمت02بخش37"(دو روايت در كيفيت روزه گرفتن پيامبر اسلام (ص ))
قسمت02بخش38"مراد از حديث قدسى : روزه فقط براى من است و من جزاى آن هستم (يا جزاى آنرا ميدهم )
قسمت02بخش39"رواياتى از امام صادق (ع ) در ذيل آيه (اكتب عليكم الصيام )
قسمت02بخش40"چند روايت در باره معناى (قرآن )، (فرقان ) و (كتاب )
قسمت02بخش41"رواياتى در زير آيه (فمن شهد منكم الشهر فلصمه ) و حكم روزه ماه رمضان براىمسافرو مريض
قسمت02بخش42"دو روايت از امام صادق (ع ) در باره تكبير عيد فطر و حكم شرعى آن
قسمت02بخش43"رواياتى در باره نزول قرآن در ماه رمضان و شب قدر
قسمت02بخش44"گفتار ابن عباس درباره ماه رمضان وليله مباركه و بررسى گفتار او
قسمت02بخش45"آيه 186 بقره
قسمت02بخش46"بيان آيايه
قسمت02بخش47"نكات و دقايقى كه در آيه شريفه بكار رفته است
قسمت02بخش48"نكات و دقايقى كه در آيه شريفه بكار رفته است و فرق بين دعا و سؤال و سخن در معناى عبوديت
قسمت02بخش49"نزديك بودن خداى سبحان به بندگان ، مقتضاى مالكيت مطلقه الهى و عبوديت عباد است
قسمت03بخش50"شرط استجابت دعا و اشاره به تقسيم دعا به غريزى (فطرى ) و زبانى
قسمت03بخش51"دو گونه دعا كه به هدف اجابت نمى رسد
قسمت03بخش52"آيات ديگرى از قرآن در باب دعاى و مضمون يگانه اى كه همگى آنها بر آن دلالت دارد
قسمت03بخش53"آنچه از آيات مربوطه استفاده مى شود اينست كه مطلق عبادات دعا هستند (47)
قسمت03بخش54"بحث روايتى
قسمت03بخش55"بحث روايتى (شامل رواياتى در فضيلت ، شرائط و آداب دعا)
قسمت03بخش56"اخلاص در دعا به معناى ابطال اسباب عادى نيست .
قسمت03بخش57"اشاره به دو نظام در زندگى انسان : نظام فطرى و نظام تخيلى
قسمت03بخش58"فرمايشات پيامبر (ص ) و اميرالمؤ منين عليه السلام در باره دعا
قسمت03بخش59"معناى اينكه فرموده اند: (عطيه به اندازه نيت است )
قسمت03بخش60"(فلسفه دست بلند كردن در حال دعا كه سيره پيامبر اسلام بوده است )
قسمت03بخش61"سفارشات رسول خدا به ابوذر و توضيح برخى از جملات آن
قسمت03بخش62"اشاره به رابطه دعا با اسباب عادى در فرمايش پيامبر (ص )
قسمت03بخش63"اعتقاد به جريان امور عالم تنها از مسير اسباب خود سلب اختيار از خداوند نمى كند
قسمت03بخش64"فرمايش امام (ع ) كه دعا هم از قدر است و رواياتى در باره رد قضاى الهى به سبب دعا
قسمت03بخش65"فرمايشات امام صادق (ع ) در شرايط استجابت دعا
قسمت03بخش66"سر اينكه فرمود (اگر خدا را به حق معرفت ميشناختند كوهها در برابر دعاى شمامتلاشى ميشدند
قسمت03بخش67"آيه 187 بقره
قسمت03بخش68"سوره بقره ، آيه 187
قسمت03بخش69"ترجمه آيه
قسمت03بخش70"رعايت ادب در قرآن و استعاره اى لطيف در باره زوجين
قسمت03بخش71"ناسخ بودن آيه شريفه حكم قبلى را مبنى بر حرمتعمل زناشوئى در شبهاى ماه رمضان (65)
قسمت04بخش72"رد توجيح فوق و پاسخ به توجيهاتى كه براى آيه شريفه كرده است
قسمت04بخش73"طرح يك اشكال در ارتباط با مسئله نسخ در آيه و پاسخ به آن )
قسمت04بخش74"نتيجه گرى مطالب و بيان معناى آيه شريفه
قسمت04بخش75"معناى (فجر) و بيان ابتداء فرمان روزه در ضمن يك استعاره زيبا
قسمت04بخش76"تجديد زمانى زمانى انتهاى روزه و فرق بين تمام وكمال و علت اينكه و علت اينكه در مورد روزه (اتموا) به كار رفته است پ
قسمت04بخش77"معناى اعتكاف و اشاره آيه شريفه به يكى از شروط آن
قسمت04بخش78"بحث روايتى
قسمت04بخش79"بحث روايتى (در زيل آيه كريمه احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ...) و شاءننزول آن )
قسمت04بخش80"دو روايت در شاءن نزول(احل لكم لليته الصيام ...) به نقل از تفسير (الدارالمنثور) سيوطى
قسمت04بخش81"آيه 188 بقره
قسمت04بخش82"سوره بقره ، آيه 188
قسمت04بخش83"ترجمه آيه
قسمت04بخش84"بيان آيه
قسمت04بخش85"امضاى مالكيت خصوصى انسان در قرآن و محترم شمردن آن
قسمت04بخش86"بحث روايتى
قسمت04بخش87"بحث روايتى (در ذيل آيه شريفه )
قسمت04بخش88"بحثى علمى و اجتماعى
قسمت04بخش89"بحث علمى و اجتماعى (پيرامون مالكيت فردى )
قسمت04بخش90"آيه 189 بقره
قسمت04بخش91"سوره بقره ، آيه 189
قسمت04بخش92"ترجمه آيه
قسمت04بخش93"بيان آيه
قسمت04بخش94"معناى هلال و وجه تسميه آن
قسمت04بخش95"در (يسئلونك عن لا هله ) چه چيزى مورد سئوال واقع شده است ؟!
قسمت04بخش96"ماههاى قمرى و نقش مهم آنها در تنظيم امور زندگى انسانها
قسمت04بخش97"بحث روايتى
قسمت04بخش98"پيرامون آيه شريفه (يسئلونك عن الاهلة ...) و شاءننزول آن
قسمت04بخش99"روايتى از تفسير الدر المنثور در شاءن نزول آيه و نقد و بررسى آن
قسمت04بخش100"سوره بقره ، آيات 190195
قسمت04بخش101"آيات 195 - 190 بقره
قسمت04بخش102"بيان آيات
قسمت04بخش103"سياق آيات در ارتباط با فرمان جهاد و قتال با مشركين مكه است
قسمت05بخش104"اشاره به جنبه دفاعى قتال در اسلام
قسمت05بخش105"معناى (فتنه ) در قرآن
قسمت05بخش106"لزوم دعوت قبل از قتال (90)
قسمت05بخش107"نسخ نشدن آيه شريفه (قاتلوهم حتى لاتكون ) با آيه 29 توبه
قسمت05بخش108"تجاوز ابتدائى مذموم و ممنوع ، و تجاوز در برابر تجاوز، پسنديده و مشروع مى باشد
قسمت05بخش109"معناى احسان در برابر ظالم
قسمت05بخش110"معرفى جهادى كه قرآن بدان فرمان داده
قسمت05بخش111"گفتارى پيرامون جهادى كه در قرآن بدان فرمان داده شده است
قسمت05بخش112"دسته هاى مختلف آيات قرآنى راجع به جهاد وقتال و مراتب و مراحل آن
قسمت05بخش113"اسلام و دين توحيد فطرى است و مجاهده در راه دفاع از اين دين نيز فطرى است
قسمت05بخش114"حكم قرآن درباره قتال با شرك هاى در لفافه و نمونه هايى چند از آيات قرآنىدرباره آن
قسمت05بخش115"پاسخ بگفته غلط: اسلام دين شمشير و اجبار است و مخالف روش انبياى سلف مى باشد!
قسمت05بخش116"پاسخ به اشكال مسلمان شدن برخى از روى ترس وتحميل قانون به اقليت ها
قسمت05بخش117"مسئله قبال و سيره انبياء الهى در ارتباط با آن
قسمت05بخش118"بحث اجتماعى
قسمت05بخش119"بحث اجتماعى (در بيان اينكه هر قتال و مبارزه اى جنبه دفاعى دارد)
قسمت05بخش120"انسان و جايگاه او از نظر دفاعى در بين حيوانات
قسمت05بخش121"بحث روايتى (در ذيل آيات قتال
قسمت05بخش122"بحث روايتى
قسمت05بخش123"در ذيل آيات قتال
قسمت05بخش124"رواياتى در ذيل آيه (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه )
قسمت05بخش125"رواياتى در ذيل آيه (الشهر الحرام بالشهر الحرام ) و مسئلهقتال در ماههاى حرام
قسمت05بخش126"رواياتى در ذيل آيه (و لا تلقوا بايديكم الى التهلكه )
قسمت05بخش127"آيات 203 - 196 بقره (مربوط به حج )
قسمت06بخش128"بيان آيات
قسمت06بخش129"فرق بين تمام و كمال و مراد از امر به اتمام حج
قسمت06بخش130"معناى حج و بيان اقسام آن در اسلام
قسمت06بخش131"معناى كلمه هدى و فرق آن با هديه
قسمت06بخش132"تفاوت اعمال و مناسك حج براى اهل مكه و غير آنها از مردم
قسمت06بخش133"وجه تشديد بليغ امر به تقوى در آيه شريفه (واتقوالله ...)
قسمت06بخش134"آيه اى كه دلالت مى كند بر اينكه دادوستد در حجحلال است .
قسمت06بخش135"وقوف و كوچ از عرفات يكى ديگر از مناسك حج خانه خدا
قسمت06بخش136"دعوت به ذكر و ياد خدا و مبالغه در آن در خلال مناسك حج
قسمت06بخش137"بحث روايتى
قسمت06بخش138"بحث روايتى (در ذيل آيات حج و شاءن نزول و بيان آنها)
قسمت06بخش139"بحث روايتى ديگر
قسمت06بخش140"بحث روايتى ديگر (در باره حج تمتع و نقد و بررسى ترحيم آن بعد ازرسول الله (ص )
قسمت06بخش141"رواياتى چند از طريق اهل سنت در باره حج تمتع
قسمت07بخش142"رواياتى دال بر تشريح حج ثمتع در زمان پيامبر و نهى خليفه دوم آن بر اساس اجتهادشخصى
قسمت07بخش143"گفتار صريح عمر در اينكه آنچه رسولخدا انجام مى داده او از آن نهى مى كند
قسمت07بخش144"حكم خليفه دوم بر تصريح خود او بر خلاف قرآن است
قسمت07بخش145"بررسى كلى پيرامون نهى از متعه در حج
قسمت07بخش146"دلائلى كه در روايات براى تحريم حج تمتع (پس از پيامبر (ص ) )اقامه شده و نقدو رد آنها
قسمت07بخش147"تمتع در حج موافق با كتاب خداست نه نهى از آن
قسمت07بخش148"نهى عمر صراحتا اجتهاد در مقابل نص است
قسمت07بخش149"رد استدلال برخى كه گفته اند حكم تمتع در حج باعثتعطيل بازارهاى مكه است
قسمت07بخش150"رد استدلال برخى كه تشريع حج تمتع را بر مبناىقول عثمان بر اساس ترس از رسولخدا دانسته اند
قسمت07بخش151"حج تمتع مختص اصحاب پيامبر نيست
قسمت07بخش152"امتثال دستورات رسول الله (ص ) واجب است ، احكام خدا نسخ ناشدنى است و والى حق ندارداحكام خدا و رسول (ص ) را تغيير دهد
قسمت07بخش153"اطاعتى كه آيه (اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم ) براى ولى امر قرار مىدهد اطاعت در غير احكام است
قسمت07بخش154"ولى امر نمى تواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو كند ولى آنچه مىكند به صلاح حال امت مى كند
قسمت07بخش155"تطبيق آنچه در باره حدود اختيارات ولى امر گفته شده با مسئله تمتع و آنچه از خليفه دومصادر شد
قسمت07بخش156"آيات 207 - 204 بقره
قسمت07بخش157"بيان آيات
قسمت07بخش158"تقسيم مردم از نظر صفات و ذكر احوال و خصائص منافق
قسمت07بخش159"فساد تكوينى و فساد تشريعى و آنچه در آيه (و الله لا يحب الفساد) مورد نظر است
قسمت07بخش160"معناى عزت در آيه (اءخذته الغرة بالاثم ) و اينكه عزت حقيقى مراد نيست
قسمت07بخش161"بحث در معناى باء در (بالاثم ) و متعلق آن در آيه (اءخذته الغرة بالاثم )
قسمت07بخش162"دسته اى ديگر از مردم (در مقابلمنافق )
قسمت07بخش163"بحث روايتى
قسمت07بخش164"دسته اى ديگر از مردم (در مقابل منافق )
قسمت07بخش165"روايات زيادى نقل شده كه آيه (و من الناس من يشرى نفسه ...) در شاءن امير المؤ منينعليه السلام در شب فراش نازل شده است
قسمت07بخش166"آيات 210 - 208 بقره
قسمت07بخش167"بيا ن آيات
قسمت07بخش168"هفت آيه كامل كه راه نگهدارى وحدت دينى در جامعه انسانى را بيان مى كند
قسمت08بخش169"معناى (سلم ) كه بدان امر شده و مراد از (گام هاى شيطان )كه از آن زنهار داده شدهاست
قسمت08بخش170"خداوند متصف به صفات اجسام نيست و ظواهر برخى آيات بايد به وسيله آيات محكمهقرآنى معنا بشود
قسمت08بخش171"توجيهى لطيف تر و دقيق تر از ظواهرى كه افعال حدوثى را به خداوند نسبت مى دهد
قسمت08بخش172"بحث روايتى
قسمت08بخش173"بحث روايتى (پيرامون مراد از آيات ياد شده )
قسمت08بخش174"بحث روايتى ديگر
قسمت08بخش175"تفسير آيه : (هل تنظرون ...)و آيات مشابه آن در روايات ائمهاهل بيت (ع ) بر سه وجه
قسمت08بخش176"(بحث پيرامون رجعت )
قسمت08بخش177"مساءله رجعت ورد بر منكرين آن
قسمت08بخش178"روايات ائمه اهل بيت عليهم السلام نسبت بهاصل رجعت متواتر است
قسمت08بخش179"بيان اينكه بين نشاءه دنيا و نشاءه قيامت مزاحمتى نيست همانگونه كه بين عالم برزخ وعالم دنيا هم مزاحمتى وجود ندارد
قسمت08بخش180"روز ظهور مهدى (ع ) و روز رجعت و روز قيامت مراتب مختلف يك حقيقت هستند
قسمت08بخش181"آيات 212 - 211 بقره
قسمت08بخش182"بيان آيات
قسمت08بخش183"عبرت گرفتن از سرگذشت و سرنوشت بنىاسرائيل و اشاره به علت انحراف كفار
قسمت08بخش184"سرچشمه تمامى انحرافات زينت يافتن زندگى دنيا در نظر مردم است
قسمت08بخش185"آيه 213 بقره
قسمت08بخش186"ترجمه آيه
قسمت08بخش187"بيان آيه
قسمت08بخش188"بيان آيه شريفه و اشاره به علت تشريح دين
قسمت08بخش189"آغاز خلقت انسان
قسمت08بخش190"آغاز خلقت انسان
قسمت08بخش191"فرضيه هاى علماى طبيعى امروز در باره تكامل بشر هيچدليل علمى و يقينى ندارد
قسمت08بخش192"انسان از روحى و بدنى تركيب شده
قسمت08بخش193"انسان مركب از روح و بدن است
قسمت08بخش194"شعور حقيقى انسان و ارتباطش با اشيا
قسمت08بخش195"شعور حقيقى انسان و ارتباطش با اشيا
قسمت08بخش196"دانش هاى عملى انسان
قسمت08بخش197"دانش هاى علمى انسان
قسمت08بخش198"گوناگونى علوم و ادراكات انسان
قسمت08بخش199"هدايت خداوند كه مربوط به تمامى موجودات مى شود ، و هدايت او كه مختص انسان است
قسمت09بخش200"انسان هر چيزى را جهت انتفاع استخدام مى كند
قسمت09بخش201"به كار گرفتن هر چيزى توسط انسان ، به منظور انتفاع از آنها انسان هر چيزى را...
قسمت09بخش203"مدنى بودن انسان انسان بمقتضاى طبيعتش مدنى است
قسمت09بخش204"پديد آمدن اختلاف ميان افراد انسان
قسمت09بخش205"پديد آمدن اختلاف ميان افراد انسان و لزوم تشريع قوانين در جوامع بشرى
قسمت09بخش206"راه هاى اعمال قانون در جامعه
قسمت09بخش207"بيان يك مثل براى درك بهتر مطالب فوق
قسمت09بخش208"تنها راه صحيح رفع اختلاف ، راه دين است
قسمت09بخش209"تنها راه صحيح رفع اختلاف راه دين است
قسمت09بخش210"اعتقاد به معاد و نقش آن در زندگى انسان
قسمت09بخش211"ستايش فراوان علم و علما در قرآن كريم خود سخن كسانى كه اساس دين را برجهل تقليد مى دانند باطل مى كند
قسمت09بخش212"اختلاف در خود دين
قسمت09بخش213"اختلاف در خود دين
قسمت09بخش214"انسان بعد از دنيا
قسمت09بخش215"انسان بعد از دنيا
قسمت09بخش216"(كان الناس امة واحدة ...) معناى كلمه (امت )، ريشه و موارداستعمال آن
قسمت09بخش217"بيان مراد از امت واحده بودن انسان و اشاره به پيدايش دو اختلاف در ميان آنها
قسمت09بخش218"بررسى مسئله اختلاف از قديم ترين عهد زندگى بشر
قسمت09بخش219"تفسيرهاى ديگرى بر (كان الناس امة واحدة ) و نقد ورد آنها
قسمت09بخش220"تفسير بعضى كه مفاد آيه را مدنى بالطبع بودن انسان در همه ادوار تاريخ پنداشته اند
قسمت09بخش221"سه وجه در رد گفتار مفسرين فوق الذكر
قسمت09بخش222"تفسير آيه (فبعث الله النبيين و مندرين ) و وجه اينكه تعبير به بعث و بنى شده نهارسال و رسول
قسمت09بخش223"نخستين كتاب آسمانى كتاب نوح عليه السلام بوده است
قسمت09بخش224"اختلاف در دين به وسيله علما و از طغيان و بغى پديد آمده است
قسمت09بخش225"سه طائفه كه خداوند آنان را معذور مى داند
قسمت09بخش226"فطرى بودن دين با غفلت و اشتباه منافاتى ندارد
قسمت09بخش227"نكاتى كه از آيه شريفه (كان الناس امة واحدة )استفاده مى شود
قسمت09بخش228"عنايت خداى تعالى به رفع اختلافات انسانها و هدايت بشر بسوىكمال از راه بعث انبيا (ع )
قسمت09بخش229"تقرير دليل و برهان براى نبوت عامه
قسمت10بخش230"به حكم عقل و تجربه راه رفع اختلافات انسانها منحصر در تفهيم الهى از راه وحى ونبوت است
قسمت10بخش231"بيان اينكه تجربه و بحث كرده وقتى خلقت و تكوين اقتصاى اثرى را داشت ديگراقتصاى خلافت آنرا ندارد
قسمت10بخش232"(نكته ششم ) دين اسلام كه خاتم اديان است براى آخرين مرحلهكمال انسان تشريع شده است
قسمت10بخش233"شبهه شريعت اسلام قابل انطباق با همه اعصار نيست و پاسخ بدان
قسمت10بخش234"گفتار در عصمت انبيا عليه السلام
قسمت10بخش235"نكته هفتم عصمت انبيا على نبينا و آله و عليهم السلام گفتار
قسمت10بخش236"عصمت انبيا (ع ) از خطا در تلقى و در تبليغ وحى
قسمت10بخش237"عصمت انبيا (ع ) از معصيت . و ذكر آياتى كه بطور مطلق بر عصمت انبيا (ع ) دلالت دارند
قسمت10بخش238"آياتى كه بطور مطلق بر عصمت دلالت مى كنند
قسمت10بخش239"استدلال از طريق عقلى بر عصمت انبياء
قسمت10بخش240"استدلال به آيه (و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) بر عصمت انبياء
قسمت10بخش241"اشكال به آيات استدلال شده بر عصمت انبياء و پاسخ به آن
قسمت10بخش242"سبب و منشاء عصمت انبيا (ع ) نيرو و ملكه نفسانى آنها است نهعامل و سبب خارج از وجود ايشان
قسمت10بخش243"گفتارى در نبوت
قسمت10بخش244"گفتارى در نبوت
قسمت10بخش245"معناى (رسول ) و (نبى ) و فرق آن دو
قسمت10بخش246"انبيائى كه در قرآن از آنان ياد شده است
قسمت10بخش247"تعداد انبيا و انبياى اولوالعزم
قسمت10بخش248"بحث روايتى
قسمت10بخش249"بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيه (كان الناس ...)و پيرامون نبوت ومسائل آن )
قسمت10بخش250"روايتى از امام صادق (ع ) در اثبات نبوت و وجود انبياء الهى
قسمت10بخش251"روايتى مشهور در باره عدد انبياء و رسل و كتب مرسله
قسمت10بخش252"رواياتى درباره انبياى الواالعزم (ع )
قسمت11بخش253"معناى اولواالعزم و اقوال متعدد درباره انبياى اولوالعزم
قسمت11بخش254"روايتى از امام صادق (ع ) دالّ براينكه شريعت محمدى (ص )كامل ترين شرايع است
قسمت11بخش255"بحث فلسفى
قسمت11بخش256"(درباره نبوت عامّه از جهت اثر آن در كمال يابى انسان )
قسمت11بخش257"عقل عملى و احساسات فطرى انسان بدون دعوت انبياء (ع ) كفايت نمى كند
قسمت11بخش258"بحث اجتماعى
قسمت11بخش259"(درباره نبوت و پاسخ به شبهات و اشكالات )
قسمت11بخش260"رابطه هدايت الهيّه و دعوت نبويه به هدايت تكوينيه
قسمت11بخش261"آثار تكوينى هدايت دينى در اصلاح جوامع بشرى و تاءثيرمتقابل عمل و نفس در يكديگر
قسمت11بخش262"اشاره به اقسام اجتماعات بشرى و اينكه تنها مى توان از تربيت دينى اميد خير و سعادتداشت
قسمت11بخش263"رابطه دعوت انبياء (ع ) با فطرت انسانها
قسمت11بخش264"بطلان گفتار كسى كه در صدد توجيه طبيعىمسائل نبوت برآمده است
قسمت11بخش265"پاسخ به اين شبهه كه مسئله نبوت امرى خارق العاده و از فطرت همگانى بيگانه است
قسمت11بخش266"توضيحى درباره عصمت انبياء (ع ) در پاسخ به شبهه
قسمت11بخش267"خطا و غلط در تكوين راه ندارد و ارتباط اين مسئله با عصمت انبياء
قسمت11بخش268"شعور باطنى انبياء (ع ) يعنى وحى مانند شعور فطرى همگانى تغيير و تاءثيرپذيرنيست
قسمت11بخش269"نتايجى كه در اين مبحث به دست آمده
قسمت11بخش270"سوره بقره ، آيه 214 (درباره ثبات و تسليم در برابر سختى ها و فتنه ها كه امت هابدان مبتلا مى گردند)
قسمت11بخش271"ترجمه آيه
قسمت11بخش272"بيان آيه
قسمت11بخش273"بهشت رضوان و قرب رب العالمين در گرو تحمل سختى ها است و سنت الهى در ميان اممگذشته در بين امت اسلام تكرار خواهد شد (تكرار تاريخ )
قسمت11بخش274"معناى باساء و ضراء و اشاره به سنت جاريه الهى درباره همه انسانها
قسمت12بخش275"سوره بقره آيه 215 (درباره انفاق )
قسمت12بخش276"ترجمه آيه
قسمت12بخش277"بيان آيه
قسمت12بخش278"توضيح نكته اى كه در عدم انطباق جواب به سؤال در آيه نهفته است
قسمت12بخش279"رد وجوه نادرست كه در مورد عدم تطابق سؤ ال و جواب در آيه گفته شده است
قسمت12بخش280"مواردى از آيات قرآنى كه در آنها يكى از فنون بلاغت كهانتقال از مطلبى به مطلب ديگر است به كار رفته است
قسمت12بخش281"بحث روايتى
قسمت12بخش282"(در ذيل آيه شريفه مذكوره و شاءن نزول آن )
قسمت12بخش283"سوره بقره ، آيات 218 - 216
قسمت12بخش284"بيان آيات
قسمت12بخش285"چرا جنگيدن و قتال بر مؤ منين كره و گران بوده ؟
قسمت12بخش286"وجه تكرار كلمه عسى در آيه شريفه (و عسى ان تكرهوا)
قسمت12بخش287"سؤ ال درباره جنگ در ماه حرام و پاسخ آن
قسمت12بخش288"گفتارى پيرامون حبط
قسمت12بخش289"معنا و آثار حبط اعمال و بيان اينكه مراد از حبطابطال مطلق اعمال (عبادى و معيشتى است )
قسمت12بخش290"بى اساس بودن نظام در اين كه آيا اعمال شخص مرتد تا حين مرگ باقى است يا بهمحض ارتداد حبط مى شود
قسمت12بخش291"بررسى مسئله تاءثير اعمال نيك و بد در يكديگر (احباط و تكفير)
قسمت12بخش292"مسئله اصلى در مبحث احباط و تكفير، زمان و مكان استحقاق جزائىاعمال است
قسمت12بخش293"گفتارى پيرامون احكام اعمال از حيث جزا
قسمت12بخش294"اشاره به اعمال نيك و بدى كه به انحاء مختلف در يكديگر اثر مى گذارد
قسمت12بخش295"نظامى كه از لحاظ پاداش و كيفر اعمال بر اعمال حاكم است مغاير نظام طبيعىاعمال است
قسمت12بخش296"اختلاف بين اين دو نظام نه تنها مخالف مبانى عقلى نيست بلكه مبتنى بر احكام كليهعقلائيه است
قسمت12بخش297"طريقه سخن گفتن قرآن با مردم در خصوصيات احكام جزا
قسمت13بخش298"نمونه هايى از موارد جزايى كه عقل عملى اجتماعى هم به آنها حكم مى كند
قسمت13بخش299"بيان عدم اختلاف و تعارض بين دو دسته آيات مربوط به جزاىاعمال
قسمت13بخش300"مردم از نفى علم از مجرمين در دنيا و آخرت
قسمت13بخش301"گفتارى از امام غزالى پيرامون نقلاعمال (از شخصى ديگر)
قسمت13بخش302"اشكال بر كلام غزالى
قسمت13بخش303"محفوظ بودن اعمال و تجسم آنها
قسمت13بخش304"وجود ارتباط بين اعمال انسان و حوادث خارجى اين جهان
قسمت13بخش305"نتايج اعمال نيك و بد افراد و جوامع در اين عالم
قسمت13بخش306"نعمت ها و بلاهاى الهى و عناوين آنها در خصوص دو دسته مختلف : امت صالح ، امت طالح وبد
قسمت13بخش307"اعتقاد به تاءثير اعمال انسان در پيدايش حوادث عمومى به معناى انكار نظام عليت در جهانطبيعت نيست
قسمت13بخش308"وجود شرور در دنيا جزئى از نظام تكوينى خالق عالم است
قسمت13بخش309"آنچه را خداى متعال آفريده است بيهوده و عبث خلق نكرده است
قسمت13بخش310"عوامل سعادت و خير بر عوامل شقاوت و شر غلبه دارد
قسمت13بخش311"به علت محدود بودن فكر و درك انسان ، غلبه خدائى براى اكثريت مردممجهول است
قسمت13بخش312"غلبه معنويات غير غلبه جسمانيات است
قسمت13بخش313"مؤ من در هر حال منصور و غير مغلوب است و حق در دنيا هم در ظاهر و هم در باطن غالب است
قسمت13بخش314"مناط و ملاك در حق بودن و باطل بودن قول وفعل .
قسمت13بخش315"اقوال و افعال نيك (حسنات ) منطبق بر حكم عقل هستند
قسمت13بخش316"بحث روايتى
قسمت13بخش317"(در ذيل آيات گذشته )
قسمت13بخش318"رواياتى به نقل از ابن عباس در خصوص آيه (و عسى ان تكوهوا شيئا) و بيان مفاد روايت
قسمت13بخش319"روايتى در شاءن نزول آيه (يسئلونك عن الشهر الحرامقتال فيه ...)
قسمت13بخش320"داستانى از تاريخ صدر اسلام و شاءن نزول آيه حرمت جنگ در ماههاى حرام از زبان يكروايت
قسمت14بخش321"سوره بقره ، آيات 220 - 219
قسمت14بخش322"بيان آيات
قسمت14بخش323"معناى خمر و ميسر و ذكر چگونگى بازى مسير
قسمت14بخش324"معناى (اثم ) و بيان مضرات جسمانى و اخلاقى ميگسارى
قسمت14بخش325"تحريم تدريجى ميگسارى توسط شارع مقدس اسلام
قسمت14بخش326"رد سخن بعضى از مفسرين كه گفته اند آيه سوره بقره صريح در حرمت شراب نيست .
قسمت14بخش327"آخر مرحله در تحريم خمر و ميسر
قسمت14بخش328"شرح بقيه مفردات آيه شريفه سيئلونك عن الحمر و المسيرقل فيها اثم كبير...
قسمت14بخش329"معناى عفو در (يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو...)
قسمت14بخش330"دو نكته در آيه : 1 تشويق مردم به تفكر پيرامون حقايق وجود 2 عدم رضايت به تقليدو اطاعت كوركورانه
قسمت14بخش331"وجه اينكه مسلمانان از امر ايتام از پيامبر اسلام (ص )سوال كردند
قسمت14بخش332"ترخيص در اختلاط سرپرستان و اولياء ايتام با ايتام ، متضمن مساوات بين تمام مومنين است
قسمت14بخش333"بحث روايتى
قسمت14بخش334"(در ذيل آيات گذشته مربوط به شراب و قمار، انفاق و سرپرستى ايتام )
قسمت14بخش335"روايتى از ائمه معصومين عليه السلام در شدت حرمت شرب خمر
قسمت14بخش336"پيامبر اسلام (ص ) شارب خمر را لعنت مى كند
قسمت14بخش337"روايتى درباره وضع شارب خمر در روز قمامت
قسمت14بخش338"رواياتى در شاءن نزول (و يسئلونك ماذا ينفقونقل العفو) و معناى عفو
قسمت14بخش339"رواياتى در شاءن نزول (و يسئلونك عن اليتامى )
قسمت14بخش340"سوره بقره ، آيه 221
قسمت14بخش341"ترجمه آيه
قسمت14بخش342"بيان آيه
قسمت14بخش343"معنا و مراتب شرك به موارد استعمال كلمه (مشرك ) و (كافر)
قسمت14بخش344"در قرآن كريم كلمه (مشرك ) بر غير اهل كتاب اطلاق شده و اطلاق آن براهل كتاب ثابت و معلوم نيست
قسمت14بخش345"ظاهر آيه شريفه تحريم ازدواج با زن و مرد بت پرست است نه ازدواج بااهل كتاب
قسمت14بخش346"عدم تعارض و عدم وقوع نسخ بين آيات سوره بقره و آيات سوره مائده و ممتحنه
قسمت14بخش347"ملاك شايستگى در طرف ازدواج ايمان است نه مزاياى اعتبارى ديگر
قسمت14بخش348"بحث روايتى
قسمت14بخش349"(در شاءن نزول آيه شريفه و لا تنكوا المشركات حتى يؤ من ...)
قسمت15بخش350"سوره بقره ، آيات 223 - 222
قسمت15بخش351"بيان آيات
قسمت15بخش352"معناى (محيض ) و (اذى ) و وجه اينكه قرآن محيض را اذى خوانده است
قسمت15بخش353"آراء طوائف و مذاهب مختلف در مساءله محيض و رعايتاعتدال در نظريه اسلام در اين باره
قسمت15بخش354"معناى طهارت و بررسى منشاء پيدايش مفهوم طهارت و نجاست در بين مردم
قسمت15بخش355"كلماتى كه بر طهارت و نجاست مادى و معنوى دلالت دارند، و اينكه اسلام هر دو قسمطهارت و نجاست را معتبر شمرده است
قسمت15بخش356"اسلام دين توحيد است و تمام فروغ آن به هماناصل بر مى گردد. اصل توحيد طهارت و بقيه معارف آن نيز طهارتها هستند
قسمت15بخش357"بررسى گفتارى برخى مفسرين در استدلال به آيه (فاءتوا حرثكم انى شئتم )
قسمت15بخش358"معناى توبه و وجه اينكه توابين و متطهرين در آيه شريفه ان اللّه يحب التوابين و يحبالمتطهرين به صورت مطلق آمده است
قسمت15بخش359"معناى آيه (فاتوا حرثكم انى شئتم ) با توجه به كاربرد دو گانه انى در زمان و مكان
قسمت15بخش360"حاصل كلام در معناى جمله (زنان شما كشتزار شمايند)
قسمت15بخش361"امر به ازدواج و تناسل و ديگر دستوراتى كه مربوط به زندگانى دنيوى است به امربه عبادت و ذكر خدا منتهى مى شوند
قسمت15بخش362"بحث روايتى
قسمت15بخش363"(در ذيل آيات گذشته مربوط به حيض ، طهارت ...)
قسمت15بخش364"رواياتى از امام صادق (ع ) درباره احكام حائص و مفاد آيه (فاتوهن من حيث امركم الله ...)و (ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين )
قسمت15بخش365"روايتى از امام باقر (ع ) درباره حالتهاى مختلفدل انسان و اينكه آيا بعضى موارد مورد ابتلاء مؤ منين نفاق محبوب مى شود يا خير؟!
قسمت15بخش366"توضيح و تفسير برخى قسمتهاى روايت مذكوره
قسمت15بخش367"رواياتى از معصومين (ع ) درباره مفاد آيه (نساءكم حرث لكم ...)
قسمت15بخش368"روايتى از اهل سنت در شاءن نزول (نساوئكم حرث لكم ...) و بياناقوال مختلف در استدلال به آن
قسمت15بخش369"رواياتى چند از اهل سنت و بيان فتواى آنان بر جواز وطى از پشت همسر
قسمت15بخش370"استدلال ابن عباس درباره محيض و بررسى استدلال او
قسمت16بخش371"سوره بقره ، آيات 227 - 224
قسمت16بخش372"بيان آيات
قسمت16بخش373"معناى كلمات (عرضه ) و (ايمان ) و وجه تسميه كلمه يمين بمعنى سوگند
قسمت16بخش374"معناى آيه شريفه (و لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ...)
قسمت16بخش375"آثار سوء روانى و اجتماعى سوگند بسيار
قسمت16بخش376"معناى كلمه (لغو) و مراد از سوگند لغو در آيه قرآن
قسمت16بخش377"معناى (كسب ) و فرق آن با (اكتساب )
قسمت16بخش378"گفتارى پيرامون معناى قلب در قرآن كريم
قسمت16بخش379"تجربه وجود يك مركز فرماندهى در بدن كه به تمام اعضاء دستور صادر مى كند راثابت كرده است .
قسمت16بخش380"پى بردن بشر به مغز به عنوان راءس البدن از دير باز بوده است
قسمت16بخش381"نظر ابوعلى سينا درباره مركز ادراكات نفسانى در انسان
قسمت16بخش382"اشاره به كراهت سوگندهاى لغو و بيهوده
قسمت16بخش383"تفسير آيه (للذين يؤ لون من نسائهم ) با توجه به مفردات آن
قسمت16بخش384"بحث روايتى
قسمت16بخش385"(شامل رواياتى راجع به قسم خوردن وايلاء)
قسمت16بخش386"رواياتى از صادقين (ع ) درباره ايلاء
قسمت16بخش387"سوره بقره ، آيات 242 - 228
قسمت16بخش388"بيان آيات
قسمت16بخش389"اشاره به حكمت تشريع عده براى زن مطلقه
قسمت16بخش390"توضيحى مبسوط پيرامون واژه (قرء) و معناى آن
قسمت16بخش391"معناى كلمه (بعل ) و توضيح مرجع ضمير كلمه بعولتهن در آيه ت (و بعولتهن احقبردهن ...)
قسمت16بخش392"سزاوارتر بودن شوهران به مردان مطلقه نسبت به مردان ديگر در صلاق رجعى
قسمت16بخش393"تكرار كلمه (معروف ) در آيات طلاق نشانه اهتمام شارع مقدس نسبت به انجام اينعمل به وجه سالم است
قسمت16بخش394"(معروف ) از نظر اسلام و روش صحيح رعايت تساوى در قانوگذارى اسلام
قسمت16بخش395"معناى كلمه (تسريح ) و مراد از (تسريح زن بر احسان ) در آيه شريفه
قسمت16بخش396"مراد از نگهدارى زن به وجه معروف يا طلاق دادن به او وجه نيكو
قسمت16بخش397"وجه اينكه (امساك ) و (تسريح ) در آيه شريفه هم به قيد معروف و هم به قيد احسان مقيدشده اند
قسمت17بخش398"وضعيتى كه طلاق جايز شمرده شده و شوهر مى تواند مهريه را پس گرفته طلاق دهد
قسمت17بخش399"اكتفا به عمل به ظواهر دين و غفلت از روح آن و تفرقه بين احكام فقهى و معارف اخلاقى ،ابطال مصالح شريعت است
قسمت17بخش400"نوع سوم طلاق و حكم آن
قسمت17بخش401"لطائف و ظرائف دقيقى كه در آيات طلاق به كار رفته است
قسمت17بخش402"اشاره به حكمت نهى از امساك به قصد ضرر در آيه (فمنيفعل ذالك فقد ظلم نفسه ...)
قسمت17بخش403"مقصود از نعمت در (و اذكرو نعمة الله عليكم )
قسمت17بخش404"نهى آيه شريفه از دخالت اوليا در امر ازدواج مجدد همسرانى كه عده شان تمام شده و مىخواهند دوباره با همسر قبلى خود ازواج كنند
قسمت17بخش405"علت اينكه رجوع زنان به شوهران خود ازكى و اءطهر خوانده شده است
قسمت17بخش406"وجه اينكه در آيه شريفه به جاى كلمه (والد)، (مولودله ) آورده شده است
قسمت17بخش407"فرزند ملحق به پدر است يا مادر؟! و آيه قرآن كداميك را معتبر مى داند
قسمت17بخش408"معناى كلمه ارضاع و حكم بچه شيرخواره پس از طلاق والدين او
قسمت17بخش409"بيام احكامى خچند در خصوص بچه شير خوار و وظايف والدين او پس از طلاق
قسمت17بخش410"عقائد قبل از اسلام در باره زن شوهر مرده
قسمت17بخش411"معنى تعريض و بيان فرق آن با كنايه
قسمت17بخش412"معناى اكنان و مراد آيه (و لا جناح عليكم فيما عرضتم ...)
قسمت17بخش413"معناى (عزم ) و وجه اينكه در آيه شريفه عقده نكاح به عزم وابسته شده است
قسمت17بخش414"معناى (موسع ) و (مقتر) و آيه شريفه (و متعوهن على الموسع قدره ...)
قسمت17بخش415"موردى از طلاق كه مرد بايد نصف مهر زن را به او بدهد
قسمت17بخش416"تشويق مردم به احسان و فضل نسبت به يكديگر در روابط بين خود
قسمت17بخش417"نماز از واجباتى است كه در هيچ حالتى ساقط نمى شود
قسمت18بخش418"معناى كلمه (عقل ) و بيان كلماتى كه در قرآن كريم درباره انواع ادركات انسانى آمده است)
قسمت18بخش419"معانى كلمات زن ، حسبان ، شعور، ذكر و عرفان و معرفت
قسمت18بخش420"معانى كلمات فهم ، فقه ، درايت ، فكر و راءى
قسمت18بخش421"معانى كلمات زعم ، علم ، حفظ، حكمت ، خبرت و شهادت
قسمت18بخش422"تشويق مردم به احسان و فضل نسبت به يكديگر در روابط بين خود دربارهعقل و خردمندى انسان
قسمت18بخش423"در قرآن ، مراد از تعقل ادراك تواءم با سلامت فطرت است ، نهتعقل تحت تاءثير غرائز و اميال نفسانى
قسمت18بخش424"بحث روايتى
قسمت18بخش425"بحث روايتى (در ذيل آيات طلاق )
قسمت18بخش426"حكمت تحريم رجوع بعد از طلاق سوم
قسمت18بخش427"درباره وقوع سه طلاق با يك لفظ يا در يك مجلس از نظر خاصه و عامة
قسمت18بخش428"رواياتى در مورد طلاق خلع و مبارات
قسمت18بخش429"معناى خلع از زبان امام باقر (ع ) و بيان اولين خلعى كه در اسلام واقع شده است
قسمت18بخش430"معناى (عسيله ) و روايت معروف به آن كه در زمان پيامبر اكرم (ص ) واقع شده است
قسمت18بخش431"عقل متعه در محلل شدن كافى نيست
قسمت18بخش432"دو روايت در شاءن نزول آيه (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ).
قسمت18بخش433"رواياتى در باره شير دادن به فرزند و احكام آن
قسمت18بخش434"آنچه در اسلام حكم سلبى و يا عدم صحت و عدم اعتبار بر آن بار شده است
قسمت18بخش435"رواياتى راجع به عده زن مطلقه و شوهر مرده
قسمت18بخش436"رواياتى در باره آيه (و لا حناح عليكم ان ...) و موردى كه بر پرداخت نصف مهر برمرد واجب مى شود
قسمت18بخش437"مراد از (صلوة وسطى ) در (حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى )
قسمت19بخش438"اقوال مفسرين در تفسير صلاة وسطى مختلف است
قسمت19بخش439"رواياتى در ارتباط با آيه (فرجالا او ركبانا...) و نماز خوف
قسمت19بخش440"بحث علمى
قسمت19بخش441"بحث علمى (پيرامون زن ، حقوق و شخصيت و موقعيت اجتماعى او از نظر اسلام و ديگرملل مذاهب ).
قسمت19بخش442"زندگى زن در ملت هاى عقب مانده
قسمت19بخش443"زندگى زن در ملت هاى عقب مانده
قسمت19بخش444"زندگى زن در امتهاى پيشرفته قبل از اسلام
قسمت19بخش445"زندگى زن در ملت هاى متمدن قبل از اسلام
قسمت19بخش446"زن در ميان كلدانيان ، آشوريان ، روميان و يونانيان قديم
قسمت19بخش447"موقعيت زن در بين كلدانيان ، آشوريان ، روميان و يونانيان قديم
قسمت19بخش448"وضع زن در عرب و محيط زندگى عرب ،
قسمت19بخش449"وضع زن در عرب و محيط زندگى اعراب
قسمت19بخش450"نتايجى كه از آنچه گفته شد به دست مى آيد
قسمت19بخش451"اسلام چه تحولى در امر زن پديد آورد؟
قسمت19بخش452"تحولى كه اسلام در امر زن پديد آورد
قسمت19بخش453"هويت زن در اسلام
قسمت19بخش454"از نظر اسلام مرد و زن از نظر خلقت برابرند
قسمت19بخش455"ملاك برترى از نظر اسلام تقوى و پرهيزگارى است
قسمت19بخش456"نكوهش عرب جاهليت در قرآن به جهت بى اعتنايى به امر زنان
قسمت19بخش457"و زن و موقعيت اجتماعى زن در اسلام
قسمت19بخش458"دو خصلت ويژه در آفرينش زن
قسمت19بخش459"احكام مختص و احكام مشترك زن و مرد در اسلام
قسمت20بخش460"حيات اجتماعى سعادتمندانه ، حيات منطبق با خلقت و فطرت است
قسمت20بخش461"فطرت در مورد وظائف و حقوق اجتماعى افراد و عدالت بين آنان چه افتضائى دارد؟
قسمت20بخش462"معناى تساوى در مورد حقوق زن و مرد
قسمت20بخش463"عدم اجراى صحيح قانون به معناى نقص در قانونگذارى نيست
قسمت20بخش464"آزادى زن در تمدن غرب
قسمت20بخش465"آزادى زن در تمدن غربى
قسمت20بخش466"بحث علمى ديگر
قسمت20بخش467"بحث علمى ديگر (درباره زناشوئى و منشاء طبيعى و فطرى آن )
قسمت20بخش468"آيه 243 بقره
قسمت20بخش469"گفتار يكى از مفسرين مبنى بر اينكه آيه در مقام بيان حكايتى واقعى نيست بلكه تمثيلىاست از قيام و دفاع مردم
قسمت20بخش470"رد گفتار اين مفسر
قسمت20بخش471"بحث روايتى
قسمت20بخش472"بحث روايتى (در باره شاءن نزول آيه شريفه )
قسمت20بخش473"بيان آيات
قسمت20بخش474"بيان اتصال و ارتباط آيات مذكوره و آهنگ كلى آنها
قسمت20بخش475"وجه مقيد ساختن قتال و جهاد به قيد (فى سبيل الله )و اشاره به معناى قرض دادن بهخدا معيار
قسمت20بخش476"معناى قبض و بسط و وجه اينكه سه صفت از صفات خداوند در اين آيه آمده است
قسمت21بخش477"غلط بنى اسرائيل براى حاكم كه موجب اعتراض آنها به فرماندهى طالوت شد
قسمت21بخش478"عمل به مصالح و قدرت بر اجراى آن ، لوازم و شرائط زمامدار است نه شرافت دودمان وثروتمندى
قسمت21بخش479"افعال خداى سبحان حكيمانه و داراى مصلحت است و در عينحال باريتعالى محكوم و مقهور مصالح نيست
قسمت21بخش480"گفتارى در معناى (سكينت ) آرامش روانى در سايه ايمان
قسمت21بخش481"اشاره به پيروى جمعى اندك و با ايمان بر لشگرى گران و بى ايمان ، درد استانطالوت و جالوت
قسمت21بخش482"لشكر طالوت سه تايفه شدند
قسمت21بخش483"استعاره از كنايه اى لطيف در: (ربنا افرغ علينا صبرا)
قسمت21بخش484"توضيحى درباره دفاع و فطرى بودن آن درذيل (لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض )
قسمت21بخش485"مسئله دفع و غلبه معنايى و عمومى است
قسمت21بخش486"گفته هاى ساير مفسرين در معناى دفع در آيه شريفه
قسمت21بخش487"بحث روايتى
قسمت21بخش488"بحث روايتى (در ذيل آيات گذشته ، مربوط به قرض دادن به خدا، داستان طالوت ، مراداز سكينت ...)
قسمت21بخش489"داستان جالوت و طالوت از زبان مبارك امام باقر (ع )
قسمت21بخش490"برسى و توضيح بعضى جملات روايت قم
قسمت21بخش491"داستان حضرت داود (ع ) و جنگ طالوت و جالوت بهنقل از امام صادق (ع )
قسمت22بخش492"روايتى در باره معناى سكينت
قسمت22بخش493"بحث علمى و اجتماعى
قسمت22بخش494"بحث علمى و اجتماعى (بررسى سه اصلتنازع بقا، انتخاب و تبعيت محيط در طبيعت و اجتماع و نظر اسلام در اين مورد)
قسمت22بخش495"اشكال به نظريه متقدمين از سوى دانشمندان متاءخر
قسمت22بخش496"نظريه كلى فلسفى در باره سه اصل مذكور
قسمت22بخش497"سخن بعضى از مفسرين مبنى بر اينكه آيه (لولا دفع الله ...)و آياتى ديگر به دواصل تنازع و انتخاب اشاره دارد
قسمت22بخش498"رد آن گفته و توضيح بطلان استشهادات آن مفسر از برخى آيات قرآنى
قسمت22بخش499"بررسى ادعاى ارتباط آيه (و لولا دفع الله الناس بعظهم ببعض ...) و دو قائدهتنازع در بقا و انتخاب طبيعى
قسمت22بخش500"بحثى در تاريخ و اينكه چرا قرآن به آن اهتمام ورزيده است
قسمت22بخش501"دو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت كرده و موجب فساد و بى اعتبارى آن گشته اند
قسمت22بخش502"عوامل ديگرى كه در گذشته و در عصر حاضر موجب بدگمانى به تاريخ نقلى شده اند
قسمت22بخش503"امتياز و اعتبار داستان هائى كه در قرآن آمده نسبت به عهدين و كتب تاريخ
قسمت22بخش504"آيات 254- 253 بقره
قسمت22بخش505"بيان آيات
قسمت22بخش506"دفع اين توهم كه بعد از دعوت انبيا (ع ) جنگ چه فايده دارد؟ و اشاره بهعلل پيدايش جنگ ها در اين آيات
قسمت22بخش507"انيبا (ع ) در عين حال كه در اصل فضل رسالت مشتر كند، از درجات مختلفى برخوردارند
قسمت22بخش508"اختلاف و درگيرى بين مردم از جانب خود آنها و مستند به اختيار انسانها است
قسمت22بخش509"دو نوع فضيلت و برترى كه بعضى از انبيا (ع ) بر بعض ديگر دارند
قسمت22بخش510"اقوال مختلف در باره اينكه در آيه مراد از پيامبرى كه خدا با او سخن گفته كيست ؟
قسمت22بخش511"اختلاف ديگر در معناى (دفع بعضهم درجات )و مراد از بعض در آن
قسمت23بخش512"آيه به اطلاق خود شامل تمام رسولان مى شود و دليلى بر اختصاص آيه وجود ندارد
قسمت23بخش513"گفتارى پيرامون تكلم خداى تعالى
قسمت23بخش514"ويژگيهاى انبيا (ع ) و اخبارى كه ايشان آورده اند امور حقيقيه هستند و در بيان حقائق الهيهمجاز گوئى نشده است
قسمت23بخش515"حقيقت (كلام ) و تعريف آن در عرف بنى آدم
قسمت23بخش516"در قرآن كريم تكلم به معناى معهود بين ما از خدا نفى و حقيقت معناى تكلم درباره خداىسبحان اثبات شده است
قسمت23بخش517"تكلم خداى تعالى مانند خلقت ، احياء، اماتة ، رزق و هدايت ازافعال زمانى خداوند است
قسمت23بخش518"موارد استعمال نفس (قول ) در قرآن مجيد
قسمت23بخش519"قول خدا در تكوينيات عبارت است از خود موجودات تكوينى
قسمت23بخش520"قول خداوند در غير تكوينيات و قول خدا با ملائكه و شيطان و كلام خود فرشتگان بايكديگر چگونه است ؟
قسمت23بخش521"الفاظ ديگرى در قرآن كه به معناى (قول ) و (كلام ) نزديك مى باشند
قسمت23بخش522"بيان حقيقى بودن استعمال لفظ (كلام ) و(قول ) در غير موارد بشرى
قسمت23بخش523"آنچه از مطالب گذشته بدست آمد
قسمت23بخش524"دادن بينات و تاءييد به روح القدس در باره حضرت عيسى (ع ) به نحوى خاص است
قسمت23بخش525"سرپيچى كردن از انفاق كفر و ظلم است
قسمت23بخش526"بحث روايتى
قسمت23بخش527"بحث روايتى (در ذيل آيات گذشته ، وقوع اختلاف بعد ازرسول خدا (ص ) و رواياتى در باره تكليم خدا
قسمت23بخش528"روايتى در ارتباط با آيه (كان الناس امة واحدة ...) و اختلاف امت
قسمت23بخش529"رواياتى از ائمه معصومين عليهم السلام در باره تكلم خداوند
قسمت24بخش530"بحث فلسفى
قسمت24بخش531"بحثى فلسفى (در باره حقيقت كلام و مصاديق آن و بيان فلسفى متكلم بودن خداوند)
قسمت24بخش532"وجه تسميع علم كلام و اشاره با اختلاف اشاعره و معتزله در باره تقديم يا حادث بودنكلام خدا
قسمت24بخش533"نزاع اشاعره و معتزله پايه و اساسى ندارد
قسمت24بخش534"آيه 255 بقره
قسمت24بخش535"ترجمه آيه
قسمت24بخش536"بيان آيه
قسمت24بخش537"معناى حى و گفتار پيرامون معناى حياط
قسمت24بخش538"اقسام سه گانه زندگان و زندگانى در آيات قرآنى
قسمت24بخش539"اوصاف زندگى دنيا در قرآن و اشاره به حيات جاودانى آخرت
قسمت24بخش540"حيات حقيقى حيات واجب الوجود است كه بالذات فناناپذير است
قسمت24بخش541"معناى ( قيوم )
قسمت24بخش542"اشكالى كه برخى در جمله (سنه و لا نوم ) كرده اند و پاسخ به آناشكال
قسمت24بخش543"صفات الهى در آية الكرسى
قسمت24بخش544"تاءثير علل و اسباب طبيعى به اذن و تاءثير و تصرف خدا منتهى مى گردد
قسمت24بخش545"حد شفاعت هم با شفاعت زبانى منطبق است و هم با سلبيت تكوينى
قسمت24بخش546"احاطه خداى تعالى بر آنچه كه با شفيعان حاضر است و آنچه از آنها غايب است
قسمت24بخش547"طرح يك سؤ ال و پاسخ به آن
قسمت24بخش548"علم ، هر چه هست از خدا هست همچنان كه قوت و عزت و حيات منحصر در خدا است
قسمت24بخش549"مراد از كرسى و وصعت كرسى خداوند در (وسع كرسيه ...)
قسمت24بخش550"بحث روايتى
قسمت24بخش551"رواياتى در فضيلت و اهميت آية الكرسى
قسمت24بخش552"مراد از كرسى
قسمت25بخش553"عرش و نسبت آن با كرسى
قسمت25بخش554"آيات 257 - 256 بقره
قسمت25بخش555"بيان آيات
قسمت25بخش556"معناى رشد و غى و فرق آن دو با هدايت و ضلالت
قسمت25بخش557"نفى اكراه و اجبار در دين
قسمت25بخش558"علت اينكه در دين اكراه نيست
قسمت25بخش559"دلالت آيه شريفه بر اينكه اسلام دين شمشير و خون و اكراه و اجبار نيست
قسمت25بخش560"آيه (لا اكراه فى الدين ...) با آيات وجوب جهاد وقتال نسخ نشده است
قسمت25بخش561"معناى (طاغوت ) و موارد استعمال آن
قسمت25بخش562"چند قول در باره مراد از ظلمت و نور و اخراج از ظلمت به نور و بعكس
قسمت25بخش563"حق مطلب در مراد از خارج شدن از ظلمات به نور و بلعكس در آية الكرسى
قسمت25بخش564"بحث روايتى
قسمت25بخش565"بحث روايتى (در شاءن نزول آيه لا اكراه فى الدين و روايتى در باره مراد از ظلمات ونور در آيه )
قسمت25بخش566"آيات 260 - 258 بقره
قسمت25بخش567"بيان آيات
قسمت25بخش568"منشاء اعتقاد به رب النوع ها و پرستش بتها
قسمت25بخش569"ادعاى ربوبيت سلاطين و حاكمان خودكامه به سوء استفاده از اعتقاداتباطل عوام
قسمت25بخش570"محاجه و مشاجره ابراهيم (ع ) با نمرود، پادشاه زمان كه مدعى الوهيت بوده
قسمت25بخش571"نيرنك نمرود در محاجه با ابراهيم
قسمت25بخش572"دفع يك توهم در باره جمله (خدا به او (نمورد) ملك و دولت داد)
قسمت26بخش573"توضيح احتجاجات ابراهيم (ع ) و تناسب آنها با عوامفريبى هاى نمرود و انحطاط فكرىمردم آن زمان
قسمت26بخش574"ارتجاج دوم ابراهيم (ع ) كه نمرود در برابر آن چاره اى جز تسليم نداشت
قسمت26بخش575"ستم كارى علت محروميت از هدايت است
قسمت26بخش576"گفتارى در باره اينكه احسان وسيله هدايت و ظلم باعث گمراهى است
قسمت26بخش577"لا اينكه بيان دو مقدمه براى روشن شدن وجه محروميت ظالمين از هدايت الهى به سوىكمال
قسمت26بخش578"در امور اعتبارى و تكوينى از هر امرى آثار خودش بروز مى كند
قسمت26بخش579"حق ، مرگ و تزلزلى ندارد و باطل نيز ثبات و بقائى ندارد هر چند صباحى امر برافرادى مشتبه شود
قسمت26بخش580"وجوح مختلفى كه مفسرين در باره عطف موجود در اين آيه گفته اند
قسمت26بخش581"حق ، مرگ و تزلزلى ندارد و باطل نيز ثبات و بقائى ندارد هر چند صباحى امر برافرادى مشتبه شود
قسمت26بخش582"آيات سه گانه اى مورد بحث و به كار رفتن سه جور سياق براى فهم مخاطب
قسمت26بخش583"طرح يك سؤ ال در ارتباط با آيه مورد بحث و پاسخ به آن
قسمت26بخش584"سخن بعضى از مفسرين مبنى بر اينكه مراد از موت در (فاماته الله ) بيهوشى است .ورد آن
قسمت26بخش585"شرح قصه پيامبرى كه خدا او را مى راند و سپس زنده كرد و توضيح جوانب آن و پاسخبه اشكالاتى كه به نظر مى رسد
قسمت26بخش586"پيامبرى كه بعد از مرگ زنده شد، بعد از زنده شدن به صحت علم قبلى خود پى برد نهاينكه جاهل بود و علم پيدا كرد
قسمت27بخش587"مراد ابراهيم (ع ) از سؤ ال از چگونگى زنده كردن مردگان (ارنى كيف تحيى الموتى)
قسمت27بخش588"سه دليل بر اينكه مراد ابراهيم (ع ) اين بود كه خدا كيفيت احياء را به او نشان دهد نهاصل احياء
قسمت27بخش589"گفته برخى از مفسرين مبنى بر اينكه ابراهيم (ع ) درخواست علم به كيفيت احياء را نمودهنه ديدين آن را
قسمت27بخش590"پنچ دليلى كه مفسر مذكور بر اثبات گفتار خود آورده است
قسمت27بخش591"بى اعتبارى آن نظريه و پاسخ به دلايل پنچگانه آن
قسمت27بخش592"تفسير باطل يكى از مفسرين در باره درخواست ابراهيم (ع ) از خداوند در خصوص رؤ يتچگونگى احياء مردگان
قسمت27بخش593"وجه بطلان تفسير مزبور
قسمت27بخش594"سؤ ال خداوند از ابراهيم (ع ) و جواب ابراهيم ..(قال اولم تومن ؟ قال بلى ...)
قسمت27بخش595"وجود خطورات نفسانى موهوم و منافى عقايد يقينى منافاتى با ايمان و تصديق نداردوجود خطورات نفسانى موهوم و منافى عقايد يقينى منافاتى با ايمان و تصديق ندارد
قسمت27بخش596"در مشاهده و حس اثرى هست كه علم آن اثر را ندارد
قسمت27بخش597"نكاتى كه در پاسخ خداوند به درخواست ابراهيم وجود دارد
قسمت27بخش598"دو نكته اى كه با دقت در سؤ ال ابراهيم (ع ) از خداوند در مى يابيم
قسمت27بخش599"بحث روايتى
قسمت27بخش600"بحث روايتى (در ذيل آيات محاجه ابراهيم (ع ) و درخواست او از خداى تعالى و پاسخحضرت حق به او...)
قسمت27بخش601"رواياتى از اءئمه معصومين (ع ) در باره (و اذقال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى ...) و داستان آن
قسمت28بخش602"دو شبهه در ارتباط با اين روايت و پاسخ آن
قسمت28بخش603"سخن در اينكه چهار پرنده اى كه ابراهيم انتخاب كرد چه بودند
قسمت28بخش604"امام رضا (ع ) و ماءمون عباسى و بحث در باره ابراهيم (ع ) و احياء اموات
قسمت28بخش605"آيات 274 - 261 بقره
قسمت28بخش606"بيان آيات
قسمت28بخش607"گفتارى پيرامون انفاق
قسمت28بخش608"تعديل ثروت ها، كم كردن فاصله طبقاتى ، ايجاد برادرى بين مسلمين و ...علل و اهداف تاءكيد شديد نسبت به انفاق است
قسمت28بخش609"از بين رفتن انفاق و شيوع ربا در بين مردم بزرگترينعامل فساد اجتماعى كنونى در جهان غرب است
قسمت28بخش610"معناى (كمثل حبت انبتت ) و بررسى امثال قرآنى ديگر نظير آن
قسمت28بخش611"توضيحى در مورد امثال و چگونگى تمثيلات قرآن كريم
قسمت28بخش612"فوائد و آثار اجتماعى ارفاق به قصد تحصيل رضاى خدا
قسمت28بخش613"آثار سوء و مضرات انفاق بدون قصد كسب رضاى خدا
قسمت28بخش614"رد كردن سائل با زبان خوش و گذشت از بدى او، از صدقه و انفاق همراه با منت و آزاربهتر است
قسمت28بخش615"رياكارى در هر عمل مستلزم نداشتن ايمان به خدا و روز جزا در آنعمل است
قسمت28بخش616"معناى (ابتغاء مرضات الله ) و وجوهى كه در معناى (تثبيت نفس ) ذكر شده و بيانوجه صحيح در معناى آن
قسمت28بخش617"تشبيه و تمثيل انفاق خالص و انفاق تواءم با من و اذى
قسمت29بخش618"كيفيت مالى كه بايد انفاق بشود
قسمت29بخش619"ترس از فقر بر اثر انفاق اعمال طيب و دلپسند، وسوسه شيطانى است
قسمت29بخش620"خود دارى از انفاق مال طيب باعث كفر به خدا، اتلاف نفوس ، هتك اعتراض ، رواج جنايت وفحشا است
قسمت29بخش621"خلاصه گفتار در تذكراتى كه خداوند در آيه مورد بحث مى دهد
قسمت29بخش622"معناى (حكمت )
قسمت29بخش623"نكاتى در باره آيه (و من يوت الحكمه ...)
قسمت29بخش624"چند نكته كه جمله (و ما للظالمين من انصار) بر آنها دلالت دارد
قسمت29بخش625"ترك انفاق از گناهان كبيره است و چون حق الناس است كفاره و توبه پذير نيست
قسمت29بخش626"آثار و نتايج انفاق علنى و مزيت و فضيلت انفاق پنهانى
قسمت29بخش627"خداوند خاطر شريف پيامبر (ص ) را تسلى مى دهد
قسمت29بخش628"مؤ منين تا آنجا كه مى توانند تظاهر به فقر نمى نمايند و دست سؤال دراز نمى كنند
قسمت29بخش629"نكته التفات از همه مسلمين به شخص پيامبر (ص ) در آيه شريفه
قسمت29بخش630"بحث روايتى
قسمت29بخش631"بحث روايتى (در ذيل آيات انفاق )
قسمت29بخش632"خرج كردن براى زن و فرزند صدقه است و يكى از راههاى خداست
قسمت29بخش633"هر عملى كه مورد رضايت خدا باشد و براى خدا انجام شود فىسبيل الله است و هر نفقه اى در راه خدا صدقه مى باشد
قسمت29بخش634"رواياتى در ارتباط با نزول آيه (يا ايهاالذين آمنو انقو...)
قسمت29بخش635"دو روايت در ارتباط با آيه (الشيطان يعدكم الفقر...)
قسمت29بخش636"معناى حكمت و روايتى در بيان اهميت و منزلت عقل انسان
قسمت29بخش637"بهتر است واجبات ، علنى ، و مستحبات ، پنهانى انجام گيرند
قسمت29بخش638"رواياتى در مورد اينكه آيه : (الذين ينفقون اموالهم ...) در باره امير المؤ منين على (ع )نازل شده است
قسمت30بخش639"آيه شريفه در حق ابى بكر نازل شده است
قسمت30بخش640"آيات 281 - 275 بقره
قسمت30بخش641"بيان آيات
قسمت30بخش642"آيات 281 - 275 بقره
قسمت30بخش643"در اسلام در باره هيچ يك از گناهان مانند ربا خوارى و حكومت دشمنان دين بر جامعهاسلامى سخت گيرى و تشديد نشده است
قسمت30بخش644"معناى (مخبط) شدن انسان و منحرف شدن او از راه مستقيم و نظام عقلائى زندگى
قسمت30بخش645"توضيح اينكه ربا خوار، مخبت ، و خارج از نظام صحيح زندگى است
قسمت30بخش646"و استدلالى قوى و بجا عليه ربا خواران با استفاده از سخن خودشان ، در آيه شريفه
قسمت30بخش647"پنج نكته در آيه (الذين ياءكلون الربا...)
قسمت30بخش648"آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه بعضى از ديوانگى ها بر اثر مس شيطان رخ مى دهد
قسمت30بخش649"سخن بعضى از مفسرين مبنى بر عدم انكار ديوانه شدن با مس شيطان
قسمت30بخش650"بيان نادرستى آن سخن و رد دلائل آن
قسمت30بخش651"نادرستى گفته برخى از مفسرين كه گفته اند تشبيه ربا خوار به جن زده بيانحال ربا خواران در روز قيامت است
قسمت30بخش652"سخن صاحب المنار در رد نظر آن مفسران
قسمت30بخش653"به خطا رفتن صاحب المنار در بيان معناى تشبيهى كه در آيه شده است
قسمت30بخش654"وجه تشبيه بيع به ربا، نه بلعكس در سخن رباخوارن : (قالو انما البيعمثل الربا)
قسمت30بخش655"حرمت ربا و حليت بيع و ساير احكام الهى تابع مصالح و مفاسد مى باشد
قسمت30بخش656"جمله : (فمن جائه موعظة من ربه ...) در باره همهاعمال زشت قبل از ايمان و توبه است و شامل همه مسلمين در تمام اعصار مى باشد
قسمت30بخش657"به اين جمله استناد كرده اند
قسمت30بخش658"معناى جمله : (يمحق الله الربا و يربى الصدقات خدا ربا را نابود مى كند و صدقاترا نمو و زيادت مى دهد)
قسمت31بخش659"دو نكته در بيان آثار گناهان و زشتى ها در فرد و اجتماع و آثار شوم ربا خوارى درعصر حاظر
قسمت31بخش660"فرق بين رباى انفرادى و رباى اجتماعى
قسمت31بخش661"بيان ضعف چند قول كه در تفسير جمله (يمحق الله الربا و يربى الصدقات )گفتهشده است
قسمت31بخش662"معناى جنگيدن ربا خوار با خدا و رسول (ص ) و جنگيدن خدا ورسول با رباخوار
قسمت31بخش663"بحث روايتى
قسمت31بخش664"بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيات مربوطه به ربا و عذاب رباخوار
قسمت31بخش665"دو روايت در بيان مراد از مؤ عظه در (فمن جاءه مؤ عظة من ربه ...)
قسمت31بخش666"روايتى در ذيل آيه (يمحق الله الربوا و...)
قسمت31بخش667"روايتى در ارتباط با (و ذروا ما بقى من الربوا...)
قسمت31بخش668"رواياتى در ذيل (و ان كان ذو عسرة ...)
قسمت31بخش669"بحث علمى
قسمت31بخش670"بحث علمى (تحليل علمى ربا و مفاسد اجتماعى و اختصادى آن با اشاره اى به : تاريخچهملكيت ، قيمت گذارى ، پول ، معاملات ...)
قسمت31بخش671"معناى ربا و ربا خوارى و آثار شوم آن
قسمت31بخش672"بحث علمى ديگر
قسمت31بخش673"بحث علمى ديگر (گفتار غزالى پيرامون طلا و نقره (درهم و دينار) و معاملات ربوى درآنها)
قسمت32بخش674"اشكالاتى بر نظريات غزالى در باره طلا و نقره و مسئله ربا
قسمت32بخش675"آيات 283 - 282 بقره
قسمت32بخش676"بيان آيات
قسمت32بخش677"بيان و توضيح دو آيه شريفه مربوط به احكام قرض و رهن
قسمت32بخش678"استفاده نادرستى كه از جمله (اتقوالله و يعلم كم الله )شده است
قسمت32بخش679"آيه 284 بقره
قسمت32بخش680"توضيح معناى : (و ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه )و بيان اينكه خداوند انسانها رابه جهت احوال و ملكات نفسانى منشاء اعمال محاسبه مى كند
قسمت32بخش681"اقوال نادرستى كه در تفسير آيه : (ان تبدو ما فى انفسكم ..و)گفته شده است
قسمت32بخش682"بحث روايتى
قسمت32بخش683"بحث روايتى : (روايات مختلف و معارضى كه در باره نسخ يا عدم نسخ آيه (ان تبدو:)آمده است
قسمت32بخش684"نقد روايات مذكوره و اثبات بطلان قول به منسوخ شدن به آيه كريمه (ان تبدو)
قسمت32بخش685"آيات 286 - 285 بقره
قسمت32بخش686"بيان آيات
قسمت32بخش687"توضيح معنايى كه اين دو آيه در صدد بيان آن هستند
قسمت32بخش688"اين آيات در مقام نسخ آيه قبل نيستند
قسمت32بخش689"يكى از زيباترين سبك هاى قرآنى (نقلقول بدون آوردن كلمه گفت يا گفتند)
قسمت32بخش690"حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خداى سبحان
قسمت32بخش691"تكليف نكردن به آنچه كه در قدر و اختيار انسان نيست سنت خداوند در بين بندگان است
قسمت32بخش692"خطا و نسيان از اخيار آدمى خارج است ولى مقدمات خطا و نسيان اختيارى است
قسمت33بخش693"دعوت عمومى به سوى دين توحيد و جهاد در راه اعلاى آن ، اولين وظيفه مومنين بعد از ايمانو اظهار عبوديت حق است