گروه نرم افزاری آسمان


فرستاده ساف با شاه حسن در مورد لبنان، آشتی مغرب، و سفر آتی عرفات...

سند شماره (20)تاریخ: 21 شهریور 1358 12 سپتامبر 79طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در رباطبه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی، با اولویت

رونوشت: سفارت آمریکا در تهران

موضوع: فرستاده ساف با شاه حسن در مورد لبنان، آشتی مغرب، و سفر آتی عرفات سخن می گوید:

1 متعاقب ملاقات رئیس ساف یعنی عرفات با نخست وزیر مراکش بوعبید و وزیر خارجه این

ص: 201

کشوریعنی بوستا در هاوانا، هانی الحسن نماینده ساف در تهران هنگام بازگشت به تهران، در اینجا یعنی

الفرین با استقبال گرم شاه حسن دوم در تاریخ 19 شهریور روبه رو گردید. این ملاقات که حدود دو ساعت

به طول انجامید، در حضور متخصص امور عربی حسن، مشاور دربار احمد بن سودا، و معتمد دیرینش

یعنی مشاور دربار احمدرضا قدیره صورت گرفت. الهانی در گفتگوی مطبوعاتی خود اعلام داشت که وی

با شاه در مورد اوضاع خاورمیانه گفتگویی مطبوعاتی داشته است، و در آن بر اوضاع جنوب لبنان تأکیدی

خاص مبذول شد، و شاه به آن اظهار علاقه کرده بود. الهانی پیرامون رابطه ساف و مراکش و درایت شاه

سخنانی ایراد کرد.

2 (چهار روز قبل، شاه حسن، فرستاده شخص سرکیس رئیس جمهور لبنان یعنی دکتر زکی مضبدی

را به حضور پذیرفته بود. دکتر مضبدی در این ملاقات از طرف سرکیس نامه ای به شاه داده بود و قول داده

بود که نقطه نظرهای حسن را به بیروت برساند).

3 در مصاحبه اختصاصی منتشره در نشریه «لواوپینیون» از حزب استقلال بوستا، الهانی اظهار داشته

بود که ملاقات وی با شاه حسن پیرامون اوضاع لبنان دور می زد. وی موضع ساف را برای شاه حسن

تصریح کرده بود؛ و گفته بود که اتحاد تمام لبنانیها با ساف و دولت مشروع لبنان و حمایت سوریه شرط

اصلی رویارویی با تهاجم صهیونیستها در جنوب لبنان است، که حضور ساف در آنجا انگیزه آن نیست.

الهانی گفت، ساندرز یکی از اعضای کنگره آمریکا اظهار داشته است که «اسرائیل می خواهد آبهای

رودخانه لیطانی را تحت کنترل درآورد» الهانی اظهار داشت که استعفای سفیر یانگ نشان می دهد که

رئیس جمهور کارتر نمی تواند بر مقاصد مثبت در قبال فلسطینیها تأثیر مثبتی بگذارد، الهانی متذکر شد که

امکان پیدایش یک دولت فلسطینی در تبعید به وجود آمده است و خاطرنشان ساخت که «هنوز موقع

مناسب برای» برداشتن این گام فرا نرسیده است.

4 الهانی اظهار داشت که «برادر ابوعمار (عرفات) به زودی پس از سفر خود به اروپا به مراکش

خواهد آمد»

5 الهانی به شاه حسن گفت، با وجود اینکه فلسطینیها می دانند که مسئله صحرا مهمترین نگرانی

مراکش را تشکیل می دهد،لیکن وی نباید اجازه دهد که رئیس جمهور کارتر با این مسئله به طور جداگانه

برخورد نماید بنابه گفته الهانی، شاه به وی اطمینان داده است که قطعنامه بغداد را مد نظر داشته و از

فلسطینیها حمایت خواهد کرد.

6 الهانی اظهار داشت که همه باید تلاش خود را در جهت پایان بخشیدن به تضاد موجود در آفریقای

شمالی به کار گیرند، چون این تضاد برای آرمان فلسطین تأثیری منفی دارد و به سادات فرصت می دهد تا

در منطقه مانورهایی انجام دهد: «و به همین دلیل ساف به دنبال پیدا کردن راه حلی است تا تمام طرفین

موجود در آفریقای شمالی را راضی نماید.»

7 الهانی در پایان در مورد ایران به تفصیل سخن راند و از ساف خواست که ایرانیها و اعراب را با

یکدیگر متحد ساخته و جبهه متحدی را در برابر صهیونیستها پدید آورد.

8 اظهار نظر: با قضاوت پیرامون نکات مطروحه توسط الهانی، سفر عرفات به مراکش به منظور نیل به

دو هدف می باشد: اولاً از بین بردن همکاری مصر و مراکش و ترغیب مراکش به آشتی با الجزیره. اگر قرار

باشد به شایعات دیپلماتیک عرفات اعتباری داده شود، همین اهداف توسط عبداله عبدالعزیز شاهزاده

ص: 202

سعودی در سفر خود به اینجا نیز دنبال می شده است (رباط 6387).موفات


سفر رئیس ساف به مراکش

سند شماره (21)

تاریخ: 26 شهریور 1358 17 سپتامبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در رباطبه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی

رونوشت: سفارت آمریکا در تهران

موضوع: سفر رئیس ساف به مراکش

1 رئیس کمیته اجرائی ساف یعنی یاسر عرفات (ابوعمار) از الجزیره در ساعت 1 صبح روز 25

شهریور همراه با اعضای کمیته اجرائی یعنی عبدالمحسن ابومیضر و سخنگوی ساف محمد اللبادی وارد

رباط گردید.

2 به محض ورود، عرفات خاطر نشان ساخت که این سفر ناشی از ملاقات وی با نخست وزیر بوعبید

در هاوانا که در چهارچوب مشورتهای ساف با دولتهای عربی در مورد اوضاع جهان عرب صورت گرفته

بود. دفتر ساف در رباط در تاریخ 24 شهریور اعلام کرده بود که سفر عرفات به اینجا با نقش میانجیگیری

ساف ارتباط دارد (سرویس خبری خارجی لندن 161216 زد شهریور 1358 کتبی) و اظهار نظرهای

فرستاده پیشین ساف یعنی هانی الحسن را بار دیگر منعکس ساخت 0رباط 6420).

3 شاه حسن دوم در کاخ کوهستانی خود در ایفراین در تاریخ 25 شهریور عرفات را به حضور

پذیرفت. بوعبید و متخصص شاه در امور عربی یعنی احمد بن سودا نیز در این ملاقات حضور داشتند.

عرفات در بیانیه مطبوعاتی خود اظهار داشت که «پیرامون بخش غربی جهان عرب» گفتگوهایی به عمل

آمده است. عرفات مراکش را در اواخر روز 25 شهریورماه ترک نمود.

4 به خاطر نبودن خبری دیگر در این مورد، خبرنگار محلی فرانس پرس در مقاله ای به مالیات تنباکو

و بلیط سینما در مراکش اشاره کرد که از ده سال پیش تاکنون جمع آوری و به عنوان کمک در اختیار ساف

قرار داده می شود؛ فلسطینیها مدعی هستند که اگر میانجیگری آنها نبود ایران به خاطر اقامت شاه در

مراکش با این کشور قطع رابطه می کرد، و ساف معتقداست که نباید بین مراکش و الجزیره برخوردی

صورت گیرد، چون کمک لیبی به الجزایر ممکن است عکس العمل شدید مصر را در قبال لیبی به همراه

داشته باشد. موفات


تقاضای ساف برای استفاده از جزایر تنب و ابوموسی

سند شماره (22)

تاریخ: 28 شهریور 1358 19 سپتامبر 79طبقه بندی: سری

از: سفارت آمریکا در مسقطبه: وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی

رونوشت: سفارت آمریکا در تهران

موضوع: تقاضای ساف برای استفاده از جزایر تنب و ابوموسی

1 تمام متن سری است.

2 در خلال مذاکره در مورد تنگه هرمز در عمان در 18 سپتامبر، یوسف ال علوی وزیر خارجه عمان

به سفیر آمریکا گفت که عمان در گزارش اخیرش از یک منبع موثق فلسطینی سطح بالا در ساف (لطفا

ص: 203

کاملاً محفوظ بماند). مطلع شده است که هانی الحسن نماینده ساف در تهران از مقامات ایرانی درخواست

کرده است که اجازه دهند تا ساف تجهیزات خود را در جزایر تنب و ابوموسی مستقر کند. علوی از پاسخ

ایرانیان به تقاضای ساف مطلع نیست، ولی بیان داشت که اگر این تقاضا مطرح شده باشد، مسئله ای نگران

کننده است. سفیر موافقت کرد و قول داد که هر چگونه اطلاعات موجود را در این مورد تهیه کنیم.

اقدام مقتضی: از وزارت خارجه و یا سفارت آمریکا می خواهیم که اطلاعات موجود در این زمینه را

در اختیار ما قرار دهند. وایلی


رابطه ساف با اردن

سند شماره (23)

از: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سیتاریخ: 4 مهر 1358 26 سپتامبر 1979

به: مجمع گردآوری خلاصه اطلاعات 903 3 مهرماه 1358طبقه بندی: سری

هشدار اطلاعاتی: این گزارش حاوی منابع و روشهای حساس اطلاعاتی غیرقابل رؤیت برای بیگانگان

هم پیمانان و یا هم پیمانان و مشاورین می باشد.

(پاراگراف 81 سری غیر قابل رؤیت برای بیگانگان

1 رابطه ساف و اردن: امیدهای عرفات: مهمترین هدف عرفات در ایجاد رابطه همکاری با شاه

حسین این است که وی را از هر گونه اقدامات یک جانبه که منجر به از بین رفتن ریاست عرفات در کشور

مستقل فلسطین شود باز دارد. بدین ترتیب، با وجود اینکه مذاکره ساف و اردن تا پایان سال 1357 ادامه

یافت، ولی تا قبل از امضاء قرار داد کمپ دیوید پیشرفت چندانی کسب نکرد. از آن زمان به بعد، عرفات

چندین بار با حسین ملاقات نمود و در ماه جاری نیز پس از نه ماه برای اولین بار به امان رفت. شواهد

موجود حاکی از آن است که این دو رهبر زمینه های مشترکی برای همکاری یافته اند.

2 علیرغم این جبهه مشترک، ما گمان نمی کنیم که عرفات به تبعیت از شاه حسین در یک کنفدراسیون

تن داده باشد. عرفات و محفل درونی اش از اواخر دهه 1950 سعی داشته اند یک کشور فلسطینی را ایجاد

نمایند. و در حال حاضر آماده پذیرش اطاعت از سلطنت هاشمی نیستند.

3 از طرف دیگر عرفات فردی است علمگرا، او می داند که یک میلیون فلسطینی مستقر در اردن

(ساحل شرق) بخش لاینفک و مهمی از مردم فلسطین را تشکیل می دهند. اکثر فلسطینیها معتقدند که حتی

اگر فلسطینیها به خودمختاری در یک کشور مستقل فلسطینی نیز دست یابند، نوعی رابطه فراتر از رابطه

دولتین باید بین آن کشور و اردن به وجود آید.

4 عرفات همچنین به این نتیجه رسیده است که اگر اردن در این زمینه نقشی نداشته باشد، نقطه نظرات

اسرائیل و آمریکا رسیدن او را به یک چنین دولت یا کشوری دشوار خواهد ساخت. وی احتمالاً در روابط

احتمالی کشور فلسطینی با اردن و استراتژیهای دیپلماتیک برای بازپس گرفتن ساحل غربی و نوار غزه با

حسین گفتگو کرده است. علاوه بر این عرفات می داند که اگر آرمانهای فلسطین نوعی خطر علیه حکومت

هاشمیها در اردن تلقی شود، حسین قادر به حمایت از این آرمانها نخواهد بود.

5 با این وصف بسیاری از فلسطینیها نه تنها در صورت مصالحه عرفات با هدف تشکیل یک دولت

فلسطینی خود مختار عکس العمل منفی نشان خواهند داد، بلکه بسیاری از جناحهای درونی ساف نیز با

مذاکرات کنونی وی با اردن مخالفت نشان می دهند.

ص: 204

آنها معتقدند که حسین به فداییان اجازه بازگشایی پایگاهها و یا عملیات سیاسی در اردن را نداده

است.

6 در تاریخ 30 شهریور ماه، صدای فلسطین گزارش مربوط به توافق پیرامون تشکیل کنفدراسیون را

تکذیب نمود. قبلاً یک روزنامه کویتی به نقل از منابع فلسطینی گزارش داده بود که ساف فکر تشکیل یک

دولت مستقل را از سر بیرون نکرده است.

7 هر دوی این گزارشات احتمالاً واقعیت دارند. در همان حال، رهبران اردنی و فلسطینی بر میزان

همکاری موجود بین اردن و ساف تأکید داشته اند.

ب. عرفات احتمالاً از آنچه که در نتیجه رابطه با حسین به دست آورده راضی است. شاه حسین م) نیز

اقدامات ذیل را انجام داده است:

الف) بر موجودیت ساف و تأسیس یک دولت مستقل صحه گذاشته است.

ب) خود را از چهارچوب قرارداد کمپ دیوید دور نگاهداشته و بدبینی خود را نسبت به مذاکرات

خودمختاری که برای تمام اهالی ساحل غربی معروف است، حفظ کرده است.

ج) تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد و نمایندگی ساف را در امان افزایش داده است.

9 (طبقه بندی نشده) سیر صعودی قیمت کالاهای مصرفی در اسرائیل: سفارت آمریکا در تل آویو

گزارش داد که آمار بانک مرکزی اسرائیل نشان می دهد، که قیمت کالاهای مصرفی در مردادماه 4/8

درصد افزایش داشته که بیشترین افزایش در تاریخ اسرائیل و یکی از بزرگترین افزایش قیمتها پس از

تشکیل این کشور به شمار می آید. این اعلامیه افزایش قیمت را در دوازده ماهه گذشته به 83 درصد

رسانیده است. در میان این کالاها، مواد غذایی بیشترین مقدار افزایش یعنی 16 درصد را به خود

اختصاص داده است.

10 اتیان موضوع پنیتو: بنابه اظهار رادیو اورشلیم در کابینه اسرائیل به تاریخ 2 مهرماه در مورد

موضوع پنیتو بحث و گفتگوئی پیش نیامد. رئیس کابینه یعنی آرید نائور گفت تا آنجا که به دولت مربوط

است موضوع به دنبال بیانات وزیر دفاع در حمایت از رئیس ستاد و بیانات اخیر ایشان خاتمه یافته است.

11 (طبقه بندی نشده) سادات به سؤالات مربوط به مصاحبه مهرماه پاسخ می گوید: بنابه گزارش

رادیو قاهره، سادات در مصاحبه ای گفته بود که از آمریکا درخواست کمک بیشتری برای دفاع از مصر و

کمک به برادران عرب خود کرده است. ولی بالاخص به شاه حسن اشاره کرد و گفت آنچه در مراکش رخ

می دهد یک مبارزه استقلال طلبانه نیست، در جبهه پولیساریو تعداد کوباییها بیش از مزدورانی است که به

حسن حمله ور می شوند و مراکشیها را به قتل می رسانند. سادات افزود که با این وصف از حسن نخواهد

خواست که روابط دیپلماتیک خود را با مصر برقرار سازد.

12 (طبقه بندی نشده) طرح عمان برای حفاظت از تنگه هرمز: بنابه گزارش مطبوعات دوحه، سفیر

حبیب، سرپرست اداره سیاسی وزارت خارجه عمان اظهار داشته است که حراست از تنگه هرمز در حیطه

مسئولیت عمان است و عمان طرح پیشنهادی خود را به اتمام کشورهای دوست خود در خلیج و آمریکا،

ژاپن و کشورهای اروپایی استفاده کننده از تنگه در میان گذاشته است.

13 (خیلی محرمانه) سفر کاسترو به خاورمیانه: بنابه گزارش دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد،

رادیو کویت اعلام کرده است که کاسترو دعوت سفر به سوریه در پائیز جاری را پذیرفته و به چند پایتخت

ص: 205

دیگر عربی نیز سفر خواهد کرد. دفتر حفاظت ما معتقد است که رهبر جدید غیرمتعهدها سعی دارد به

خاطر منافع غیرمتعهدها در میان گروههای دیگر بین سوریه و عراق آشتی برقرار کند.

14 (طبقه بندی نشده) مقام فلسطین در مورد رابطه ساف اردن گفتگو می کند: بنابه گزارش رادیو

دمشق، خالد الفهوم سرپرست شورای ملی فلسطین گفت که اردن طرح جدیدی را برای حل مسئله

خاورمیانه ارائه نکرده و در مقام تأکید گفت که اردن به قطعنامه های کنفرانس بغداد احترام خواهد گذاشت.

الفهوم خاطر نشان ساخت که هماهنگی سیاسی میان اردن و ساف باید پیش از همه دربرگیرنده سوریه که

زیربنای مقاومت علیه قرارداد کمپ دیوید و توطئه خودمختاری است، باشد.

15 (طبقه بندی نشده) نقطه نظرات کرایسکی در مورد اسرائیل ساف: بنابه گزارش مطبوعات وین،

کرایسکی صدراعظم اطریش، اسرائیل را متهم به شایعه پراکنی تبلیغاتی علیه عرفات کرد و معتقد است که

اسرائیل نمی خواهد ساف را به رسمیت بشناسد، تا بتواند به سیاست سرسختانه خود ادامه دهد.

16 (طبقه بندی نشده) آتش توپخانه در شمال لبنان: بنابه گزارش رویتر، چند گلوله توپ در روستای

کوهستانی آمیون در شمال لبنان به تاریخ 2 مهرماه در اوائل جشن یادبود کشته های سوریه در جنگ

داخلی لبنان که توسط حزب سوسیالیست ملی سوریه برگزار شده بود، منفجر گردید. تعداد کشته ها

مشخص نشده است؛ ولی اعلام شده که چهار نفر کشته و هشت نفر مجروح شده اند.

17 (طبقه بندی نشده) مروری بر جنوب لبنان: بنابه گزارش رویتر، رادیوی دولتی بیروت در تاریخ 2

مهرماه اعلام کرد که چند نفر بر زرهی اسرائیل از مرز لبنان گذشته و به سمت روستای جنوب لبنانی

کفرکیتا رفتند که در آنجا چند وسیله نقلیه اسرائیل مستقر شده است، بنابه اظهار همین رادیو، جنگلهای

مجاور روستای مرزی کفر حمان در بخش شرق نیز در تاریخ 2 مهرماه هدف آتشبارهای اسرائیلی قرار

گرفت و سه قایق توپدار اسرائیلی در نزدیکی طایر رؤیت گردید. در تل آویو، یک سخنگوی نظامی گفت که

نظامیان اسرائیلی در منطقه مرزی دست به هیچ گونه اقدامی نزده اند.

18 (خیلی محرمانه) نیروهای ویژه سوریه در لبنان: بنابه گزارش وابسته دفاعی ما در دمشق، نه تنها

تمام بلکه هیچ یک از نیروهای ویژه سوریه از لبنان خارج نشده اند. وابسته دفاعی با کمال اطمینان

می گوید که عناصر نیروی ویژه سوریه و واحدهای نیروی دفاع رفعت الاسد در حومه بیروت و ماسیف

لبنان حضور دارند. آنها فرض را بر این قرار داده اند که بین اوضاع داخلی سوریه و گزارشات مربوط به

خروج نیروهای سوریه ارتباطی وجود دارد، و احتمالاً نوعی تعویض عادی نیرو صورت گرفته است.

19 (محرمانه) عکس العمل نسبت به سخنرانی سرکیس: بنابه گزارش سفارت آمریکا در بیروت،

سخنرانی سرکیس در 31 شهریورماه به مناسبت سومین سالگرد ریاست جمهوری اش عکس العملهای

متفاوت سیاستمداران لبنان را به همراه داشت: الف) پیر جمیل رهبر فالانژها به عنوان «بیانگر احساس هر

لبنانی صادق» استقبال کرد. ب) فرزند جمیل رهبر فرماندهی جبهه لبنانی راستگرا، یعنی بشیر جمیل از

سرکیس به خاطر عدم کمک به لبنان انتقاد کرد. ج) رهبر حزب ملی لبنان یعنی کامیل شمعون از سرکیس

«به خاطر اینکه اذعان نداشته بود، که فلسطینیها تمام زوایای لبنان را تحت اشغال خود درآورده اند»،

بشدت انتقاد کرد. د) نخست وزیر پیشین رشید کرامی از این سخنرانی استقبال کرد، اما اظهار داشت که

سرکیس می بایست طرح خود را در زمینه تشنج زدایی ملی «قبل از سقوط کلی کشور» ارائه می کرد و

سرکیس را متهم به عدم خاطر نشان سازی» نقش آمریکا در توطئه جاری نمود.

ص: 206

ه) نهضت ملی که چپگرا و عمدتا مسلمان است با انتشار بیانیه ای دولت را به امتناع از متحد ساختن

کشور براساس غیرمتضاد متهم ساخت و از سرکیس خواست که به تحت الحمایه گان اسرائیلی فشار وارد

سازد (نهضت ملی همیشه فالانژها را تحت الحمایگان اسرائیل خوانده است).

20 (طبقه بندی نشده) اسرائیل سوریه تضاد بر سر لبنان طبق مفاد یک اعلامیه اسرائیلی، جنگنده های

اف 15 اسرائیل چهار فروند میگ 21 سوریه را بر فراز خاک لبنان در تاریخ 2 مهرماه سرنگون ساختند.

کریستوفر


اظهار نظر ناظر عمانی در مورد روابط ایران و ساف

سند شماره (24)

تاریخ: 4 مهرماه 1358 26 سپتامبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در مسقطبه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی. با اولویت

عطف به: مسقط 1681 (کتبی)

موضوع: اظهار نظر ناظر عمانی در مورد روابط ایران و ساف

1 (تمام متن خیلی محرمانه است).

2 ملالاه حبیب سرپرست امور سیاسی وزارت خارجه عمان یکی از ناظران متخصص بر روابط ایران

و عرب است. و سه سال گذشته را به عنوان سفیر عمان در ایران گذرانده است (قبل از آن سفیر عمان در

قاهره بود). وی پیرو مذهب تشیع است و اخیرا (2119 سپتامبر) به تهران رفته بود. تا پیشنهاد عمان را در

مورد امنیت تنگه هرگز به دولت ایران تقدیم نماید (تلگرام جداگانه) در ملاقات با معاون نمایندگی در

تاریخ 3 مهرماه وی در مورد تقاضای گزارش شده مبنی بر استفاده از جزایر تنب و ابوموسی توسط ساف

(تلگرام مرجع) و روابط ایران و ساف به طور کلی مطالب زیر را بیان داشت.

3 حتی اگر تقاضای ساف برای دسترسی و استفاده از جزایر تنب و ابوموسی و مطرح شدن آن صحت

داشته باشد، گمان نمی رود که مقامات ایرانی با این کار موافق باشند، به محض اینکه خمینی به قدرت رسید

بین گروه خمینی و ساف به خاطر حمایت ساف در گذشته «ماه عسلی» برگزار شد. ولی این دوران خوش

به زودی پایان یافت.

پیشنهاد ساف مبنی بر استفاده از متخصصین ساف به جای متخصصین غربی در حوزه های نفتی ایران

جدی تلقی نشده بود. دولت ایران تقاضای ساف را مبنی بر گسترش «مراکز فرهنگی و خبری» ساف در

خارج از اهواز و خرمشهر نپذیرفت. دولت ایران رابطه با ساف و به خصوص فعالیت آن در داخل خاک

ایران را نوعی مزاحمت تلقی کرده است. به همین دلیل مقامات ایرانی تصمیم گرفته اند که از سیاست

حمایت از ساف در مجامع بین المللی پیروی کرده و در عین حال همکاری مؤثر خود با این سازمان را

محدودنمایند. شاید به خاطر اینکه این تنها روش مؤثر است گروه خمینی از ارائه کمک به شیعیان جنوب

لبنان از طریق ساف خودداری کرده است. خلاصه اینکه برخلاف گزارش مطبوعات و اعلامیه های

عمومی روابط ایران و ساف چندان صمیمانه نیست.

4 اظهار نظر: قضاوت پیرامون صحت نقطه نظرات حبیب در مورد رابطه 1

ران، 4ایران و 1

ف، 4ساف را به ناظران

مجرب تر در مورد امور 1

ران، 4ایران واگذار می کنیم. به نظر ما وی به عنوان یک دیپلمات شیعه عرب که پس از به

قدرت رسیدن 1

ینی، 4خمینی در 1

ران، 4ایران اقامت داشته قادر است، این موضوع را به خوبی دنبال کند.وایلی


فعالیتهای ساف در ایران

ص: 207

سند شماره (25)

تاریخ: 9 مهر 1358 1 اکتبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در 1

ران، 4تهرانبه: وزارت امور خارجه در 1

شنگتن دی سی، 4واشنگتن دی سی با اولویت

عطف به: مسقط 1737

موضوع: فعالیتهای 1

ف، 4ساف در 1

ران، 4ایران

1 تمام متن خیلی محرمانه است.

2 سفارت آمریکا در 1

ران، 4تهران، با نحوه توصیف و تشریح روابط 1

ف، 4ساف و 1

ران، 4ایران توسط مقام وزارت خارجه

عمان موافق است 1

ران، 4ایران بدون چون و چرا و با کمال هم دردی از 1

مان فلسطین، 4آرمان فلسطین حمایت می کند. با این

وصف ایران به 1

ف، 4ساف اجازه دخالت در امور داخلی کشور و به خصوص امور 1

زستان را، 4خوزستان را نمی دهد.

3 با وجود اعلام محکومیت 1

رائیل، 4اسرائیل و حمایت از «فلسطین» توسط مقامات دولت 1

ران، 4ایران و نیز 1

ینی، 4خمینی،

در مورد 1

ف، 4ساف حرف چندانی زده نمی شود. شایعاتی از طریق جامعه یهودیت 1

ران، 4ایران به گوش سفارت آمریکا

در 1

ران، 4تهران رسیده که نشان می دهد که 1

ران، 4ایران از طریق بانک ملی خود 80 میلیون دلار به حساب 1

ف، 4ساف منتقل

خواهد کرد. شایعات آنقدر زیاد است که ما فکر می کنیم مقداری پول به آنها داده شده است.

4 بنابه گفته منابع دیپلماتیک موجود در 1

ران، 4تهران (ژاپنیها و استرالیائیها) دفاتر 1

ف، 4ساف در اهواز و خرمشهر

به صورت دائمی به کار نیفتاده و احتمال تعطیل آنها وجود دارد. علاوه بر این، 1

ف، 4ساف از سفارت پیشین

اسرائیل در 1

ران، 4تهران خارج و به ساختمانی دیگر نقل مکان کرده است و ژاپنیها فکر می کنند که آنها وادار به این

کار شده اند. منبع موجود در سفارت استرالیا گمان نمی کند که از طرف 1

ران، 4ایران پولی به 1

ف، 4ساف داده شده باشد.

5 سفارت آمریکا در اینجا نشنیده است که 1

ف، 4ساف خواستار استفاده از جزایر تنب و ابوموسی شده باشد

و یا شواهدی دال بر توافق 1

ران، 4ایران با این تقاضای 1

ف، 4ساف به دست نیاورده است.

6 گمان نمی کنم که 1

ران، 4ایران به 1

ف، 4ساف اجازه استفاده از این جزایر را بدهد. لینگن


خلاصه اطلاعات 909 (جامعه اروپایی و خاورمیانه)

سند شماره (26)

تاریخ: 12 مهر 1358 4 اکتبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: وزارت امور خارجه در 1

شنگتن دی سی، 4واشنگتن دی سیبه: مجمع گردآوری خلاصه اطلاعات با اولویت

موضوع: خلاصه اطلاعات 909 11 مهر 1358 (پاراگرافهای 101 خیلی محرمانه

1 جامعه 1

وپا، 4اروپایی و خاورمیانه: ثبات در میان تشنج: علیرغم تمایل شدید جامعه 1

وپا، 4اروپا به تغییر موضع

خود در قبال خاورمیانه ، وزیر خارجه ایرلند یعنی اوکندی که به عنوان سخنگوی جامعه 1

وپا، 4اروپا در مجمع

عمومی سازمان ملل به تاریخ 3 مهرماه شرکت جسته بود، در سخنرانی خود موضع دیرین این جامعه را بار

دیگر بدون تغییر نشان داد. نکات اصلی موضع جامعه 1

وپا، 4اروپایی عبارتند از: راه حل استوار بر قطعنامه 242 و

338 و چهار اصل مطروحه در بیانیه مورخ 8 تیرماه 1356 گروه 9 جامعه 1

وپا، 4اروپایی.

2 اوکندی در خطابه خود به سازمان آزادیبخش فلسطین اشاره کرد و گفت که این سازمان نیز باید به

عنوان یکی از طرفین چهارچوب اساسی راه حل مسالمت آمیز را بپذیرد. و بالاخص به اورشلیم اشاره

کرد و گفت از نظر جامعه 1

وپا، 4اروپایی تضمین دسترسی به تمام اماکن مقدسه شرط اساسی هر گونه قرارداد، باید

باشد.

ص: 208

3 سخنرانی اوکندی نشانگر ضرورت تداوم موضع جامعه اروپا از سال 1352 است. لیکن به جای

منعکس ساختن موضع اساسا تغییر نیافته، به عدم توانائی جامعه مذکور در دستیابی به یک توافق همه

جانبه و جسورانه گواهی می دهد. و تمایل رو به افزایش بسیاری از 9 عضو گروه اروپایی را در جهت به

رسمیت شناختن ساف پنهان می سازد.

4 سالهااست که بر این 9 عضو فشار وارد شده تا موضع خود را تغییر دهند. تلاشهای اعراب در به

حرکت درآوردن این 9 عضو در اجلاسیه های «مذاکرات اروپایی و عربی» در بروکسل به سال 1356 و در

دمشق به سال 1357 به خوبی قابل رؤیت بود.

اصرار اعراب بر به رسمیت شناخته شدن ساف توسط جامعه اروپایی منجر به صدور بیانیه هایی

مشترک در پایان اجلاسیه های 1356 و 1357 گردید که طی آن مواضع جامعه اروپایی و اعراب به طور

جداگانه اعلام شد.

5 در اوائل سال 1358، مخالفت جامعه اروپایی با ساف ظاهرا فرسایش یافته بود. در آن زمان در

کمیته گروه کار جامعه اروپایی تغییر موضعها آشکارتر شد. کارمندان این جامعه معتقد بودند که امتناع

رؤسا از تغییر موضع جامعه اروپایی، با نپذیرفتن معتدل تر ساف توسط آنها توام خواهد بود و رفته رفته به

حمایت از ساف منجر خواهد شد.

6 تبلیغات عرفات سرپرست ساف در اروپا طی تابستان جاری شدت یافته و مسئله را بغرنج تر

ساخته است. ملاقات عرفات با کرایسکی و ویلی برانت در وین، سفر وی به اسپانیا و توافق ساف به

بازگشایی دفتر خود در آنکارا، هم نشانگر قابلیت پذیرش ساف در اروپا می باشد. کشورهای عضو گروه

9 بیانات عرفات در مادرید را که حل تضاد خاورمیانه را با عرضه نفت مرتبط اعلام کرده بود، و نیز بیانیه

معتدل تر یمانی وزیر نفت سعودی را در کپنهاک یادآور شده اند.

7 به عنوان بخشی از تغییرات رو به انجام، در مورد نحوه برخورد با مسئله ساف عدم توافقهای

روزافزونی در میان اعضاء جامعه اروپایی پدید آمده است. گنجانده شدن ساف در سخنرانی اوکندی آن

هم به عنوان یکی از طرفین، حاصل مذاکرات طولانی و دشوار در میان اعضای جامعه اروپایی بوده است.

8 گمان می رود که فرانسویها محرک اصلی به رسمیت شناخته شدن، ساف بوده باشند، هلندیها که

زمانی سرسخت ترین مخالف ساف به حساب می آمدند، آنقدر موضع خود را تغییر داده اند که همراه با

انگلیسیها از جمله کسانی به حساب می آیند که میانه روترین مواضع را اتخاذ کرده اند. می گویند آلمانیها و

بلژیکیها، با تماس رسمی با ساف مخالف هستند، ولی لوکزامبورگ از تأخیر جامعه اروپایی

در پاسخ دادن به خواستهای اعراب نگران شده است.

9 بنابراین می توان گفت که پیرامون وضع موجود هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده است. کشورهای

جامعه اروپایی که از یک طرف با فشار کشورهای عربی و خطر نفتی و از طرف دیگر با ملاحظات داخلی و

تمایل به دور نشدن از آمریکا مواجه هستند، در واقع با یک معمای عجیب رو به رو شده اند.

10 به طور مثال، درست است که فرانسه در اروپای غربی در رأس کسانی قرار گرفته که خواهان

مصالحه با ساف هستند، ولی مقامات فرانسوی ترس از آن دارند که مبادا این عمل پدید آورنده تشنج به

خصوص در میان گروههای بهبودی فرانسه باشد.

نخست وزیر کوسیگا در مردادماه در پارلمان ایتالیا گفت که ایتالیا مدتهااست که ساف را «به عنوان

ص: 209

یک نیروی مهم سیاسی به رسمیت شناخته» و با نمایندگان آن از سال 1353 تماس داشته است.

11 (طبقه بندی نشده) مطبوعات ساحل غربی: القدس در تاریخ 10 مهرماه اظهار داشت که منابع

دیپلماتیک عرب در یافته اند که سوریه می خواهد تا قبل از پایان سال جاری نیروهای خود را از لبنان

خارج سازد. منابع مذکور می گویند علت این خروج احتمالی نیاز روزافزون به تقویت نیروی نظامی این

کشور جهت کنترل ناآرامیهای سیاسی داخلی سوریه است. همان روز الفجر، هاآرتز را متهم به حمله به

شهرداران رام اللّه و هبرون به خاطر ملاقاتشان با مقامات ساف و نیز به خاطر بیانات ضداسرائیلی شان،

نمود.

12 (طبقه بندی نشده) ساف ترکیه: رادیوی داخلی ترکیه اعلام کرده است که عرفات در تاریخ 13

مهرماه و بنابه دعوت شخص اجویت به ترکیه سفر خواهد کرد.

13 (طبقه بندی نشده) مطبوعاتی مصر: روزنامه های مصری مطالب خود را بر بیانیه سادات که گفته

بود، روابط قطع شده، کشورهای عربی با مصر تنها با رعایت شرایط مصری به حالت اول باز خواهد گشت،

متمرکز کرده اند. سادات اعلام کرد که ابتکار صلح وی به این دلیل پدید آمد تا عدم اتحاد اعراب را از بین

ببرد، لیکن اختلافات اعراب ظاهرا شدیدتر از تضاد اعراب و اسرائیل است. در گزارشهای دیگر،

مطبوعات مصر از خطر ایران در قبال ثبات کشورهای خلیج فارس یاد کرده و اظهار داشتند که مصر به

بحرین در قبال فشارهای اعمالی از طرف ایران پیشنهاد کمک داده است.

14 اسرائیل وسینا: رادیو اورشلیم در تاریخ 10 مهرماه گزارش داد که کابینه اسرائیل نتوانسته است

در مورد طرح بازگرداندن سینا که وزیر دفاع وایزمن و وزیر خارجه دایان در واشنگتن در مورد آن به

توافق رسیده بودند، به نتیجه ای برسد. منابع دولت اسرائیل گفتند که از این طرح پیشنهادی «انتقاد

شدیدی» به عمل آمد و چند وزیر خواستار اصلاح این طرح گردیدند.

15 (طبقه بندی نشده) اردن آمریکا: روزنامه اردنی الدستور گزارشات خود را بر وخامت اوضاع

روابط آمریکا و اردن متمرکز ساخت و آن را ناشی از عوامل ذیل اعلام نمود:

الف) سیاست کلی خاورمیانه آمریکا و به خصوص قرارداد کمپ دیوید.

ب) موضع آمریکا که استوار بر حمایت از اسرائیل است.

ج) «تخلف» آمریکا از قرارداد تسلیحات نظامی خود با اردن به خصوص در رابطه با فروش تانکهای

ام 60 و هواپیمای اف 16 و

د) افزایش سوءظن ناشی از «توطئه گری» آمریکا در شبه جزیره عربی و خلیج فارس.

16 (خیلی محرمانه) جسی جکسون سادات ساف: سفارت در قاهره و دیگر منابع گزارش داده اند

که سادات طی ملاقات دوم خود در مهرماه به کشیش جسی جکسون گفته است که اگر سرپرست ساف به

روند صلح بپیوندد، وی آماده است که او را «مانند برادری در آغوش بگیرد.» همچنین سادات اظهار

داشت که ساف از نظر وی تنها نماینده رسمی مردم فلسطین است. در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر،

جکسون گفت که سادات از وی خواسته است که پیامی از طرف وی برای عرفات ببرد، تا ساف عملیات

نظامی خود را علیه اسرائیل متوقف سازد.

17 (طبقه بندی نشده) فلسطینیها / اردن / آمریکا: بنابه گزارش آژانس خبری قطر، العال ناجی، مرد

شماره 2 جبهه خلق آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل از اردن خواسته است که روابط دیپلماتیک و

ص: 210

اقتصادی خود را با آمریکا قطع نماید.

18 (خیلی محرمانه) ساف مجمع عمومی سازمان ملل: نماینده بنگلادش در مجمع عمومی سازمان

ملل به سفارت آمریکا در داکا اطلاع داد که نماینده ساف به وی گفته است که ساف معتقد است فعالیتهای

جسی جکسون و دیگر رهبران سیاه پوست طرز تفکر آمریکا را در قبال ساف دستخوش تغییر می سازد. به

همین علت ساف در نظر دارد. کاری کند که در مهرماه سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب ننماید، و در

عوض ناظر رویدادهای آتی در طرز تفکر آمریکا باشد.

19 (خیلی محرمانه) لبنان «در نبرد 10 مهرماه در منطقه کوره که ظاهرا بین فالانژها و حامیان رئیس

جمهور پیشین یعنی فرنجیه در گرفته بود، پنج تن کشته شدند. شبه نظامیان فالانژ در تاریخ 10 مهرماه در

نبرد دیگری در یکی از حومه های بیروت با اعضای یک گروه ملی نیز درگیر شده بودند. در این نبرد نیز دو

نفر کشته و سه نفر زخمی شده بودند. در تاریخ 10 مهرماه نبرد دیگری بین سازمان فتح و سازمان شیعی

امل در گرفته بود و تعدادی از افراد طرفین کشته شدند.

20 (طبقه بندی نشده) اجلاس لیبیائی و عربستان سعودی: در بیانیه صادره در پایان سفر شاه خالد به

لیبی، عربستان سعودی و لیبی عدم پذیرش قرارداد کمپ دیوید «و حمایت» خود را از ساف بار دیگر مورد

تأیید قرار دادند. در این بیانیه گفته شده است که خالد و قذافی اجرای قطعنامه های مصوبه در اجلاس

عربی اسفندماه را که خواستار تحریم اقتصادی، مالی، و دیپلماتیک مصر شده مورد تجدید نظر و بررسی

قرار داده اند.

21 (خیلی محرمانه) مواضع عراق در مصاحبه مطبوعاتی مورخ 11 مهرماه؛ رویتر به نقل از وزیر

خارجه عراق حمادی گزارش داد که کشورهای عربی تولید کننده نفت در قبال کشورهایی که با

تقاضاهای سیاسی آنها مخالفت می ورزند دست به یک رشته اقدامات تحریم آمیز خواهند زد، بنابه

گزارش رادیو بغداد، حمادی در همین مصاحبه گفته است، که عراق در صورت تداوم تورم در کنفرانس آتی

اوپک از افزایش قیمتهای نفتی حمایت خواهد کرد. رادیو بغداد همچنین گزارش داد که بغداد به هیچ وجه

با طرح عمان برای امنیت تنگه هرمز موافق نیست.کریستوفر


خلاصه اطلاعات 913 (عرفات بیدی که با هر بادی به لرزه در می آید)

سند شماره (27)

تاریخ: 18 مهر 1358 10 اکتبر 1979 طبقه بندی: سری

از: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی به: مجمع گردآوری خلاصه اطلاعات، با اولویت

موضوع: خلاصه اطلاعات 913 18 مهر 1358 پاراگرافهای 61 سری است)

1 عرفات: بیدی که با هر بادی به لرزه در می آید: اعلامیه مورخ 13 مهرماه عرفات مبنی بر اینکه

ساف آتش بس را در جنوب لبنان رعایت خواهد کرد، اصولاً نشانگر سیاست کلی آغاز شده توسط اوست

عرفات ظاهرا تصمیم گرفته است که تلاشهای خود را در جبهه دیپلماتیک متمرکز سازد و نه جبهه نظامی،

لیکن، برای حفظ اعتبار انقلابی خود و فتح مسؤلیت عملیات انجام شده از ساحل غربی را به عهده گرفته

است.

2 معذالک، این اعلامیه حائز اهمیت چشمگیری نیست. تا همین اواخر، عرفات از جنوب لبنان برای

حملات خود علیه اسرائیل استفاده می کرد. حمله خونین علیه اتوبوس اسرائیلی در بهمن ماه 1357 از

ص: 211

جنوب لبنان آغاز شده بود فتح در چند جنگ با شبه نظامیان حداد و نیروهای اسرائیلی از توپخانه و

خمپاره انداز استفاده کرده است.

3 سؤال این است که آیا عرفات در داخل نهضتی که به روشهای دیپلماتیک وی اعتمادی ندارد و میل

دارد با ایجاد اشتیاق انقلابی در جهان عرب فلسطین را «بازپس گیرد»، میانه روی را به گروههای تندرو

فلسطین تحمیل خواهد کرد. علاوه بر این عرفات اعلام داشته است که رعایت آتش بس از طرف ساف

مشروط به رعایت آتش بس از طرف اسرائیل است. انفجار بمبی در اسرائیل که منجر به کشته شدن

غیرنظامیان گردد، می تواند دور جدیدی از خشونت را در جنوب پدید آورد.

4 به عرفات فشار بسیاری وارد می شود تا به ارتش لبنان اجازه دهد که نظامیان بیشتری در جنوب

مستقر سازد. دولت سرکیس مایل است حضور یکی ازگردانهای خود را در منطقه نیروهای میانجیگر

سازمان ملل گسترش داده و یک گردان دیگر را در منطقه طایر و احتمالاً نبطیه و آرنون مستقر سازد. با

وجود سوءظن فداییان نسبت به ارتش لبنان و عدم تمایل آنها به از دست دادن کنترل منطقه مستقل

عملیاتیشان عرفات تا حدودی به کاربرد این نیروهای لبنانی رضایت خواهد داد. عواملی که عرفات را

وادار به این مصالحه خواهد کرد عبارتند از:

الف) دیدارهای اخیر رهبران حقوق مدنی سیاه پوستان.

ب) تمایل عرفات به بهره برداری از فرصت قبل از آنکه انتخابات آمریکا به رسمیت شناخته شدن

ساف را در اروپای غربی گسترش دهد.

ج) تقاضای وزیر خارجه پطروس در مجمع عمومی سازمان ملل در جهت خودداری و خویشتن داری

ساف.

د) تعهد عرفات در تاریخ 15 خرداد مبنی بر اینکه نیروهای ساف از مراکز پرجمعیت جنوب لبنان

خارج خواهند شد.

ه) نگرانی شیعیان از اینکه چرا آنها باید خسارات ناشی از عزم راسخ ساف برای ضربه زدن به اسرائیل

از خاک لبنان را به جان خریدار شوند.

5 در چند هفته گذشته عرفات با رئیس جمهور سرکیس، نخست وزیر الحوث، کمال اسد سخنگو و

ویکران در مورد ایجاد اثبات در جنوب لبنان ملاقات و گفتگوهایی داشته است. گرچه این ملاقاتها

هیچ گونه بیانیه رسمی را به دنبال نداشته، ولی در سرتاسر کشور همه توقع دارند. که قدرت دولت مرکزی تا

حدودی افزایش یابد. این توقعها نیز با تردیدهای مربوط به شکل ابتکار آمریکایی در قبال لبنان، شدت

می یابد.

6 با این وصف چنین به نظر می رسد که حتی اگر نظامیان ارتش لبنان وارد پادگانهای طایر شده و اکثر

فداییان نیز از آنجا خارج شوند، چریکها باز هم کنترل اوضاع جنوب را در اختیار خواهند داشت آنها قادر

به این کار هستند چون در داخل و در اطراف اردوگاههای پناهندگان در طایر مستقر بوده و نظامیان ارتش

لبنان نیز اگر به جنوب بروند نخواهند خواست با درگیر شدن با آنها خود را به مخاطره بیندازند.

7 (طبقه بندی نشده) حزب جدید اسرائیلی: خبرگزاری رویتر در تاریخ 16 مهرماه گزارش داد که

یک حزب سیاسی مافوق ناسیونالیستی اسرائیلی جدیدا تشکیل شده که می تواند به راحتی به داخل هیئت

حاکمه لیکود و شریک مؤتلفه آن یعنی حزب ملی مذهبی رخنه کند، حدود 3000 نفر در اجلاس افتتاحیه

ص: 212

تولد دوباره حزب شرکت جستند. تعدادی از اعضای کنست چون گولاکوهن و موشه شامیر که از لیکود

خارج شده اند در این اجلاسیه سخنرانی کردند. حزب تهیا خواستار اجراء حقوق و قوانین یهودیت «در

تمام جنبه های فلسطین توراتی و نیز ساحل غربی و نوار غزه شده اند. انتظار می رود که گوش امنییوم نیز به

این حزب جدید بپیوندد.

8 (طبقه بندی نشده) سرباز گمشده اسرائیلی: یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در تاریخ 15 مهرماه

گزارش داد که جسد یکی از سربازان گمشده اسرائیلی که در گورستان مسلمین در نوار غزه دفن شده بود

کشف گردیده است. یک گروه کماندویی فلسطین اعلام کرده بود که این سرباز را در «سرزمینهای اشغالی»

قبل از فوت وی به اسارت گرفته بود.

9 (طبقه بندی نشده) مطبوعات اسرائیلی: مطبوعات مورخ 15 و 16 مهرماه پیرامون تصمیم «یک

جانبه» کابینه برای مطلع ساختن آمریکا از اینکه اسرائیل آخرین مرحله خروج از صحرای سینا را در

غیاب یک نیروی نظامی به مرحله اجرا درنخواهد آورد، گزارشات خود را متمرکز ساختند. به دنبال

تشکیل جلسه کابینه در تاریخ 15 مهرماه، تلویزیون اسرائیل گزارش داد که اسرائیل از آمریکا خواهد

خواست که در تضاد بین اسرائیل و مصر بر سر قیمت نفت مصر نقش داور را ایفاء نماید.

هآرتز نیز در یکی از مقالات خود به نقل از چند مقام برجسته آمریکا گزارش داده که برخورد با

مشکلات خاورمیانه با منزوی ساختن ساف کاری بس دشوار است و آمریکا در نظر دارد با ابتکار

جدیدی در مورد جنوب لبنان پای ساف را نیز به میان بکشد.

10 (خیلی محرمانه) نقطه نظرهای دایان در مورد سینا، سفارت آمریکا در تل آویو گزارش داد که

دایان در کنفرانس مطبوعاتی 16 مهرماه گفته است که کابینه اسرائیل طرح نظارت بر صحرای سینا را

«محتاطانه» پذیرفته و متقاضی هیچ گونه تغییری نشده است. وی افزود که اسرائیل از آمریکا می خواهد که

چند نکته مربوط به قرارداد را «تصریح» نماید.

11 (طبقه بندی نشده) کویت قیمت نفت خود را بالا می برد: آسوشیتدپرس و رویتر در تاریخ 16

مهرماه گزارش دادند که کویت قیمت نفت خود را 10 درصد افزایش داده است، که این افزایش از تاریخ 10

مهرماه مؤثر خواهد بود. قیمت جدید 34/21 دلاری کویت هنوز هم کمتر از قیمت 50/23 دلاری تعیین

شده توسط اوپک در کنفرانس ژنو در چهارماه گذشته است.

12 (طبقه بندی نشده) کانادا اورشلیم: نخست وزیر جوکلارک در تاریخ 17 مهرماه علنا

«مشروعیت شکوائیه های فلسطینیها» را به رسمیت شناخت لیکن اعلام کرد که کانادا زمانی با ساف کنار

خواهد آمد که این سازمان اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در همان مصاحبه کلارک در مقام اعتراف گفت

که وی عکس العمل اعراب را در قبال انتقال سفارت کانادا از تل آویو به اورشلیم و نیز مشکلات ناشی از آن

را که در رابطه با تجارت کانادا در خاورمیانه به وجود می آمد درست تخمین نزده بود.

13 (طبقه بندی نشده) ساحل غربی ساف: بنابه گزارش رویتر، فهد قواسمه شهردار هبرون گفته

است که گمان نمی کند، ساف نصایح کشیش جسی جکسون را در رابطه با اتخاذ روش فاقد خشونت در

قبال مسئله فلسطین را بپذیرد. طبق پیش بینی قواسمه، تا زمانی که اهداف فلسطینی تحقق نیافته تروریسم

علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت.

14 (طبقه بندی نشده) اسرائیل انتخابات ساحل غربی: در تاریخ 17 مهر آسوشیتدپرس به نقل از

ص: 213

هاآرتز گزارش داد که دولت اسرائیل انتخابات شهرداریها در فروردین 1359 مربوط به مناطق اشغالی

ساحل غربی را لغو خواهد کرد. بنابه اظهار هاآرتز کاندیداهای تحت الحمایه ساف از هم اکنون به

سازماندهی برای انتخابات فروردین ماه پرداخته اند، تا سمتهای بیشتری را اشغال نمایند. مقامات

اسرائیل معتقدند که پیروزیهای بیشتر انتخاباتی کاندیداهای تحت الحمایه ساف (که در سال 1354 در اکثر

مبارزات انتخاباتی پیروز شده بودند). یافتن رهبران میانه روی ساحل غربی را که بتوانند در مذاکرات

خود مختاری شرکت جویند دشوار خواهد ساخت. پس از درج گزارش هاآرتز یکی از سخنگویان

حکومت نظامی در ساحل غربی گفت که در مورد لغو انتخابات هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

15 (طبقه بندی نشده) انفجار در نزدیکی هبرون: در تاریخ 17 مهرماه بمبی در هبرون منفجر و منجر

به کشته شدن دو جوان عربی شد، که سعی داشتند آن را در نزدیکی مقبره یکی از روحانیون اعظم کار

بگذارند.

16 (طبقه بندی نشده) آدم ربایی فالانژها: خبرگزاریها گزارش دادند که در تاریخ 16 مهرماه

فالانژهای مسیحی 50 تن از غیرنظامی شمال شرقی لبنان را ربوده اند. بنابه گزارش آسوشیتدپرس، 15

تن از آنان آزاد شده اند، لیکن 30 تن از آنان که اکثرشان از جمله حامیان سلیمان فرنجیه رئیس جمهور

پیشین هستند، هنوز در اسارت به سر می برند. ونس


ساف در ایران

سند شماره (28)

تاریخ: 22 مهر 1358 14 اکتبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در تهرانبه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی با اولویت

عطف به: تهران 10513 (کتبی)

موضوع: ساف در ایران

1 (تمام متن خیلی محرمانه است).

2 وزیر خارجه یزدی در کنفرانس مطبوعاتی مورخ 18 مهرماه رسما اعلام کرد که دولت ایران به

ساف اجازه نمی دهد که در دفاتر خود در اهواز و خوزستان عمل کند.

3 یزدی گفت «ما چنین نتیجه گرفتیم که وجود دفتر ساف در اهواز نه به نفع ما و نه به نفع ساف است،

چون وضع کشور این گونه ایجاب می کند. ما این موضوع را مورد تبادل نظر قرار دادیم و آنها تصمیم گرفتند

که دفتر خود را در آنجا تعطیل نمایند».

4 ورود نماینده ساف به تهران در تاریخ 20 مهرماه توجه مطبوعات را احتمالاً جلب کرده و موجب

پیدایش مطالبی در مورد ساف شده است. هیئت چهارنفره به سرپرستی خلیل وزیر (معروف به ابوجهاد)

بنابه گزارش مطبوعات وارد تهران گردید تا در مورد همکاری صمیمانه تر و مثمرثمرتر میان ایران و ساف

تبادل نظر نماید. این هیئت با وزیر خارجه یزدی در فرودگاه ملاقات کرد و بنابه گزارش قرار است در طول

این سفر با خمینی، یزدی و چمران وزیر دفاع ملاقاتهایی داشته باشد.

5 همان روز، فرمانده سپاه پاسداران یعنی ابوشریف که در گروه امل فلسطین آموزش نظامی دیده

است در یک مصاحبه مطبوعاتی نارضایتی خود را از سیاست خارجی ایران در قبال ساف اعلام کرد.بنابه

گزارش شریف گفته است «تا آنجا که به انقلاب فلسطین مربوط است سیاست خارجی ایران بنابه دلایل

ص: 214

شناخته شده برای پیروان این سیاست، انقلابی یا تأثیر گذار نبوده است. وی گفت نکات خاصی وجود دارد

که بنابه دلایل تاکتیکی نمی توان آنها را فاش ساخت.

6 در بیانیه مطبوعاتی دیگری به تاریخ 18 مهرماه مجاهدین نیز حمایت خود را از ساف اعلام نموده

و از خمینی خواسته اند که از نظر مالی به ساف کمک نماید.

7 اظهار نظر: سفارت معتقد است که سفیر اخیر ساف به ایران تغییری در سیاست اساسی ایران پدید

نخواهد آورد، لیکن ما رویدادها را دقیقا تحت نظر خواهیم داشت. لینگن


ساف در ایران

سند شماره (29)

تاریخ: 24 مهر 1358 16 اکتبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در تهرانبه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی

عطف به: تهران 10924

موضوع: ساف در ایران

1 (تمام متن خیلی محرمانه است.

2 هفتگی نامه انگلیسی زبان «اکسکلوسیو» مورخ 21 مهر در مقاله ای اظهار داشت که بخشی از سفر

معاون نخست وزیر یعنی طباطبائی به لبنان سبب انعقاد قراردادی شد که براساس آن رهبران فلسطینی به

پاسداران انقلابی ایران در زمینه نبردهای چریکی کوهستانی، آموزش خواهند داد. در این مقاله گفته شده

است که طباطبائی از مستشاران نظامی برای دیدار از ایران دعوت کرده است.

3 نشریه «اکسکلوسیو» در ادامه می گوید که دولت سوریه به طباطبائی اطمینان داده است که

«صاعقه» یعنی گروه تندرو فلسطینی در ناآرامیهای خوزستان دخالت نداشته و علاوه بر این سوریه قول

داده است که برای جلوگیری از مداخله این گروه در منطقه با جورج حبش وارد مذاکره خواهد شد.

4 اگر مخاطبها بتوانند اطلاعات بیشتری در این زمینه ارسال دارند موجبات امتنان سفارت فراهم

خواهد شد. لینگنملاقات ساندرز با سفیر انگلستان: گفتگو در مورد لبنان و ایران

سند شماره (30)

تاریخ: 28 مهر 1358 20 اکتبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سیبه: سفارت آمریکا در لندن با اولویت

رونوشت: سفارت آمریکا در تهران بیروت

موضوع: ملاقات ساندرز با سفیر انگلستان: گفتگو در مورد لبنان و ایران

1 (تمام متن خیلی محرمانه است)

2 هندرسن سفیر انگلستان با ساندرز معاون وزیر خارجه در امور خاور نزدیک در تاریخ 23 مهرماه

ملاقات نمود تا در مورد اوضاع لبنان به گفتگو بپردازد. وی علاوه بر این در مورد ایران و شبه جزیره عربی

نیز تبادل نظر نمود.

3 هندرسن با این سؤال که آیا هدف از تلاش لبنان، خارج کردن سوریهااست یا درگیر ساختن

فلسطینیها در مذاکره به طور غیرمستقیم آغاز سخن کرد. ساندرز در پاسخ گفت این اهداف ممکن است در

ص: 215

دراز مدت در مد نظر باشد، لیکن هدف اصلی ما ایجاد صلح در لبنان به خاطر خود آن است. میزان

خشونت ماههای اخیر در آنجا طاقت فرسا شده و امکان گسترش تضاد را افزایش داده است.

4 در پاسخ به سؤال مربوط به نحوه اجرا، ساندرز گفت ما هنوز در مرحله تصمیم گیری هستیم. در

چند روز آینده تصمیم مربوط به نحوه شروع کار اتخاذ خواهد شد. سفیر دین نیز اکنون که به بیروت باز

گشته ممکن است. از نحوه اجرا با خبر بوده و به ارزیابی اوضاع مشغول شود. مهمترین حرکت، هم

آهنگ سازی دولت لبنان و سازمان ملل می باشد تا آمریکا نیز بتواند به عنوان «نیروی محرک» عمل کند.

همه چیز بستگی به رهنمودها و ارشادهای دولت لبنان دارد. در رابطه با زمان مناسب، سفیر دین در اواخر

هفته جاری با رئیس جمهور سرکیس ملاقات خواهد کرد تا پیرامون نکات مهم تفحص به عمل آید. در

هفته آینده نیز، سفیر حبیب به منطقه (بیروت، دمشق، تل آویو، و احتمالاً ریاض) سفر خواهد کرد تا با

لبنانیها و اسد گفتگو نماید. ساندرز خواستار محرمانه ماندن سفرحبیب شد.

5 هندرسن سؤال کرد که در چه موقع و چگونه به طرز تفکر فلسطینیها پی خواهیم برد. ساندرز گفت

ما در حال حاضر با اعراب میانه روی که با فلسطینیها رابطه دارند، تماس برقرار کرده ایم. می دانیم که ساف

در پی آن است تا با استفاده از فرصت موجود از اختیارات بهتر سیاسی خود استفاده کند. ساندرز یادآور

شد که با قضاوت پیرامون عکس العملهای اولیه، می توان گفت که اکثر دولتهای عربی به این نتیجه رسیده اند

که موقع مناسب برای به عمل آوردن اقدامی در مورد لبنان فرا رسیده است، هیچ یک از آنها با اهداف ما

مخالف نیستند.

6 هندرسن خواستار افشاء جزئیات بیشتر شد. ساندرز گفت ما در نظر داریم پیرامون جزئیات با

دولت لبنان، سازمان ملل و دیگر طرفین دولت صحبت کنیم. سفیر سعودی در بیروت می تواند یکی از این

طرفین باشد. طرز تفکر کنونی ما این است که در نهایت به پنج «شاخه» قراردادی دست پیدا کنیم:

الف) توافق دو جانبه در میان طرفین موجود در جنوب از جمله اسرائیلیها با این امر که از حمله به

یکدیگر دست بردارند. اسرائیلیها نیز باید عملیات حداد را محدود سازند. مهمترین عنصر موجود در این

روش این توافق خواهد بود که نیروهای میانجیگری سازمان ملل اصلی ترین عامل اجرائی به حساب آیند

و در صورت شیوع و یا آغاز تضاد ابتدا باید در جریان گذاشته شوند.

ب) تخلیه طایر توسط ساف، و بازگشت غیرنظامیان به موطنهای قبلی خود در جنوب

ج) خروج نیروهایی چون نیروهای حداد، ساف و چپگرایان لبنان از منطقه نیروهای میانجیگر

سازمان ملل.

د) خروج محدود نظامیان سوریه، به خصوص از محدوده بیروت. این امر سبب افزایش قدرت و

اختیارات دولت سرکیس شده و هنگام سفرمان به اسرائیل مفید واقع خواهد شد.

ه ) تخفیف امکان زد و خورد بین نیروهای اسرائیلی و سوری، به طور مثال، ما امیدواریم که ماهیت

شناسایی هوایی اسرائیل را تغییر دهیم. این امر متضمن قراردادهای بی قید و شرط به جای قراردادهای

رسمی می باشد.

7 هندرسن در مورد ایران به ارائه نظر دولت متبوع خود پرداخت و گفت اوضاع آنجا صریحا ناآرام

است، ولی معلوم نیست که آیا کسی می تواند خمینی را به سقوط بکشاند یا خیر. ساندرز نیز گفت که با

عقیده وی موافق است، ولی ما در این مورد نقشی نداریم. روحیه انقلابی ایرانی ما را به خاطر بیست سال

ص: 216

حمایت از شاه مخفی کارانی غیرقابل قبول قلمداد می کند. ایرانیها گذشته را از بین می برند، ولی ما باید

اساس آینده را پی ریزی کنیم. ولی باید چند اقدام مختلف صورت گیرد تا کمونیستها نتوانند به نحو مؤثری

وارد صحنه شوند. در پاسخ به سؤال هندرسن مبنی بر اینکه آیا به نظر او پس از سرکوب کردها روحیه

ارتش بالا رفته است یا نه، ساندرز گفت به علت بی نظمی کلی این موضوع قابل نتیجه گیری نیست.

8 هندرسن سؤال کرد که آیا به نظر ساندرز نظر عمومی آمریکا در آینده نزدیک متمایل به اعراب

خواهد شد یا متمایل به اسرائیل. ساندرز گفت به نظر عموم آمریکاییان شرکتهای نفتی و دولت آمریکا

مسؤل افزایش قیمتها هستند، نه اعراب. وی گفت. تغییر طرز تفکر سیاهان و یهودیان متمایل به بهبود

روابط شده است. ساف نیز ظاهرا این نتیجه رسیده است که با روشهای دیپلماتیک بهتر از نظامیگری

می تواند پیام خود را به جهانیان برساند، ولی نمی دانیم که سرانجام چه خواهد کرد.

9 هندرسن در مورد «نیروی واکنش سریع» مذکور در گزارشات مطبوعاتی سؤال کرد. وی گفت فکر

می کند که منظور حضور «در افق» باشد تا تشکیل نیرویی که قادر به مداخله عظیم باشد چون مداخله

زمینی مشروط بر همکاری دشوار کشورهای منطقه و پایگاههای مستقر در آن می باشد. ساندرز گفت به

دنبال مطالعات شدید انجام شده در تابستان گذشته، ما به این نتیجه رسیدیم که حضور خود را در افق حفظ

کنیم. این امر موجب افزایش تعداد ناوها، و نیز توانائی تهاجمی ما می باشد. ارسال هواپیماهای اف 15 به

عربستان سعودی در جنگ یمن مقدمه ای بر این کار بوده است. در پاسخ به سؤالات دیگر هندرسن،

ساندرز گفت این امر افزایش توانایی حمل و نقل ما را در درازمدت ضروری می سازد. وی افزود ما در

حال بهبود وضع خود در زمینه کاربرد سریع نیروها هستیم ولی هیچ گونه «واحد تهاجمی» در رابطه با

خاور میانه تشکیل نشده است. گزارش اخیر مندرج در مطبوعات اسرائیل مبنی بر اینکه آمریکا

واحدهایی را در اسرائیل مستقر کرده تا در خلیج به کار برده شوند، کذب محض می باشد.

کریستوفر


نظریات یزدی در مورد لبنان و فلسطینیها

سند شماره (31)

طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا در تهرانتاریخ: 1 آبان 1358 23 اکتبر 79

به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی سفارت آمریکا در بیروت تل آویو

موضوع: نظریات یزدی در مورد لبنان و فلسطینیها

1 (تمام متن خیلی محرمانه است)

2 طی ملاقات کاردار و مقام وزارتخانه با وزیر امور خارجه نیروی ما به طور مختصر به تلاشهای

آمریکا در جهت ایجاد ثبات در لبنان اشاره کردیم. یزدی گفت که اوضاع شمال لبنان برای شیعیانی که در

نظر دارند علیه اسرائیلیها و مسیحیان به فلسطینیها بپیوندند غیرقابل تحمل شده است. آمریکا باید برای

توقف حملات اسرائیل به این دولت فشار آورد.

3 ما پاسخ دادیم که آمریکا سعی دارد اسرائیل را از این کار بازدارد، لیکن تغییر روش اسرائیل توقف

حملات تروریستهای فلسطینی را ایجاب می کند. به نظر ما، انقلاب ایران که تمام مردم را به صورت

مسالمت آمیز به نشان دادن اراده سیاسی واداشت باید نمونه و سرمشق برای فلسطینیها باشد. یزدی گفت

ص: 217

که ایرانیها به همین منظور با ساف همکاری می کرده اند.

ایرانیها از ساف می خواستند که از وحدت اسلامی بیشتری در رسیدن به آرمانهای خود استفاده کند.

اگر ساف به روش غیرمذهبی خود ادامه دهد. پیروزی تضمین نخواهد شد. اگر ساف یک دولت فلسطینی

کاملاً مادیگرا به وجود آورد، فلسطینیهای مارکسیست و تندرو سریعا قدرت را به دست خواهند گرفت.

یزدی ظاهرا فکر می کند که ایرانیها بر فلسطینیها تا حدودی تأثیر گذاشته اند. وی با صراحت گفت که ایران

خود را در قبال آرمان فلسطین متعهد می داند: «ما به آنها کمک کرده ایم و در آینده نیز آنها را یاری خواهیم

داد.»لینگن


نگرانی وزرای خارجه کشورهای خلیج در مورد رابطه ساف با دولت ایران

سند شماره (32)

تاریخ: 5 آبان 1358 27 اکتبر 1979طبقه بندی: سری

از: سفارت آمریکا در دوحهبه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی

رونوشت: سفارت آمریکا در تهرانعطف به: الف منامه 2118 ، ب دوحه 1213

موضوع: نگرانی وزرای خارجه کشورهای خلیج در مورد رابطه ساف با دولت ایران

1 (تمام متن سری است).

2 سفیر آلمان غربی، هلنر در مورد گفتگوی اخیر خود با وزیر کشور قطر در امور خارجی یعنی شیخ

احمد بن سیف الثانی با من صحبت کرد، که گویا شیخ احمد با وی در مورد تبادل نظر اجلاس وزیران

خارجه کشورهای خلیج در طائف در تاریخ 24 مهرماه در رابطه با نگرانی آنها از رابطه دولت ایران و ساف

که احتمالاً منجر به فرسایش نفوذ آنها در ساف خواهد شد، سخن گفته بود. وابستگی مالی شدید ساف به

کشورهای عربی صادرکننده نفت سبب پیدایش میانه روی بیشتری در ساف شده که در غیر آن صورت

امکان پذیر نبود. اما رژیم جدید اسلامی تهران از منابع مالی سرشاری برخوردار بود و نیز برای اورشلیم در

جهان اسلام اهمیت بسیاری قائل است. این امر سبب اعمال نفوذ تهران بر فلسطینیها می شود که بنابه گفته

سفیر آلمان غربی، مواضع بسیار حساسی را در کشورهای خلیج اشغال کرده اند. هلنر گفت علت این

گفتگو این بود که شیخ احمد بن سیف از جامعه اقتصادی اروپا خواستار به رسمیت شناختن دیپلماتیک

ساف شده بود. منطق و استدلال شیخ در به رسمیت شناختن ساف توسط جامعه اقتصادی اروپا این است

که این امر سبب اجتناب ساف از خشونت و پناه بردن آن به دیپلماسی دریافتن راه حلی مناسب برای

مسئله فلسطین خواهد شد.

3 همان گونه که در گزارشات پیشین اشاره شد، جمعیت فلسطینی نیرومند 000/20 نفره قطر بسیار

مرفه و دارای موقعیتهای استراتژیک می باشند. فلسطینیهای اینجا طبقه بالای متوسط و عناصرروشنفکر

این جامعه عجیب را تشکیل می دهند. اکثر آنها نیز از حمایت اقتصادی و سیاسی آرمان فلسطینیها توسط

دولت قطر راضی هستند. بنابراین نگرانی قطر و دیگر کشورهای خلیج از ایران اسلامی و اینکه احتمالاً

کمک ارائه شونده از سوی ایران بیش از کمک سایر اعراب خواهد بود، بی مورد می باشد.

کیلگورعطیبه مذاکره جامعه اقتصادی اروپا و کشورهای خلیج را به مسئله ساف ربط می دهد

ص: 218

سند شماره (33)

تاریخ: 5 آبان 135827اکتبر79 طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی به: سفارت آمریکا در ابوظبی با اولویت

رونوشت: سفارت آمریکا در تهران

موضوع: عطیبه مذاکره جامعه اقتصادی اروپا و کشورهای خلیج را به مسئله ساف ربط می دهد

خواهشمند است در اولین فرصت با عطیبه تماس گرفته و در مورد بیانات مطبوعاتی وی در مورد

ارتباط حقوق فلسطینیها در تشکیل یک دولت مستقل در ساحل غربی و نوار غزه و مباحثات نفتی

کشورهای خلیج با جامعه اقتصادی اروپا شرح و توضیح بخواهید. در تشریح موضع آمریکا برای او از

تلگرام مرجع وزارتخانه استفاده کنید و مخالفت آمریکا را با گنجانیدن هرگونه مسائل سیاسی در مذاکرات

انرژی اعلام نمایید.کریستوفر


عرفات به عراق سفر می کند

سند شماره (34)

تاریخ: 8 آبان 1358 30 اکتبر 1979طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغدادبه: وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی با اولویت

موضوع: عرفات به عراق سفر می کند

1 (طبقه بندی نشده) سرپرست ساف یاسر عرفات در تاریخ 5 تا 7 آبان همراه با عبدالرحیم عمر دبیر

کل جبهه آزادیبخش عربی و سرپرست روابط خارجی فتح یعنی محمد ابومیزر از بغداد دیدار به عمل

آورد، معاون نخست وزیر و سرپرست فرماندهی کل و نبرد مسلحانه فلسطینی یعنی نعیم حداد میزبان

رسمی عرفات و تنها عراقی بود که در ملاقات چهار ساعت و نیمه عرفات با صدام حسین شرکت داشت.

2 (خیلی محرمانه) عرفات در آبان 1357 برای شرکت در اجلاسیه بغداد و در اسفندماه نیز برای

شرکت در این اجلاسیه در سطح وزراء به عراق رفته بود. ولی پس از سالها این اولین سفری است که به

منظور انجام امور دو جانبه صورت گرفته است. برخلاف سفرهای گذشته، این بار برای اولین بار به جای

فلسطینیهای «رام شده عراقی» ، نماینده جبهه آزادیبخش عرب به عنوان عضو هیئت نمایندگی ساف

شرکت جسته بود. با گذاشتن مسؤلیت میزبانی به عهده حداد، دولت عراق از پذیرش عرفات به عنوان

رئیس یک دولت خودداری ورزیده است که به هیچ وجه از دید وی (عرفات م) پنهان نخواهد ماند.

3 (خیلی محرمانه) گرچه اطلاعات چندانی در مورد ملاقات صدام و عرفات تراوش نکرده، ولی

مدت غیرعادی آن توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بیانیه های عمومی بر «هماهنگی» تدارک

اجلاسیه عربی درست مانند بیانیه های صادره در هنگام سفر شاه حسین تأکید داشتند. یکی از موارد

مهمی که باید در مورد آن به تفاهم دست یافته شود، اختلاف سوریه و عراق است که مشکلاتی را برای

عراق (و حتی اردن) در رابطه با منزوی شدن آنها از اجلاس طائف در تاریخ 24 مهرماه پدید آورده است.

4 (خیلی محرمانه) با مقایسه گزارشات صدای فلسطین و خبرگزاری عراق در مورد مصاحبه

تلویزیونی عرفات متوجه می شویم که لبنان یکی ازموضوعات مهم بحث و تبادل نظر را تشکیل می داده

است. عراق هنوز هم موضع محدود خود را در مورد برنامه کار اجلاسیه عربی (مرجع ج) مورد تأکید قرار

می دهد، اما مروری بر مطالب صدای فلسطین نشان می دهد که عرفات نیز در این زمینه شدیدا با عراق

ص: 219

مخالفت می ورزد.

5 (خیلی محرمانه) نگرانی قابل ملاحظه دیگر عراق گرایش کند و غیر قابل قبول عرفات، به

میانه روی موجود در ابتکار اروپایی است. به همین دلیل بسیاری از همکاران دیپلماتیک ما معتقدند که به

طور حتم به عرفات مطالبی در مورد رعایت اصول قطعنامه بغداد گفته شود که همانا حفظ جبهه متحد علیه

مشارکت در مذاکرات خاورمیانه است. (و گمان می کنیم که عرفات نیز برای نشان دادن اعتبارهای خود

در زمینه تندروی نماینده جبهه آزادیبخش عربی را به همراه آورده است. شایعه موجود حاکی از آن است

که ملاقاتهای عرفات و شاه حسین با صدام آنها را موظف به تأیید مجدد قطعنامه بغداد در اجلاسیه بعدی و

نمایش وحدت عربی علیه قرارداد و پیمان کمپ دیوید کرده است.

6 (خیلی محرمانه) اظهار نظر: تعمق قابل ملاحظه لیکن کاملاً نامربوطی در مورد مواضع احتمالی

عرفات و حسین در زمینه هدف از این مذاکرات در قبال مذاکرات خود مختاری وجود دارد. اکثرا معتقدند

که این مذاکره سرانجام موجب پیدایش نوعی فرمول مذاکره اشتراکی خواهد شد، لیکن معترفند که با عراق

مخالفت خواهد شد و وضع و شرایط موجود مذاکرات خودمختاری زمان نامناسبی را برای پیدایش ابتکار

اردن و ساف فراهم آورده است. سند ناتمام است


یک دولت فلسطینی باید تشکیل گردد

سند شماره (35)

یک دولت فلسطینی باید تشکیل گردد

هنری اس. سایزرسفارت آمریکا در مسقط

به علت آنکه یکی از ناظران کوتاه مدت تضاد اعراب و اسرائیل بوده ام، از درج مطالب ناچیز خود در

گفتگو درنگ می ورزم، قطعا بیش از آنچه که در تلگرامهای محل خدمت کنونی می بینیم، رویدادهایی در

شرف وقوع است. با این وصف من از بن بست بی پایان موجود در امر مسئله خطیر فلسطینیها و تمایل

بیانیه های رسمی آمریکا به حرکت در مسیرهای متناقض در این زمینه رنج بسیار می برم. بیانیه های ما

گهگاه طوری طرح ریزی می شوند که گویا هدف آن اجتناب از مطالعه دقیق موضوع است و گاهی نیز

موجب اتخاذ موضعی می شود که ظاهرا هدف آن نیز شانه خالی کردن است. نقطه نظرات زیر در رابطه با

آن آشفتگی مطرح شده و امید است، تأثیری سازنده داشته باشد.

معمای واشنگتن

اگر نتیجه گیری من از بیانیه های چند سال گذشته و یا مذاکرات فشرده آمریکا درست باشد، سیاست ما

در مورد مسئله فلسطین شامل عناصر ابهام آمیز زیر است.

ما معتقدیم که صلحی مداوم به وجود نخواهد آمد مگر آنکه «مسئله فلسطین و تمام جنبه های آن حل

شود» و این راه حل باید حقوق مشروع مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد. تا اینجا مطلب درست است،

لیکن از محتوای چندانی برخوردار نیست. یعنی تنها به ذکر این مطلب پرداخته ایم که از نظر ما مسئله

فلسطین بخش مهمی از تضاد موجود است. استفاده از عبارت «حقوق مشروع» که به طور جدی تا قبل از

روی کار آمدن دولت کارتر از آن اجتناب می شد، و اشاره به «مردم» فلسطین خالی از اهمیت نیست لیکن

تعریفی از سیاست موجود در این زمینه پدید نیامده است.

ص: 220

ما معتقدیم که فلسطینیها باید در تعیین سرنوشت آتی خود شرکت کنند، ولی معنی آن چه می تواند

باشد. این عین مطالب ایراد شده توسط رئیس جمهور کارتر در آسوان بود که کاخ سفید نیز آن را به دقت در

پایان سفر سادات تکرار نمود. بنابه گزارش، این لحن محافظه کارانه نشانگر تمایل ما به یافتن یک وسیله

مشترک برای مذاکره است و اگر این موضوع صحت داشت باشد، متوجه می شویم که چقدر کورکورانه به

دنبال یک توافق به راه افتاده ایم.

ما از پیدایش موطن فلسطینی حمایت می کنیم. این موضع که اتخاذ آن به اسفند 1356 برمی گردد،

شبیه به یک موضع واقعی است، اما ممکن است معانی متعددی داشته باشد. این عنوان به اعلامیه بالغور در

سال 1296 اشاره دارد که طی سه دهه پرآشوب منجر به پیدایش کشور و دولت اسرائیل شد ما می گوییم که

«تمامیت» فلسطین را آن طور که طرفین توافق کنند می پذیریم، ولی ترجیح می دهیم که این تمامیت با اردن

مرتبط باشد و چندان مستقل نیز نباشد. هنگام نوشتن این مطلب رئیس جمهور کارتر این رحجان را با

گفتن این موضوع که ما هرگز خواستار تشکیل یک دولت مستقل فلسطین نبوده ایم و قصد نداریم در این

موضع خود تغییری پدید آوریم، تشدید کرده است.

یکی از «تأییدیه های» بعدی رسمی در رابطه با بیانات رئیس جمهور نشان می دهد که او مطلب

جدیدی را عنوان نکرده است، بلکه به وضوح تنفر ابهام آمیزمان را از یک حکومت فلسطین نشان داده

است. حداقل این است، که این سیاست به رسمیت شناخته می شود. ولی، ماهیت «موطن» غیرمستقل

فلسطینیها هنوز هم در پرده ابهام مانده است.

ما اصرار داریم که کسی باید سخنگوی فلسطینیها باشد. مذاکره با نمایندگان ذی صلاح مردم

فلسطین عین مطلبی بود که در بیانیه مشترک رئیس جمهور کارتر و چائوشسکو در تاریخ 24 فروردین

عنوان گردید. ولی ما هنوز هم از پذیرش مهمترین عامل ایفاء کنده این نقش یعنی ساف امتناع می ورزیم. ما

رسما با ساف گفتگو نخواهیم کرد، ولی همیشه علنا اعلام می کنیم که هرگاه آنها قطعنامه های 242 و 338

شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت بشناسند که همان به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل است ما

نیز با آنها وارد مذاکره خواهیم شد. این سیاست کلی قبل از ریاست جمهوری کارتر پدید آمد و به کرات

توسط او و دیگر رهبران دولت مورد تأیید قرار گرفت.این سیاست همیشه با انتقاد شدید نخست وزیر بگین

روبه رو بود، آن هم به خصوص از زمان پیدایش تعریف انعطاف پذیر آن در اواسط سال 1977 کارتر در

مرداد ماه گذشته گفت آمریکا با ساف وارد گفتگو خواهد شد حتی اگر تأیید قطعنامه 242 و 338 را

ضروری بداند و این قطعنامه ها به خاطر اشاره صرف خود به «پناهندگان» تأثیر چندانی نداشته باشند.

ماندل معاون و رئیس جمهور نیز در تلاش اولیه خود برای پدید آوردن این مصالحه در خرداد گذشته گفته

بود که ساف باید «نشان دهد که مایل است» در صلح و صفا با اسرائیل زندگی کند. ولی ساف هنوز هم

شرایط آمریکا را قبول نکرده و یا بنابه دلایل داخلی نمی تواند، این کار را انجام دهد. نتیجه نیز این شد که

همه چیز به حالت تعلیق درآمده و طرفین ناراضی شده اند.

این سرگشتگی مأیوس کننده است، ولی می توان به مشکلات دولت کارتر نیز پی برد. رئیس جمهور

هدفی بسیار جاه طلبانه را در پیش گرفته که در فرض عالی است، لیکن واقعیتها امکان دستیابی به آن را

دشوار می سازد. با کنار گذاشتن سیاست گام به گام و محتاطانه کی سینجر، کارتر به تنهایی درصدد استقرار

صلحی همه جانبه در خاور نزدیک برآمد، وی مانند دیگر سیاستهایش سعی کرد عوامل محدود کننده

ص: 221

گذشته را از میان برداشته و طرز تفکری تازه را پدید آورد. با در نظر گرفتن خطر جدی نهفته در تضاد

اعراب و اسرائیل علیه صلح جهانی و پیدایش مناسبترین زمان برای یک راه حل اصیل از آغاز تضاد

اعراب و اسرائیل نمی توان دولت آمریکا را به خاطر این تصمیم گیری مقصر دانست، ولی این دولت متوجه

نشده است که برای عوامل محدود کننده گذشته نیز دلایل موجهی وجود داشته است. ناگزیری واشنگتن از

وادار ساختن اسرائیل و فلسطین در به رسمیت شناختن یکدیگر و یا بهتر است گفته شود عدم تمایلمان به

قبول فلسطینیها مهمترین موانع موجود در راه پیدایش یک راه حل است به نظر من، رؤسای جمهوری

پیشین به همین دلیل و به خاطر اینکه این موانع را مشاهده کرده بودند، از تغییر سیاست دوری می جستند.

رئیس جمهور کارتر، با کنار گذاشتن احتیاط کاریهای گذشتگان با واقعیتهای سختی روبرو گشته است.

باید اعتراف کرد که اکثر رهبران فعال فلسطینی افراد تنفرآمیزی بوده و نباید آنان را مؤدبانه به

رسمیت شناخت. اگر در این مورد تردیدی وجود داشت، حمله به غیرنظامیان شمال تل آویو در اسفند

گذشته می بایست تاکتیکهای فلسطینیها را تحقق می بخشید. تدارک کننده این عمل سازمان فتح یا

بزرگترین گروه کماندویی ساف بود. اسرائیل حق دارد که آن را یک سازمان «تروریستی خوانده و با آن به

عنوان یک خطر امنیتی برخورد نماید. اسرائیلیها از دست فلسطینیها عصبانی هستند، و حمایت تاریخی

آمریکا از اسرائیل نیز موجب خشم آمریکاییها شده است به همین دلیل است که واشنگتن از مذاکره با ساف

امتناع می ورزد تا این سازمان نیز دورنمای خود را کاملاً تغییر دهد. این امتناع به خصوص با حرکتهای

عجیب ارتدادیون فلسطینی که «میانه روهایی» چون عرفات به آسانی و بنابه دلایل خاصی نمی توانند از

آنها فاصله بگیرند، شدت بیشتری یافته اند، علت این کار عرفات نیز عصیان واشنگتن است وضع موجود

نیز بسیار اسف بار است، زیرا هیچ یک از طرفین به سوی یکدیگر حرکت نمی کنند، چون طرف دیگر

حاضر نیست گام اول را بردارد.

به نظر من، به همین دلیل، تروریسم ساف بن بست کارتر را شدیدتر می سازد. فلسطین مهمترین شکنجه

را در طول مذاکرات همه جانبه صلح که وی مجبور به آغاز آن شده بود متحمل شد. ولی حالا که امکان آن

از بین رفته، چاره ای ندارد مگر آنکه با آن به طرز واقع گرایانه ای برخورد نماید. خصوصا آنکه روند این

مذاکرات معجزه سفر سادات به اورشلیم را پدید آورده است. من نمی دانم که آیا دولت انتظار چنین

رویدادی را داشت یا نه، ولی مسؤلیت اخلاقی آن بر دوش ما گذاشته شده، ما نمی توانیم سادات را تنها

بگذاریم. مشاجره اخیر وی با فلسطینیها که ناشی از قتل یوسف صبائی در قبرس بود، در عین آشفته

ساختن صحنه، تغییری در این امر اساسی پدید نیاورده است.

برای اعراب که این گونه ژستهای عاطفی معانی و مفاهیم بسیاری دارد، عدم پاسخ به سادات قابل قبول

نیست. اعراب تندرو می گویند ما قبلاً به شما گفته بودیم و از این خشم عمومی اعراب یک جنجال سیاسی

درست خواهند کرد. به همین دلیل سعی خواهند کرد مانع از پاسخگویی به سادات شوند تا پیشگویی آنها

درست از آب درآید.

منافع آمریکا همراه با آرمان میانه روی در نقاط دیگر آسیب خواهد دید. ما باید جلو این آسیب

رابگیریم. مانند دولود در نمایشنامه مرغزار سبز، آمریکا باید برگردد و معجزه دیگری را پدید آورد تا

معجزه اول درست از آب درآید حال بن بست وجود داشته باشد، یا نداشته باشد.

ص: 222

مبارزه با آرمانهای فلسطین

یکی از دیپلماتهای میانه رو عرب که گهگاه با او به صحبت پیرامون اختلاف اعراب و اسرائیل

می نشینم می گوید پیمان ساف برای نابود ساختن اسرائیل مانند تهدیدی است که از طرف یک کودک در

قبال یک فرد بالغ عنوان می شود، عکس العمل اسرائیل نیز توام با رویگردانی فرد بالغ از کودک است: «من

با تو درگیر نخواهم شد.» همکار من می افزاید، اسرائیل این موضوع را بسیار بزرگ جلوه می دهد، ولی در

عین حال می گوید که با اعراب وارد مذاکره خواهد شد.

باید اذعان داشت که این دیپلمات به نگرانی اسرائیلیها در قبال ساف پی نبرده است. اسرائیل نمی پذیرد

که نباید مقاصد ساف را چندان جدی گرفت، باید به حمله اخیر اسرائیل به جنوب لبنان فکر کرد تا به عمق

نظریه اسرائیل در این خصوص پی برد. مطالب عنوان شده توسط نخست وزیر بگین طی ملاقات با وزیر

امور خارجه ونس در اورشلیم به تاریخ 18 مرداد نیز موضوع را بیشتر روشن می کند: نخست وزیر گفت

ساف ممکن است ضعیف باشد، اما می خواهد اسرائیل را نابود سازد و این درست همان حرفی است که

هیتلر در اوائل سالهای 1930 یعنی زمان ضعف خود در مورد یهودیان زده بود. من تا حدودی با این نظریه

موافق هستم، ولی فلسطینیها به هیچ وجه قابل مقایسه با نازیها نیستند. باید به طرز روشنفکرانه ای حقوق

فلسطینیها را از خطاهایشان و توانائیهایشان را از مقاصدشان جدا نمود، حتی اگر انجام آن برای اسرائیلیها

و یا ضد تروریستهای جهان دشوار باشد. گذشته از آن اسرائیل باید بیش از همه به قدرت خود اعتماد پیدا

کند. همان گونه که همکار عرب من می گوید، اسرائیلیها باید خودشان پی برده باشند که فلسطینیها قادر به

سرنگونی آنها نیستند.

علاوه بر این، اسرائیل باید اعتراف کند که در روابط اسرئیل و اعراب تغییرات بسیاری پدید آمده است.

یعنی اعراب به طور کلی پذیرفته اند که اسرائیل در اینجا خواهد ماند. سفر سادات به اورشلیم نیز نقطه آغاز

این تغییر بود. برای آن دسته از ما که شاهد عصیان ملی گرایی اعراب در 15 یا 30 سال پیش یعنی زمانی که

اسرائیل «غاصب خاک اعراب» شناخته شده بودیم، سفر سادات یک رویداد شگفت انگیز به شمار می آید.

برای اعراب که از دیرباز یکی از طرفین سرسخت این تضاد را تشکیل می دادند، این حرکت یک نوع تغییر

روانی است.

همراه این تغییر نیز کاهش تدریجی ندای اتحاد عربی بود که ظهور عینی آن پس از جنگ 1967 در

موضوع عهده دار شدن آرمان توسط فلسطینیها تجلی یافته است. بنابراین آنچه که رئیس جمهور مصر در

مورد حق حیات اسرائیل می گوید خیلی کمتر از زمان ناصر مورد قبول فلسطینیها قرار می گیرد با این

وصف رابطه پیچیده بین ناسیونالیزم فلسطینی «عربی» نتایج مختلطی داشته است. فلسطینیها نشان

داده اند که می خواهند خودشان سخنگوی خود باشند، ولی نتوانسته اند در مورد موضع جدید خود

سرمایه گذاری کنند. واقع امر این است که آنها نیرومندتر از گذشته نشده اند؛ ولی اختلاف موضوع در

اینجاست که آنها بیشتر شبه نظامی شده و اهداف و شعارهایشان را تحت کنترل درآورده اند.

وابستگی آنها به یک یا چند دولت عربی هنوز کامل است. به همین علت است که می توان سفر سادات

را نوعی حرکت عربی تصور کرد، و باید از آن طوری بهره برداری کرد که بهانه ای برای اقلیت اعراب تندرو

پیدا نشود. چک و چانه زدنهای تاریخی به رسمیت شناخته شدن اسرائیل و اعراب موفق خواهد شد، در

صورتی که اسرائیلیها شکل یا ظواهر امر (یعنی عصیان فلسطینی) را به خاطر محتوای آن (یعنی

ص: 223

انعطاف پذیری (اعراب) نادیده بگیرند.

بنابراین امیدوارم متوجه شویم که باید هر کاری را انجام دهیم تا اسرائیل از موضع شدید و سرسختانه

خود در قبال خطر فلسطین دست بردارد. می دانم که قبلاً نیز ناظران همین موضوع را توصیه کرده اند، ولی

این بار پویایی تلاش جاه طلبانه دولت آمریکا در گروه آن است. ساده تر بگوئیم یا باید اسرائیل دست از

سیاست سرسختانه اش بردارد و یا اینکه روند صلح شکست بخورد، آن هم با نتایج بسیار فاجعه آمیز.

درست است که باید فلسطینیها نیز حرکتی را در پیش گیرند تا بگین نیز مایل به انجام آن شود، ولی به نظر

من تغییر موضع اساسی باید از طرف وی صورت گیرد ما باید این حرکت و چاره را بیابیم و او (بگین م)

نیزآن را به کار خواهد برد.

در رابطه با خودمان، من می گویم بهتر است از ساف مصرانه نخواهیم که از ادعای خود مبنی بر

نابودسازی اسرائیل دست بردارد تا با آن وارد مذاکره شویم. واقعیت این است که سادات از طرف آنها این

کار را کرده است. گرچه به نظر من استدلال علیه این موضع تکرار شده آمریکا بی نتیجه است و با ماندل

موافقم که باید از ساف خواست که «مایل» به دست کشیدن از اسرائیل بشود، ولی ایدئولوژی ساف رسما از

بین نخواهد رفت، مگر آنکه به عنوان یکی از بخشهای راه حل نهائی گنجانده شود. و ارتباط علنی

قطعنامه های 242 و 338 به تغییر مورد نظر ما در ساف، سبب شده است که ما نتوانیم از ساف انتظار داشته

باشیم که در پیروی از این سیاستها بیانیه ای منتشر سازد، چون همه خواهند گفت که تحت فشار آمریکا این

کار را کرده است. به همین دلیل پیشنهاد می کنم که به ساف کاملاً فهمانده شود که منظورمان از «نمایش»

چیست و قبل از آنکه آن را علنا فاش سازیم منتظر شویم تا خود ساف آن را انجام دهد. در مورد حمایت

ساف از ابتکار سادات چه می گوئید؟ اگر قرار باشد روند صلح ادامه یابد، به هر حال این حمایت نیز باید

نشان داده شود و شاید به طور همزمان. اگر ساف این کار را انجام داد، ما می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم

که ساف موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته و می توانیم مذاکره آمریکایی فلسطینی را که از دیرباز

به تأخیر افتاده شروع کنیم. در واقع همین امر سبب می شود که بگین نیز به راحتی کنار بیاید.

تلاش فلسطین برای دستیابی به استقلال

مذاکره با فلسطینیها البته یک امر حاشیه ای است. موفقیت بستگی به حل مسائل عمده دارد. رمز آن

نیز این است که دریابیم فلسطینیها چه می خواهند، چون علیرغم ضعف خود آنها قدرت نپذیرفتن راه حل

را دارند و یکی از طرفین مهم را تشکیل می دهند، که باید ارضا شوند.

من نیز اعتراف می کنم که فلسطینیها تنها به یک منظور به مبارزه برخواسته اند. که همانا دستیابی به یک

کشور مستقل است. ولی اگر فکر کنیم که آنها با چیزی کمتر از استقلال راضی می شوند، اشتباه کرده ایم.

البته فلسطینی که چندان مستقل نباشد نیز از جذابیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. تصور پیدایش

یک دولت میانه رو فلسطینی در بهترین، شرایط نیز دشوار است. یک نوع تعصب ضدغربی و رعایت جناح

تندرو گروه جهان سوم از طریق هرگونه رهبریت احتمالی فلسطین سر خواهد زد، حال معنی آن در رابطه با

آراء سازمان ملل و غیره هرچه می خواهد باشد. از طرف دیگر شاه حسین اردنی یکی از تحکیم کنندگان

«مطمئن آراء فلسطین است و به این موضوع این واقعیت را نیز بیفزائیم که زمانی ساحل غربی از آن اردن

بود و بسیاری از فلسطینیها خواستار ارتباط با اردن هستند و ما قبلاً این ایده را پیش بینی کرده ایم.

ص: 224

لیکن به نظر من روند تاریخی به این طرح ضربه های وحشتناکی وارد می سازد. همان گونه که جنبش

صهیونیستی در صحنه بین المللی در نیمه اول قرن بیستم منجر به تشکیل یک دولت مستقل اسرائیلی شد،

منطق نیمه دوم قرن آمرانه حکم می کند که یک کشور مستقل فلسطینی نیز پدید خواهد آمد. مسیر

ضداستعماری را چه در شکل حقیقی و چه در شکل خیالی آن در سالهای اخیر در نظر بگیرید. کشورهای

مستقل پدید آمده روحیه عصر حاضر را نشان می دهد. رنگ ضد غربی اکثر آن نیز بخشی از این عصر و نیز

عدم توانایی غرب در فرونشاندن این موج به صورت سنتی نیز همین طور است. دولت کارتر باید این

موضوع را بهتر از دیگران بداند، چون یکی از اصول راهنمای آن به رسمیت شناختن همین روند است.

منظور من این است که فلسطینیها نیز به طرزی قابل توجیه و برعکس مانند اکثریت سکنه آفریقای جنوبی

در جنگ علیه سلطه سفیدپوستان و یا مانند پانامائی که خواستار انعقاد پیمان جدیدی در مورد کانال پاناما

هستند، بخشی از این موج را تشکیل می دهند، آنها «حق حاکمیت» خود را به دست خواهند آورد ولی

سؤال این است که آیا آنها آن را با توافق ما به دست خواهند آورد تا منافع ما نیز حفظ شود یا بدون توافق ما

آن را به دست خواهند آورد تا طرز تفکر ضدامپریالیسم آنها نیز به نوبه خود شدت یابد.

به نظر من، علیرغم تمایل احتمال اکثریت سکنه ساحل غربی به پذیرش چیزی کمتر از استقلال کامل با

پیوند با اردن، این موضوع روی خواهد داد. بسیاری از فلسطینیها از ساف خشمگین هستند چون این

سازمان به هدفی دست نیافته بلکه چند دولت عربی را کاملاً از خود رنجانیده است. ولی در اوضاع سیاسی

جاری این حالت روشنگر چیزی نیست. یک اقلیت پر سر و صدا

همیشه سرنخ را به دست دارد، در میان فلسطینیها این اقلیت اگر جبهه ارتدادی نباشد ، همان سازمان

آزادیبخش فلسطین است. این اکثریت نیز امیدوار است تنها قادر به ایجاد یک تأثیر آن هم از نظر تعداد

باشد یعنی بتواند پایگاه ساف را به طور جزئی گسترش بخشیده و به تدریج سیاست آن را در جهت خلاف

عصیان علیه اسرائیل تغییر دهد. پدید آمدن این گونه تغییر آرزوی همه است ، لیکن آنها کنترل شبه نظامیان

را بر مردم فلسطین کاهش نخواهند داد. به طور کلی، این اکثریت مانند بازیچه های استعمار در انقلاب

آمریکایی فاقد کارایی خواهند بود. همان گونه که سام آدامز، پاتریک هنری ، و تام پین صحنه آمریکا را در

یک موقعیت خطیر 200 سال قبل به دست گرفتند، افراد کله شق ساف نیز موفق به این کار خواهند شد، و

اگر کسی به حرف آنها گوش نداد، ارتدادیون صحنه را به دست خواهند گرفت. تأسف بار است که

اشخاصی چون هامیلتون یا جفرسون در رده های فرماندهی ساف وجود ندارند، ولی این موضوع حائز

اهمیت چندانی نیست. بیایید خدا را شکر کنیم که عرفات جورج حبش نیست.

معجزه «حاکمیت»

می توان گفت که «حاکمیت» آن چنان فرضیه فراری است که نمی تواند فکر فلسطینیها را به خود

مشغول بدارد. در واقع یک فرضیه بسیار عجیب است. یک دولت حاکمه «یک فرد مختار که حاکمیت خود

را بر تمام اشخاص موجود در مرزهای خود اعمال می کند. آن هم بدون دخالت و کنترل مستقیم یک

نیروی بیگانه» تعریف شده است، ولی بر دولتهای حاکمه موجود در جهان محدودیتهای چندی اعمال شده

که عبارتند از تضمین بی طرفی و محدود ساختن نیروهای نظامی (که اطریش و ژاپن از جمله نمونه های

بارز عصر حاضر می باشند). علاوه براین در مورد تمام کشورهایی که خود را با منشور سازمان ملل مرتبط

ص: 225

می دانند نیز محدودیتهای کلی اعمال می شود. گذشته از محدودیتهای عملی و قابل بازگویی دیگری که

توسط ماهیت تداخلی جهان مدرن تحمیل می گردد.

مهمترین مطلبی که می توان در مورد حاکمیت در حقوق بین المللی گفت این است که همه نسبت به

بعضی از «مشخصات» موجودیت آن معترفند که عبارتند از: یک پرچم ، حق ارسال و دریافت دیپلماتها ،

حق انتقاد پیمان بنام خود ، توانایی ارسال هیئتهای نمایندگی به کنفرانسهای بین المللی براساس تساوی

رسمی با دیگر مشارکت جویان و غیره . گذشته از آن، این فرضیه بیشتر جنبه روانشناسانه دارد: یعنی

هنگامی که حق حاکمیت دارید نسبت به آن آگاهید ولی نمی توانید بگویید که چیست.

این امر چندان مهم نیست، اما قرنهااست که در این زمینه تضادهای پدید آمده و پدید خواهد آمد. گاهی

جامعه تصور می کند که خود همان «مردم» است و با چنگ و دندان برای رسیدن به حاکمیت بر ملتها مبارزه

می کند. فلسطینیها نیز هم اکنون در حال انجام همین کار هستند. آنها احتمالاً در مورد یک دولت

غیرمذهبی مسلمان ، مسیحی و یهودی و یا دیگر ایدئولوژیها سخن می گویند، ولی هدف اصلی آنها به

دست آوردن قطعه زمینی در فلسطین است تا بتوانند پرچم خود را در آنجا به اهتراز درآورند. در حالی که

آمریکا آنها را «مردمی» خوانده که شایسته داشتن «موطن» هستند، آنها از اینکه در زیر آفتاب به آنها

زمین داده نمی شود، عصبانی شده اند.

بجز تداوم بحران لبنان هیچ عامل دیگر نمی تواند تأثیر این تکذیب را بر روحیه فلسطینیها نشان دهد.

فلسطینیهای بیشمار لبنان گروهی بی خانمان هستند. از آنجا که به آنها حق زندگی در آنجا داده نشده، در

جایی که خود و یا والدینشان متولد شده اند، بیگانه به حساب می آیند. در نتیجه به عنوان یک نیروی

مخرب تعادل ظریف و شکننده سیاست لبنان را برهم می زنند. اگر یک دولت فلسطین به وجود نیاید که

بتواند برای آنها گذرنامه صادر نماید. این مشکل به زودی حل نخواهد شد. تنها در این صورت است که در

جهان دارای هویتی خواهند بود و موطنی خواهند داشت که هرگاه بخواهند به آن باز می گردند. حتی اگر

هزاران فلسطینی موجود در لبنان به حیات خود ادامه دهند باز هم لبنان خواهد توانست مسائل خود را

حل کند. بعضیها می توانند به صورت شهروندان لبنانی درآیند، ولی اکثر آنها افراد «خارجی» مقیم این

کشور به حساب می آیند، که این برچسب بدون کلمه «وطن» نمی تواند یک مرجع باشد.

به نظر من، ما و اسرائیلیها نباید از این کیفیت عرفانی حاکمیت فلسطینی ناراضی باشیم چون در آن

فرصتهای مغتنمی وجود دارد. پس از پیروزی ، می توان استقلال یک کشور را با اجبارهای متعدد سیاسی

محدود کرد ولی تصور حاکمیت باید حفظ گردد، حضور نیروهای حافظ صلح و نیز پیمان اتحاد اقتصادی

از همین گونه وسایل است. به نظر من اگر اسرائیل درست ایفاء نقش نماید. خواهد توانست، تمام تضمینهای

عملی مورد نیاز خود را در رابطه با امتیاز انتزاعی حاکمیت تحصیل نماید. در مورد اردن نیز همین امر

صادق است. البته در صورتی که این کشور هم سعی کند به یک ارتباط عملی با ساحل غربی دست پیدا کند.

علاوه بر این ، من فکر می کنم که امتیاز حاکمیت در جنبه های دیگر روند راه حل یابی به نتایج شگفت

آوری منتهی خواهد شد که عبارتند از:

فلسطینیها به محض اینکه حاکمیت خود را به دست آورند، مایل به تغییر مرزهای سال 1967 به نفع

اسرائیل خواهند شد، حتی ممکن است که با به دست آوردن ساحل غربی موافقت کرده و نوار غزه را به

حال خود بگذراند، چون امکان پیدایش کشور فلسطینی بیشتر است، آن هم در صورتی که در مناطق

ص: 226

غیربومی از «پاکستانی سازی» ممانعت به عمل آید. ولی این نکته جای بحث بسیار دارد و من فقط از آن به

عنوان یک امکان یاد می کنم.

معمای اورشلیم اگر حل نشود، حداقل قابل بحث است. در این موضوع عاطفی نکاتی نهفته است

که از حوصله این رساله خارج است، ولی اگر فلسطینیها در ساحل غربی حق حاکمیت خود را به دست

آورند، با مسئله اورشلیم با شدت کمتری برخورد خواهند کرد.

مسائل حساس مربوط به اعراب مقیم اسرائیل و یهودی نشینهای اسرائیل در ساحل غربی نیز

می تواند از طریق رژیمهای دوجانبه «یهودیان فلسطین» و اعراب اسرائیلی «یعنی جوامع خارجی که از

طریق انعقاد پیمانهایی از وضع خاصی برخوردار شده اند، حل گردد. این اندیشه نیز جای بحث بسیار دارد

و ممکن است بر عواطف مربوط به حاکمیت اسرائیل لطمه بزند، ولی به نظر من این کار تنها راه حل مسئله

مزبور می باشدم.

من نمی گویم که اگر قول کشوری به فلسطینیها داده شود همه مشکلات حل خواهد شد، و یا فلسطین

حاکمه که پس از دستیابی به راه حل معقولانه عمل خواهد کرد. واضح است که حاکمیت حتی اگر به دقت

کنترل شود، باز هم از مقداری استقلال سیاسی برخوردار خواهد بود که اگر بخواهد می تواند آشوب به پا

کند. آنچه من می گویم این است که فلسطین غیرحاکمه در مجاورت اسرائیل بسیار خطرناکتر است و نمی

توان آن را به سهولت وارد جامعه جهانی ساخت.

وجود دو طرف برای آشتی ضروری است

اگر فلسطینیها واقعا به دنبال به دست آوردن حق حاکمیت هستند، بنابراین تمام فرمولهایی که این

موضوع را در نظر نگرفته اند بی فایده می باشند. به این ترتیب برای اسرائیل فایده ای ندارد که ما با لحن

آرامش بخشی از چگونگی کنترل اماکن مقدسه توسط آن سخن بگوییم. البته ممکن است این کار در بعضی

مراحل مذاکرات لازم باشد، ولی موضوع اصلی نیست. موضوع این است که پرچم چه کسی باید برفراز

اماکن مقدسه و دیگر سرزمینهای مورد اختلاف به اهتراز درآید: در اتخاذ تصمیم مربوط به اینکه آیا پرچم

فلسطینی باید در آنجا به اهتراز درآید، ما باید به دقت به خطرهای ناشی از یک فلسطین مستقل در قبال

تمامیتهای غیرحاکمه مرتبط با اردن یا اسرائیل بنگریم. ارتباط شدید اسرائیل به هیچ وجه آتش فلسطینیها

را خاموش نخواهد کرد. و روابط بین کشوری جهان عرب نیز رابطه شدید با اردن را تغییر خواهد داد، حتی

اگر رهبران فلسطین این وابستگی را بپذیرند که بعید به نظر می رسد. رک و راست گفته شود، سرنوشت

سلطنت هاشمی در دراز مدت به هیچ وجه برای اسرائیل خالی از خطر نیست، به خصوص اگر نقش هیئت

حاکمه بر فلسطینیهای حساس را نیز عهده دار شود. به هر حال ، دورنمای موجود بسیار مبهم است و دلیل

ندارد که کنفدراسیونی به سرپرستی اماکن تشکیل نشود که به خاطر امنیت اسرائیل به ساحل غربی مستقل

نظارت نداشته باشد. حقیقت این است که امنیت اسرائیل در برابر فلسطینیها در یک فضای خالی قابل

تصور نیست، و مانند این است که بگوییم چگونه می توان آنها را تحت کنترل درآورد.رغبت کشورهای

بزرگتر عربی به خطا کاری به منظور بهره برداری از طرز تفکر فلسطینیها نیز باید به حساب آید. به همین

دلیل حمایت از اعراب میانه رو حائز اهمیت است. اعراب به طور کلی موافق با تفویض «حاکمیت» به

فلسطینیها هستند، و اگر میانه روها به این هدف نرسند، تندروها این کار را خواهند کرد. بدین ترتیب همه

ص: 227

چیز به یک دولت فلسطین ختم می شود، و یا حداقل ما و اسرائیلیها باید اعتراف کنیم که ایجاد این دولت

بخشی از راه حل نهائی را تشکیل می دهد. باید کاری کرد که نخست وزیر بگین در پاسخ به ابتکار سادات

این موضوع را پیشنهاد نماید. رهبر اسرائیل در تلاش برای به رسمیت شناخته شدن دو جانبه اعراب و

اسرائیل در طول سه دهه گذشته ، از طرف اعراب دست دراز کرده است، و اعراب نیز منتظر دراز شدن

دست اسرائیل هستند. ولی این انتظار طولانی نخواهد بود. اگر رئیس جمهور کارتر بطور جدی گفته باشد

که نباید مانعی بر سر راه حل نهائی و منصفانه قرار گیرد، باید، کاری کند که دو طرف حداقل یکدیگر را به

رسمیت بشناسند.


فعالیت فلسطینیها در ایران

سند شماره (36)

طبقه بندی: سری

فعالیت فلسطینیها در ایران

1 کوششهای فداییان فلسطین برای به دست آوردن نفوذ در ایران منعکس کننده رقابت بین عناصر

میانه روتر به رهبری یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و گروههای رادیکال به ویژه جبهه

خلق برای آزادی فلسطین است.

الف: عرفات ظاهرا موفق شده است، در اینکه سازمان خویش یعنی الفتح در فعالیتهای خود در ایران

تسلط داشته باشد و او به ممانعت از اینکه گروههای رادیکال نقش مهمی را داشته باشند کمک کرده است.

ب: معذالک تماسهایی که اکنون چندین سال است بین سازمانهای رادیکال فلسطین و دست چپیهای

ایران وجود داشته، همچنان ادامه دارد.

ج: جبهه خلق برای آزادی فلسطین مدت پنج سال با چریکها پیوند داشته و آنها را در پایگاههایی در

لبنان آموزش داده است. نمایندگی دو گروه هم در جریان چند ماه گذشته برای بحث درباره همکاریهای

بیشتر چندین بار با همدیگر ملاقات کردند.

1) جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تماسهایی با سایر چپگرایان ایران به ویژه در خوزستان و شاید

با عناصر ضد خمینی (مجاهدین) داشته است.

2) گزارشهای تأیید نشده ای وجود دارد مبنی بر این که جرج حبش رهبر جبهه خلق برای آزادی

فلسطین مخفیانه با چپگرایان در اوایل تابستان در آبادان ملاقات کرده است.

3) جبهه خلق برای آزادی فلسطین از قرار معلوم عده ای از اشخاص و تعدادی اسلحه را به طور

مخفیانه به ایران فرستاده و این فعالیتها ظاهرا مرکزشان در خوزستان است. حداکثر تعداد اعضاء جبهه

خلق برای آزادی فلسطین که مخفیانه به ایران رخنه پیدا کرده اند، احتمالاً از 270 نفر تجاوز نمی کند و

عملاً ممکن است کمتر باشند. مأموریت آنها ظاهرا برانگیختن مردم و سازمان دادن کارگران صنایع نفت و

آموزش دادن کاربرد اسلحه و مواد منفجره به کارگران است.

د: مقاصد حبش درباره به کاربردن متحدین و امکاناتش در ایران هنوز کاملاً روشن نیست.

1) ما معتقدیم که او از هم اکنون درباره برقراری روابط حسنه با چریکها به جای اینکه با خمینی روابط

حسنه برقرار کند ، نادم است.

2) حبش امیدوار بود که گروههائی که او از آنها پشتیبانی می کرد بتوانند قدرت را به دست گرفته و یا

ص: 228

لااقل در دوران بعد از شاه نفوذ قابل ملاحظه ای در دست داشته باشند. از آنجایی که این اهداف کاملاً

عملی نشده است، او ظاهرا می کوشد نفوذ خود را در صفوف ناراضیان توسعه دهد تا بتواند منافع آن را در

صورتی که متفقین دست چپی او موقعیت خود را تحکیم بخشند، به دست آورد.

3) حبش میل داشت تحویل نفت ایران به غرب بر هم بخورد، ولی احتمال نمی رود که اکنون او

امکانات خود را در خوزستان برای حمله به تأسیسات نفت به کار برد. او ترجیح می داد که ایران راسا قطع

تحویل نفت را ترجیح دهد.

4) معذالک حبش ممکن است متمایل باشد که کمک خود را به ناراضیان خوزستان افزایش دهد در

صورتی که این ناراضیان عملیات برجسته ضد دولتی از خود نشان دهند.

5) همواره این خطر وجود دارد. هر چند در حال حاضر ممکن است خطر حاشیه ای باشد، که جبهه

خلق برای آزادی فلسطین تصمیم بگیرد امکانات خود را برای انجام عملیات خرابه کارانه به منظور برهم

زدن جریان نفت ایران به غرب به کار برد اگر احتمال خطر حملات در ایران زیاد باشد، جبهه خلق برای

آزادی فلسطین ممکن است بکوشد تا عمال خود را به طور قاچاقی وارد کشتی کرده تا عملیات خرابه

کاری یا کشتی ربایی را در دریا انجام دهند.

ه : سه گروه کوچک رادیکال سازمان آزادیبخش فلسطین علاقه فعالانه ای نسبت به ایران نشان

داده اند.

1) جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین گروهی که نزدیکتر از همه به اتحاد شوروی است و به

چپگرایان ایران کمک کرده است. این جبهه ظاهرا با حزب توده و با حزب دموکرات کردستان روابط

حسنه دارد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین به طور تقریب یقینا با چریکها و شاید با مجاهدین تماسهایی

دارد.

2) جبهه آزادی بخش عرب و جبهه مبارزه خلق که هر دو آنها به توسط عراق کنترل می شوند و ظاهرا

عده معدودی از اعضاء خود را مخفیانه به ایران فرستاده اند، ولی ما درباره دامنه فعالیت آنها اطلاعات کمی

در دست داریم.


کتاب چهل و سوم

فلسطین (2)

ص: 229

ص: 230

فلسطین (2)

پیشگفتار

ص: 231

پیشگفتار

(محرمانه) علیرغم تلاشهای پیگیر و متعدد دولتی جهت مقابله با تروریسم، تروریسم هنوز در صحنه

بین المللی باقی مانده است. از نظر آژانس اطلاعات دفاعی، گروههای قابل توجهی هستند که در خارج از

حوزه ملی فعالیت کرده، با همتاهای خود در کشورهای دیگر ارتباط برقرار نموده و خطری جدی و بالقوه

علیه آمریکا و یا منافع و پرسنل و همپیمانان آن به شمار می روند.

(محرمانه) این گزارش که بخشی از تلاش مداوم در جهت درک تروریسم بین المللی به صورتی که در

اروپای غربی، خاورمیانه، آمریکای لاتین و آمریکاست، به این دلیل در دسترس قرار داده می شود تا به

عنوان یک مرجع مورد استفاده قرار گیرد.

این گزارش شامل چهار جلد بوده که هر یک مربوط به منطقه ای خاص می باشد و هر شش ماه یک بار

انتشار می یابد.

(محرمانه) فلسطین و ایران مناطق مورد مطالعه در این گزارش است. اسامی گروههای مربوطه نیز در

آن آورده شده و به شرح آنها نیز پرداخته شده است. پس از یک شرح مختصر پیرامون هر گروه، به ارائه

اطلاعات پیرامون عناوین زیر می پردازیم:

اهداف و تمایلات، نیروی تقریبی، رهبران مهم باسوابق بیوگرافیک در صورت امکان، سابقه (شامل

تاریخ معاصر، شاخه ها، گروههای مقدم و روابط درونی، فنون و روشهای عملیاتی، سازمان، قرارگاهها و

پایگاهها، آموزش، تسلیحات، امورمالی، ارتباطات بین المللی، تحلیل رخدادها و فعالیتهای چشمگیر

چشمگیر از نظر پیشرفت و تأثیر گروه بر تصورات بین المللی با توضیحاتی پیرامون عملیاتی پیچیده تر.

(محرمانه) محدودیتهای چنین کاری به خودی خود مشهود است. چون گروهها اغلب مخفی

هستند،همیشه یک نوع شکاف اطلاعاتی ایجاد می گردد و بعضی جزئیات عملیات درونی و ارتباطهای

خارجی ناشناخته می ماند.

(طبقه بندی نشده) از مخاطبین تقاضا می شود که در صورت امکان اطلاعاتی را که می توانند تکمیل

کننده و یا تصحیح کننده این گزارش باشند ارسال دارند. سئوالات و اظهار نظرها باید به طور کتبی به

آژانس اطلاعاتی دفاعی ارجاع گردد (توجه: DN-2)، واشنگتن دی. سی. 20301.


فلسطینیها الفتح / سازمان سپتامبر سیاه

ص: 232

فلسطینیها

الفتح / سازمان سپتامبر سیاه

شرح مختصر

(طبقه بندی نشده) نماینده جریان اصلی میانه رو سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، فتح، از ایجاد

یک حکومت فلسطینی در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه حمایت می کند. پس از ابتکار صلح سادات

در نوامبر 1977 و پس از انتشار چهارچوب صلح کمپ دیوید در سپتامبر 1978، این گروه حالت

نظامی تری به خود گرفت و با تعیین سرنوشت ملت فلسطین بدون حضور خود و یا با حضور دیگر

گروههای فدایی شبه نظامی مخالفت ورزید.

(سری / در دسترس بیگانگان و همپیمانان قرار داده نشود/ هشدار اطلاعاتی) فتح که حدود 8000 تا

000/10 عضو دارد تقریبا چهار برابر مهمترین سازمان فلسطینی بعدی بوده و نماینده عمده ساف به

شمار می رود. دارای هرم سازمانی بسیار پیشرفته ای است که یک کمیته مرکزی بسیار نیرومند در رأس آن

قرار دارد و اجلاسهایی با شرکت اعضای چپی و دست راستی تشکیل می دهد. منابع مالی و تسهیلاتی فتح

نیز از سایر گروههای فدایی چشمگیرتر است. این سازمان دارای برنامه آموزشی وسیع نظامی و سیاسی

است که دربرگیرنده انواع آموزشها از نظامی گرفته تا تکاوری و تروریستی می باشد. نیز فتح به وسیله

بعضی از کشورهای عربی عضو پیمان ورشو در زمینه خلبانی هلیکوپتر، جت های جنگنده، عملیات

زیرآبی، امنیتی و جاسوسی آموزش می بیند. نیروی آتش فتح، که پیچیده ترین نوع در نهضت مقاومت

فلسطین است، از سلاحهای مختلفی برخوردار است که شامل کلاشینکف، نارنجکهای دستی،

توپخانه های کششی 155 میلیمتری، موشکهای زمین به هوا و مواد منفجره احتراق شدید می باشد.

گزارشات رسیده در سال 1978 حاکی از آن است که سازمان فتح به زودی صاحب هواپیماهای باری و

زیر دریاییهای کوچک خواهد شد.

(محرمانه / در دسترس بیگانگان قرار نگیرد) هیچ واقعه تروریستی بین المللی به نام فتح صورت

نگرفته است. در این گونه عملیات، در اوائل سالهای 1970 از عنوان سازمان سپتامبر سیاه استفاده شده

بود و از سال 1975 این عنوان دیگر به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفت. امروزه سازمان فتح بر

عملیات درون اسرائیل و سرزمینهای اشغالی متمرکز گردیده است. چون در ماه مارس 1978 حمله

اسرائیل به جنوب لبنان، دست فلسطینیها را از شمال لبنان کوتاه کرده بود، سازمان فتح اغلب اوقات به

حملات نفوذی خود از طریق دریا دست می یازید. عملیات این سازمان بیشتر به منظور گروگانگیری

جهت تعویض، با زندانیان فدایی یا کشتار اسرائیلیها و همکاران آنها بود و میزان کشتار نیز بسیار بالا بوده

است. اخیرا، سازمان فتح با تأکید بر «مبارزه مشروع مسلحانه» خود سعی در برهم زدن آرامش زندگی

روزمره اسرائیلی داشته است. به این هدف نیز به وسیله بمب گذاریهای کوچک در مکانهای عمومی دست

می یابد. این عملیات نیز سبب کشته شدن اسرائیلیها و همکارانشان می گردد.

اهداف و تمایلات

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح مهمترین و نیرومندترین گروه فدایی در سازمان آزادیبخش فلسطین

ص: 233

(ساف) است. (ساف یک پوشش سیاسی - قانونی است که فعالیتها را هماهنگ کرده، در تضادهای

عقیدتی میانجیگری می نماید و به عنوان یک دولت در تبعید «بدون استفاده از این عنوان» عمل می کند.)

فتح نماینده موضع میانه رو ساف بوده و سعی بر آن دارد تا یک دولت فلسطینی مستقل در ساحل غربی رود

اردن و نوار غزه ایجاد نماید. لیکن در نوامبر 1977 پس از ابتکار صلح سادات نظامیگری جدید دیگری از

سازمان فتح بروز کرد. در ماه دسامبر، این گروه در اجلاس برخورد و مقاومت در تریپولی شرکت جست و

سوگند یاد کرد که اسرائیل را نه به رسمیت بشناسد و نه بر سر میز مذاکره با آنها بنشیند و نه از در صلح با

آنها درآید. در همان حال یک اعلامیه اتحاد جداگانه فلسطینی سبب آشتی بین سازمان فتح و گروههای

رادیکال تر فلسطینی که در زمره ارتدادیون درآمده بودند گردید.

(طبقه بندی نشده) در سال 1978، کمیته مرکزی فتح بیانیه شدیداللحن دیگری انتشار داد که در آن

خاطر نشان ساخته بود که «رخدادها ثابت کرده اند ...(که) بدون زور و مبارزه نمی توان به صلحی عادلانه

دست یافت. بلکه سرانجام آن تسلیم خواهد بود» و به دنبال انتشار چهارچوب صلح کمپ دیوید، کمیته

مرکزی از همه فلسطینیها خواست تا «این خودمختاری پیشنهادی را به این دلیل اشغال صهیونیزم را

محترم شمرده است، رد نمایند، و انتخابات در سرزمینهای اشغالی را تحریم کنند. چون نمایندگان انتخابی

حافظ منافع امپریالیسم خواهند بود، و هرگونه سازش و معامله با دشمن صهیونیستی را تحت عنوان

کمپ دیوید و تحت نفوذ سادات نپذیرند.»

(طبقه بندی نشده) در همان حال که سازمان فتح اعراب و فلسطینیان را به اتحاد فرامی خواند، سعی

برآن دارد که از سلطه یافتن دولتی عربی و یا گروههای چپگرا بر نهضت مقاومت فلسطین جلوگیری به

عمل آورد. ناسیونالیزم بسیار شدید نیز از اصول حاکم بر این نهضت می باشد.

(طبقه بندی نشده) تحت پوشش میانه روی و با استفاده از اسم مستعار سپتامبر سیاه، سازمان فتح به

بهره برداری از عملیات تروریستی بین المللی پرداخت. با وجود اینکه این سازمان مسئولیت عملیات

انجام شده در اسرائیل و سرزمینهای اشغالی را به عهده گرفته و به عملیات انتقام جویانه خود در عراق

مشغول است، هنوز مسئولیت هیچ یک از عملیات بین المللی در خاک بیگانه را تحت عنوان نام خود قبول

نکرده است. از زمان پیدایش کمپ دیوید چند تن از رهبران فتح منافع آمریکا در خاورمیانه را مورد تهدید

قرار داده اند، ولی عملاً کاری انجام نداده اند.

نیروی تقریبی

(طبقه بندی نشده) 000/8 تا 000/10 نفر

(طبقه بندی نشده) سازمان سپتامبر سیاه: در اوج فعالیتهای خود در سال 73-1972 تعداد 300 نفر

نیرو داشته است.

رهبران اصلی:

(طبقه بندی نشده) یاسر عرفات (ابوعمار). در سال 1929 در اورشلیم متولد گردید.

(طبقه بندی نشده) عرفات که یکی از اعضای قبیله حسینی و خویشاوند دور مفتی اعظم فقید است در

جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 شرکت داشت. خانواده او به نوار غزه پناهنده شدند و خود او در

ص: 234

دانشگاه قاهره به تحصیل پرداخت و در همان جا ریاست فدراسیون دانشجویان فلسطینی را به عهده

گرفت. رئیس جمهور مصر یعنی ناصر تصمیم گرفت حملات فدائیون را از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل

تحت کنترل درآورد و به این ترتیب عرفات زندانی گردید. او بعدها آزاد شد و در خدمت ارتش مصر در

جنگ سوئز در سال 1956 شرکت جست.

(طبقه بندی نشده) عرفات به کویت رفت و با گروه کوچکی از پناهندگان فلسطینی سازمان فتح را با

هسته هایی مخفی در جبهه آزادیبخش ملی الجزایر تأسیس نمود. در سال 1964 وی تمام مشاغل دیگر

خود را ترک گفت تا تمام زندگیش را وقف انقلاب فلسطین سازد. وی دارای زندگی شخصی نیست. از

زمان آغاز به کار در اول ژانویه 1965 عرفات در طرح و هدایت بسیاری از عملیات چریکی فتح دست

داشت. به دلیل نبرد مسلحانه فتح و رهبری وی در این هسته بسیار فعال، عرفات توانست نظارت شدیدی

بر سازمان ساف که بسیار ضعیف شده بود در سال 1969 اعمال نماید.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) به خاطر استعداد دیپلماتیک و سیاسیش به عنوان رهبر

مقاومت فلسطین، عرفات توانسته است جان سالم به در ببرد. تنها معیار مشخص کننده سیاست خارجی او

در قبال دیگر ملل برخورد آنها با انقلاب فلسطین است. وی اساسا فردی است فاقد یک ایدئولوژی و

بسیار فرصت طلب که سعی دارد با همه کشورهای عربی چه محافظه کار و چه پیشرو روابط حسنه برقرار

سازد، تا از حمایت مالی، اخلاقی، دیپلماتیک و تسلیحاتی آنها جهت پیشبرد انقلاب ملی بهره برد. عرفات

که میل دارد بین متحدین عربی خود فرقی قائل نشود، به فعالیتهای مستقلی نیز دست زده است که

همردیفان خود را بسیار عصبانی کرده است. عرفات که همیشه سعی دارد کاری انجام دهد که فلسطینیها

نیز در مراحل صلح و نتایج آن شرکت داشته باشند و سوریها نیز بر نهضت مقاومت و فعالیتهای او نتوانند

تسلط پیدا کنند. مدتها بعد از اینکه دیگر اعضای نهضت و دیگر افراد جهان عرب با لحنی تند با سادات و

مصر برخورد می کردند، وی با لحن و عملی حاکی از احتیاط با این موضوع روبرو می شد. وی اعلامیه

اتحاد میان فلسطینیها را با این ادعا که وی به عنوان رهبر ساف بالاتر از گروههاست امضا نکرد و این کار

وی گویا از لحن تهاجمی اعلامیه علیه تلاشهای سادات سرچشمه می گیرد.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) روابط عرفات با سوریه نیز تابع سیاست واقعی است. در

مراحل اولیه جنگ 76-1975 لبنان، که در آن سوریه به حمایت از مسیحیان دست راستی علیه مسلمان

دست چپی و متحدین فلسطینی شرکت داشت، این طور به نظر می رسید که عرفات و حافظ اسد رئیس

جمهور سوریه دشمنان آشتی ناپذیر باشند. ولی عرفات با تلاش خود نهضت مقاومت را از صحنه برخورد

مسیحی / سوری کنار نگهداشت و با سوریه علیه عراق و گروههای مخالف آن متحد گردید. پیوند منافع

عرفات و اسد،سبب مداومت تسلط «محافظه کارانه» عرفات بر ساف شده است.

(طبقه بندی نشده) سفر عرفات به همراه رهبر لیبی معمرقذافی به اردن در سپتامبر سال 1978 سبب

بروز نارضایتی دیگر گروههای فلسطینی و همکاران فتح گردید که علت این نارضایتی نیز عدم مشورت با

این گروهها بوده است. عصبانیت آنها به این جهت بود که درباره ملاقات با شاه حسین، فردی که مسئول

اخراج هزاران چریک فلسطینی در سال 71-1970 بود به آنها اطلاعی داده نشده بود. احیای روابط بین

فلسطین و اردن که به صورت یک طرفه از جانب عرفات صورت گرفته بود هنوز هم موضوع مورد

اختلاف درون فلسطین می باشد.

ص: 235

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) در سال 1978، مانورهای سودجویانه عرفات در چند

واقعه بعد از جنگ لبنان، مخالفت شدیدی از طرف رفقای افراطی تر وی بروز داد و باعث شد تا وی از

شدیدترین بوته های آزمایش سیاسی موفق بیرون آید. برای اولین بار عرفات دستور داد تا علیه مخالفین

درون سلسله مراتب فتح، عملیات نظامی اجرا گردد. در نتیجه، سازمان فتح به یک سری عملیات

تروریستی علیه عراق دست زد. چون این کشور از سازمان ژوئن سیاه قنبری النباء که میانه روهای فتح را

مورد حمله قم قرار داد و به تحریک چپیهای فتح پرداخته بود، حمایت می کرد. بنابراین عرفات که

مهمترین حامی اتحاد بین اعراب و فلسطینیهاست به خاطر محکم کردن سلطه خود در فتح و نهضت کلی

فلسطینیها با اعراب و فلسطینیها به مبارزه پرداخت. موضع رهبری که از مدتها پیش به علت مهارتهای

سیاسی وی اشغال شده بود به علت پیشدستی او در به کار گرفتن زور علیه مخالفین کوچکتر محفوظ ماند.

(طبقه بندی نشده) در سال 1978 سلسله مراتب تصمیم گیری ساف به وسیله دیگر گروههای

فلسطینی که بیشتر خواهان تصمیم گیری به روش همکاری و «دموکراتیک» هستند مورد انتقاد قرار

گرفت. با وجود اینکه از عرفات با ذکر نام یاد نشده بود، ولی روشن است که تحمیل روش محافظه کارانه در

لبنان و نیز اعمال انضباطی «دیکتاتورمآبانه» او اهداف اصلی مورد انتقاد بوده است. عرفات که خود را

تجسم عینی انقلاب فلسطینی می داند، منتقدانی را که مخالفت خود را اعلام می دارند، نادیده می انگارد.

(طبقه بندی نشده) عرفات که دائما در حال سفر است گاهی به نظر می رسد که از سفر به عنوان وسیله

فرار از مشکلات درونی فلسطین استفاده می کند. اعلام رسمیت همه جانبه ای که در حمایت از ساف شده

است. بیشتر مرهون مهارتهای وی در تلاش و روابط عمومی می باشد. او تاکنون به عنوان سرپرست یک

هیئت فلسطینی چندین بار به شوروی سفر کرده است. درآوریل 1977 ، وی برای اولین بار به طور رسمی

با برژنف ریاست حزب کمونیست شوروی ملاقات نمود. در ماه مه 1978 عرفات از شوروی به عنوان

رهبر فتح دیدار نمود. خلاصه اینکه وی فقط در سال 1978 سه بار به مسکو سفر نمود.

(طبقه بندی نشده) عرفات از تروریسم بین المللی حمایت نمی کند، چون آن را عامل مداخله گر در

تلاشهای دیپلماتیک برای پیشبرد آرمان فلسطین می داند. چون شایع شده بود که وی به هنگام کشتاری

که توسط سازمان سپتامبر سیاه در خارطوم در مارس 1973 رخ داد در یک پایگاه مخابراتی فتح حضور

داشته است، تا مدتی به شهرتش لطماتی وارد شده بود. با این وصف، عرفات اعلام می دارد که عملیات

سازمان فتح علیه اسرائیل و مناطق اشغالی بخشی از نبرد مسلحانه مشروع فلسطینی هاست و اخیرا

پیشنهاد کرده است که در صورتی که فلسطینیها را وادار به پذیرفتن طرح خودمختاری ساحل غربی و نوار

غزه بنمایند، چریکها منافع آمریکا در خاورمیانه را مورد تهاجم قرار خواهند داد. وی به یک نماینده

کنگره آمریکا اطمینان داد که ایجاد یک دولت فلسطینی در قلمرو محدود باعث خواهد شد که در استفاده

از روشهای خشونت بار جهت توسعه قلمرو خود محدودیتهایی به وجود آورد و علاوه بر این باعث خواهد

شد که اسرائیل بی قید و شرط به رسمیت شناخته شود. نظریات عرفات و دیگر همکارانش درباره عملیات

احتمالی ملی فلسطینی چندان نیز واضح نیست.

(طبقه بندی نشده) به عنوان رئیس کمیته مرکزی فتح، ریاست کمیته اجرائی ساف، و فرماندهی کل

نیروهای انقلاب فلسطین، عرفات نیرومندترین رهبر فلسطینی می باشد.

(طبقه بندی نشده) صلاح خلف (ابوایاد). در سال 1933 در شهر یافا متولد شده است.

ص: 236

(طبقه بندی نشده) خلف در سال 1948 اسرائیل را به قصد نوار غزه ترک نمود. پس از آن به دانشگاه

قاهره رفت و با عرفات آشنا شد و به عنوان دستیار وی در فدراسیون دانشجویی فلسطینی به فعالیت

پرداخت. خلف از اولین پایه گذاران فتح است و کمکهای شایانی در تشکیل اولین هسته های مخفی آن

نموده است. تا سال 1967 در کویت کار می کرد و پس از آن به فعالیت تمام وقت در فتح پرداخت. در سال

1970 خلف در اردن دستگیر شد. لیکن وساطت ناصر، رهبر مصر باعث ممانعت از اعدام وی گردید.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) خلف که معمولاً از او به عنوان دومین

شخصیت نیرومند فتح یاد می شود. مطمئنا در رأس سازمان قرار دارد و احتمالاً مهمترین رهبر سازمان

سپتامبر سیاه که اکنون در خفا به سر می برد، بوده است. او به این علت که در وطن فرصت مبارزه نبود،

حامی تروریسم بین المللی شده بود. نام خلف در رابطه با عملیات سپتامبر 1972 در المپیک مونیخ، توطئه

برای سرنگونی شاه حسین اردنی در اکتبر 1974 و تصرف سفارت مصر در مادرید در سپتامبر 1975 برده

می شود. هرگاه که یکی از فرماندهان مورد اعتماد خلف سفری داشته باشد شایع می شود که تروریسم

بین المللی سازمان سپتامبر سیاه هنوز پایان نیافته است.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) خلف عملیات رباط را

مستقلاً به عهده گرفت، چون کمیته مرکزی فتح در طول 6 ماه قبل از آن عملیات وی را فاقد هرگونه نقش

در ساف اعلام کرده بود. عرفات به سازمان سپتامبر سیاه دستور داده بود که عملیات خود را در سپتامبر

1974 متوقف سازد. بعضی از دولتهای عربی نیز که به اعتبار چپگرایانه خلف علاقه مند بودند، به قولی

اصرار داشته اند که وی این عملیات را ادامه دهد. از طریق انجام عملیات رباط، خلف قصد داشته است

ثابت کند که در رابطه با نهضت فلسطینی وی دارای قدرتی بی چون و چرا می باشد. پس از فاش شدن این

توطئه و به دنبال آن چند هفته غیبت محتاطانه، خلف دوباره در مرکز ساف با نقشی مهمتر و خطیرتر ظاهر

گشت.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) خلف نیز مانند عرفات

در روابط خود با دولت های عربی و گروههای فلسطینی مستقل و با انعطاف پذیری عمل می کند. وی اولین

شخصیت فلسطینی بود که با رهبر لیبیایی یعنی قذافی تماس برقرار ساخت و چندین بار کمکهای مالی و

تسلیحاتی از وی دریافت نمود. پس از کناره گیری از قذافی، احتمالاً خلف با عناصر رهبریت مصر

ارتباطهایی برقرار کرده است. پس از آن به اتحاد با سوریه دست زد: وی نقش بسیار مهمی در مذاکرات

سوریه و لبنان ایفا کرد و به حمایت از مخالفت سوریه علیه ابتکار (صلح-م) سادات پرداخت و خواستار

سرنگونی رئیس جمهوری مصر گردید.

(طبقه بندی نشده) در بهار سال 1978 به هنگام بروز مشاجرات درونی فتح وی رفتار مشابه دیگری

نیز بروز داد. اصولاً در ماه آوریل خلف با همکاری با نیروهای سازمان ملل که می خواستند عقب نشینی

اسرائیل را سهولت ببخشند، مخالفت ورزید. ظاهرا وی از چپیهای فتح که می خواستند به اسرائیل به

هنگام عقب نشینی حمله نمایند، حمایت می کرد. هنگامی که عرفات و دیگر متحدینش با چپیها برخورد

قاطع نشان دادند، او نیز به جای مخالفت، به تأیید میانه روهای مسلط پرداخت و مشکلات فتح را به گردن

«عراقیهای خرابکار» انداخت و به طور موقت از لبنان خارج شد و پس از خاتمه طوفان دوباره مراجعت

نمود.

ص: 237

(طبقه بندی نشده) اخیرا، خلف در لبنان نقش واسطه یا میانجی را ایفا می کرده است: وی برخلاف

تمایل رادیکالهای فلسطینی با نخست وزیر لبنان ملاقات نمود و خواستار تشکیل اجلاسی بین نمایندگان

ساف و راست گرایان لبنان گردید. خلف اظهار داشت که فلسطینیها و لبنانیها هر دو در این بحران لبنان

درگیر هستند و این جنگ نیز به وسیله آمریکا ترتیب داده شده، تا ساف نابود شود.

(طبقه بندی نشده) تمایل خلف به اشاعه افکار و اعمال به طرقی که عرفات «دیپلمات» و یا

«سیاستمدار»اصلاً موافق آنها نیست، سبب شده است که عرفات از این وضع کاملاً بهره برداری نماید. در

اجلاس تریپولی در سال 1977 خلف بود که به جای عرفات اسناد رسمی سازمان فتح را امضاء کرد و به

این وسیله خود را از همکاری با مرتدین مبرا نمود. ولی چون در سازمان فتح خلف نیز دارای پایگاه قدرت

مخصوص به خودش می باشد و منابع مالی مخصوص به خود نیز دارد، عرفات سعی دارد به نحوی بر

عملیات وی کنترل و نظارت اعمال نماید.

(طبقه بندی نشده) یاداشتهای خلف، به صورت کتابی به نام فلسطینی آواره در فوریه سال 1978

منتشر گردید.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) خلف رئیس دفتر

امنیتی متحده و نیز عضو کمیته مرکزی سازمان فتح می باشد.

(طبقه بندی نشده) خلیل ابراهیم الوزیر (ابوجهاد). در سال 1931 یا 1941 در غزه متولد گردیده

است.(؟)

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) وزیر که مردی است کم سروصدا و معمولاً دور از انظار

عموم به سر می برد با خواهر عرفات ازدواج کرده است و یکی از مؤسسین اصلی سازمان فتح می باشد. وی

آموزشهای نظامی خود را در جمهوری خلق چین دیده است و به عنوان کلنل در ارتش آزادیبخش

فلسطین خدمت می کرده است. وی همیشه عضو یکی از هیئت های نمایندگی فتح در سفر به چین بوده و به

دیگر کشورهای کمونیستی آسیا نیز سفر کرده است. وزیر در ژوئیه سال 1975 به سرکردگی یک هیأت

بسیار نیرومند از طرف ساف به چین سفر کرد تا علاوه بر مستحکم کردن روابط، سلاح و دیگر حمایتهای

لازم را از آنجا به دست آورد.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) علاوه بر همبستگی بسیار نزدیک وی با عرفات، وزیر از

جهت نقشی که در عملیات و امور نظامی عهده دار است در سازمان فتح دارای اهمیت است. زمانی، وی

مسؤل گردآوری سلاح و مواد برای فتح بود. بنابه گزارشات رسیده وی در سالهای 73-1972 رهبر مهم

سازمان سپتامبر سیاه بوده است. در حال حاضر، وی عضو کمیته مرکزی فتح و رئیس دفتر امور غربی این

سازمان که بر عملیات درون اسرائیل و مناطق اشغالی نظارت دارد بوده و نیز فرمانده العاصفه که شاخه

نظامی فتح است می باشد. وزیر شخصا مسئول طراحی و نظارت بر آموزش در مورد عملیات هتل ساووی

تل آویو در مارس 1975 و تروریسم در جاده بین تل آویو-حیفا در مارس 1978 بوده است.

(طبقه بندی نشده) وزیر که به عرفات وفادار است ظاهرا از مواضع محافظه کارانه ریاست فتح حمایت

کرده و از نیروهای العاصفه جهت سرکوب مخالفین فتح در آوریل 1978 استفاده کرد و مسئول تلاشهایی

در به وجود آوردن تسلط راستگرایان فلسطینی در جنوب لبنان در اواخر همان سال می باشد.

(طبقه بندی نشده) در تاریخ دهم اکتبر 1978 یک بمب الکترونیک در کنار جاده ای که وی از طریق

ص: 238

آن در حال سفر بود، منفجر گردید و شیشه جلوی ماشین وی را در هم شکست، ولی وزیر از چنگال مرگ

گریخت.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) چون پایگاه قدرت وزیر به عنوان بخشی لاینفک از ساخت

سازمان فتح نگریسته می شود، همه او را به عنوان دومین شخصیت نیرومند فتح می شناسند و رقیب

بالقوه ای برای خلف به شمار می رود.

سوابق:

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح که در اوائل دهه 1950 توسط تبعید شدگان فلسطینی در کویت

تشکیل شد، در سال 1959 وارد صحنه شد و دست به یک سری شبیخونهای کماندویی در اسرائیل در

تاریخ اول ژانویه 1965 زد. پس از جنگ شش روزه سال 1967، فتح به سرعت رشد یافته دیگر

سازمانهای فدائی را تحت الشعاع قرار داد. در سال 1969 یاسر عرفات رهبر سازمان فتح ریاست ساف را

نیز به عهده گرفت.

(طبقه بندی نشده) حملات تلافی جویانان اسرائیل باعث شد تا نبرد 1968 در کرامه درگیر شود که در

آنجا فتح به مدت 3 روز با حمایت ارتش اردن با اسرائیل به جنگ پرداخت. لیکن در سال 1970 ، در

نتیجه عملیات تروریستی که همیشه در اردن پایان می پذیرفت اردنیها حضور فلسطینیها را خطری علیه

رژیم خود به حساب آوردند. در تابستان 1970 (سپتامبر سیاه) و 1971 همه سازمانهای چریکی

فلسطینی به زور از اردن اخراج گردیدند و اکثر دفاتر و فعالیتها به لبنان منتقل گردید.

(طبقه بندی نشده) چون انجام عملیات علیه اسرائیل از درون کشورهای عربی مجاور دچار

محدودیت روز افزون شده بود، سازمان فتح در نوامبر 1971 توسط سازمان سپتامبر سیاه با به قتل

رساندن نخست وزیر اردن به تروریسم بین الملی دست زد.

(طبقه بندی نشده) پس از جنگ خاورمیانه در اکتبر سال 1973 سازمان فتح اهداف خود را قدری

سبک و سنگین نمود و اینچنین به نظر می رسید که این سازمان پذیرفته است که دیگر به هیچ وجه امکان

ندارد بتوان تمام منطقه فلسطینی مذکور در قرارداد انگلیسی فلسطینی را با نبرد مسلحانه همان طور که

در منشور ملی فلسطین آمده آزاد ساخت. به رهبری سازمان فتح، ساف به صدور یک دستور کار دست

سازد و اهداف زمینی محدود خود را بیان داشت و اظهار نمود که مایل است در کنفرانس صلح ژنو حضور

به هم رساند. (آن تعداد از گروههای فدائی که طرح 1974 ساف / فتح را قبول نکرده بودند در زمره

ارتدادیون درآمدند.)

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) پس از جنگ نیز

عملیات نظامی فتح علیه اسرائیل محدود به عملیات نفوذی از طریق لبنان گردید و لبنان نیز متحمل

عملیات تلافی جویانه اسرائیل گردید.

مشاجرات پیشین فلسطینی لبنانی بر سر چنین عملیاتی نیز به وسیله معاهده قاهره در سال 1969 و

پروتکل ملکارت در 1973 تخفیف داده شد. هدف این قراردادها نظم بخشیدن به حضور فلسطینیها در

لبنان بود، لیکن سبب شد که لبنانیها نیز از طریق بازگذاردن مرزهایشان جهت انجام عملیات کماندویی

درگیر شوند. به همین جهت، فلسطینیها نیز مدعی هستند که قرارداد قاهره حق آنها در باقی ماندن در

ص: 239

جنوب لبنان را مشروعیت بخشیده است. در نتیجه مشکلات چند برابر شد چون حضور فلسطینیها در

لبنان تعادل نظام سیاسی فرقه ای لبنانیها را به خطر می انداخت و سبب بروز جنگی در آوریل 1975

گردید. سازمان فتح نیز دوشادوش نهضت ملی لبنان (مسلمان، چپی) جنگید،شبه نظامیان این نهضت را

مسلح کرده آموزش داد و در بعضی از آنها نیز علاوه بر شرکت در مبارزه به رهبری پرداخت. نیروهای

امنیتی فتح فرمانده پادگان بیروت را تحریک کردند تا به «کودتا از طریق تلویزیون» در مارس 1976

دست بزند. در ژوئن 1976 با پیوستن به مسیحیان راستگرا وارد صحنه گردید. فلسطینیها برای حفظ

آخرین جبهه ای که هم مرز وطنشان بود جنگیدند.

در اکتبر 1976 ، اجلاس عربی ریاض نقش سوریه را مشروعیت بخشید، ولی مانع از آن شد که سوریه

در لبنان و در نهضت فلسطین نقش مسلط را داشته باشد. معذالک فلسطینیها وارد شدند تا به دستورات

سوری (عربی) تن در دهند.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / .../...) علیرغم آتش بس و نیروهای بازدارنده عربی در

لبنان، گاه و بیگاه حملاتی نیز رخ می داد. گاهی نیز سازمان فتح برای جلوگیری از اعمال تحریک آمیز

ارتدادیون و در نتیجه اوج گرفتن جنگ دست به عملیاتی می زد و زمانی دیگر نیز با ارتدادیون در جنگ

علیه شاخه صاعقه و نیروهای بازدارنده تحت فرمان سوریه شرکت می جست تا اتحاد و قاطعیت

فلسطینیها باقی ماند.

با تداوم جنگ، تضاد بین مسیحیان تحت الحمایه اسرائیل و سوریها و نیروهای بازدارنده یا فلسطینیها

بسیار آشکار گشت و عملیات فتح، قابل تمایز از عملیات دیگر نهضتهای مقاومت نگردید.

(طبقه بندی نشده) در ژوئیه سال 1977 قرارداد اشتوره جهت آرام ساختن اوضاع از طریق تعیین

مدت زمانی جهت اجرای معاهده قاهره 1969 و تنظیم حضور فلسطینیها برای بار دیگر در لبنان منعقد

گردید. این طرح خواستار عقب نشینیفلسطینیها از نقاط غربی و مرکزی جنوب لبنان و ایجاد یک نوار

امنیتی در طول مرز اسرائیل گردید. مشروط بر اینکه این نوار به وسیله نیروهای ارتش لبنان پاسدرای

شود. ولی تا نوامبر همان سال معلوم شد که قرارداد اشتوره نیز قابلیت کاربرد ندارد. ارتش ناتوان لبنان

نمی توانست نقش خود را در جنوب ایفا نماید و فلسطینیها نیز از عقب نشینی کامل و ایجاد یک خلأ در

جبهه امتناع می ورزیدند. علاوه بر اینها به علت ابتکارات سادات سوریه نیز از وادار ساختن به همکاری

فلسطینیها با توسل به زور خودداری کرد. خشونتهای مرگباری که تا مارس 1978 ادامه داشت، نشانه

وجود یک بن بست بود.

(طبقه بندی نشده) ابتکار سادات نیز تأثیراتی بر موضع فلسطینیها در لبنان، وحدت درونی فتح، و

روابط فتح با دیگر گروههای فلسطینی و دولتهای عربی به خصوص عراق، بر جای نهاد. در اعتراض به

ابتکار صلح سازمان ژوئن سیاه در فوریه 1978 سردبیر الااهرام، یوسف الصیبایه را که دوست صمیمی

پرزیدنت سادات مصری بود به قتل رسانده، به گروگانگیری دست زد و هواپیمایی را در نیکوزیا در قبرس

ربود.

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح که مایل نبود دیگر مخالفین ابتکارصلح با عملیات خود، گوی سبقت

را از وی بربایند، در مارس 1978 در جاده تل آویو حیفا به یک سری عملیات مبادرت ورزید. به عنوان

تلافی نیروهای دفاعی اسرائیل به لبنان هجوم آوردند تا جنوب رودخانه لیطانی را از وجود پایگاههای

ص: 240

چریکی پاک سازند. فلسطینیها نیز که منتظر چنین حمله ای بودند به عقب نشینی منظم مبادرت ورزیده و

از نقاط استراتژیک پیشروی اسرائیل را متوقف ساختند. فلسطینیها توانستند نیروهای اسرائیلی را در

مدت زمان خیلی بیشتر از آنچه که نیروهای مصری در 1956 و نیروهای مرکب عربی در 1967 توانسته

بود متوقف سازند. بنابه گزارشات خسارات فلسطینیها حدود نیمی از آنچه بود که قبلاً پیش بینی شده بود.

به عبارت دیگر فلسطینیها از نظر خودشان پیروز شده بود.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) حمله اسرائیل سبب به وجود آمدن نیروهای میانجیگر

سازمان ملل و قرار گرفتن آنها بین مرز اسرائیل و فلسطینیها گردید. عرفات از ساف خواست تا از

تلاشهای نیروهای میانجیگر سازمان ملل که عقب نشینی اسرائیل از لبنان را سهولت می بخشید، حمایت

نمایند. لیکن فلسطینیها مصرانه اعلام می داشتند که هیچ یک از قطعنامه های سازمان ملل و یا مفاد

نیروهای میانجیگر این سازمان قادر به تغییر قرارداد قاهره نمی باشد؛ و بنابراین آنها از حق بازگشت خود

به جنوب دست برنخواهند داشت. لیکن فلسطینیها بر سر زمان بازگشت به آنجا با یکدیگر به مخالفت

برخواستند. چپگرایان سازمان فتح و گروههای ارتدادیون به عملیات علیه نیروهای اسرائیلی در حال

عقب نشینی دست زدند و سعی کردندهمکاری عرفات با نیروهای میانجیگر سازمان ملل را با حمله به

نیروهای این سازمان از اعتبار ساقط سازند.

(طبقه بندی نشده) یک هفته قبل از حمله اسرائیل، عرفات سعی کرد علیه مخالفین با تمام قوا اقداماتی

انجام دهد. کلنل علی سلیم حمد (ابوسعید) سرکرده گروه ضربتی فتح به نام الثوره (فتح انقلابی) به اتهام

تلاش جهت به قتل رساندن عرفات و ربودن یک هواپیمای عربی در 1977 به طور مرموزی به دام افتاد.

ابوسعید در مقایسه با دیگران فقط یک حرکت جزئی در برابر محافظه کاران فتح نشان داده بود.

(طبقه بندی نشده) آتش مخالفتهای شدیدتر هنوز در زیر خاکستر پنهان بود. در جنگ لبنان، به

فرماندهان فتح قدرت و اختیارات مستقل در واحدهای نظامی شان اعطا شده بود. یکی از چپگرایان فتح

به نام محمد داود عوده (ابوداود) سعی کرد تصمیم عرفات در قبال نیروهای میانجیگر سازمان ملل و

جنوب لبنان را نادیده گرفته عملیات را تا آن سوی مرزهای اسرائیل ادامه دهد. وی حدود 120 تن که

اکثرشان عضو سازمان ژوئن سیاه بودند را گرد خود جمع کرد و تصمیم گرفت که به اسرائیلیها حمله نماید.

عرفات دستور دستگیری آنها را صادر کرد و مبارزه ای در گرفت. محمد صالح (ابوصالح) و مجید

ابوشراره به طور همصدا و صالح خلف به طور ضمنی از داود و متحدش ناجی آلوش اعلام حمایت کردند.

عرفات نیز از طرف خلیل الوزیر و هایل عبدالحمید حمایت شد و وزیر، حمله به افراد داود را فرماندهی

نمود. پس از درگیری یک سری عملیات درون گروهی دیپلماتیک و اجلاسهای پشت سر هم فتح، بیانیه

سیاسی کمیته مرکزی در سوم ماه می صادر شد و به چشم پوشی از اختلافها ولی مقصر شناختن شبه

نظامیان منجر گردید. اکثر دستگیر شدگان آزاد گردیدند.

(طبقه بندی نشده) لیکن عرفات به تلاش خود برای ایجاد نظم و انضباط در سازمان فتح و نهضت

مقاومت فلسطین ادامه داد. در ماه می 1978 وی سعی کرد فرماندهان نظامی همپیمان با صالح و خلف را

برکنار سازد. با واگذاری مسئولیت تصمیم گیری پیرامون شرایط نظامی در لبنان به وزیر از صدور فرامین

نظامی مستقل جلوگیری به عمل آورد. در ماه ژوئن، عرفات دستور تشکیل یک اجلاس انقلابی فوق العاده

را صادر کرد که در طی آن دو تن ازفلسطینیها را به جرم خیانت در امور حفاظتی به اعدام محکوم نمودند.

ص: 241

داود این عمل اجلاس را محکوم شمرد و اعلام کرد که آن دو «شهید» از زمره دستگیر شدگان در ماه آوریل

بوده اند.

(طبقه بندی نشده) با مشاهده مشاجرات درونی فتح، جبهه ارتدادی و جبهه دموکراتیک آزادیبخش

فلسطین بیانیه ای مشترک صادر کردند و طی آن حمله به نیروهای داود و مقابله های نظامی بین گروههای

فلسطینی را به این بهانه که دشمن را دلگرم می سازد، محکوم نمودند. همین گروهها به تصمیمات عرفات

در قبال جنوب لبنان اعتراض کرده و پیشنهاد کردند که فرماندهان کل همه گروهها و نمایندگان کمیته

مرکزی فتح و دیگر عناصر ناسیونالیست، رهبریت انقلاب فلسطینی را به دست گیرند. ولی عرفات نیزبا

یک ضدپیشنهاد مبنی بر اینکه یک ارتش خلقی با فرماندهی مرکزی در لبنان ایجاد شود تا بر اجزاء

مختلفه نهضت مقاومت نظم و انضباط حاکم سازد، پیشنهاد آنها را خنثی نمود.

(طبقه بندی نشده) عرفات نه تنها با سازمان فتح و دیگر ارتدادیون فلسطینی، بلکه با رژیمهای حامی

آنها چون رژیم عراق نیز برخورد می نمود. پس از 1976 زمانی که عراق به تلاش اجلاس ریاض مبنی بر

تحمیل صلح در لبنان اعتراض نمود، وی (عرفات) از بغداد بازدید ننمود. عراقیها هرگونه صلح با اسرائیل

را رد می کنند و خواهان ادامه جنگ علیه دولت یهود از لبنان به هر قیمتی که شده می باشند. آنها بخصوص

نسبت به کنار آمدن عرفات و حافظ اسد سوری و رژیم رقیب بعثی خود مظنون بودند. در پاییز 1976

عراق با توسل به سازمان ژوئن سیاه دست به یک سری عملیات خرابکارانه علیه سوریه زد. در سال

1978، فرستادگان و دفاتر خارجی ساف / فتح هدف عملیات تروریستی تحت حمایت عراق قرار گرفت

و یک سری عملیات با کشتار محافظه کار ساف سعیدحمامی در لندن در ژانویه 1978 آغاز گردید.

سازمان فتح و ساف پیرامون ارتباط عراق با این عملیات سکوت اختیار کردند تا اینکه در ژوئن 1978

ریاست دفتر ساف در کویت نیز به قتل رسید. در ژوئیه، کمیته اجرائی ساف یادداشتی به دولت عراق

فرستاد و از آن دولت خواست تا البناء رهبر سازمان ژوئن سیاه را تحویل داده، ایستگاه رادیویی وی را

تعطیل نماید. ساف «مایل بود که عراق به جای اینکه پایگاهی برای نابودی انقلاب فلسطین باشد،

پایگاهی برای استمرار انقلاب فلسطین باقی بماند».

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح که دچار تنگنا شده بود، در برابر عملیات و کشتار خرابکارانه تحت

حمایت عراق آن کشور را با عملیات تلافی جویانه مورد تهدید قرار داد. در ماه ژوئیه و اوت و سازمان فتح

یک رشته عملیات تروریستی را علیه عراق در کشورهایی از انگلستان گرفته تا پاکستان به مرحله اجرا

گذاشت. و همزمان، این سازمان با چند گروه ارتدادی تحت الحمایه عراق از قبیل جبهه آزادیبخش عربی،

جبهه پایداری ملی، و جبهه آزادیبخش فلسطین در لبنان برخوردهای شدیدی نمود. سازمان فتح حتی به

دفاترا رتدادیون در لیبی نیز حمله کرد.

(طبقه بندی نشده) سفیر الجزایر در لبنان از طرف رئیس جمهور الجزایر بومدین به وساطت پرداخت.

عرفات موافقت کرد که تمام تبلیغات خود را متوقف ساخته، همه عملیات و حملات تروریستی خود را

علیه سازمانهای ارتدادی در لبنان پایان بخشیده و به مذاکره مستقیم بین ساف و عراق تن در دهد. پس از

انفجار عظیمی که در اواسط ماه اوت در بیروت در یکی از پایگاههای مشترک فلسطینیها صورت گرفت،

نمایندگان فتح و نمایندگان همه دیگر گروههای فدائی به اجلاسهای دوجانبه وارد شدند موافقتنامه

کمپ دیوید نیز در ماه سپتامبر آشتی میان آنها را تسریع نمود، چون آنها متوجه شدند که ایجاد یک جبهه

ص: 242

متحد عربی جهت مخالفت با صلح مصر و اسرائیل از هر مسئله و مشاجره دیگر ضروری تر می باشد. در

سرتاسر پاییز رهبران فلسطینی جهت اتحاد، با یکدیگر ملاقات نمودند و یک حسن تفاهم میان سوریها،

عراقیها و فلسطینیها در نتیجه این گردهماییها ظاهر گشت. تنها صدای اعتراض از طرف جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطینی در رابطه با عمل اردن در ماه نوامبر به عنوان مخالفت شدید، بلند شد.

(طبقه بندی نشده) انتظار می رفت که اجلاس شورای ملی فلسطین در ژانویه 1979 «آغازی برای

یک اتحاد پر سروصدا» باشد، ولی بیشتر به صورت تلاشی برای کسب قدرت درآمد. برای اولین بار

سازمان فتح در این اجلاس شورای ملی فلسطین شرکت جست و در آن حتی یک گروه دیگر فلسطینی با

وی متحد نشد، بقیه که در نتیجه اختلافشان علیه فتح متحد شده بود در ساف نقش مسلط یافته بودند.

رهنمود گروههای ارتدادی، بخصوص جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین به کمیته اجرائی هدف اصلی

اجلاس شده بود. ولی فتح هر گونه فرمول دوباره سازماندهی را رد کرده، می خواست به جای عضویت

گرفتن نمایندگان ارتدادیون که باعث کاهش قدرتش می شد، تعداد نمایندگان خود را در کمیته اجرائی

افزایش دهد. گروههای دیگر نیز مصرانه از پذیرش آن انکار می کردند و در پایان، کمیته اجرائی ترکیب

قبل از اجلاس شورای ملی فلسطین را که به نفع فتح بود، حفظ نمود. یکی دیگر از نتایج نافع به حال فتح

تصاحب منافع مادی از طریق این اجلاسها بود. چون فتح مایل بود که منابع مادی از طریق نهادهای تحت

کنترل ساف توزیع گردد. در حالی که دیگران مایل بودند این توزیع براساس ویژگیهای گروهی انجام گردد.

ولی اکنون کمیته اجرائی راهی بین نهادها و سازمانها را اختیار خواهد کرد؛ و سازمان فتح نیز براین کمیته

اجرائی تسلط دارد.

(طبقه بندی نشده) شورای ملی فلسطین، بیانیه عرفات به اردن را که از شاه حسین خواسته است که

اجلاس بغداد را که در آن ساف به رسمیت شناخته شده و به عنوان تنها نماینده فلسطینها در درون و بیرون

از مناطق اشغالی پذیرفته است به دیده احترام بنگرد، مورد تصویب قرار داد. فتح استدلال می کند که

گفتگوهای دوجانبه با اردن برای دور نگهداشتن این کشور از قرارداد صلح ضروریست، یعنی دیپلماسی به

خاطر دیپلماسی. دیگر گروههای فدائی خواستار نتایج واقعگرایانه تر از قبیل پایگاه، دفاتر و حق

عضوگیری در اردن هستند، در حالی که با این نحوه تسلیم آنها معتقدند که فقط از نظر سیاسی چیزهایی به

دست خواهند آورد. روابط فلسطینی - اردنی هنوز هم در جوامع فلسطینی، ضد و نقیض است.

(طبقه بندی) به طور کلی، ممکن است فلسطینیها و نیز فتح یک ارزیابی مثبت از اجلاس شورای ملی

فلسطین بنمایند. این اجلاس بالاخره سبب شد که گروههای دارای تضاد فلسطینی به تلاشها و مباحثاتی

جهت رسیدن به اتحاد دست بزنند. در اواسط فوریه 1979 ، خطر یک صلح خاورمیانه آرامش را به درون

فلسطینیها بازگرداند.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) برای سازمان فتح افکار صلح آمیز می تواند، محرک

افکار تروریسم بین المللی باشد. در نوامبر 1978 بنابه گزارشات رسیده به سازمان سپتامبر سیاه دستور

داده شده بود تا به تجدید حیات هسته های خود در اروپا بپردازد. عدم کفایت اطلاعات موجود، با این

وصف مانع از آن است که بتوان درباره میزان خطرات تروریستی از این منبع نتیجه گیری کرد.

ص: 243

فنون و روشهای عملیاتی

(محرمانه) اصولاً سازمان فتح سعی دارد عملیات خود را در اسرائیل و سرزمینهای اشغالی با نفوذ از

خشکی و نفوذ فزاینده از طریق دریا متمرکز سازد. مأموریتهای اصلی آنها اغلب گروگانگیری بود تا آنجا

را به موقع با فداییانی که در زندانهای اسرائیل به سر می برند معاوضه سازند و کشتار اسرائیلیها نیز شامل

این مأموریتها نیز می شود.

حملات دراماتیکی که توسط سازمان فتح در اسرائیل صورت می گیرد، سبب می شود که این سازمان

در میان دیگر گروههای چریکی که به خطر شدیدتر درگیری با دشمن در خاک دشمن در مقایسه با

حملاتی که در قلمرو بین المللی انجام می شود واقف هستند، موقعیت بسیار مهم خود را حفظ نماید.

معمول تر از همه مأموریتها این است که نفوذ کنندگان و تروریستهای مناطق اشغالی، اعرابی را که به

همکاری با اسرائیلیها پرداخته اند، یا مؤسساتی چون تبادل کارگر و وسایط نقلیه ای را که کارگران

فلسطینی حمل می کنند و در رابطه با حاکمیت اسرائیل هستند، مورد حمله قرار می دهند. بمب گذاری و

حملات موشکی بسیار مورد حمایت قرار می گیرند، در حالی که بمب گذاری در بازارهای شلوغ انجام

می شود و هدف حملات موشکی نیز یهودی نشینهای شمال اسرائیل می باشند. در اواخر 1978 تعداد

حملات تروریستی علیه یهودی نشینهای اسرائیلی ساحل غربی به شدت فزونی یافت. حتی اگر در اثر این

حملات مناطق غیرنظامی نیز مورد اصابت قرار گیرد، سازمان فتح مدعی می شود که اهداف وی

تنها مناطق نظامی بوده و می باشد.

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح را مسئول اکثر وقایعی که در اسرائیل و مناطق اشغالی رخ می دهد

می دانند و آن را با نام کلی ساف شناسایی می کنند.

(محرمانه) با وجود اینکه چند سال است که سازمان سپتامبر سیاه، کاری انجام نداده است، هنوز هم

گزارشاتی مبنی بر آغاز عملیات توسط آنها دریافت می گردد. سازمان سپتامبر سیاه در روزهای اوج

عملیات خود بیشتر از کارهای دراماتیک مرکب از فعالیتهای مختلفی چون کشتار، هواپیماربایی،

گروگانگیری و خرابکاری حمایت می کرد. در این گونه عملیات مقامات و عمال اسرائیلی در خارج، مراکز

تجاری یهودیان، شرکتها و پایگاههای غربی و اردنیهامعمولاً اهداف اصلی را تشکیل می دادند. طرح

مأموریتهای سازمان سپتامبر سیاه به دقت ریخته می شد و نیروی انسانی لازم برای انجام این مأموریتها

نیز از میان افراد تحصیل کرده ای که معمولاً به چند زبان آشنایی داشته و از سلسله مراتب گروههای

چریکی مختلف به شمار می رفتند و یا از میان هواداران آنها برگزیده می شدند. این افراد منتخب

آموزشهای ویژه می دیدند و اسناد جعل شده ای دریافت می داشتند و معمولاً از طریق بیروت پس از طی

یک مسافرت پیچیده و گمراه کننده به مقصد اعزام می شدند. افراد عملیات سازمان سپتامبر سیاه در بعضی

موارد حتی نمی دانسته اند که هدف نهائی آنها کدام است و یا حتی در ابتدای امر واقف نبوده اند که به یک

مأموریت انفرادی اعزام گشته اند. فقط به هنگام رسیدن به مقصد درباره طرح موجود توجیه می شده و به

آنها اسلحه تحویل داده می شده است.

طبقه بندی نشده

ناظران تروریسم اظهار می دارند که مبارزات ضدعراقی سازمان فتح در تابستان 1978 فاقد

ص: 244

پیچیدگی عملیات مربوط به سازمان سپتامبر سیاه بوده است.

سازمان

(محرمانه) کمیته مرکزی با یازده عضوی که هر یک وظیفه ای به عهده دارند و عرفات مسئولیتهایی به

آنها واگذار می کند، هفته ای یک بار جلساتی تشکیل می دهد و ساخت هرم مانند سازمان فتح را تشکیل

داده بر کمیته های منطقه ای موجود در هر یک از اردوگاههای آوارگان فلسطینی نظارت و حاکمیت

خویش را اعمال می کند. شورای انقلاب که دارای 120 عضو می باشد، یک هیأت میانجیگر بسیار

نیرومند است که کنترل مخارج و نظارت بر کارآیی سازمانهای اداری سازمان فتح را عهده دار می باشد.

شورای عمومی بزرگتر، نوعی پارلمان است که به طور نامنظم اجلاسهایی تشکیل می دهد. هر منطقه دارای

یک واحد مربوط به خود است که هیئتهای سیاسی و نظامی و مرکز اطلاعات مخصوص به خود را نیز دارا

می باشد. هسته ها در قاعده هرم جای گرفته اند که دربرگیرنده هر آردوی اوارگان فلسطینی، دانشگاههای

شامل دانشجویان فلسطینی و کارخانه های دربرگیرنده کارگران فلسطینی می شوند. العاصفه، بازوی

نظامی سازمان فتح بود و دربرگیرنده هنگ یرموک که به گردان و گروهان تقسیم بندی می شود و نیز

دربرگیرنده نیروهای القسطال و کرامه که به واحدهای عملیاتی تقسیم بندی شده اند می گردد.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) دفتر شماره 17 سازمان امنیتی ویژه عرفات است که

مسئولیت آن تأمین امنیت شخصیتهای مهم سازمان فتح می باشد. به عقیده بسیاری، عرفات از دفتر شماره

17 به عنوان یک وسیله جاسوسی درون سازمانی و احتمالاً به عنوان نیروی ضربتی علیه مخالفین سیاسی

خود سود می جوید.

(محرمانه) عناصر سازمان سپتامبر سیاه معمولاً تشکیل هسته های پنج نفره را می دادند؛ که چهار نفر

آنها مجریان عملیات بوده و نفر پنجم بین هسته های خود با دیگر هسته های سری رابطه ایجاد می کرده

است. تنها رهبر سازمان بود که باید رهبران دیگر هسته ها را می شناخت و یا با آنها تماس می گرفت. بسته

به شرایط موجود حجم هسته ها گسترش یا کاهش می یافت. در 1974 و 1975 هسته ها و یا تیمهای 15

نفره نیز عملیات را به مرحله اجرا می گذاردند.

قرارگاهها / پایگاهها

(طبقه بندی نشده) قرارگاه سازمان فتح در غرب بیروت است. فدائیون آژانسهای مساعدت مالی و

کار سازمان ملل اردوگاههای آوارگان واقع در لبنان و سوریه را تحت کنترل قرار داده و از آنها برای ایجاد

دفاتر و دادن آموزش استفاده می کند.

(طبقه بندی نشده) منطقه ارغوب که صد میل مربع مساحت داشته و در جنوب لبنان قرار دارد، به

عنوان سرزمین فتح مشهور است. هدف اصلی حمله اسرائیل در مارس 1978 این بود که چریکها را از این

منطقه و دیگر مناطق مرزی بیرون رانده و به ایجاد یک کمربند ایمنی مرکب از مسیحیان لبنانی در

مجاورت مرز اسرائیل مبادرت ورزد. اسرائیلیها موفق شدند مرکز فعالیتهای چریکی را به منطقه ای در

شمال بین رودخانه ظهرانی و لیتانی بکشانند. در جنوب رودخانه لیتانی فلسطینیها فقط توانستند یک

منطقه پیشین خود را که تایر نام داشت، حفظ نمایند. بندر تایر که به وسیله سازمان فتح کنترل می شود

ص: 245

مهمترین منطقه ای است که فدائیون از طریق آن در لبنان سلاح به دست می آورند.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) سازمان فتح و دیگر شبه نظامیان فلسطینی که در 11 ماه

گذشته نتوانسته اند فعالیت چندانی نشان دهند، بیشتر در تلاش بوده اند که برای بار دیگر در جنوب لبنان

مستقر شوند. این تلاش با افزایش جمعیت اردوگاههای آوارگان رشیدیه، برج الشمالی، و الباس در اطراف

تایر همراه و آغاز شده است. اسرائیلیها اظهار داشته اند که در اردوگاه رشایا الفخار در شرق و اردوگاههای

غنا و صدیقین در غرب فعالیتهای چریکی باز هم تجدید شده است. همان طوری که مشاهده می شود

فلسطینیها اصرار دارند که مفاد عهدنامه قاهره حق آنها را در دست یافتن به منطقه مرزی تأمین نماید؛ ولی

همکاری آنها با نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان سبب شده است که آنها نتوانند به این حق خود

دست یابند.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) فعالیتهای اسرائیلیها

در مارس 1978 نابودی بسیاری از پایگاههای فلسطینیها و سازمان فتح از قبیل مناطق آموزشی،

پایگاههای فرماندهی مغازه ها و دفاتر واقع در دیگر نقاط لبنان را فراهم نیاورد. بلکه احتمالاً موجب

تقویت آنها شد تا در آینده به تلافی و جبران شکستهای وارده در جنوب لبنان بپردازند. فلسطینیها در

منطقه الدامور و نبطیه فرودگاههای اضطراری و دیگر تسهیلات مربوط به خود را دارا هستند. تسهیلات

واقع در این مناطق در برگیرنده قرارگاههای اصلی و محل تمرکز بوده که در آنجا تعداد کارمندان و موشکها

در اوائل 1979 افزایش یافته است. در اواخر سال 1978 تغییر مکان توپخانه ها در آرنون و حمدیه

افزایش یافته بود.

(محرمانه) احتمالاً نیروهای نظامی سازمان فتح در البدوی، الدلهامیه، برج الشمالی، الساقی، و الطیبه

استقرار یافته اند. پایگاهها و تسهیلات دریایی آنها در القاسمیه، العاصیه (همان طور که گزارش شده)، نهر

البریه، العقبیه، ادلون و سرافند واقع شده اند.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) از جنگ اکتبر 1973

به این طرف حکومت سوریه گاهی محدودیتهای شدیدی را علیه فعالیتهای فلسطینیها در سوریه اعمال

می داشته است. پس از قرارداد متارکه سوری - اسرائیلی سال 1975 در جنگ لبنان و به خاطر برقراری

روابط حسنه بین سوریه و اردن در سالهای 77-1976 و به عنوان یک فشار سیاسی قبل از اجلاس

شورای ملی فلسطینی در سال 1977 کنترل شدیدتری برقرار گردید. با وجود این محدودیتها سازمان فتح

توانسته بود دفاتر، پایگاههای لجستیکی، مناطق آموزشی و محلهای بازپرسی اطلاعاتی خود را در

محلهای مورد تأیید دور از خطوط آتش بس و مرز اردن حفظ نماید. گاهی هم بعضی از دفاتر و پایگاههای

آموزشی تعطیل می گردید و بعضی از مقامات این سازمان دستگیر می شدند و به افراد کادر سازمان فت

اجازه حمل اسلحه داده نمی شد. ولی عملیات سازمان فتح در سوریه هیچ گاه به طور کامل متوقف نگردید.

دفاتر سازمان فتح در دمشق همیشه باز بوده و مدرسه نظامی این سازمان در القوته افسر بیرون می داد.

(محرمانه / غیرقابل انتشار برای ملل بیگانه) پس از ابتکارات سادات محدودیتها علیه فلسطینیهای

سوریه کاهش یافت و این روند در سرتاسر سال 1978 ادامه یافت. دپوهای تسلیحاتی و انبارها به

سازمان فتح تحویل داده شدند و بنابه گزارش اسرائیلیها دو تا سه پایگاه فلسطینی در جنوب سوریه

«مجاورت مرز اردن تشکیل گردید. ایستگاه رادیویی فلسطینیها که در قاهره به حالت تعطیل درآمده بود،

ص: 246

در دمشق جایگاه جدیدی یافت.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سال 1978

سوریه اجازه نفوذ بیشتر به درون اردن را داد و از در میان گذاردن اطلاعات مربوط به عملیات چریکهای

فلسطینی با اردن امتناع ورزید. شاه حسین نیز اجازه نمی دهد که فلسطینیها در اردن پایگاههایی برای

خود تأسیس نمایند و امنیت نیز در آنجا به طرز بسیار شدیدی حکمفرماست.

(محرمانه) سازمان فتح که از انقلاب ایران حمایت می کند، احتمالاً در سیست زانب/ زین (طبق

گزارش) در سوریه و برج الشمالی لبنان به آموزش دادن ایرانیها می پردازد (ارتباط نامعلوم است).

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / وهم پیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی).

موقعیت سازمان فتح در لیبی نیز دستخوش تغییرایت بوده است. در ماه می 1977 زمانی که رژیم لیبی

که طرفدار جبهه ارتدادیون است، دو اردوی نظامی را به جبهه ملی آزادی فلسطین منتقل نمود ورق به

ضرر سازمان فتح برگشت. سازمان فتح بر دو پایگاه دیگر که یکی از آنها در تریپولی بود و دیگری در

نزدیکی بن غازی می باشد، کنترل بسیار شدیدی اعمال نمود.

(محرمانه) به دنبال حمله ای که سازمان فتح به یکی از دفاتر سازمان ژوئن سیاه در تریپولی در ژوئیه

1978 نمود، حکومت لیبی تمام فعالیتهای گروهی مقاومت فلسطینی را در دفتر ساف ادغام نمود که در

نتیجه یک پیروزی برای سازمان فتح که کنترل کننده آن دفتر است به حساب آمد و اوضاع سازمان فتح در

لیبی نیز دستخوش بهبود گشت.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) سازمان فتح در مناطق اشغالی ساحل غربی و نوار غزه

هسته های بسیار فعالی را داراست. بعضی از هسته ای مکشوفه ظاهرا از روشها و سلاحهای بسیار پیچیده

استفاده می کرده اند. و بعضی از آنها نیز کارگاهای سلاح سازی دارند.

(سری) بنابه گزارشات رسیده العاصفه ازطریق کویت عملیات مناطق اشغالی را هدایت می کرده است.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) در نوامبر 1978 ظاهرا به سازمان سپتامبر سیاه

مسئولیت داده شده که به ایجاد هسته هایی در انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس و آلمان غربی

بپردازد.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) از اوائل دهه 1970

سازمان سپتامبر سیاه در قبرس پایگاهی داشته است. چند گروه فلسطینی این جزیره را به عنوان یک

پایگاه لجستیکی و یک نقطه آغاز عملیات خود علیه اسرائیلیها مورد استفاده قرار می دهند. سازمان فتح

بسیار فعال است و از قبرس تجهیزات، سلاح، غذا و نیروهای انسانی به لبنان فرستاده است و طبق

گزارشات واصله این سازمان در نیکوزیا، فاماگوستا، لارناکا و لیماسول انبارهای تسلیحاتی دارد.

سازمان فتح سعی دارد جلو فعالیتهای شبیه به فعالیتهای مسیحیان لبنان را در این جزیره بگیرد.

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) گزارشاتی که پیرامون وجود مراکز آموزشی فداییان در

قبرس رسیده هنوز مورد تأیید واقع نشده اند.

آموزش:

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح برای خرابکاران، آدمکشها و آدم ربایان دوره های آموزشی عمومی

ص: 247

در مورد فنون نظامی، کماندو و آموزشهای ویژه تروریستی ارائه می دهد. آموزش سیاسی نیز در برنامه کار

گنجانده شده است. این چهارچوب مرکب از آموزش سیاسی و نظامی به درون اردوگاهها نیز برده می شود

تا پسران 10 تا 14 ساله را که اشبال یا شیربچه نامیده می شوند، در برگیرد.

(محرمانه) مهمترین برنامه آموزشی در لبنان انجام می شود. در اینجا کادرهای نظامی به فراگیری

ورزیدگی، سازماندهی نظامی، راه رفتن درشب، گماردن محافظ و درگیر شدن، حفر تونلها و گودالها،

زندگی در شرایط سخت، آشنایی با سلاحها که شامل استفاده از سلاحهای سنگین و توپخانه نیز می شود،

می پردازند. تروریستهای وابسته به خلیل الوزیر ناظر عملیات درون اسرائیلی و درون مناطق اشغالی

آموزشهای مربوط به نحوه استفاده از سلاح، شنا، قایقرانی، فراگیری قطب نما و نقشه و نیز نحوه متکی

بودن به خود را یاد می گیرند.

(محرمانه) پس از انتشار چهارچوب کمپ دیوید، کمیته مرکزی سازمان فتح تصمیم به آموزش 1000

نفر تکاور ویژه گرفت. گروههای منتخب در نوامبر 1978 جهت دریافت دستورات به خارج فرستاده

شدند؛ از این گروهها 20 گروه به شوروی 30 گروه به چین، 30 گروه به کوبا، و 30 گروه به ویتنام فرستاده

شدند و بجز 100 گروهی که قرار شد جهت دریافت برنامه ها در الدامور لبنان بمانند بقیه گروهها نیز به

الجزایر و عراق روانه گردیدند.

(محرمانه) با وجود اینکه سازمان فتح برای دادن آموزش به گروههای خود تا حدود زیادی به

کشورهای دوست متکی است، با این وصف در سال 1973 به ابتیاع دانشکده نظامی مختص خود در دره

دمشق پرداخت تا در این رشته نیز کاملاً خودکفا گردد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر هم پیمانان / هشدار اطلاعاتی) یک پایگاه سوری،

چند سال قبل پیشنهاد کرد که دوره هایی را در رشته جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیکی و نیز نحوه

استفاده از خمپاره، سلاحهای ضد تانک و موشکهای زمین به هوا در اختیار آنها قرار دهد. درباره

برنامه های علمی گزارشات دیگری نرسیده است، ولی احتمالاً برنامه های کاملاً نظامی امروزه در دسترس

آنها قرار دارد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان آنها / هشدار اطلاعاتی) فداییان در لیبی در

زمینه فنون پیاده نظام، مخابرات، نحوه استفاده توپخانه های ضد هوایی، مبارزه تن به تن، نحوه حمل و نقل

و فنون مربوط به چتربازی و غواصی آموزش دیده، تعالیم ویژه ای نیز در زمینه چگونگی استفاده از

موشکهای سام-7 (استرلا / گریل) دریافت داشته اند. در آوریل 1977 اعضای سازمان فتح هنوز هم در

لیبی به دریافت آموزشهایی در زمینه خلبانی و هدایت هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده و عملیات زیر

آبی مشغول بوده اند.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) خلبانان سازمان فتح قادر به پرواز با میگ - 17 ، 19 و

21 بوده و با هلیکوپترهای سی - 4 و می 8 نیز قادر به پرواز می باشند.

(طبقه بندی نشده) در بهار سال 1978 نهضت مقاومت فلسطین تعدادی از داوطلبین فارغ التحصیل

دانشگاهی را به لیبی فرستاده تا آموزشهای هوایی ببینند. عناصرسازمان فتح چند سال قبل نیز در الجزایر

به طی دوره مشابه ای دست زدند.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه - غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) متخصصین روسی نیز

ص: 248

قبل از جنگ لبنان پیشنهاد ارائه آموزش در زمینه سلاحهای دفاع هوایی در چند اردوگاه آوارگان را

دادند.

(محرمانه) بسیاری از فرماندهان محلی در لبنان نیز معمولاً به مدت 6 ماه برای دریافت آموزش به

شوروی فرستاده می شوند و جای آنها را افرادی که تازه از سفر بازگشته اند، می گیرند. درماه اوت 1978

بنابه گزارشات رسیده 32 خلبان و 60 مهندس تعمیر و نگاهداری دوره های آموزشی خود را در شوروی.

آلمان شرقی و چکسلواکی طی کرده بودند.

(طبقه بندی نشده) دیگر خلبانان فلسطینی نیز در اوگاندا آموزش دیده اند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در ماه ژوئیه 1978 بین

سازمان ساف و آلمان شرقی یک قرارداد همکاری نظامی و سیاسی همه جانبه منعقد گردید که یکی از

شرایط آن آموزش افراد کادر بود.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) کشور یوگسلاوی نیز در سال 1976 قبول کرد که اعضای

آن سازمان را جهت طی یک دوره ششماهه خلبانی هلیکوپتر پذیرا گرددد. در ماه ژوئیه همان سال کره

شمالی مشغول دادن آموزش فنون چریکی به 180 نفر عضو فداییان در منطقه پیونگ یانگ بود. کشور

رومانی نیز که منحصرا با سازمان ساف معامله می کند، قول آموزش در امور اداری را داده است.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) فلسطینیها تحت

پوشش دانشجویان دانشگاههای غیر نظامی در پاکستان نیز به گذراندن دوره های عمومی نظامی

می پردازند. در پاکستان نیروی هوایی این کشور خلبانان فدائی را آموزش می دهد. در تابستان سال

1978 سازمان فتح 15 دانشجوی دانشکده افسری خود را برای طی دوره های آموزشی در نیروی

دریایی به پاکستان فرستاد، تخصص آنها می بایستی دربرگیرنده ناوچه های گشتی کوچک، ناوچه های

بزرگتر و ارتباطات دریایی باشد.

(طبقه بندی نشده) تعداد کمتری از خلبانان فلسطینی در کوبا آموزش می بینند. گزارشهایی که درباره

استفاده وسیع از آموزش دهندگان کوبایی در لبنان رسیده بود هرگز مورد تأیید قرار نگرفته اند.

(طبقه بندی نشده) منابع اسرائیلی گفته اند که مصر تا اواخر دسامبر 1978 هم به آموزش غواصان

سازمان فتح در پایگاه دریایی اسکندریه مشغول بوده است.

تسلیحات

(محرمانه / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه) سازمان فتح اصولاً متکی به سلاحهای ساخت شوروی

و اروپای شرقی است که عبارتند از: نارنجکهای دستی اف-1 ، کلت اتوماتیک 62/7 میلیمتری توکارف،

تفنگهای کلاشینکف 47-آکا، مسلسلهای 62/7 میلیمتری گوریانف، زیو 23 میلیمتری، انواع سلاحهای

ضدهوایی، خمپاره اندازهای 60 میلیمتری 81 میلیمتری، 82 میلیمتری، و 120 میلیمتری توپهای 122

میلیمتری، تفنگهای بدون عقب نشینی 73 میلیمتری، موشک اندازهای ضد تانک 35 میلیمتری، 75

میلیمتری، 106 میلیمتری و تفنگهای تک تیرانداز، توپهای کششی 105 ، 122، 130 و 155 میلیمتری،

کاتیوشا و موشک اندازهای مرکب 102 میلیمتری، موشک اندازهای سام - 7 و مهمات مربوط به همه

آنها.

ص: 249

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) بنابه گزارشهای رسیده

در فوریه 1978 سازمان فتح از شوروی موشکهای زمین به هوا با برد 5/4، 5/7 و 5/17 کیلومتر را نیز

دریافت نموده است. به قولی، سازمان فتح تنها سازمان فلسطینی است که موشک و توپهای هویتزر در

اختیار دارد.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) در دسامبر 1978 منابع مورد تأیید قرار نگرفته بیان

داشتند که شوروی در حال تحویل دو هواپیمای باری متوسط آنتونوف، مشابه هواپیماهای باری ترانسال

سی-160 به سازمان ساف می باشد، تا در پایگاهها در یمن جنوبی جهت آمزوش مورد استفاده قرار

گیرند.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) سلاحها از طریق چند کشور عربی به فلسطینیها و

سازمان فتح می رسند. تلاش برای ارسال این سلاحها پس از اجلاس وحدت و اشغال جنوب لبنان توسط

اسرائیل اصولاً از طریق لیبی و سوریه انجام می گرفت. کشتیهای لیبیایی از طریق قبرس به تایر وارد

می شدند و سازمان فتح که دریافت تمام محموله ها را در آنجا تحت کنترل خود داشت سلاحها را دریافت

کرده و به دیگر گروههای خود تحویل می داد. سوریه نیز علاوه بر تحویل موشک و تفنگ و مواد منفجره

کنترل تحویل سلاحهایی را که از طریق شبه جزیره عربی و عراق برای فلسطینیهای لبنان می رسید نیز به

عهده داشت. با وجود اینکه عراق از محدودیتهای ایجاد شده برای عبور سلاحهای توسط سوریه شکوه

می کرد، ولی کامیونهای حاوی انواع سلاحهای عراق به لبنان گسیل می شدند.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) کشور لیبی نفربرهای

زرهی، لندرور، کامیون، مسلسل و تفنگهای بدون عقب نشینی و مهمات در اختیار این سازمان قرار

می دهد. این کشور همچنین یک گیرنده بیسیم بسیار قوی با قرارگاه رادیویی آن را نیز در اختیار سازمان

فتح قرار داد. صالح خلف نیز در طول جنگ لبنان محموله مربوط به خود را که عبارت بود از خمپاره

مسلسل و مهمات از لیبی دریافت نمود.

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح از طریق کشور لیبی تفنگهای ساخت انگلیس را دریافت نمود و علاوه

بر آن این کشور ترتیبی اتخاد نمود تا هفت تیرهای آمریکایی اسمیت و وسون نیز به دست این سازمان

برسد. فلسطینیها در سال 1979 منتظر دریافت یک زیردریایی کوچک از لیبی هستند تا در دریای

مدیترانه به کار گرفته شود.

(سری/ غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) بعضی از توپهای 155

میلی متری سازمان فتح نیز ساخت کشور فرانسه می باشند.

(طبقه بندی نشده) سازمان فتح مدعی است که خود نارنجک انداز ضد تانک آرپی جی 7 را می سازد و

به مقدار زیاد از این سلاحها مهمات ضدتانک را در اختیار دارد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) متخصصین لهستانی در

ایجاد یک کارخانه تولید سلاح آرپی جی 7 و مهمات آن در اردوگاه برج الشمالی نظارت داشته و به

آموزش کارمندان سازمان فتح در ساخت این سلاحها از سال 1977 به مدت یکسال مشغول بوده اند. یکی

دیگر از کارخانه های زیرزمینی تولید مهمات و سلاح واقع در اردوگاه رشیدیه قرار بود در سپتامبر 1977

تولید را آغاز نماید. درباره وضع این عملیات گزارش نرسیده است، چون ممکن است در اثر حمله اسرائیل

ص: 250

در ماه مارس 1978 این مناطق نیز از بین رفته باشند.

(طبقه بندی نشده) تفنگهای آمریکایی ام-16 نیز در دست فداییان مشاهده شده است. اسرائیلیها

اظهار داشته اند که تروریستهای جاده تل آویو- حیفا از سلاحهای آمریکایی که علامت ارتش عربستان

سعودی را داشته و شامل تفنگهای ام-16 ، سلاحهای سبک ضدتانک و مواد منفجره می شده اند استفاده

می کرده اند.

(محرمانه) در ژانویه 1978 ، عربستان سعودی 150 دستگاه جیپ تویوتا برای سازمان فتح ارسال

داشت. تحویل این سلاحها و وسایل نقلیه از طرف عربستان سعودی نشانگر تغییر در نحوه کمکهای این

کشور است که قبلاً فقط شامل حمایتهای مالی و دیپلماتیک می گردد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) در سپتامبر 1973 گزارش گردید که

پایگاههای دریایی سازمان فتح حداقل پنج ناوچه سریع السیر را که مسلح به موشک اندازهای زمین به

زمین موشکهای 140 میلی متری می باشند در تصرف خود دارد.

(طبقه بندی نشده) تروریستهای سازمان فتح برای رسیدن به سواحل اسرائیل از قایقهای فرانسوی

زودیاک استفاده می کرده اند.

(طبقه بندی نشده) تروریستهایی که به عملیاتی در اسرائیل و مناطق اشغالی دست می زنند، معمولاً از

کلاشینکف، بازوکا، نارنجک دستی، دستگاههای انفجار، موشک، مین و بمب استفاده می کنند. بعضی از

بمبها در هسته های زیرزمینی واقع در مناطق اشغالی ساخته می شود. وسایلی که در اوائل 1979 در

ساحل غربی به خصوص در داخل و خارج اورشلیم مورد استفاده قرار گرفت به وسیله یک ماده منفجره

بسیار خوب و دارای میزان کارایی بالا به نام سیم تکس از چکسلواکی و یک ماده منفجره پیچیده دیگر به

نام PDX که هر دو قویتر از دیگر مواد منفجره مورد استفاده می باشند، ساخته شده بود.

(طبقه بندی نشده) طبق تأیید وزارت خارجه آمریکا کشورهای چین و کره شمالی نیزسلاح در اختیار

فداییان قرار می دهند. چینیها در جنگ لبنان و پس از حمله اسرائیل سلاحهای سبک به این سازمان

تحویل دادند. منابع طبقه بندی شده خاطر نشان ساختند که چین به دنبال یک قرارداد تسلیحاتی در ژوئیه

1975 ممکن است، موشکهای زمین به زمین با برد 25 کیلومتر را نیز در اختیار ساف قرار دهد.

(طبقه بندی نشده) عربستان سعودی، ابوظبی، کویت و عراق نیز از طریق دمشق غذا و دارو ارسال

داشته اند.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) امارات متحده عربی

نیز 70 تن دارو، 20 دستگاه وسیله نقلیه نظامی (کامیون) و هفت ماشین (گویا آمبولانس) برای این سازمان

فرستاده است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در جنگ لبنان کلیسای

واتیکان به طرفین مقداری دارو تحویل داد که سازمان فتح از طرف فلسطینیها سهم خود را دریافت نمود.

(سری / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان) بین سالهای 1970 و 1977 سازمان سپتامبر سیاه از

پاسپورتهای جعلی مربوط به 16 ملت بهره برداری نمود. بسیاری از آنها در اواخر 1972 جعل گردیده بود.

با پیدایش دو سند جعلی دیگر در سال 1978 شواهدی مبنی بر توانایی سازمان سپتامبر سیاه در تولید

اسناد جعلی مسافرت بدست آمد. بخش اعظم منابع مالی ساف به سازمان فتح اختصاص داده شده است

ص: 251

که این سازمان نیز به نوبه خود آن را میان گروههای عضو ساف توزیع می نماید. سازمان فتح حدود 75

درصد این منبع مالی را در اختیار خود حفظ می نماید.

(طبقه بندی نشده) در سال 1976 بنابه گزارشات رسیده در آمدهای مالی ساف بالغ بر 90 میلیون

دلار گردیده بود. قسمت اعظم این پول از طریق دولتهای عربی چه به طور انفرادی و چه به طور مشترک از

طریق اتحادیه عربی تأمین می گردید. اتحادیه عربی در سال 1978 یک صندوق هماهنگ شده عربی

ایجاد کرد، تا از طریق آن اوضاع ملی، اجتماعی و اقتصادی فلسطینیهای تحت اشغال حمایت شود و از

ضمیمه شدن مناطق اشغالی به اسرائیل نیز جلوگیری به عمل آید. برای سالهای 1978 تا 1982 این

حمایت مالی بالغ بر 1147 میلیون دلار می شده که قرار است 28/182 میلیون دلار آن در سال 1979

مصرف گردد. سازمان ساف در هیأت حاکمه این صندوق نیز نماینده دارد.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) به هنگام جنگ در

لبنان ریاست بانک ملی فلسطین دستور انتقال کمک مالی عظیمی را که از طرف ابوظبی به ساف شده بود

به حساب سازمان فتح در یکی از بانکهای سوییس صادر نمود. البته ممکن است این عمل چندان هم غیر

عادی نباشد.

(سری / غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) چند مکانیزم جذب

منابع مالی نیز وجود دارد. فلسطینیهایی که در امور دولتی و یا بخشهای خصوصی در کشورهای عربی

به خصوص در حوزه خلیج فارس کار می کنند باید عوارضی تحت عنوان «مالیات آزادی» بپردازند. با این

وصف همه این دولتها این مالیات سرانه را به این سازمان تحویل نمی دهند. کویت دارای یک رابطه بسیار

پیچیده با ساف می باشد و این منابع مالی را از طرف ساف نگاهداری می کند و در مواقع حساس از طریق

مصرف آن فشارهایی بر این نهضت وارد می سازد. مقامات کویتی به گمان اینکه فلسطینیها می خواهند

دست به اقدامات ضدکویتی بزنند، موقتا به تعلیق کامل این گونه کمکها مبادرت می ورزیده اند. از طرف

دیگر، مقامات کویتی تصمیم گرفتند که در گردآوری اعاناتی که از نظر فنی در رابطه با حملات اسرائیل به

لبنان جنبه غیر قانونی ممکن است داشته باشد، دخالت ننمایند. در جامعه فلسطینیها آن دست از تجاری

که به دفاتر محلی ساف چندان اعتماد ندارند، همیشه ترجیح می دهند که اعانات خود را مستقیما به لبنان

منتقل سازند.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) معروف است که دولت

دوبی عوارضی را که در حمایت از انقلاب فلسطینی جمع آوری می گردید، برای خود به مصرف می رسانده

است. در ماه مارس 1978، دولت امارات متحده عربی مبلغ 000/10 دلار برای ساف فرستاد، ولی به این

شرط که در آنجا تظاهراتی برگزار نشود.

(طبقه بندی نشده) عربستان سعودی مهمترین منبع حمایت مالی ساف می باشد. این کشور سالانه

مبلغی بالغ بر 40 میلیون دلار استعانت می کند، که ترکیبی از کمکهای ارائه شده از طرف خانواده سلطنتی و

5 درصد مالیاتی است که اعضای ساف مقیم در این پادشاهی باید بپردازند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در ماه اوت 1975

عراق شروع به پرداخت ماهانه مبلغ 000/300 دلار به سازمان فتح نمود، تا به این ترتیب به عملیات

ضدنفوذی سوری در لبنان دست زده باشند. ولی به نظر نمی رسد که سازمان فتح در مرافعه تابستان 1978

ص: 252

از سوی عراق کمکی دریافت کرده باشد. ولی تلاشهایی که در جهت آشتی دادن این دو صورت گرفت

ممکن است، سرازیر شدن دوباره کمکهای ارائه شده از سوی عراق را نیز سبب شده باشد.

(طبقه بندی) دفاتر سازمان ساف، که گاهی به صورت جبهه هایی برای عملیات تروریستی در می آید و

فرستادگان سازمان فتح نیروی انسانی لازم برای آن عملیات را تشکیل می دهند نیز، به وسیله اتحادیه

عرب و نیز به وسیله دولتهای میزبان آنها حمایت مالی می شود.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) منابع مالی مورد نیاز

مربوط به عملیات سازمان سپتامبر سیاه و حملات سازمان فتح به داخل اسرائیل به وسیله سازمان فتح

تأمین می گردد که آن نیز به نوبه خود پولهایی را دریافت می کند، که به طور مؤکد به عملیات تروریستی

اختصاص داده شده است. لیبی در زمره این گونه اعانه دهندگان در می آید، ولی این کشور دردادن اعانات

خود ثابت قدم نیست. در نوامبر 1976 به دنبال اعلام نارضایتی لیبی از روش سازمان فتح که در آن برای

پایان بخشیدن جنگ درلبنان به سیاستهای اجلاس ریاض متکی است، مقداری از کمکهای لیبی به این

سازمان ساف نیز قطع گردید. لیبی در فوریه 1977 یک میلیون دلار به سازمان ساف کمک کرد، منتهی

مشروط بر اینکه این پول توسط سازمان فتح و یا هر سازمان دیگری که تحت سلطه فتح قرار دارد مورد

استفاده واقع نشود. در ژوئن 1977 ، لیبی کمکهای معمول خود به ساف را از سر گرفت.

(طبقه بندی نشده) مشهود است که لیبی در ژوئن 1978 به سازمان فتح، حزب آزادیبخش فلسطین و

فرماندهی کل حزب آزادیبخش فلسطین پیشنهاد کرد که حاضر است 40 میلیون دلار کمک نماید تا آنها

دست به عملیات مسلحانه در سرزمینهای اشغالی بزنند. و بنابه گزارشات رسیده این کشور گفته است که

حاضر است منبع مالی مورد نیاز برای معاملات تسلیحاتی فلسطینیها و آلمان شرقی را نیز تأمین نماید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) موسسه الشهداء سازمان فتح (بنیاد

شهید) برای اینکه بتواند به خانواده های آن دسته از فداییان که در عملیات کشته شده اند کمکهای مالی

بنماید به سرمایه گذاریهای انتفاعی مبادرت می ورزد، این مؤسسه چند صنعت کوچک را در لبنان اداره

می کند و در زمینه کشاورزی نیز در چند کشور آفریقایی سرمایه گذاری کرده است. در سالهای

79-1977 طرحهای زیادی جهت توسعه این تلاشها ارائه گردید.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) در اواسط سال 1978 یک منبع مورد تأیید واقع نشده

سرمایه گذاریهای سازمان فتح را در زمینه و محلهای زیر تشریح نمود: مزارع گندم و سبزیجات در سوریه؛

مزارع سبزیجات در لبنان؛ باغهای میوه و خرما و کارخانه کنسروسازی در عراق؛ مزارع سبزیجات در

الجزایر به مزارع تولید موز و تنباکو و سهام در یک کارخانه تنباکوسازی، چند دامداری و یک کارخانه

کنسرو گوشت سازی در سودان؛ گندم زارها و چند مزرعه سبزیجات درسومالی و موریتانی؛ باغهای میوه

و سبزیجات در لیبی مزارع سبزیجات در کشور چاد، کارخانه های سلاح سازی، مزارع سبزیجات،

دامداریها و کارخانه های چوب بری در اوگاندا؛ مزارع سبزیجات در تونس و مراکش و تصاحب قسمتی

ازسهام یک کارخانه ساردین سازی در مراکش.

(طبقه بندی نشده) دانشجویان کشورهای خاورمیانه ای که در آمریکا مشغول به تحصیل هستند بین

سالهای 1971 . 1976 حدود 5 میلیون دلار از طریق بیمه های مشروع جمع آوری کرده، آن را به سازان

ساف و دیگر گروههای ناسیونالیستی تحویل دادند.

ص: 253

(طبقه بندی نشده) به روایتی، هدف اصلی قاچاق مواد مخدر از لبنان شمالی به اروپای غربی از طریق

بلغارستان تأمین منابع مورد نیاز مالی ساف بوده است. (محرمانه) چند گروه بین المللی نیز به ساف کمک

می کنند.

روابط بین المللی:

علاوه بر روابطی که از نظر قرارگاهها، پایگاهها، تسلیحاتی، آموزشی و مالی بین این سازمان و

دولتهای خارجی و بیگانگان که در بالا متذکر شدیم وجود دارد، سازمان فتح و ساف روابط بین المللی

بسیار وسیعتر و پیچیده تر نیز دارند.

(طبقه بندی نشده) ساف که به وسیله 100 ملت و چند سازمان بین المللی به عنوان نماینده بر حق خلق

فلسطین به رسمیت شناخته شده، از نظر فیزیکی به نحوی در 61 کشور نمایندگی داشته، حق نظارت در

مجمع عمومی سازمان ملل را دارد ودر شورای اقتصادی آسیای غربی سازمان ملل که یک کمیته فرعی

یونسکو می باشد و دیگر ارگانهای و آژانسهای مخصوص سازمان ملل عضو دائمی می باشد. ساف همیشه

نمایندگانی را به کنفرانسهای بین المللی جهت مأموریتهای حسن نیت و جلب کمکها ارسال می دارد. و

سازمان فتح به عنوان مهمترین و متنفذترین عضو ساف که بخش اعظم نیروی انسانی دیپلماتیک را نیز در

اختیار دارد از این گونه روابط بدون شک بهره های فراوانی می برد.

(طبقه بندی نشده) دفاتر سازمان فتح در کشورهای عربی در زمینه ایجاد ارتباط با رهبران داخلی

دولت، احزاب سیاسی، گروههای مخالف و آشوبگران از امتیازات دیپلماتیک خاصی برخوردار می باشد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر هم پیمانان / هشدار اطلاعاتی) در کویت سازمان فتح

از طریق خانواده خالد و هانی الحسن دو تن از رهبران مهم سازمان فتح دسترسی و نفوذ زیادی که گاهی

خالی از اشکال نیز نمی باشد به خانواده سلطنتی دارد. از جنگ لبنان به این طرف و درگیری یکی از

بخشهای سازمان فتح در ژوئن 1976 در فعالیتهای ضد رژیمی و دستگیری چند عضو سازمان فتح در

ارتباط با بمب گذاریها، همه گروههای فلسطینی در کویت مورد سوءظن و تردید واقع شده اند، نحوه

استفاده این دولت از اهرم مالی در بالا شرح داده شده بود.

(محرمانه) بنابه روایتی، قطر برای اعضای ساف پاسپورت یا گذرنامه صادر کرده است. بعضی از آنها

نیز با دردست داشتن گذرنامه های کشور جمهوری عربی یمن به سفر مبادرت می نمایند.

(طبقه بندی نشده) پس از کشته شدن رؤسای جمهوری کشورهای جمهوری عربی یمن و کشور

جمهوری دمکراتیک خلق یمن سخنگویان سازمان فتح نسبت به قطع روابط با جمهوری دموکراتیک خلق

یمن توسط اتحادیه عربی، دست به اعتراض زدند.

(سری) در اوائل سالهای 1970 نیز شایع شده بود که چریکهای ایرانی نیز به سازمان فتح و سپتامبر

سیاه در زمینه فراهم آوردن برنامه سفرها، اسناد جعلی و به دست آوردن سلاح کمک کرده بودند تا آنها نیز

در عوض به ایشان آموزش بدهند.

(طبقه بندی نشده) در اوایل سال 1968 ، آیت اللّه روح اللّه خمینی رهبر انقلابی مذهبی ایران نیزحمایت

خود از سازمان فتح را اعلام کرده بود و چند مقاله نوشت که در آن اسلام را به انقلاب فلسطین ربط داده

بود.

(سری/ غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) پس از ورود آیت اللّه به

فرانسه در اکتبر 1978 ساف نیز به ایجاد روابط بسیار نزدیک با ایشان پرداخت. پس از پیشرفت

دگرگونیهای ایران، خمینی از شبکه ساف واقع در منطقه خلیج فارس برای ایجاد ارتباط با ایرانیانی که در

آن منطقه اقامت داشتند پرداخت، تا از آن طریق کمک مالی مورد نیاز برای نهضت خود را فراهم آورد.

(طبقه بندی نشده) خمینی قبل از مراجعه به ایران قول داد که اجازه خواهد داد که ساف در تهران

دفتری باز نماید و دیگر اینکه وعده داد که او از تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل نیز حمایت خواهد

کرد.

ص: 254

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) پس از مراجعت خمینی به ایران،

سازمان ساف نقش یک واسطه را بین او و چند کشور عربی ایفا می نمود.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) عرفات نیروهای

فلسطینی را به ایران فرستاد تا آیت اللّه را در برخورد با گروههای عصیانگر سرسخت یاری دهند.

(طبقه بندی نشده) در سال 1978، چاپخانه های سازمان ساف در بیروت به چاپ انتشارات حزب

توده ایران (کمونیست) پرداخت.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) در نوامبر 1978 گزارشهای رسیده حاکی از آن بود که

کارگران تونسی در لیبی پس از طی دوره های آموزشی برای جنگ در کنار فلسطینیها به لبنان فرستاده

می شدند. قذافی سعی دارد هسته مرکزی جبهه آزادیبخش تونس را از همین افراد بسازد.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در ازاء دریافت جواز

تأسیس یکی از دفاتر ساف در نیکوزیا، سازمان فتح موافقت کرد که قبرسیهای یونانی را در زمینه فنون

تروریستی آموزش دهد. اعضای واسوس لیساریوس از اتحادیه دموکراتیک واحد مرکزی (EDEK) که

یک حزب سیاسی سوسیالیستی بود و مأموریت آنها تشکیل گروههای مسلح در قبرس در سال 1975

بود، آموزشهای نظامی خود را در سازمان ساف دیده بودند. لیساریوس هنوز هم نزدیکترین حامی

(همکار؟) سازمان فتح / ساف در قبرس می باشد.

(محرمانه) در سال 1971 و 1972 سازمان فتح دانشجویان رادیکال ترکیه ای را آموزش داد که آنها

بعدها در خط مقدم گروههای چپی خشونت گرا در ترکیه وارد عمل شدند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) سازمان فتح سلاح نیز در اختیار ارتش

آزادیبخش خلق ترکیه و احتمالاً در اختیار فدراسیون جوانان انقلابی ترکیه قرار می داده است.

(محرمانه) بنابه روایتی، اعضای ارتش جمهوریخواه مشروط ایرلند نیز در سال 1978 در

اردوگاههای فلسطینی آموزش می دیده اند. در سال 1977 اعضای جمهوریخواه ایرلند از سازمان فتح

سلاحهای پیچیده ساخت شوروی، دریافت کرده بودند و سخنگویان فلسطینی اعلام داشتند، که انقلاب

ایرلند را شبیه انقلاب خودشان می دانند.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در تابستان سال 1978

سازمان فتح در لبنان اردویی را ایجاد کرد تا از طریق آن بتواند از کشورهای سوئد، نروژ، هلند، آلمان

غربی، فرانسه و ایتالیا جلب کمک نماید.

(محرمانه) دو بخش وابسته به سازمان فتح یعنی اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی و اتحادیه

ص: 255

عمومی کارگران فلسطینی شعبه های بسیار وسیعی در آلمان غربی دارند که به عنوان انجمن دانشجویان

عرب، کارگران عرب اشتوتکارت، گیسن، فرانکفورت، کارلسروهه یا بن، و غیره عمل می نمایند. با

کمکهای مالی که از طریق سفارتهای عربی واقع در بن دریافت می دارند، گروههای دانشجویی به تبلیغات

و ایجاد تظاهرات وسیع دست می زنند. اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی در ایتالیا، انگلستان، یونان و

فرانسه نیز شعبه هایی دارند. یکی از هسته های بسیار قوی سازمان فتح دراشتوتکارت فعالیت می کند.

گروههایی چون فدراسیون جوانان فلسطینی، کارگران، دانشجویان و مراجعت کنندگان به انجام فعالیت در

میان مهاجرنشینان آلمان غربی می پردازند.

(محرمانه) رادیکالهای آلمان غربی به حمایت اخلاقی و مادی از نهضت مقاومت فلسطینی می پردازند

و چند گروه تروریستی آلمان غربی از نظر عملیات ارتباطهایی با چند گروه فلسطینی و نیز سازمان فتح

دارند. چپگرایان آلمان غربی به همراه اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی و اتحادیه عمومی کارگران

فلسطینی علیه تظاهراتی که پس از کشتار مونیخ برگزار شده بود، به مبارزه پرداختند. اتحادیه ضد

امپریالیسم با ساف بی ارتباط نیست و اتحادیه کمیته کشورهای کمونیستی خاور نزدیک آلمان غربی نیز از

نظر مالی به ساف کمکهایی نموده است. نهضت دوم ژوئن از سازمان فتح در زمینه آن دسته از کشورهای

عربی که پس از آدم ربایی فوریه 1975 در برلن غربی حاضر به دادن پناهندگی به آنها شده بودند،

اطلاعاتی دریافت نمود. یکی از اعضای پیشین حزب کمونیست آلمان / مارکسیست - لنینستی که با

سازمان فتح در ارتباط بوده است، در ماه می 1976 پس از انفجار بمبی که در فرودگاه بن گوریون تل آویو

به همراه داشت، به قتل رسید.

(محرمانه) اعضای سازمان تروریستی اسپانیایی مائوئیستی، جبهه ضدفاشیستی و انقلاب وطنی، به

انجام تظاهرات به طرفداری از فلسطینیها در آلمان غربی مبادرت ورزیدند.

(سری) کمیته صلح و عدالت در خاورمیانه که کمیته بلژیکی فلسطینی نیز عضو آن می باشد، که

نهضت صلح طلب تحت کنترل کمونیستهاست که برای فلسطینیها نیز یک سکو ایجاد کرده است. سازمان

اتحاد با انقلاب فلسطینی و خلق عرب در بلژیک نیز طرفدار ساف می باشد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) دفتر ساف در سوئد از

فدراسیون اتحادیه تجاری سوئد نیز حمایت مالی دریافت می نماید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) دفتر ساف در رم محل

اصلی دریافت اسناد تروریستی در اروپا می باشد.

(محرمانه) نهضت دانشجویان ایتالیایی و نیروی کارگران (پرتواوپرایو) نیز با ساف در سوئیس و آلمان

شرقی ارتباطهایی داشته اند.

(سری) سازمان فتح به دادن آموزش و کمک به جبهه آزادیبخش ملی چاد (فورلینات) نیز می پردازد.

(طبقه بندی نشده) در اواسط سال 1978 کمیته اجرائی سازمان فتح به روایتی تصمیم گرفت علیه زوال

تدریجی موضع سازمانهای آزادیبخش اریتره وارد عمل شده آنها را متحد و هماهنگ سازد. در ژوئیه

1978 محمد صالح به جمهوری دموکراتیک خلق یمن فرستاده شد، تا به بحث پیرامون طرقی که یک

سازمان متحد اریتره ای می تواند به مذاکره با اتیوپی مبادرت ورزد، بپردازد.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) در تابستان سال 1977 فلسطینیها آنقدر اسلحه در

ص: 256

اختیار داشتند که می توانستند آنها را به مقدار زیاد و همزمان با سوریه به جبهه آزادیبخش اریتره و

نیروهای آزادیبخش خلقی بفروشند.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) سازمان فتح با سومالی

نیز روابط بسیار صمیمانه ای برقرار کرده است و حدود 800 نفر از کارگران فلسطینی را برای کار به آنجا

روانه نموده است. فعالیتهای دیگری از قبیل سرمایه گذاری تجاری و کشاورزی در افریقا نیزقابل توجه

می باشند.

(طبقه بندی نشده) کشوراوگاندا نیز 27 پاسپورت اوگاندایی برای فلسطینیها و نیز یکی از

تروریستهای معروف سازمان فتح صادر نموده است.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در آوریل 1978

نیروهای نظامی ساف از لیبی به اوگاندا فرستاده شدند، تا امنیت داخلی را به نفع عیدی امین برقرار سازند.

ولی معلوم نیست که در آنجا چقدر مانده بودند. روابط آموزشی اوگاندا با این سازمان نیز در بالا ذکرشده

بود.

(طبقه بندی نشده) عرفات در سال1978 یک قرارداد همکاری نظامی با ابعاد نامعلوم را با فیدل

کاسترو رئیس جمهور کوبا منعقد ساخت.

(طبقه بندی نشده) فلسطینیها به مونتونروهای آرژانتینی سلاح و آموزش می دهند و در عوض

فورمول یک ماده منفجره پلاستیکی جدید را دریافت کرده اند. رئیس نظامی مونتونرو، مندیزابل، در ژوئن

1978 به لبنان سفر کرد و با خلیل الوزیر همتای خود ملاقات و پیرامون همکاری با فتح به بررسی

پرداخت. در سپتامبر 1978 نیز یک بار دیگر به دعوت ساف همین سفر را انجام داد و با وزیر به گفتگو

پرداخت. در آمریکای لاتین تماسهای بین ساف و مونتونروها در مکزیکوسیتی انجام می گرفت.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) بنابه گزارشهای رسیده

جونتاهای مسلط بر انقلاب آرژانتین با سازمان فتح ارتباط دارند.

(طبقه بندی نشده) در سال 1965، جمهوری خلق چین مهمترین حامی نهضت ناسیونالیستی

فلسطینی ها گردید. روابط بین چین و سازمان فتح هنوز هم دوستانه بوده و بعضی از آنها در رابطه با

آموزش و سلاح قبلاً تشریح شده است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در ژوئن 1977 یکی از

اعضاء گروه آزادیبخش انقلاب تامیل در لندن با ساف پیرامون در اختیار قراردادن سلاح به این گروه

توسط نمایندگان ساف در کلمبو و سریلانکا به بحث و تبادل نظر پرداخت. بنابه روایتی سازمان ساف در

ژوئن 1976 تعهد کرده بود که در زمینه مالی، آموزشی و تسلیحاتی به رادیکالهای تامیل کمکهایی بنماید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) جامعه فلوتینگ کریستانتموم ژاپنی که

یک گروه دست راستی است که از سال 1972 با ساف ارتباط برقرار کرده، کمک مالی نیز نموده است.

جامعه فرهنگی عرب - ژاپن، جامعه دوستی فلسطین - ژاپن، حزب کمونیست ژاپن و کمیته وحدت آن با

خلق فلسطین، مرکز حمایت از خلق فلسطین و جامعه تبادل افکار ژاپن و عرب از مهمترین گروههای

چپگرا هستند که از نظر تبلیغاتی، ایجاد وحدت، در زمینه مادی و مواد دارویی به ساف یاری

می دهند.بعضی از گروههای ارتش سرخ ژاپن نیز در زمره حمایت کنندگان این سازمان درآمده اند.

ص: 257

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) در ژوئن 1973 گزارشاتی مبنی بر وجود مشاورین

ویت کنگ در اردوگاههای سازمان فتح در لبنان و سوریه دریافت گردید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) واحدهای سری فتح که

مرکب از شش تا هشت عضو می باشند در الجزیره، مصر، هند، ایتالیا، پاکستان، یوگسلاوی و احتمالاً در

گواتمالا به فعالیت مشغول هستند.

(محرمانه) روابطی که بین این سازمان و شوروی، اروپای شرقی، کوبا و جمهوری خلق چین وجود

دارد و در بخشهای قبل نیز درباره آنها صحبت به میان آورده شده بود، به طرز بسیار پیچیده ای با

رخدادهای سیاسی بین المللی پیوند دارد، و سبب پیدایش و تکامل سیاستهای فلسطینی و شرایط نظامی

موجود شده است. جالب توجه است که سازمان فتح توانسته است، روابط بسیار چشمگیری را با دو کشور

شوروی و چین برقرار سازد.

(طبقه بندی نشده)نماینده ساف درشوروی به عضویت کمیته وحدت خلق آفریقا آسیا درآمده است.

در مسکو از طرف سازمان فتح یک نماینده مستقل وجود ندارد، ولی رهبریت این سازمان سفرهای

مکرری را به آنجا انجام می دهد.

تحلیل وقایع:

(طبقه بندی نشده) تا سال 1975 وقایع مربوط به سازمان فتح و سازمان سپتامبر سیاه در چند کشور

غیر خاورمیانه ای به خصوص اروپایی به این ترتیب بود، که در آنها تروریستها اغلب سلاحهای سبکی از

قبیل تفنگ، سلاح سبک دستی، نارنجک دستی به همراه داشتند. درسال 73 - 1972 چند عمل متهورانه

و دراماتیک شامل هواپیما ربایی، آدم ربایی، و کشتار صورت گرفت. به موازات اسرائیلیها و منافع آنها

منافع غیر اسرائیلی و افراد غیر اسرائیلی نیز هدف این حملات واقع می گردیدند. هدف اصلی این عملیات

آزادی همکاران تروریستی بود که در زندانهای اروپایی به سر می بردند و دست یابی به اهداف سیاسی نیز

گاهی منظور این عملیات عنوان می گردید. چند واقعه سبب شد که تروریستها بتوانند به چند کشور عربی

پناهنده شوند، وقایع دیگر نیز با کشته و یا زخمی شدن تروریستها توسط ضد تروریستهای غیر متخصص

پایان یافت.

(طبقه بندی نشده) با فرا رسیدن مارس 1975 وقایعی که طرح آنها به وسیله خلیل الویزر ریخته

می شد سبب مسلط شدن سازمان فتح بر سازمان سپتامبر سیاه گردید. هدف این طرحها در درون اسرائیل

واقع شده بود، و تروریستها از طریق دریا به داخل اسرائیل نفوذ می کردند. سلاحهای بسیار پیچیده ای از

قبیل بازوکا و خمپاره انداز و نیز مواد منفجره بسیار قوی در این عملیات به کار گرفته می شد. کسانی که به

این عملیات می پرداختند، سعی داشتند بیشترین تعداد غیر نظامیان اسرائیلی را کشته و یا بیشترین تعداد

تروریستها را از زندانهای اسرائیلی آزاد سازند. پاسخهای ضد تروریستی ویژه نیز بسیار شدید بود.

عملیات تروریستی سازمان فتح که در حوزه بین المللی در تابستان 1978 به مرحله اجرا در آمد، به طور

مختص به هدفهای دولتی عراق می پرداخت.

ص: 258

فعالیتهای ویژه:

(طبقه بندی نشده) در حالی که جزئیات وقایع گروگانگیری، متناوب و آنها که در عنوان

مطبوعات منعکس می گردد، می تواند در بالا بردن چشمداشتهای فعالیتهای تروریستی و ایجاد طرحهای

ضدتروریستی مؤثر افتد، ولی امروزه سازمان فتح دیگر مانند گذشته، حامی چنین فعالیتهایی نمی باشد.

تأکید خود سازمان فتح بر «حمله مسلحانه مشروع» علیه دشمن در قلمرو تحت اشغال دشمن می باشد.

روند کلی این وقایع بر ایجاد اختلال در زندگی روزمره اسرائیلیها و کشتار اسرائیلیها متمرکز است. وقایع

دیگری چون بمب گزاریهای ناچیز، که به دفعات رخ داده و دارای اهمیت چندانی نیز نمی باشند، هسته

اصلی تروریسم فلسطینی را تشکیل می دهد. این نحوه «جنگ» با افزایش رخدادهای صلح ساز که

فلسطینیها را از تصمیم گیری پیرامون سرنوشت خودشان مستثنی می سازد. افزایش و انگیزه می یابد. با

مبادرت به تروریسم فداییان سعی دارند یا خودشان را وارد روند ایجاد صلح نمایند و یا اینکه آن را نابود

سازند.

ژانویه 1965 - (طبقه بندی نشده) یک ایستگاه پمپ آب اسرائیلی را که به روایتی جهت منحرف

ساختن آب رودخانه اردن ایجاد شده بود، منفجر ساختند. (سازمان فتح)

نوامبر 1971 - (طبقه بندی نشده) نخست وزیر اردن وصفی الطال را در قاهره به قتل رساندند.

(سازمان سپتامبر سیاه)

دسامبر 1971 - (طبقه بندی نشده) سعی شد تا سفیر اردن در لندن نیز به قتل برسد. (سازمان سپتامبر

سیاه)

فوریه 1972 - (طبقه بندی نشده) پنج فرد اردنی را در آلمان غربی به قتل رساندند.

- (طبقه بندی نشده) یک کارخانه در هامبورگ آلمان غربی مورد حمله واقع گردید و یکی از

تأسیسات گاز طبیعی در همان شهر منفجر گردید.

- (طبقه بندی نشده) یکی از مناطق صنعتی در هلند هدف تخریب واقع گردید. (سازمان سپتامبر سیاه)

مه 1972 - (طبقه بندی نشده) یکی از هواپیماهای ال عال را که از طریق بروکسل به تل آویو

می رفت ربودند و آن را وادار به فرود اجباری در تل آویو نمودند. چهار تروریست مسلح به نارنجک و

سلاحهای دستی سبک 101 نفر را گروگان گرفتند. آنها خواستار آزادی 317 فلسطینی از زندانهای

اسرائیل و اجازه ورود به مصر برای آنها شدند. مذاکراتی انجام شد، مدت زمانی که در ابتدا به وسیله

تروریستها تعیین شده بود تمدید گردید. حدود 23 ساعت پس از فرود هواپیما، حدود 12 نفر چترباز

نیروی دفاعی اسرائیل به هواپیما حمله ور شده× تروریستها را شگفت زده کردند. دو تن از تروریستها

کشته، یک تن زخمی و دو تن دیگر دستگیر شدند. یکی از گروگانها کشته شد و چهارتن دیگر زخمی

شدند. (سازمان سپتامبر سیا)

اوت 1972 - (طبقه بندی نشده) ترمینال نفتی ترانس - آلپاین در تریست را تخریب نمودند. (سازمان

سپتامبر سیاه)

سپتامبر 1972 - (طبقه بندی نشده) به کشتار و ربودن دسته جمعی ورزشکاران اسرائیل در المپیک

مونیخ مبادرت ورزیدند. به این ترتیب که در سپیده دم هشت تروریست مسلح به تفنگهای اتوماتیک و

نارنجکهای دستی محوطه مخصوص اسرائیلی ها را در دهکده المپیک اشغال کرده، دو تن از اسرائیلیها را

ص: 259

کشته و 9 نفر دیگر را گروگان گرفتند. تروریستها خواستار آزادی 200 فلسطینی از زندانهای فلسطینی و

خروج امن آنها از کشور شدند. مذاکرات آغاز گردید، مقامات آلمان امتیازی ندادند، فقط اعلام کردند که

حاضرند یک اتوبوس و چند هلیکوپتر برای بردن تروریستها و گروگانهایشان به فرودگان فورستن

فلدبروگ بفرستند، تا از آنجاآنها به مصر فرستاده شوند. این حادثه در ساعت 3 صبح روز دوم زمانی که

پلیس محلی مونیخ تحت حمایت چند نظامی به تروریستها حمله کردند، خاتمه یافت. تک تیراندازها از

نقاط استراتژیک مبادرت به تیراندازی کردند ولی علیه هلیکوپترهایی که تروریستها و گروگانهایشان را

حمل می کرد، هیچ تلاشی انجام نشد. در این اثنا یکی از هلیکوپترها وسیله تروریستها منفجر شد و در

نتیجه همه گروگانهای آن نیز کشته شدند. 5 تن از تروریستها کشته، و سه تن از آنان زخمی و دستگیر

شدند. یکی از اعضاء مهاجم آلمانی کشته و یک تن دیگر زخمی گردید.

- (طبقه بندی نشده) مسئولیت ارسال یک نامه حاوی بمب را که منجر به قتل یک دیپلمات اسرائیلی

در لندن شد به عهده گرفتند. (سازمان سپتامبر سیاه)

اکتبر 1972 - (طبقه بندی نشده) یک هواپیمای جت لوفت هانزا ربوده شد و اعلام شد که هواپیما با

20 سرنشین آن منفجر خواهد گردید، مگر اینکه تروریستهای متهم به کشتار مونیخ آزاد گردند. دولت

آلمان غربی با آزادی زندانیان موافقت نمود و تروریستها نیز به هواپیما اجازه فرود در مونیخ را دادند.

حضور تعداد زیادی از افراد پلیس در فرودگاه تروریستها را از این کار منصرف کرد و آنها در عوض به

طرف زاگرب در یوگسلاوی پرواز کردند. زمانی که آزادی زندانیان توسط دولت آلمان غربی تأیید گردید،

تروریستها و گروگانهایشان به طرف لیبی به پرواز درآمدند، گروگانها نیز سالم آزاد گردیدند. (سازمان

سپتامبر سیاه)

دسامبر 1972 - (طبقه بندی نشده) سفارت اسرائیل در بانکوک را اشغال کرده، شش گروگان گرفتند

چهار تروریست مسلح به سلاحهای دستی سبک خواستار آزادی 36 فلسطینی از زندانهای اسرائیل

شدند و مدت زمانی را نیز برای انجام آن تعیین کردند. سفیر مصر و مقامات تایلندی از آنها خواستند که

گروگانها را تهدید به مرگ ننمایند و آنها هم در عوض قول دادند که به آنها اجازه دهند به مصر بروند. روز

بعد تروریستها و گروگانها به فرودگاه منتقل گردیند. گروگانها آزاد شدند و تروریستها به همراه سفیر مصر و

دو تن از مقامات تایلندی به طرف مصر پرواز کردند. ولی اسرائیل هیچ یک از زندانیان را آزاد ننمود.

(سازمان سپتامبر سیاه)

ماه مارس 1973 - (طبقه بندی نشده) سفارت عربستان سعودی در خارطوم را اشغال کرده 5

دیپلمات را گروگان گرفتند. تروریستها خواستار آزادی تروریستها و جانیانی که در زندانهای اردن، آلمان

غربی، اسرائیل و آمریکا بودند و نیز سرهان سرهان شخص متهم به قتل رابرت کندی شدند. روز بعد پس

از رد خواسته هایشان آنها هم یک دیپلمات بلژیکی و دو دیپلمات آمریکایی را به قتل رساندند. آنها یک

دیپلمات سعودی و یک دیپلمات اردنی را تا 2 روز بعد گروگان گرفتند و سپس آنها را آزاد ساختند.

(سازمان سپتامبر سیاه)

ژوئیه 1973 - (طبقه بندی نشده) احتمالاً در قتل یک وابسته نظامی اسرائیل در واشنگتن دی - سی

دست داشته اند (سازمان سپتامبر سیاه)

ژوئن 1974 - (طبقه بندی نشده) یک خانواده اسرائیلی را در نهاریه اسرائیل به قتل رساندند. سه

ص: 260

تروریست مسلح به نارنجک و سلاحهای سبک دستی آپارتمان آنها را اشغال کرده، خانواده چهار نفره را

به گروگان گرفته، سپس آنها را به قتل رسانده اند. قبل از حمله نظامیان اسرائیل به ساختمان و کشته شدن

سه تن از تروریستها هیچ تقاضایی نشده بود. یکی از اعضاء نیروهای اسرائیلی کشته و 5 نفر از آنها زخمی

شدند. (سازمان فتح)

اکتبر 1974 - (سری / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان) طرح کشتار اجلاس اعراب در رباط ریخته

شد، ولی این توطئه خنثی گردید (سازمان سپتامبر سیاه)

مارس 1975 - 0طبقه بندی نشده) به انجام آدم ربایی، حمله و بمب گذاری در هتل ساووی تل آویو

مبادرت ورزیده شد. هشت تروریست با دو قایق پلاستیکی به وسیله یک کشتی در 25 میلی تل آویو به

آب انداخته شد. تروریستها که لباس نظامیان اسرائیلی را به تن داشتند در ساحل به وجودشان پی برده شد

و یکی از سربازان درحال استراحت اسرائیلی یکی از قایقها را منفجر کرد و کشته شد. تروریستها به

خشکی گام نهادند و به مردمی که در حال خروج از سینما بودند، شلیک کردند. در هتل ساووی 10 نفر را

گروگان گرفتند.

تقاضاهای آنها عبارت بود از: یک هواپیمای سازمان ملل آنها و گروگانها را به دمشق ببرد،

میانجیگری وسیله فرانسویها، یونانیها و یا سفرای واتیکان، آزادی اسقف کاپوچی و دیگر اینکه سفیر

فرانسه آنها را همراهی نماید. پلیس اسرائیل اطراف هتل را محاصره کرد منطقه را ممنوع الورود اعلام

نمودند، ولی تروریستها که مسلح به مواد منفجره و نارنجک دستی و سلاحهای سبک دستی بودند و از

پشت بامها به سوی آنها تیراندازی می کردند، اجازه نزدیک شدن را به آنها نمی دادند. صدها سرباز

اسرائیلی دست به کار شدند و 6 ساعت پس از آغاز این حمله یک واحد به ساختمان حمله برد. پس از

اندکی تیراندازی تروریستها انفجاری به راه انداختند. هفت تن از تروریستها سه تن از گروگانها و سه تن از

سربازان اسرائیلی کشته شدند. بسیاری نیز مجروح گردیدند، یکی از تروریستها نیز به اسارت گرفته شد.

(سازمان فتح)

سپتامبر 1975 - (طبقه بندی نشده) سفارت مصر در مادرید را اشغال کردند. چهار تروریست سفیر،

کنسول، وابسته مطبوعاتی و شش تن از کارمندان اسپانیایی سفارت را گروگان گرفتند. گروگانهای

اسپانیایی فورا آزاد گردیند، ولی سه تن مصری را گروگان نگاه داشتند. تروریستها تهدید کردند که اگر مصر

موافقتنامه آتش بس صحرای سینا را نادیده بگیرد، آنها گروگانها را به قتل خواهند رساند. آنها به خصوص

از مصر خواستند که هیچ گونه سندی را امضاء ننماید. و از آن دسته مقاماتی که در مذاکرات ژنو شرکت

جسته بودند، خواستند که با صدور یک بیانیه عمومی این موافقتنامه را خیانتی به مصریها و خلق عرب

قلمداد نمایند و دیگر اینکه مصر سریعا اجلاس ژنو را ترک گوید. تروریستها اعلام کردند که در مدخلهای

ورودی و پنجره های سفارت مواد منفجره کار گذاشته، و خودشان نیز مسلح به مواد منفجره و چاقو

می باشند. سفرای الجزیره، عراق، کویت و اردن مذاکراتی را آغاز نمودند. صبح روز بعد، تروریستها و

گروگانهایشان به همراه سفرای عراق و الجزیره با نظارت پلیس به فرودگاه برده شدند. یک هواپیما آنها را

به الجزیره برد و گروگانها نیز در آنجا آزاد شدند. (سازمان سپتامبر سیاه)

ژوئن 1976 - (سری / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان / غیرهم پیمانان / هشدار اطلاعاتی) گروه

جوانان سازمان فتح در مشق اقدام به بمب گذاریهای متعدد کردند. (سازمان فتح)

ص: 261

نوامبر 1977 - (طبقه بندی نشده) چند موشک شلیک گردید و به دنبال آن در نهاریه اسرائیل یک نفر

کشته و 5 نفر زخمی گردیدند. (سازمان فتح)

فوریه 1978 - (طبقه بندی نشده) یکی از افراد برجسته ساحل غربی را به اتهام همکاری با اسرائیلیها

در رامله به قتل رسانیدند. (ساف)

- (طبقه بندی نشده) در یکی از اتوبوسهای مملو از مسافر در اورشلیم اقدام به بمب گذاری کردند و در

نتیجه آن 2 نفر کشته و 46 نفر زخمی شدند. (ساف)

مارس 1978 - (طبقه بندی نشده) به یک حمله دسته جمعی به جاده تل آویو - حیفا مبادرت

ورزیدند. سیزده تروریست که از طریق یک کشتی باری یونانی با استفاده از دو قایق لاستیکی وارد یکی از

بنادر ماهیگیری لبنان شده بودند، از آنجا حمله خود را آغاز کردند. به هنگام حرکت یکی از قایقها واژگون

شد و دو تن از تروریستها غرق شدند. در ساحل آنها یک زن آمریکایی را دستگیر کرده و درباره موقعیت

خود از او سؤالاتی نمودند و سپس او را به قتل رسانیدند. در شاهراه آنها به طرف چند وسیله نقلیه

تیراندازی کردند و یکی از تاکسیها را متوقف کرده، راننده آن را به قتل رساندند و به اتوبوسی نیز تیراندازی

کردند که آن هم با یک اتوبوس دیگر برخورد نمود. مسافرین را در یک اتوبوس گردآوردند. اکنون آنها

روی هم رفته صد گروگان در اختیار داشتند. تروریستها به سلاحهایی از قبیل کلاشینکف، ام-16، آر پی

جی، خمپاره انداز ساخت چکسلواکی نارنجک و مواد منفجره مسلح بودند. آنها برگه هایی به همراه

داشتند که در آنها خواستار آزادی اعراب زندانی از زندانهای اسرائیل شده بودند. منظور اصلی آنها تصرف

یک هتل در تل آویو و سپس مذاکره با سفرای انگلیس و رومانی و مقامات سازمان ملل بود، تا به این

ترتیب بتوانند یک هواپیما و 5 تن از رفقایشان را که در زندان بسر می بردند، بدست بیاورند. با نزدیک

شدن اتوبوس حاوی گروگانها به تل آویو تروریستها بر روی یک جیپ پلیس که سعی داشت جاده را

مسدود نماید، آتش گشودند. چند قدم دورتر دو واگن پلیس توانسته بودند، جاده را کاملاً مسدود نمایند.

با کاهش سرعت اتوبوس پلیس مرزی به طرف چرخهای اتوبوس تیراندازی نمود. در یک نبرد ده

دقیقه ای نارنجک یکی از فلسطینیها منفجر گردید. خسارات وارده عبارت بودند از: 34 اسرائیلی کشته،

80 نفر زخمی (یک پلیس کشته و 9 نفر زخمی شدند)، 9 تن از تروریستها کشته و 2 تن از آنها دستگیر

شدند.

آوریل 1978 - (طبقه بندی نشده) به وسیله یک بمب اتوبوس حامل داوطلبان کیبوتز آلمان غربی را

که به سیاحت مشغول بودند، منفجر ساختند، که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن پنج نفر دیگر

گردید.

ژوئن 1978 - (طبقه بندی نشده) به وسیله یک خمپاره انداز 81 میلی متری یک اتوبوس را به انفجار

کشیدند که منجر به کشته شدن 5 نفر (شامل یک آمریکایی) و زخمی شدن بیست نفر در اورشلیم شد.

(الفتح)

(طبقه بندی نشده) به حمله به یک مجتمع مسکونی اسرائیلی مبادرت ورزیدند. در این حمله چهار

تروریست از رود اردن گذشته، پس از پاره کردن سیم خاردار اطراف محوطه با تفنگ و نارنجک به

محافظین روستا حمله ور شدند.

(طبقه بندی نشده) بمبی را در بازار مهانه یهودا واقع در غرب اورشلیم منفجر ساختند، که منجربه

ص: 262

کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 37 نفر گردید. این واقعه مصادف با سفر ماندیل معاون رئیس جمهور بود.

(فتح)

ژوئیه 1978 - (طبقه بندی نشده) با پرتاب یک نارنجک به طرف ماشین حامل سفیر عراق در لندن

اقدام به قتل وی نمودند. اما سفیر در آن هنگام در آن ماشین نبود، ولی دو نفر از عابرین زخمی شدند. (فتح)

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان) حمله به سفارت عراق در پاریس. دو تروریست وارد

سفارت شدند. به محض مواجهه با محافظین سفارت، آنها مسلسل دستی و هفت تیر خود را بیرون کشیده

به طرف یکی از محافظین که می خواست، آنها را خلع سلاح نماید تیراندازی کردند. پس از اینکه یکی از

عراقیها فرار کرد تا پلیس را در جریان بگذارد، یکی از تروریستها نیز پا به فرار گذاشت. تروریست دیگر

در سفارت ماند و پس از انفجار یک نارنجک دستی پنج نفر را گروگان گرفت. او تقاضای یک هواپیما کرد

تا بتواند به لندن بگریزد، در ضمن تقاضای آزادی یکی از زنان را که در این رابطه با آنها همکاری کرده بود

نمود. تروریست را متقاعد کردند که خود را به پلیس فرانسه تسلیم نماید. هنگامی که این گروه به طرف

ماشین پلیس در حرکت بود، محافظ سفارت عراق به روی آنها آتش گشود: یک بازرس پلیس فرانسه

کشته و دو پلیس دیگر زخمی شدند، تروریست زخمی شد، یکی از محافظین عراق کشته و دیگری زخمی

شد. (فتح)

اوت 1978 - (طبقه بندی نشده) حمله به کنسولگری عراق در کراچی. دو مرد مسلح در حالی که

سوار بر موتور سیکلت بودند، سعی کردند به دنبال ماشین سرکنسول وارد محوطه کنسولگری بشوند. یکی

از محافظین در محل درب ورودی مانع آنها شد، یکی از آنها محافظ را که توانسته بود با سرنیزه یکی از

تروریستها را بکشد، به قتل رساند. یکی از دستیاران اداری که در ماشین کنسول بود مجروح گردید.

(طبقه بندی نشده) به انفجار بمبی حاوی میخ و ساچمه های بلبرینگ در بازار کارمل در تل آویو

مبادرت ورزیده موجب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 48 نفر گردیدند (ساف و جبهه آزادیبخش خلق

فلسطین مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند).

سپتامبر 1978 - (محرمانه) به ارسال نامه های حاوی بمب به نمایندگی های دیپلماتیک عراق در بن،

لندن و واشنگتن مبادرت ورزیدند، لیکن هیچ کدام از آنها منفجر نگردید.

سپتامبر 1978 - (طبقه بندی نشده) تلاش برای منفجر ساختن قایقی که 42 موشک 122 میلی متری

را در ساحل ایالت در خود حمل می نمود کردند. قایقی که 9 تروریست و مهمات آنها را در خود داشت به

دستورات ناوگشتی اسرائیلی در خلیج عقبه حدود 100 کیلومتری جنوب ایالات وقعی ننهاده، توقف

نکردند. اسرائیلیها بر روی آنها آتش گشودند که منجر به منفجر شدن قایق گردید. در این واقعه دو تن از

تروریستها کشته شدند، هفت نفر اسیر شدند که در میان آنها سه نفر نیز زخمی شده بودند. نوامبر

1978 - (طبقه بندی نشده) اتوبوس حامل توریستها و اسرائیلیها را که بین جریکو و اورشلیم در ساحل

غربی در رفت و آمد بود، منفجر کردند که منجر به کشته شدن 4 نفر و مجروح شدن 40 نفر دیگر شد. این

واقعه به مناسبت سالگرد سفر سادات به اورشلیم رخ داد.

ژانویه 1979 - (طبقه بندی نشده) بمبی را در پایین شهر نتانیا منفجر ساختند که منجر به کشته شدن

دو نفر و زخمی شدن 51 نفر که در میان آنها یک توریست انگلیسی نیز وجود داشت، گردید.


الصاعقه

ص: 263

الصاعقه:

الصاعقه که به وسیله بعث سوریه به وجود آمده است در نهضت مقاومت فلسطین دارای اهداف و

تمایلاتی است که با منافع ملی سوریه سازگار است. الصاعقه بجز مشارکت در برخورد سوریه و فلسطینیها

در لبنان درسال 1976 به طرفداری از سوریه، همیشه نمایانگر یک جریان محافظه کارانه در سازمان

آزادیبخش فلسطین بوده است. هدف الصاعقه ایجاد یک کشور فلسطینی در غرب رود اردن و نوار غزه

است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان و همپیمانان) صاعقه با 2500 عضو خود که نیمی از آنها از

اعضاء نیروهای مسلح سوریه می باشند، دومین گروه فدائی بزرگ به حساب می آید. سازمان منشعب آن

قابل تطابق با سازمان ارتش سوریه می باشد، آنها به وسیله ارتش سوریه و معلمین آنها و مستشاران

شوروی آموزش می بینند. سلاحها عبارتند از: سلاحهای روسی و سلاحهای پمان ورشو و نوع سوریه ای

و در برگیرنده موشکهای سام-7 و سلاحهای ضد هوایی و ضد تانک می باشند.

(طبقه بندی نشده) صاعقه به خاطر روابطش با سوریه به انجام عملیات در اسرائیل و مناطق اشغالی

دست نزده است.

تنها عملیات تروریستی بین المللی آن برای جلوگیری از مهاجرت یهودیان شوروی انجام گردید و در

اروپای غربی به وقوع پیوست.

اهداف و گرایشها:

(طبقه بندی نشده) این سازمان نقش اسب تروا را برای مانورهای سوریه در نهضت فلسطینی ایفا

می نماید. اهداف صاعقه همیشه مطابق اهداف سوریه بوده است. بنابراین با آشنایی در زمینه سیاست

سوریه می توان به اهداف و تمایلات صاعقه نیز پی برد. صاعقه و سوریه باحرکت ساف در پذیرفتن یک

کشور فلسطینی در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه و شرکت آن در کنفرانس ژنو موافق بودند. صاعقه از

حملات سوریه به خاک لبنان حمایت کرد و به همین دلیل خود را از بسیاری دیگر از گروههای فلسطینی

جدا ساخت. آشتی زمانی بین آنها انجام شد که همگی با ابتکار صلح سادات مخالفت ورزیده، رهبران

صاعقه از ارتش مصر خواستند که رئیس جمهور خود را سرنگون کرده یا به قتل رسانند. توافقی که بین

سوریه و عراق پدید آمد به بهبود روابط بین صاعقه و گروه فدایی تحت الحمایه عراق به خصوص جبهه

آزادیبخش عربی منجر گردید.

نیروی تقریبی:

(طبقه بندی نشده) 000/25 نفر

رهبر اصلی:

ظهیر محسن. حدودا در سال 1936 در تولکوام متولد گردید. (محرمانه) محسن در سنین نوجوانی به

حزب بعث پیوست و هنگام ممنوع اعلام شدن حزب بعث درسال 1957، محسن نیز به وسیله مقامات

اردنی دستگیر شد. بعدها در یکی از مدارس قطر به تدریس پرداخت، ولی او را به بهانه فعالیتهای سیاسی

ص: 264

غیرقانونی اخراج نمودند. محسن تا سال 1967 در کویت به سر برد و پس از آن به دمشق رفته در

سیاستهای حزب بعث به عنوان حامی صالح جدید فعالیت نشان داد.

(محرمانه) محسن به محض تشکیل صاعقه در 1967 بدان پیوست و در سال 1968 رهبر نیروهای

صاعقه در لبنان و معاون ریاست شورای ملی فلسطین گردید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) پس از کودتای اسد در

سال 1971، محسن سریعا با رهبر جدید ارتباط برقرار کرده کنترل کامل صاعقه را به دست گرفت.

(محرمانه) در سال 1971، او به عضویت کمیته اجرائی ساف درآمد و فرماندهی دپارتمان نظامی را در

سال 1971 به عهده گرفت.

(محرمانه) محسن در رابطه با مسائل فلسطین و مسائل خاورمیانه کاملاً مطیع اوامر سوریه است. این

رابطه سبب شد که وی به عنوان بازیچه سیاستهای سوریه در لبنان معروف گردد. ولی به خاطر این طرز

رفتار همه گروههای فدائی و رهبران آنها (استثناء جبهه آزادیبخش خلق فلسطین و احمد جبرئیل) از او

متنفر گشتند. پس از ابتکار صلح سادات، محسن با بسیاری از این رهبران از قبیل عرفات آشتی نمود.

سوابق:

(محرمانه) صاعقه در سال 1966 در نهمین کنگره حزب بعث سوریه به وجود آمد، و به دستور سوریه

وارد خاک لبنان گردید تا حضور خود را در آنجا نشان دهد. مهمتر از همه اینکه پس از جنگ 1967

صاعقه عملیات خود علیه اسرائیل را در اواخر سال 1969 آغاز کرد.

(طبقه بندی نشده) در تمام طول جنگ لبنان صاعقه به طرفداری از سوریه پرداخت. و به خاطر همین

سیاست بود که از دیگر گروههای فدائی به خصوص گروههای ارتدادی منزوی گردید و برخورد میان آنها

تا اوائل سال 1978 ادامه داشت. اولین مرحله آشتی پذیری بین صاعقه و دیگر گروههای فلسطینی پس از

قرارداد اشتورا در ژوئیه 1977 صورت گرفت که طبق آن صاعقه به مشارکت در گشتها با سازمان فتح با از

یاد بردن خصومتهای دیرین پرداخت. در ماه مه 1978 ظهیر محسن به همراه دیگر گروههای اتدادی از

قبیل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با تصمیم گیری «یک جانبه» ساف به مخالفت برخواست و به

این ترتیب به جریان اصلی مخالفت در درون فلسطین پیوست.

(طبقه بندی نشده) صاعقه اجلاس شورای ملی فلسطین در ژانویه سال 1979 را مورد ستایش قرار

داده از همه اجزاب و طرفین خواست که به گفتگوهای دموکراتیک خود ادامه دهند. این گروه نسبت به

آینده اتحاد بین سوریه و عراق و نیز بین تمام کشورهایی که از گروههای فدائی حمایت می کنند، خوش بین

است.

تاکتیکها و روشهای عملیاتی:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) بنا به گزارشهای رسیده

پس از انعقاد قرارداد عدم تجاوز بین اردن و سوریه در ژانویه 1976 صاعقه به عملیات خود در درون اردن

خاتمه داده عملیات تروریستی را انجام نخواهد داد. حملات تکاورانه آن علیه اسرائیل و دیگر مناطق

اشغالی از اهمیت خاصی برخوردار نیست.

ص: 265

به این گروه اجازه انجام هر گونه عملیاتی در خاورمیانه و اروپای غربی داده شده بود و احتمالاً

طرحهای این عملیات نیز به وسیله رکن 2 ارتش سوریه ریخته می شد. عملیات نفرت انگیز صاعقه علیه

مهاجران یهودی روسیه و طرحهایی از این قبیل را تحت عنوان «سازمان سری» انجام می دادند.

سازمان:

(سری / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) صاعقه دارای نوعی

فرماندهی نظامی بوده. شاخه های اداری، امنیتی، امور فنی، امور تسلیحاتی و عملیات مخصوص به خود

را نیز داراست. اقداماتی در نوامبر 1976 در زمینه دوباره سازمان دهی انجام گرفت که هدف آن محکمتر

کردن روابط این گروه با حزب بعث سوریه بوده است.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای بیگانگان) نظارت بر این گروه از طرف رکن 2 ارتش سوریه انجام

می گردد. و تقریبا 50 درصد افراد سلسله مراتب فرماندهی و 75 درصد افسران، عضو نیروهای ارتش

سوریه می باشند.

قرارگاهها و پایگاهها:

(طبقه بندی نشده) صاعقه که در دمشق و بیروت قرارگاههایی مستقر کرده، در اردوگاههای آوارگان

لبنانی نیز پایگاههایی دارد، ولی تمرکز نیروهای آن در بیروت و تریپولی می باشد.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) پس از اینکه صاعقه به طور موقت در نتیجه یک برخورد

نامناسب بین سوریه و فلسطینیها از بعضی از مناطق لبنان اخراج گشت، دوباره توانست خود را در آنجا

مستقر سازد. در اوائل ماه مارس، برای دومین بار وارد اردوگاههای آوارگان طایر شد و دفاتر خود را آنجا

بازگشایی نمود. در همان حال بخشهای نیرومند صاعقه را در نزدیکی بنت جبیل و رأس مارون مستقر

گردانید. با حمله اسرائیل در اواسط مارس، صاعقه مرکز فرماندهی و نیروهای خود را به شهر نبطیه که تا

مدتها یک منطقه تدارکاتی مهم بود، منتقل کرد و پس ازآن مقداری از نیروها نیز به سمت زیفتا در جنوب

شرقی نبطیه رفتند.

(محرمانه ، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) پایگاههای نظامی صاعقه در دمشق و

ذخیره گاههای آن در سوریه است.

آموزش:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) فرماندهان دسته و

دیگر اساتید ارتش سوریه که در شوروی دوره دیده اند، به اعضای این گروه آموزشهای چریکی داده، آنها

را با طرز کار سلاحهای ضدهوایی آشنا می سازد.

سلاح:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) دولت سوریه تقریبا همه نوع سلاح در

اختیار آنها قرار می دهد، که شامل موشکهای سام-7 (که به وسیله پرسنل ارتش سوریه کنترل می شوند)

ص: 266

سلاحهای ضدهوایی، موشک اندازهای 122 میلیمتری، نارنجک اندازهای آرپی جی7 ، موشکهای

هدایت شونده ضد تانک 3، سلاحهای ضدتانک و منورهای بلژیکی، و موشکهای ضد تانک آلمانی کبرا

می باشد. این دولت همچنین کامیونهای رومانی، جیپ، پتو و مواد غذایی و درمانی مناسب نیز در اختیار

این گروه قرار می دهد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در آوریل 1978 برای

مقامات نظامی صاعقه برنامه ای تهیه شد تا به الجزیره رفته سلاحهای روسی دلخواه خود را انتخاب

نمایند.

منافع مالی:

(سری / غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) اعضای ارتش سوریه و بازنشستگانی که

در صاعقه خدمت می کنند، ماهانه حداکثر 135 دلار حقوق دریافت می دارند. دیگر اعضای صاعقه و

سازمان آن از طرف دولت سوریه کمکهای مالی دریافت می دارند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) بنابه گزارشات مختلف بعضی از هسته های

امنیتی صاعقه به فروش مواد مخدر مبادرت می ورزند و با دیگران نیز در اقدامات حفاظتی از سوداگران

این مواد شرکت می نمایند.

روابط بین المللی:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در مورد روابط

بین الملی صاعقه اطلاعاتی در دست نیست. سفر پیشنهادی این گروه به الجزیره جهت دریافت سلاح

ممکن است آغازی بر این روابط باشد و احتمالاً دیگر اعضاء جبهه مقاومت نیز با آن به همکاری خواهند

پرداخت. امکان ایجاد روابط با لیبی نیز خیلی زیاد است.

تحلیل وقایع:

(طبقه بندی نشده) تنها عملیات اصلی و مهم

صاعقه که کشف و خنثی نیز گردید، توطئه هایی بود که هدف آنها جلوگیری از مهاجرت یهودیان

شوروی به اسرائیل بود. از اوائل سالهای 1929، مسئله مهاجرت، مرکز و هسته تضاد اعراب و اسرائیل

بوده است؛ و ظاهرا تنها گروه صاعقه توانسته است به اهمیت آن پی ببرد. مهاجرین تنها منبع تقویت

خصومت اسرائیل بوده اند. ولی چون در سالهای گذشته شوروی اجازه داده است که مهاجرت به میزان

قابل ملاحظه ای انجام شود، نمی توان انتظار داشت که عملیات صاعقه از سرگرفته نشوند. (طبقه بندی

نشده) هدف همیشگی صاعقه قطارها بوده اند.

فعالیتهای مهم:

سپتامبر 1973 - (طبقه بندی نشده) سه مهاجر یهودی روسیه ای و یک مقام گمرک اطریشی را از

قطاری که از مسکو به طرف وین درحرکت بود، ربودند و به وسیله یک ماشین سواری به طرف فرودگاه

ص: 267

وین رفتند. دو تروریست اعلام کردند که اگر به آنها هواپیمایی داده نشود تا به وسیله آن به یک کشور عربی

نامعلوم بروند، خود و همراهانشان را خواهند کشت. آنها همچنین خواستار تعطیل کمپ ترانزیت اطریشی

که مخصوص مهاجران یهودی شوروی برپا شده بود، شدند، سرانجام به تروریستها اجازه داده شد که به

وسیله یک هواپیمای کوچک کشور را ترک نمایند و آنها هم پس از توقف در یوگسلاوی، سیسیل و

ساردنی در لیبی به زمین نشستند. بالاخره دولت اطریش اعلام کرد که به منظور حفظ جان گروگانها آن

کشور موافقت کرده است که تسهیلات قلعه شونو را که از طریق آن یهودیان شوروی به اسرائیل می رفتند،

تعطیل اعلام نماید. دولت لیبی احتمالاً تروریستها را آزاد نموده است.

سپتامبر 1975 - (طبقه بندی نشده) تصمیم گرفتند یک قطار هلندی را بربایند و به این ترتیب دولت

هلند را وادار نمایند که از حق مهاجرت یهودیان شوروی به اسرائیل حمایت ننماید، ولی این توطئه هرگز به

مرحله اجرا درنیامد.

فوریه 1976 - (سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) دفاتر روزنامه جبهه

مخالفت حامی عراق در لبنان را غارت و نابود کردند.

جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین

خلاصه:

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین یک سازمان مارکسیستی طرفدار شوروی

است که خواستار انقلاب طبقه کارگر در خاورمیانه است و در نهضت مقاومت فلسطین به طور مستقل

عمل می کند. جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطینی را نمی توان جزو ارتدادیون دانست، زیرا این گروه

تشکیل یک کشور فلسطینی را در هر یک از سرزمینهای آزاد شده پذیرفته است. ولی چون دارای یک

چهارچوب ایدئولوژیکی بسیار شدید است و دائما نیز تظاهر می کند که بزرگترین گروه مورد قبول فدائی

است و اصولاً از نحوه تصمیم گیری ساف و گفتگوی آن با اردن انتقاد می نماید، نمی توان آن را در زمره

گروههای میانه رو ساف نیز به حساب آورد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین که مانند یک حزب کمونیستی. سازماندهی شده و دارای پولیت بورو، کمیته مرکزی و

هسته های مشابه آن می باشد، معروف است که دائما و شدیدا از نظر ایدئولوژیکی خود را مورد انتقاد قرار

می دهد.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) بسیاری از 500 یا

600 تن از اعضاء این گروه در شوروی، آلمان شرقی، عراق یا کوبا آموزش دیده اند. با وجود اینکه در

مورد سلاحهای این گروه اطلاعی در دست نیست، ولی می توان گفت که سلاحها از طریق منابع کمونیستی

به آنها می رسد.

(طبقه بندی نشده) تقریبا تمام عملیات تروریستی جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در اسرائیل

و مناطق اشغالی انجام گرفت در سال 1974 به اقداماتی در زمینه گروگانگیری در اسرائیل دست زد و

کشتاری نیز انجام داد، و هدف هر دو رخداد بدست آوردن آزادی رفقای اسیر در زندانهای اسرائیل بود. با

وجود تلاشهای بعدی نتوانستند آن شاهکارها را بار دیگر انجام دهند.


جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین

ص: 268

جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین (DELP):

در نشریات پیشین از آن به عنوان جبهه دموکراتیک خلقی برای آزادی فلسطین (PDFLEP) یاد شده

بود.

اهداف و تمایلات:

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین که سر سپرده اصولی مارکسیسم است،

معتقد است که جدا از انقلاب طبقه کارگر نمی توان به اهداف ملی فلسطینیها دست یافت. علاوه بر این کادر

نخبه گان نیز نباید جدا از توده های مردم به سر ببرند و ابتدا باید سوسیالیزم واقعی را به طبقات پایین

آموخت تا آماده مبارزه شوند.

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین که نه در شمار میانه روها و نه در شمار

ارتدادیون قرار دارد، از نوعی تمایلات خاص در خط مشی خود برخوردار است، یعنی سعی دارد تمام

تغییر رخدادهای خاورمیانه ای را از طریق چهارچوب از پیش تعیین شده ایدئولوژیکی خود تعبیر و تفسیر

نماید.

(طبقه بندی نشده) در اجلاس شورای ملی فلسطین که در بهار سال 1977 تشکیل گردید ، جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به طور کامل از برنامه های ملی فلسطین حمایت نمود و خواستار تشکیل

یک کشور فلسطینی در مناطق آزاد شده گردید و تمایل ساف به حضور در کنفرانس صلح ژنو را نیز مورد

تأیید قرار داد. پذیرش یک مرحله میان دوره ای در تشکیل یک کشور قبل از دست یابی به هدف نهائی که

همانا یک کشور دموکراتیک، متحد در تمام خاک فلسطینی به روایت انگلیس است می تواند، تنها دلیل

اختلاف بین جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین و جبهه ارتدادیون باشد، که تحت عنوان جبهه خلقی

برای آزادی فلسطین عمل می کنند.

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین ابتکار صلح سادات را «تسلیم کامل به

اسرائیل» نامید و همکاران سادات را تهدید به مرگ نمود. جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین باور

ندارد که ساف نمی توانسته است به اقدامات شدیدتری علیه سادات دست بزند و معتقد است که گرایشهای

ساف متمایل به منافع عربستان سعودی و اجلاس وحدت و توافق بین سوریه و عراق می باشد.

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین گفتگوی بین اردن و ساف را مردود می داند،

چون معتقد است که این موضوع به شاه حسین اجازه می دهد که به عنوان نماینده مردم فلسطین در کنار

ساف وارد عمل شود. آنها فکر می کنند که حسین می خواهد ساحل غربی رود اردن را دوباره پس بگیرد و

از فعالیتهای ساف در میان توده های فلسطینی اردن ممانعت به عمل آورده و اجازه انجام فعالیتهای نظامی

علیه اسرائیل را از خاک لبنان ندهد - که جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با همه اینها مخالف است.

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به طور مکرر «خصومت و مقاومت خود

علیه سیاستهای آمریکا در خاورمیانه را اعلام کرده» از جنبش غیرمتعهدها حمایت می کند و با تمام

جنبش های آزادیبخش ملی که علیه امپریالیسم و نژادپرستی مبارزه می کنند نیز اعلام وحدت می نماید.

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیخبش فلسطین از ساف می خواهد که با «نیروهای یهودی

پیشرو و دموکراتیک ضد صهیونیست» رابطه برقرار نماید.

نیروی تقریبی:

ص: 269

(طبقه بندی نشده) 500 یا 600 نفر

رهبران اصلی:

(طبقه بندی نشده) نایف حواتمه (ابونئوف) متولد در السالت اردن در سال 1931

(طبقه بندی نشده) در سال 1954، حواتمه به جنبش ناسیونالیست عربی که به وسیله جرج حبش که

اکنون ریاست جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی را برعهده دارد، ایجاد شده بود، پیوست. در سال 1957 ،

به خاطر فعالیتهای سیاسی حواتمه در اردن زندانی شد و پس از آن از این کشور اخراج و تبعید گردید. وی

به عراق رفت و در آنجا نیز زندانی شد. در سال 1963، پس از آزادی به بیروت رفت و در دانشگاه عربی به

هنگام تحصیل به فعالیت خود در زمینه جذب اعضاء پرداخت در سال 1967، حواتمه به جمهوری

دموکراتیک خلق یمن که به تازگی استقلال یافته بودرفت تا با رهبران آنها مشورت نماید. و بعدها درباره

این تجربه خود کتابی نوشت. در سال 1968 به خاطر یک قرارداد عدم تعارض کلی توانست به وطن خود

اردن بازگردد.

(طبقه بندی نشده) حواتمه به جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین که شاخه ای از جبهه خلقی

آزادیبخش فلسطین در سال 1968 بود پیوست. وی که یک انقلابی مخلص بود، با رهبران جبهه خلق

آزادیبخش فلسطین دارای اختلافات ایدئولوژیک و شخصی بود. در حال حاضر حواتمه دبیرکل جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین است. وی در این سازمان دارای موقعیتی بسیار مهم از نظر تصمیم گیری

می باشد.

(طبقه بندی نشده) «عمر ادیب» عبید رابوح (ابویاسر) متولد در سال 1941.

(محرمانه) رابوح نیز یکی از اعضای جنبش ناسیونالیست عربی بود و بنابه گزارشات متعدد به جرج

حبش در تأسیس جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در سال 1967 یاری داده بود. ولی در سال بعد او به

همراه حواتمه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را ترک گفت تا به تشکیل جبهه دموکراتیک آزادیبخش

فلسطین مبادرت ورزد و در حال حاضر وی معاون دبیر کل این جبهه است.

(محرمانه) رابوح نماینده جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در کمیته اجرائی فلسطین بود،

ریاست اداره اطلاعات ساف را نیز بر عهده دارد. وی در هیأت نمایندگیهای ساف به سفرهای بسیاری

رفته است که مهمترین آنها عبارتند از شرکت در اجلاس اعراب در رباط در سال 1974، شرکت در مجمع

عمومی سازمال ملل در سال 1977 و انجام چند مأموریت در شوروی.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) طریق حمدان نمام

مستعاری است که رابوح در هنگام امضاء مقالات خبری منعکس کنده نظریات رهبریت جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین استفاده می نماید.

سابقه:

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در فوریه سال 1969 به وسیله

تحصیل کنندگان رادیکال از جبهه خلق آزادیبخش فلسطین که از نظر ایدئولوژیکی بسیار خبره بودند،

ص: 270

منشعب و تشکیل گردید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در جنگ لبنان، جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با جنبش ملی لبنان، حزب کمونیست لبنان، و سازمان فعالیت کمونیستی

همکاری می نمود. این گروه در جنگ از نظر سیاسی و نظامی نقش مهمی ایفا کرد، و چنین به نظر می رسید

که از نظر استعدادهای نظامی به چنان کیفیتی رسیده باشد که بتواند بعد از فتح موقعیت گروه بعدی را در

ساف به دست آورد. گروه صاعقه سوری در اجلاس شورای ملی فلسطین در مارس 1977 مانع از آن شد

که این موضوع واقعی یابد. معذالک جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به کار کردن با عرفات و سوریه

راضی شده است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در سال 1977 و اوائل

1978 جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین خواستار حضور نظامی نامحدود فلسطینیها در جنوب

لبنان جهت جنگ با اسرائیل و عدم محدودیت تسلیحاتی فلسطینیها در لبنان گردید. پس از حمله اسرائیل

در مارس 1978، جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به مخالفت با عرفات در به میانه روی کشانیدن

فعالیتهای فداییان جنوب و نیز تلاش وی برای سرکوبی مخالفین خود در سازمان فتح پرداخت. در ماه می،

این جبهه بیانیه جبهه ارتدادیون را به عنوان اعتراض به تصمیم گیری «یک جانبه» ساف امضاء نمود. پس از

آن هم، به تشکیل اجلاس هماهنگی با جبهه آزادیبخش فلسطین و جبهه مبارزات خلقی مبادرت ورزید.

در اجلاس شورای ملی فلسطین در ژانویه 1979 نمایندگان جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با

نمایندگان جبهه خلفی آزادیبخش فلسطین در کمیته اجرائی در یک جناح قرار گرفتند.

(طبقه بندی نشده) برخوردهای مسلحانه ای بین نیروهای فتح و نیروهای جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین در نحرالبارید، البداویه، و صیدا در ژانویه 1979 پیرامون گفتگو با اردن درگرفت.

فنون و روشهای عملیاتی:

(طبقه بندی نشده) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در قسمت اعظم تاریخچه خود از مبادرت

به فعالیتهای «تروریستی» اجتناب می ورزید. لیکن درسال 1974 این گروه اقدام به چند عملیات نفوذی

در اسرائیل نمود. که در یکی از این اقدامات 23 کودک دبستانی اسرائیل در مالوت کشته شدند، اسرائیل و

مناطق تحت اشغال آن هنوز هم از اهداف این گروه به شمار می رود؛ و جبهه دموکراتیک آزادیبخش

فلسطین ممکن است مسئول تعدادی از بمب گذاریهای سالهای 791977 بوده باشد هسته های جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در اسرائیل و ساحل غربی سبب شده است که این گروه بتواند به حملاتی

علیه اهداف نظامی اسرائیل نیز مبادرت ورزد.

سازمان:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر هم پیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین به وسیله یک هیئت سیاسی ده نفره و یک کمیته مرکزی با حمایت سازمانهای

کوچکتر محلی رهبری می گردد. شاخه های محلی گزارشات و اطلاعات سیاسی را از کمیته مرکزی

دریافت کرده نظریات و اطلاعات به دست آمده را دوباره به آن ارسال می دارند. هسته های هر منطقه به

ص: 271

تناسب عضوگیری و فعالیت درجه بندی شده است.

هسته ها و نیز گروههای زنان و دانشجویان دانشگاهی تحت نظارت کمیته ها عمل می کنند. رهبران

مرکزی نقشهای عملی نیز برعهده دارند.

قرارگاهها و پایگاهها:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) دفاتر قرارگاه جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در لبنان است، در حالی که در جنگ لبنان دفاتر مهم دیگر آن در سوریه

تعطیل اعلام گردید. با وجود اینکه این جبهه در نظر داشت به عراق برود، ولی معلوم نیست که این مسئله

صورت گرفته باشد و آشتی دوباره سوریه و فلسطینیها ممکن است این نیاز را برطرف کرده باشد.

شاخه های منطقه ای این جبهه در لبنان، سوریه، اردن، کویت، عراق، جمهوری دموکراتیک خلق یمن،

قبرس و مناطق تحت اشغال اسرائیل وجود دارند. واحدهای کوچکتر آن مانند شعبه های این سازمان

دررم و میلان در صحنه بین المللی پراکنده است.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین یک نیروی

اضطراری مرکب از 100 عضو در نزدیکی نبطیه در لبنان دارد.

آموزش:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) با وجود اینکه آموزش دهندگان

کشورهای کمونیستی در پایگاه جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به ارائه آموزش مبادرت

می ورزند، ولی قسمت اعظم آموزشهای نظامی در شوروی، آلمان شرقی و عراق انجام می گیرد.

(طبقه بندی نشده) به طور مثال، در اوائل بهار 1978 23 تن از کادر این جبهه به شوروی رفتند تا به

طی یک دوره 6 ماهه آموزش پیاده بپردازند. به این دانشجویان قبل از عزیمت در امور لبنان دوره های

فشرده معارفه ارائه شد. بعضی از این کماندوها در کلاسهای مؤسسه لنین در رشته اقتصاد در شوروی نیز

شرکت می جویند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در ژوئیه 1976، دولت

کوبا مخارج مربوط به آموزش اعضای این جبهه را در زمینه تعمیرات وسایط نقلیه و سلاح در کوبا را تقبل

نمود. یک قرارداد آموزشی با کوبا در ژانویه 1977 منعقد گردید. در مورد شرایط آن اطلاعی در دست

نیست.

تسلیحات:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در مورد سلاحهای

اکتسابی توسط جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین اطلاعی در دست نیست. حواتمه در ژانویه 1977

یک قرارداد در زمینه تأمین سلاح با کوبا منعقد نمود که از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست.

ص: 272

امور مالی:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) عراق و لیبی

تنها کشورهای عربی هستند که به این جبهه از نظر مالی کمک می کنند. به منظور قدردانی از حواتمه و جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین از برخورد بین لیبی و مصر در تابستان 1977 ، لیبی کمک ماهانه خود را

به 000/280 دلار افزایش داد. ولی مشهور است که لیبی کمکهای معمول خود را یک ماه یا دو ماه دیرتر از

موعد مقرر ارسال می دارد. در سال 1977 عراق ماهانه به طور میانگین 000/50 دلار به این جبهه کمک

می نمود. در ژوئیه 1978 به منظور حمایت از گرایش جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به جبهه

ارتدادی و به منظور تشدید انشعابهای درونی ساف، عراق کمکی معادل 5/3 میلیون دلار به این جبهه نمود

تا به «انقلاب» خود و مخالفت با سازمان فتح ادامه دهد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین از طریق اعضا، وضع عوارض مخصوص در مورد فروش الحریه (روزنامه این جبهه)

و فروش تقویم بنیه مالی خود را تقویت می نماید.

منابع مالی این جبهه در حسابهای سپرده بانکهای کویت قرار داده شده است.

روابط بین المللی:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) شاخه های بین المللی

این جبهه در الجزیره، بلژیک، آلمان غربی، فرانسه، یونان، هند، ایتالیا، لیبی، کویت، مراکش، پاکستان،

اسپانیا، شوروی، امارات متحده عربی، انگلیس، آمریکا، آلمان غربی و یوگسلاوی عمل می کنند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) نزدیکی ایدئولوژیک،

سفر رهبران این جبهه به شوروی و طی دوره های آموزش در شوروی و کمکهای آن کشور سبب تقویت

روابط بین آنها شده است. جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در تماس بین شوروی و دولتها و

انقلابیون کشورهای خلیج سهولت ایجاد می کند. حواتمه بنابه درخواست شوروی به مأموریتی به منظور

ایجاد صلح میان سومالی، اتیوپی و جمهوری دموکراتیک خلق یمن و نیز بین

دولت یمن و اریتره ایها در ژوئن و ژوئیه 1977مبادرت ورزید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین متخصصین تسلیحاتی و کماندویی خود را در اختیار ارتش لیبی قرار داد تا در

برخورد لیبی با مصر در تابستان 1977 ، آنها را یاری دهند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با

گروههای چپگرای خلیج فارس نیز رابطه خوبی برقرار کرده و خدمات مورد نیازی از قبیل چاپ

اعلامیه ها در مطبوعات لبنانی، قراردادن دفاتر حریه در اختیار آنها انتشار تبلیغاتی در جهان عرب، و

جلب کمکهای مالی و جنسی برای آنها انجام می دهد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در

ژوئیه 1973 آموزش دهندگانی را برای جبهه خلقی آزادیبخش عمان، آماده نمود.

(طبقه بندی نشده) به ابتکار شوروی، نمایندگان این جبهه با یهودیان اسرائیلی ضدصهیونیست، دارای

ص: 273

گرایشات کمونیستی در اروپای شرقی ملاقات نمود.

(طبقه بندی نشده) حواتمه با اعضای ملازم آیت اللّه روح اللّه خمینی ایرانی روابط نزدیک داشته سعی

داشتند، نهضت انقلابی و مذهبی او را به حزب توده نزدیک سازند. هسته های جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین به نام خمینی در میان مهاجران کارگر شیعی در کشورهای عربی خلیج به جمع آوری

پول مبادرت می ورزیدند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) چریکهای ترکیه در دوره های آموزشی

جبهه دموکرات آزادیبخش فلسطینی که در آن مدرسین چین و کره شمالی حضور داشتند شرکت

می کردند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه دموکراتی

آزادیبخش فلسطین با حزب کمونیست قبرس که به حمایت از فعالیتهای اداری این جبهه درقبرس در

شدیدترین مرحله جنگ لبنان دست زده بود ، روابط بسیار نزدیک و صمیمانه برقرار کرده است.

(سری / غیر قابل رویت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه دموکراتیک

آزادیبخش فلسطین با حزب کارگر اسپانیا نیز رابطه دارد .

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) پس از ایجاد رابطه

نزدیک با حزب کمونیست لبنان، جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین روابط کاری بسیار نزدیکی با

هئأت اصلی چپهای فرانسوی به خصوص با رهبریت کمونیست و سوسیالیست آن کشور ایجاد کرد. پس

از آغاز جنگ در لبنان کمونیستهای فرانسوی از نظر دارویی و مالی به آن کمک رسانده، اعلامیه های این

جبهه را در فرانسه پخش می کردند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) برای برقراری

هماهنگی سیاسی با حزب کمونیست ایتالیا به طور رسمی تماس حاصل شد. ولی چون سران این جبهه

متعصب تر از حزب کمونیست ایتالیا در موضع مارکسیست لنینیستی هستند، همکاری شاخه ای بین این

دو سازمان خیلی کم است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) با حزب کارگر سوئیس

نیز تماسهایی برقرار شده است.

(محرمانه) به ابتکار جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در شهر کلن آلمان غربی در اوائل سال

1976 یک کمیته خاور نزدیک ایجاد گردید. عضوگیری برای این کمیته توسط اتحادیه کمونیستی آلمان

غربی انجام می گردد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) آلمان شرقی از نظر مالی، آموزشی و

سیاسی کمکهای نامعلومی به این جبهه می نماید.

(طبقه بندی نشده) در اوائل سال 1976 ، با جبهه خلق برای آزادی ساقیات الحمراء و ریو دواورو

(جبهه پولیساریو) که پایگاه آنها در الجزایر بوده و دارای اهداف ناسیونالیستی در صحرای غربی است

رابطه برقرار گردید. جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با پولیساریو دارای روابط حسنه بوده و

امیدوار است بین ساف و پولیساریو نیز این گونه روابط بوجود آید.

(طبقه بندی نشده) دوستی با کوبا در نتیحه تماسها و کمکهای مهمی که به بعضی از آنها در بالا اشاره

ص: 274

شد، شکوفا گشت. کوبا رابطه بین جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین و جبهه آزادیبخش ملی

ساندنیست نیکاراگوئه را سبب شد و این دو سازمان حمایت دو جانبه خود را اعلام داشتند.

تحلیل وقایع:

(طبقه بندی نشده) واقعه گروگانگیری عمده در مالوت در 1974 نقطه عطفی در عملیات جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین بود، واقعه ای که این گروه بسیار مایل است آن را تکرار نماید. در اوائل

سال 1979، عملیات مشابه دیگری در مالوت انجام گرفت. که در آن تعداد کمی از تروریستها (3)

سلاحهای سبک دستی و نارنجک حمل می کردند، ولی نگهبانان نیروی دفاعی اسرائیل موفق به دفع آنها

شدند. و چون تمام گروههای فلسطینی به عنوان عکس العمل در رابطه با قرارداد صلح مصر و اسرائیل

مایل به تشدید مبارزات مسلحانه خود هستند، باید انتظار داشت که جبهه دموکراتیک آزادیبخش

فلسطین نیز از موقعیت عالی و تماشایی بهره برداری نماید.

فعالیتهای چشمگیر:

(طبقه بندی نشده عملیات سال 1974 همچنان به عنوان یک نقطه عطف باقی مانده است، چون

تروریستهای جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین قادر به از بین بردن موانعی که نیروهای امنیتی

اسرائیل و اردن بر سر راه آنها ایجاد کرده اند، نبوده اند. بنابراین به جای اینکه به این گونه عملیات مبادرت

ورزد، این جبهه از عملیات کم خطرتر از قبیل بمب گذاری درمکانهای عمومی استفاده می کند:

می 1974 - (طبقه بندی نشده) اشغال مدارس و قتل عام در مالوت اسرائیل انجام شد. در این عملیات

سه تن از تروریستها در جایی که لباس نظامیان نیروهای دفاعی اسرائیل را به تن داشته، به زبان عبری نیز

سخن می گفتند، از طریق مرز لبنان وارد اسرائیل گشتند. آنها به کامیونی که زنانی را از حیفا به جای دیگر

می برد حمله برده، دو تن را کشته و 6 تن از آنان را مجروح ساختند. به محض ورود به مالوت آنها ابتدا وارد

یک آپارتمان شده سه نفر را به قتل رساندند و مدرسه ای را که تعدادی از نوجوانان اسرائیلی شب را در

آنجا می گذراندند، به تصرف درآوردند. تعدادی از کودکان از طریق پنجره ها فرار کردند ولی 86 تن از آنان

گروگان گرفته شدند. تروریستها که مسلح به سلاحهای سبک و نارنجک دستی بودند، اعلام نمودند که اگر

مقامات اسرائیل 20 تا 23 تروریستی را که در زندانهای اسرائیل بسر می برند آزاد ننموده و روانه دمشق

ننمایند، همه نوجوانان را خواهند کشت. سفیران فرانسه و رومانی به عنوان میانجی و تضمین کننده عبور

امن تروریستها وارد عمل شدند. این سفیران سریعا به مالوت آورده شدند.

مقامات اسرائیلی اعلام داشتند که به منظور حفظ جان کودکان، آنها با تقاضا موافقت می کنند. ولی با

نزدیک شدن پایان وقت تعیین شده در مورد انتقال کلمه رمز، پریشانی و مشکلات قابل ملاحظه ای به

وجود آمد و این طور به نظر می رسید که وقت تعیین شده برای پرواز زندانیان به دمشق و انتقال کلمه رمز که

نشانگر آزادی آنها می باشد، کافی نبوده است. غیر ممکن است که بتوان گفت که چه کسی ابتدا مبادرت به

تیراندازی نمود ولی سربازان اسرائیلی که ساختمان را محاصره کرده بودند به طرف ساختمان حمله بردند.

ولی این حمله زمانی صورت گرفت که تروریستها سلاحهای خود را متوجه نوجوانان کرده، 16 تن از

آنان را کشته و 70 تن از آنان را مجروح کرده بودند. ظاهرا در نتیجه تیراندازی، مواد منفجره تروریستها

ص: 275

آتش گرفته خودشان نیز کشته شده بودند. یکی از اعضاء حمله کننده نیز کشته شده است.

نوامبر 1974 - (طبقه بندی نشده) به اردوگاه یهودی نشین بت شین در اسرائیل حمله شد. سه تن از

تروریستها در حالی که نارنجک و کلاشینکف و اعلامیه هایی به زبان عبری حمل می کردند و در آنها

خواستار آزادی 16 تروریست فلسطینی از جمله اسقف کاپوچی از زندانهای اسرائیل شده بودند مبادرت

به حمله کردند. پس از سه ساعت درگیری 4 نفر کشته و 23 نفر زخمی که در میان آنها کودک نیز دیده

می شد. برجای گذاشتند تروریستها گروگان نگرفتند و در آپارتمانی که در محاصره پلیس بود، سنگر

گرفته به تیراندازی ادامه دادند تا اینکه یک واحد نظامی مکانیزه به محل وارد گردید. در پوشش تیراندازی

پلیس سربازان به طبقه بالا رفته وارد آپارتمان شدند و سه تروریست را به قتل رساندند.

اوت 1976 - (طبقه بندی نشده) عضو جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در توطئه ای به منظور

به قتل رسانیدن نخست وزیر پیشین جمهوری دموکراتیک خلق یمن در قاهره، محمد علی هیثم، دست

داشت.

ژوئیه 1977، (طبقه بندی نشده) به انفجار یک بمب لوله ای در بازار سبزی فروشان پتاتیکوا در حوزه

تل آویو مبادرت ورزیده شد، باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 20 نفر شدند.

(طبقه بندی نشده) در بازار شهرداری بیر شوا بمبی را کار گذاشتند که منجر به مجروح شدن 28 نفر

گردید.

(طبقه بندی نشده) بمبهای دیگری نیز در اورشلیم و تل آویو کار گذاشتند.

دسامبر 1977 - (طبقه بندی نشده) بمبی را در بازار اصلی ناتانیا کار گذاشتند که در نتیجه آن دو نفر

کشته و دو نفر مجروح گردیدند.

نوامبر 1978 - (طبقه بندی نشده) مسؤلیت بمب کار گذاشته شده در سوپر مارکت اردوگاه

یهودی نشین قیریاط اربع را که در ساحل غربی و در مجاورت هبرون واقع شده به عهده گرفتند، ولی تلفاتی

وارد نیامد.

(طبقه بندی نشده) این جبهه نظامیان اردنی را متهم کرده بود که به هنگام ورود به ساحل غربی از دره

شمال اردن یکی از اعضاء این جبهه را کشته و یک تن دیگر را مجروح نموده اند.

ژانویه 1979 - (محرمانه غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) سعی کردند 230 تن از غیر نظامیان

موجود در یکی از میهمانخانه های مالوت را دستگیر نمایند. سه تروریست مسلح به کلاشینکف و نارنجک

دستی وسیله یکی از گشتیهای نیروی دفاعی اسرائیل کشته شدند. یکی از زنان اسرائیلی و سه تن دیگر از

آنان به هنگام فرار به ترتیب کشته و زخمی شدند.


جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی

جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی

خلاصه مطلب:

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین که شدیدا طرفدار عقاید مارکسیستی است. انقلاب

در نهضت فلسطین را پیش درآمدی بر انقلاب کشورهای عربی می داند. این جبهه که مؤسس جبهه

ارتدادی است از سازش در مورد آزادسازی تمام وطن فلسطینیها (در قرارداد انگلیس) و یا نابودی

اسرائیل امتناع می ورزد. ولی رهبران جبهه خلق آزادیبخش فلسطین درسالهای 79-1978 یک سیاست

ص: 276

نظامیگری تدریجی را مد نظر قرار دادند، تا قبل از مبادرت به جنگ علیه اسرائیل، پایگاهها و شرایط لازم

برای مبارزه مسلحانه را فراهم آورند.

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین اولین گروه فلسطینی بود که به عملیات بین المللی

مبادرت ورزید. از سال 1970 تا 1977 به سرپرستی وادی حداد یکی از مهمترین طراحان تروریسم و با

همکاری دیگر تروریستهای خارجی، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین عملیاتی موفقیت آمیز را در زمینه

هواپیما ربایی و گروگانگیری در رابطه با اهداف سیاسی ارتدادی و ضد اسرائیلی انجام داد. پس از

درگذشت حداد، عملیات تروریستی بین المللی این جبهه از پیچیدگی کمتری برخوردار بود و فعالیتهای آن

بیشتر در اسرائیل و مناطق اشغالی متمرکز بوده است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه خلقی آزادیبخش

فلسطین 1000 عضو داشته، دارای نوعی بافت سازمانی حزبی کمونیستی می باشد. عراق و جمهوری

دموکراتیک خلق یمن به این جبهه آموزشهای تخصصی ویژه تروریستی می دهند و آموزشهای دیگر

نظامی در چین، کوبا، و کره شمالی به آنها داده می شود. نیروی آتش این گروه مرکب از توپخانه، موشک،

موشکهای سام-7 ، مسلسل دستی، و مواد منفجره می باشد.

اهداف و گرایشها:

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین که شدیدا مارکسیستی است انقلاب در نهضت

فلسطین را به عنوان پیش درآمدی برانقلاب مارکسیستی در کشورهای عربی می نگرد، تداوم خشونت

انقلابی در همه سطوح را راهی برای بقای انقلاب فلسطین، آزادی وطن فلسطین (قرارداد انگلیس)،

نابودی اسرائیل، و ایجاد یک دولت و جامعه دموکراتیک بر خرابه های آن می دانند. تروریسم بین المللی

نیز بخشی از جنگ آزادیبخش ملی به حساب می آید.

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین به عنوان مؤسس جبهه ارتدادی در سال 1974

موضع «کاپیتولاسیونیستی» ساف را در پذیرش یک دولت و کشور محدود فلسطین در ساحل غربی و نوار

غزه رد کرد. ولی در سال 1977، بسیاری از رهبران این جبهه اعلام کردند که آنها نیز ایجاد یک دولت

خودمختار فلسطینی را در هر بخش از فلسطین می پذیرند. تا به عنوان پایگاه مبارزه مسلحانه علیه

اسرائیل از آن استفاده کنند.

(طبقه بندی نشده) هدف همه ابتکارات صلح مشخص کردن و تأمین امنیت مرزهای اسرائیل است،

بنابراین جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین با همه آنها مخالفت ورزیده، خواستار وحدت بیشتر در برابر

خطری است که ابتکار صلح سادات برای انقلاب فلسطین به وجود آورده است. در دسامبر 1977 در

اجلاس مقابله و وحدت تریپولی همه گروههای فلسطینی از سیاست عدم مذاکره، به رسمیت نشناختن

اسرائیل، و عدم پذیرش قطعنامه 242 سازمان ملل توسط جبهه ارتدادی پیروی کردند.

(طبقه بندی نشده) با وجود اینکه گروههای ارتدادی که جبهه خلق آزادیبخش فلسطین نیز جزو

آنهاست، اعلام کرده بودند که اگر جناحهای مقاومت توسط شورای ملی فلسطین در برنامه ملی فلسطین

گنجانده نشود آنها نیز به ساف نخواهند پیوست، ولی همه آنها در اجلاس ژانویه 1979 شورای ملی

فلسطین که اهداف آن مغایر اهداف آنها بود شرکت نمودند. و جبهه خلق آزادیبخش فلسطین با اعلام

ص: 277

نارضایتی از نتایج حاصله از شورا، به طور کلی از «وحدت» موجود در نهضت فلسطین ستایش نمود.

(طبقه بندی نشده) بخشی از تمایلات تدریج طلبانه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین یا فرضیه

استراتژیک این جبهه که به وسیله رهبر آن جورج حبش توصیف شده، در عکس العمل توام با میانه روی

این جبهه در رابطه با اجلاس شورای ملی فلسطین نشان داده شده است. از او ساف خواسته است که در

برنامه تجهیز و برخورد همه جانبه سیاسی اقتصادی، فرهنگی علیه دشمن صهیونیست به سوریه و عراق

بپیوندد.

ولی در همان حال اعلام می دارد که این بدان معنی نیست که همه گروهها نیروهای نظامی خود را متحد

کنند تا به یک جنگ فوری علیه اسرائیل مبادرت ورزند. «ما معتقدیم که این جنگ با در نظر گرفتن توانایی

عظیم نظامی اسرائیل به نفع اعراب نخواهد بود. مهمترین عنصر این ابتکار این است که یک برنامه برخورد

مؤثر را طرحریزی می کند.» حبش ضرورت ایجاد پایگاه، شرایط و نیازهای لازم برای یک برخورد

انقلابی و استراتژیک را دارای اهمیت بسیار تلقی نمی کند. این برنامه دراز مدت به جریان اصلی اعتقادات

ساف نزدیکتر است تا نظریات پیشین جبهه خلق آزادی بخش فلسطین.

(طبقه بندی نشده) ولی در دیگر سیاستهای انعطاف ناپذیر جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین تغییراتی

بوجود نیامده است، این گروه همکاری با نیروهای سازمان ملل در لبنان را به عنوان مانعی برای ورود به

میدان مبارزه محکوم می شمارد و مذاکره با اردن را به این بهانه که شاه حسین با برقراری انقلاب فلسطین و

عملیات آن در خاک اردن مخالفت می ورزد رد کرده، مخالفت وی را با قرارداد کمپ دیوید «بی اساس»

می نامد. پس از قرارداد کمپ دیوید، جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین اعلام کرد که رهبریت کنونی آمریکا

به خاطر توطئه علیه انقلاب و مردم فلسطین بهای گزافی را باید بپردازد و سوگند یاد کرد که به منافع و

پایگاههای آمریکا در همه نقاط جهان حمله نماید.

نیروهای تقریبی:

(طبقه بندی نشده) 1000 نفر

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه خلقی

آزادیبخش فلسطین - عملیات ویژه (انتقام آکاالعصب) 100 نفر

رهبران اصلی:

(طبقه بندی نشده) جورج حبش (ابوحکیم) در شهر لود فلسطین در سال 1926 متولد گشت.

(طبقه بندی نشده) حبش در اواخر سالهای 1940 نهضت ناسیونالیستی عربی را در دانشگاه عربی

بیروت تأسیس نمود. این سازمان که اصولاً دارای گرایشهای عربی بود، رفته رفته تمایلات چپگرایانه

یافت و به مسائل فلسطین متوجه گردید. در سال 1967 حبش جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را تأسیس

نمود. وی در سال 1968 در دمشق زندانی گردید و یکی از دلایل زندانی شدن وی اختلاف موجود بین

جنبش ناسیونالیستی عربی و ایدئولوژی بعثی بود. وی در یک عملیات متهورانه که طراحی آن به وسیله

وادی حداد صورت گرفته بود و از طریق آن به حبیبی که وی را برای بازجویی به دادگاه می برد حمله

گردید، موفق به فرار گردید. حبش دیگر به سوریه نیامد تا اینکه اجلاس جبهه برخورد و وحدت در

ص: 278

سپتامبر 1978 تشکیل شد و در این زمان حبش با رئیس جمهور سوریه اسد به طور خصوصی گفتگو

نمود.

(طبقه بندی نشده) حبش در سال 1972 دچار یک حمله شدید قلبی گردید و مدت یک سال به خاطر

تحت معالجه بودن در شوروی و گذراندن دوران نقاهت در بلغارستان از صحنه کنار رفت. در مارس

1973 بار دیگر ظاهر گردید و خواستار وحدت و هماهنگی در نهضت فلسطین گردید، که مدت زیادی

دوام نیافت. پس از جنگ اکتبر، مذاکره جهت دستیابی به یک راه حل در خاورمیانه را مردود اعلام نمود و

خواستار ادامه جنگ خلقی آزادیبخش برای جلوگیری از نفوذ آمریکا، از طریق سیاستهای پیچیده در

جهان عرب گردید. سازش ناپذیری او پیرامون دستیابی به یک راه حل سبب شد که بین او و شوروی در

تابستان 1974 اختلافاتی بروز نماید. به هنگام تحت درمان قرار گرفتن او در شوروی که احتمالاً

منظورهای سیاسی نیز در آن نهفته بود. برخی از این اختلافات از میان برداشته شد. در نوامبر 1978 برای

اولین بار پس از دو سال به دعوت سازمان وحدت خلق آسیا و آفریقا از شوروی دیدار به عمل آورد، وی

در این سفر با مقامات عالیرتبه شوروی ملاقات نمود. به روایتی حبش موافقت کرد تا در عقاید

مارکسیستی خود جانب میانه روی را اتخاذ نماید، تا بتواند از طرف لیبی کمک دریافت دارد.

(طبقه بندی نشده) در محیطی که سخن وسیله نقلیه قدرت است، حبش به عنوان یک شخصیت با نفوذ

یک سخنور برجسته از مهمترین و قدرتمندترین رهبران فلسطین به شمار می آید. وی قدرت خود را در

بسیاری از مصاحبه ها و سخنرانیهای پس از ابتکار صلح سادات نشان داد. با وجوداینکه حبش به

مسافرت چندان علاقه ندارد، ولی شخصا در تمام جلسات وحدت شرکت نمود، در آوریل 1978 به کوبا

سفر کرد و به مسکو نیز همان گونه که در قبل اشاره شد سفر نمود. وضع مزاجی او ظاهرا خوب است.

(طبقه بندی نشده) محمدتیسیرقبا. متولد در قلقیلیا در سال 1938.

(سری / غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) قبا در سال 1967 به

جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین پیوست. درهمان سال، وی به وسیله اسرائیل دستگیر و به مدت سه سال

زندانی گردید. در سال 1972 ، قبا با وادی حداد طراح فقید تروریسم جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در

طراحی عملیات همکاری نمود. در حال حاضر وی عضو هیئت مدیره اصلی جبهه گرداننده کمیته عملیات

خارجی، مسئول زیربنای خارجی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین می باشد. قبا به عراق بسیار سفر می کند

و با حبش درآوریل 1978 و نوامبر 1978 به کوبا و مسکو سفر کرد.

سابقه:

در سال 1967 ، جبهه آزادیبخش خلق نهضت ناسیونالیستی عربی، قهرمانان رجعت و انتقامجویان

جوان در یک گردهمایی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را تأسیس نمودند که تا سال 1970 اولین گروه

فلسطینی تروریستی بین المللی بحساب می آمد.

(محرمانه) پس از جنگ اکتبر 1973، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین خواستار تجهیز و مبارزه

مسلحانه همه فلسطینیها گردید. در سپتامبر 1974 عضویت خود را در کمیته اجرائی ساف به تعلیق در

آورد و یکی از مهمترین اعضاء جبهه ارتدادی گشت. در سالهای 76-1975 به دنبال پیروزی کامل در

لبنان به همراه سازمان فتح به کمک جنبش ملی لبنان شتافت. جبهه خلق آزادیبخش فلسطین خواستار

ص: 279

اخراج صاعقه از ساف گردید، چون معتقد بود ه این سازمان همکار سوریه بوده نقش شریرانه سوریه در

لبنان را ایفا می نماید. علی رغم پذیرش قرارداد اشتورا در ژوئیه 1977، این جبهه از تداوم اقامت

سلاحهای فلسطین در جنوب لبنان حمایت کرده، با ورود نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان به

جنوب این کشور مخالفت ورزیده و حتی هنگام به مخاطره افتادن راه های نفوذی آنها را مورد هدف قرار

می داده است.

(طبقه بندی نشده) پس از ابتکار صلح سادات،جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین تلاشهای تحکیم

بخش خود را آغاز کرد و با شرکت در اجلاسها به گفتگوی دو جانبه با ساف و رهبران عربی پرداخت. در

دسامبر 1977، عرفات در جشن دهمین سالگرد تأسیس این جبهه شرکت کرد و از اینکه پس از 5 سال

برای اولین بار توانسته است به همراه حبش در یک سکو قرار گیرد اظهار شادمانی نمود. در نتیجه حمله

اسرائیل در مارس 1978 به لبنان روابط بین جبهه خلق آزادیبخش فلسطین و سوریه نیز دستخوش بهبود

گردید. جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به دنبال حمایت حامیان عراقی خود از سوریه خواسته است که

رهبری بلوک ضد اسرائیلی را به عهده داشته باشد.

(طبقه بندی نشده) ولی گویا وحدت نهائی فلسطینیها غیرقابل دسترس است. جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین که یکی از امضاء کنندگان قرار داد ماه مه 1978 به حمایت از تصمیمگیری جمعی و دموکراتیک

در ساف بود، با قدرت نهائی عرفات در سازمان فتح و علیه گروههای ارتدادی مخالفت ورزید و دفتر خود

در البداویّه را قبل از اینکه به تصرف سازمان فتح درآید، منفجر نمود. جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین که

از خونریزیهای داخلی اظهار تأسف می کرد، سعی نمود تا در مسئله مورد اختلاف بین فتح و عراق

میانجیگری نماید، که البته از طریق حسن نیت مؤثر الجزیره به آن خاتمه داده شد. این جبهه بیش از جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین و الصاعقه به سازمان فتح نزدیک شده و ظاهرا درحال بوجود آوردن

یک بلوک ضد فتح یا (ضد عرفات) در ساف می باشد. موضعگیری سازش ناپذیرانه فتح درمورد کمیته

اجرائی ساف در اجلاس شورای ملی فلسطین در ژانویه 1979 نشانگر آگاهی از خطری است که این

بلوک می تواند علیه سلطه آن در ساف به وجود آورد.

(سری / غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / هشدار اطلاعاتی) لیبی کماندوهای جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین را به استخدام خود درآورد، تا وی را در تضاد با مصر در تابستان سال 1977 یاری دهند.

(طبقه بندی نشده) به علت وجود رهبریت متغیر در زمینه های ایدئولوژیک، استراتژیک و تاکتیکی و به

علت منازعات درونی مداوم، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین دربسیاری از گروههای فلسطینی ریشه

دوانده و بر نهضتهای آزادیبخش عربی نیز تأثیر گذاشته است. این گروهها و نهضتها عبارتند از: جبهه

دموکراتیک آزادیبخش فلسطین، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل، جبهه ملی جمهوری

دموکراتیک خلق یمن، جبهه خلقی آزادیبخش عمان و نهضت ناسیونالیستی کویتی - عربی .

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان هشدار اطلاعاتی) وادی حداد سالها طراح

اصلی عمیات تروریستی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین بود. طبق گزارشات رسیده وی در 28 مارس

1978 دراثر بیماری سرطان در آلمان شرقی در گذشت. شایع شده بود که حداد رهبری گروهی مانند گروه

جوانان ناسیونالیست عربی آزادیبخش فلسطین در سالهای 74-1973 را به کمک مالی لیبی به عهده

داشته است. در سال 1974 حبش دستور داد که به منظور حفظ اعتبار و جلوگیری از اقدامات ضد جبهه

ص: 280

ارتدادی به وسیله دیگر سازمانهای ساف در عملیات تروریستی بین المللی توقفی پدید آید. پس از

عملیات موگادیشو در اکتبر 1977 جبهه خلق آزادیبخش فلسطین اعلام کرد، که حداد را از کمیته مرکزی

خود به علت سرپیچی از تصمیم ضد تروریستی اخراج نموده است.

بین سالهای 1976 و 1978 گزارشات بسیاری حاکی از اختلاف در روابط بین حداد و حبش بود.

روابط حداد با جبهه خلق آزادیبخش فلسطین از استحکام سابق برخوردار نبود. او کادر تروریستی

مخصوص خود را که مرکب از افراد ملل مختلف بود داشته، که تحت عنوان جبهه خلق آزادیبخش فلسطین

- عملیات ویژه عمل می کردند. بهره برداری وی از بیگانگان و فلسطینیها در ردیف کارهای کارلوس

(ایلیچ رامیرز سانچز) قرار داده شد. وقایعی که به وسیله جوانان ناسیونالیست عربی (در بالا ذکر آن رفته

است)، گارد انقلابی لبنان، فرزندان مناطق اشغالی، گروه کماندو محمد بودیا، سلاح انقلاب عربی و سازمان

مبارزه علیه امپریالیسم جهانی صورت گرفت احتمالاً به وسیله حداد طراحی شده بود. ولی هیچ گاه

گزارش یا تأییدی به دست نیامد که بر اساس آن بتوان ادعا کرد که حداد جدا از جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین عمل می کرده است. بلکه، حداد با رهبران این جبهه دائما در تماس بود و اجزاء این جبهه از وی

حمایت می کرده اند. پس از مرگ حداد، و در رابطه با ابتکار صلح سادات و بن بست لبنان، جبهه خلقی که

اکنون به حمایت از عملیات خارجی تن در داده سعی کرده تا یاران و پیروان حداد را در جبهه خلق

آزادیبخش فلسطین گردآورد. در گزارشات مختلف از یک فرد خالص به عنوان جانشین حداد یاد نشده

است.

(سری / غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) بنا به گزارشات رسیده،

در عراق، حداد با جبهه آزادیبخش فلسطین و سازمان ژوئن سیاه صبری البنا روابط نزدیک برقرار کرده

بود.

تاکتیکها و روشهای عملیاتی:

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین (حداد) طرفدار اجرای عملیات طرح ریزی شده

بسیار دقیق با همکاری ملیتهای مختلف در بسیاری ازنقاط جهان بوده است. عملیات بسیار مهم این جبهه

شامل هواپیما ربایی، آدم رباییهای جمعی، بمب گذاری و کشتار بوده است.

(محرمانه / غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه) حمله به مسافرین ال عال در فرودگاه اورلی درماه می

1978 اولین عملیات این جبهه پس از مرگ حداد بود و مسلما از مهارت وی برخوردار نبود. یک گزارش

تأیید نشده حاکی از آن بود که این عملیات یک مأموریت انتحاری بوده است، تا به این ترتیب قاتل ملوی،

سفیر آمریکا در لبنان، نیز نابود گردد.

(طبقه بندی نشده) پس از قرارداد کمپ دیوید، جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین سوگند یاد کرده که به

فعالیتهای خود دراسرائیل و مناطق اشغالی شدت بخشیده «به پروژه های صهیونیستی ضربه کاری وارد

سازد» ولی در میزان بمب گذاریهای این جبهه افزایش چشمگیری مشاهده نشده است.

سازمان:

(طبقه بندی نشده) این جبهه دارای بافت سازمانی مشابه با حزب کمونیست شوروی است که یکی

ص: 281

کمیته مرکزی رهبری را به عهده داشته هسته های رهبری آن به پایگاهها نیز کشیده می شود.

عملکرد ادارات شامل عملیات، تبلیغات، مدیریت و جمع آوری کمکهای مالی می شود.

(سری /غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر هم پیمانان هشدار اطلاعاتی) اسرائیلیها گزارش داده

اند که یکی از بازوهای نظامی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین عملیات خروجی و درون اسرائیلی را در

بیروت هماهنگ می کند.

قرارگاهها / پایگاهها:

(محرمانه) قرارگاه آن در بیروت بود لیکن دراردوگاههای عین در نزدیکی المنصور در شمال بغداد

عراق ایجاد کرده بود و به بیگانگان تحت سرپرستی خود در آنجا تعلیم می داد. جلسات آشتی پذیری بین

حداد و حبش به روایتی در عراق صورت می گرفت. حداد از اردوهای تروریستی واقع در لیبی و جمهوری

دموکراتیک خلق یمن که در آن برای بیگانگان نیز برنامه هایی تشکیل شده بود استفاده می کرد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) گفته شده است که یکی

از هسته های مخفی جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین درجده عربستان سعودی مسئولیت بمب گذاری در

دفتر هواپیمای مصر را در سپتامبر 1977 به عهده گرفته است.

و بسیاری از فلسطینیها نیز هنگامی که سعی داشتند مواد منفجره را به طور قاچاق وارد عربستان

سعودی بنمایند، دستگیر شدند مقامات سعودی چنین می پندارند که این افراد، یا عضو جبهه ارتدادی بود و

یا از عمل کنندگان و مزدوران جبهه خلق آزادیبخش فلسطین به شمار می روند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر هم پیمانان / هشدار اطلاعاتی) در ژانویه 1977، جبهه

خلقی آزادیبخش فلسطین از قبرس به عنوان پایگاهی جهت انتقال کمکهایی از قبیل تجهیزات غذا، سلاح

و داوطلب استفاده می کرد. در میزان این بهره برداری کاهشی پدید آمده، ولی متوقف نشده است.

(محرمانه) به روایتی سفارت الجزیره در بروکسل از هسته های جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در این

شهر و در لاهه و مونیخ و رم حمایت می کند.

آموزش:

ص: 282

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر هم پیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین علاوه بر استفاده از الحلوه، بعلبک، برج البراجنه، شتیلا، نحرالبارد، والبلادی نیز مراکز نفوذ و

دفاتری دارد. این جبهه در اردوگاههای نوار غزه ساحل غربی و اردن از حمایت زیادی برخوردار بوده و

هسته های مخفی بسیاری در آنجا مستقر کرده است و در 17 کشور عربی نیز شبعه دارد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) قبل از حمله اسرائیل به

جنوب لبنان، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در بخش عظیمی از قسمت جنوب شرقی جنوب لبنان کنترل

امور را در دست داشت. علیرغم عقب نشینی در برابر اسرائیل، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در ژوئن

1978 بار دیگر در منطقه با ریش در جنوب رودخانه لیطانی مستقر

گردید و به عملیات نفوذی ماوراء مرزی خود ادامه داد.

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در ژانویه 1979 در دمشق دفتری تأسیس نمود.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر هم پیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین در عدن و جمهوری دموکراتیک خلق یمن پایگاههایی داشته، در عراق نیز مرکز آموزشی ایجاد

کرده است. قبل از رویداد موگادیشو در نوامبر 1977 این جبهه در سومالی نیز مرکزی داشت.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر قابل پیمانان هشدار اطلاعاتی) در ماه می 1977،

سازمان فتح کنترل دو اردوی آموزشی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در لیبی را به دست گرفت که یکی

از آنها در خومز در شرق تریپولی قرار دارد و دیگری بین جانزور و زاویه در غرب تریپولی واقع گردیده

است. جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در رأس الهلال لیبی نیز یک مرکز آموزشی دارد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) وادی حداد یک مرکز

مخصوص به خود در اردوی انقلاب اردوگاههای پناهندگان به عنوان مراکز آموزشی از منازل مسکونی و

روستاهای لبنان به عنوان پایگاههای تخصصی بهره برداری می نماید. قبل از جنگ لبنان، اردوی بعلبک

حاوی برنامه های مشترک آموزشی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین و ارتش سرخ ژاپن بود. برنامه

آموزش این جبهه شامل مبارزه تن به تن، مبارزه خیابانی و نحوه کاربرد مواد منفجره و سلاحهای انفرادی

می باشد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان هشدار اطلاعاتی) عناصر عملیاتی این

سازمان در بسیاری از کشورهای عربی همان گونه که قبلاً ذکر گردید و در خارج آموزش می بینند. در

نوامبر 1976 اعضاء جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی جهت طی یک دوره زبان خارجی و نظامی به چین

عزیمت نمودند. کره شمالی نیز آموزشهایی ارائه نموده است.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) به هنگام بازدید حبش از هاوانا در آوریل 1978، کوبا

موافقت کرد که برای 200 تن از اعضاء جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین در کوبا و یا یک کشور سوم

آموزشهای ویژه تهیه ببیند.

علاوه بر این یک گروه 10 نفره کوبایی در بهار 1978، به عنوان آموزش دهندگان جبهه خلق

آزادیبخش فلسطین وارد لبنان گردید.

تسلیحات:

(سری) قبل از حمله اسرائیل در مارس 1978، طبق گزارشات عظیمترین انباراسلحه در جنوب لبنان

از آن جبهه خلق آزادیبخش فلسطین بود. (البته جبهه خلق و سازمان فعالیت کمونیستی لبنان هر دو به

طور مشترک از آن استفاده می کردند.) در این انبار موشکهای «گراد» روسی، موشکهای مالیوتکا، توپخانه

120 و 155 میلیمتری ، خمپاره اندازهای 81 و 82 میلی متری، تفنگهای بدون عقب نشینی 72 و 106

میلیمتری، مسلسلهای کالیبر 50 مسلسلهای متوسط دگتاریف، کلاشینکفهای آلمان شرقی که نارنجکهای

انرجا پرتاب می کنند، موشک اندازهای آر پی جی 7، انواع دیگر مسلسل دستی، هفت تیر، مهمات و

کامیون وجود داشت. در ماههای اول سال 1978 عراق به تجهیز همه جانبه جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین پرداخت. انبار طایر ممکن است یکی از آثار این تجهیز بوده باشد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) عراق و لیبی مهمترین

تهیه کنندگان اسلحه برای این جبهه می باشند. نیروهای عراقی به هنگام خروج از لبنان به جبهه خلق

ص: 283

آزادیبخش فلسطین 18 تن موشک و مهمات و اسلحه سبک و سنگین دادند. لیبی نیز کمیت های مشابهی

را تهیه می نماید؛ سلاحهای سنگین برای این جبهه ارسال نمود، و تعداد 000/20 تفنگ ام-6 (1

آمریکایی برای جبهه ارتدادیون تهیه نمود. سلاحهای استفاده شده در عملیات تروریستی بین المللی از

قبیل عملیات حمله به فرودگاه اورلی در 20 مه 1978 به وسیله فرماندهی نیروهای مسلح لیبی در سال

1975 خریداری شده بود.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در دیگر عملیات

تروریستی این جبهه از مواد منفجره پلاستیکی و بمبهای ساخته شده توسط خود که از مکانیزم زمانی

پیچیده ای برخوردار است استفاده می کردند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در ماه اوت 1978 یکی

از اعضاء اردنی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در حومه آتن به قتل برسید. آپارتمان وی حاوی 200

کیلو مواد منفجره بود. در محل اقامت یکی از بستگان وی مقداری دیگر مواد منفجره، سلاح و یک موشک

سام-7 یافته شد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) ممکن است که الجزیره

تجهیزاتی از قبیل کامیون، لندرور و نفربرهای زرهی و سلاح و مهمات در اختیار این جبهه قرار داده باشد.

(محرمانه / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) کوبا مقدار زیادی شکر به سوریه صادر می کند و در ازاء

پولی که باید پرداخت شود، از سوریه می خواهد که مقداری از سلاحها و مهمات ساخت کارخانه های

کوچک سلاح سازی سوریه را در اختیار جبهه خلق آزادیبخش فلسطین قرار دهد.

(طبقه بندی نشده) اسرائیلیها معتقدند که این گروه دارای یک سیستم مرکزی جعل اسناد از قبیل

پاسپورت، روادید و گواهینامه رانندگی نیز می باشد.

منابع مالی:

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) لیبی مهمترین حامی

مالی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین است. از بدو تأسیس جبهه ارتدادی این کشور کمکهای زیادی کرده

است.

در سال 1977، کمک معمولی 000/310 دلاری لیبی ادامه داشت. مهمترین کمک مالی لیبی عبارت

بود از یک کمک 10 میلیون دلاری قبل از عملیات اوپک در 1975، تا سپتامبر 1976، عراق ماهانه مبلغ

600/202 دلار به جبهه خلق آزادیبخش فلسطین کمک می نمود. یک روزنامه گردآوری اعانات و

صندوقهای کمکی مخصوص برای حبش و حداد در عراق ایجاد گردید. سفارت عراق در بیروت در

هنگام جنگ لبنان هزینه های استثنایی عملیاتی در اختیار این جبهه قرار داد. ولی در پاییز 1977 روابط

بین دولت عراق و جبهه خلق آزادیبخش فلسطین تیره گشت. چون این جبهه از کمبود کمکهای مالی عراق

شکوه می کرد و عراق نیز اعلام می کرد که قادر نیست در میزان کمکهای خود افزایشی به وجود آورد.

احتمالاً از این زمان به بعد این جبهه بیشتر به لیبی و الجزیره متکی گشته است.

ص: 284

روابط بین المللی:

(طبقه بندی شده درباره شعبه های جبهه خلقی آزادیبخش، فلسطین در میان بسیاری از ملل، روابط

آنها با گروههای آزادیبخش، آموزش، تسلیحات و کمکهای مالی این جبهه قبلاً یادآوری شده است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) رهبران جمهوری

دموکراتیک خلق یمن حبش را یک مبتکر سازمانی و ایدئولوژیکی خلاق به حساب آورده، در امور

سیاسی با او مشورت کرده، خواستار میانجیگری او در تضادهای داخلی خود هستند. در عوض او را

تحت پوشش دیپلماتیک قرار داده، پناهگاه و دیگر کمکهای اساسی برای جبهه خلق آزادیبخش فلسطین

هم پیمانان و عناصر عملیاتی خارجی آن فراهم می سازند. پس از هواپیما ربایی 1973، حبش مقداری از

پول هنگفت به دست آمده را به جمهوری دموکراتیک خلق یمن داد تا بتواند از بخشی از این کشور به

عنوان پناهگاه و مرکز آموزشی استفاده نماید. با وجود اینکه در اوت 1976 فعالیتهای حداد توام با

محدودیت گردید، ولی این محدودیتها در مورد جبهه خلق آزادیبخش فلسطین عملی نبود. معذالک لیبی

از جمهوری دموکراتیک خلق یمن به عنوان مرکز آموزشی و پناهندگی فراتر رفت. پس از تغییر رهبریت

یمن در 1978 در روابط بین این جبهه و یمن تغییراتی به وجود نیامد.

(طبقه بندی نشده) در جنگ لبنان میان سوریه و جبهه خلق آزادیبخش فلسطین درگیریهایی پیش

آمد. تمایل سوریه به همکاری با همه گروههای فلسطینی موجود در لبنان در نتیجه حمله اسرائیل به لبنان

و ابتکار صلح سادات به وجود آمد. با وجود اینکه عدم اعتماد دو جانبه غیرقابل ریشه کن شدن است، ولی

پراگماتیسم فزاینده به منافع جبهه خلقی آزادیخبش فلطسین در رابطه با حامیانش ضرر وارد می سازد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی). اعضای دپارتمان

علوم سیاسی دانشگاه کویت احتمالاً از رهبران جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در حوزه خلیج فارس

می باشند در حالی که رهبران اتحادیه دانشجویان فلسطینی در کویت از اعضای این جبهه به شمار

می روند. جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در دفاتر روزنامه الطلیعه کویت مکاتبات و سوابق خود را

بایگانی می نمایند. اخراج فلسطینیها توسط دولت کویت خطری جدی علیه هسته مرکزی رهبریت این

جبهه در کویت به شمار می رفت. اعضای اعلامیه هایی را در اعتراض به سیاست اخراج نهائی منتشر

نمودند. بدبینی و محدودیتهای ایجاد شده توسط رژیم نیز به عنوان موانعی بر سر راه فعالیتهای سازمان

جبهه خلق آزادیبخش فلسطین به حساب می آید.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) تعداد کمی از پیروان

جبهه خلق آزادیبخش فلسطینی مخفیانه در بحرین به سر برده، احتمالاً روابطی با جبهه آزادیبخش ملی

بحرین و عناصر متعدد بحرینی طرفدار عراق برقرار کرده اند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی). جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین در برلن غربی، مونیخ، وپرتال و دوسلدورف آلمان غربی هسته هایی دارد. اعلامیه های تبلیغاتی

این جبهه در سفارت عراق در بن چاپ می گردد.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه خلق آزادیبخش

فلسطینی با گروههای تروریستی آلمان غربی نیز از نظر حمایت و عملیاتی روابطی دارد. در سال 1970،

عناصر گروه بادرماینهوف در خاور میانه توسط جبهه خلق آزادیبخش فلسطین آموزش تسلیحاتی

ص: 285

دیدند. بعدها گروه با در ماینهوف اسناد جعلی هویت در اختیار افراد عملیاتی این جبهه قرار دارند. این

جبهه (حداد) به حمایت از تقاضاهای بادرماینهوف (ارتش سرخ) در رابطه با آلمان غربی هواپیمای لوفت

هانزا را در اکتبر 1977 ربود. در ماه دسامبر 1977 جورک لانکژ یکی از رهبران مهم گروه بادرماینهوف

(از نسل هاگ) به همراه یکی از مقامات جبهه خلق آزادیبخش فلسطین از بیروت به لیبی رفت. پیروان

گروه بادرماینهوف به وسیله این جبهه درجمهوری دموکراتیک خلق یمن آموزش داده می شد.

(طبقه بندی نشده) آلمانها مهمترین گروه خارجی را تشکیل می دهند که توسط این جبهه آموزش

می بینند.

(محرمانه) دیگر عناصر «چپ جدید» آلمان غربی به لبنان سفر می کنند تا با آوارگان فلسطین گفتگو

نموده به وسیله کماندوهای جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین آموزش داده شوند. اتحادیه مائوئیست

کارگران انقلابی عرب در برلن غربی با این جبهه رابطه دارد. جنبش دوم ژوئن مستقیما با حبش تماس

گرفت تا مخفیگاههایی را در عمان، سوریه، عراق، لبنان، یا جمهوری دموکراتیک خلق یمن برای آنها

ایجاد نماید. به روایتی با پرداخت مبلغ هنگفتی خواستار ایجاد یک منطقه پناهندگی در جمهوری یمن

گردید. اعضای جبهه خلق آزادیبخش فلسطین سعی داشتند به گروههای مذهبی اجتماعی آلمانی از قبیل

جامعه رفاه عربی اسلامی، انجمن اسلامی آلمان و انجمن حمایت از اعراب نیوآیزنبرگ بپیوندند تا در

آنجاها سکویی برای خود ایجاد نمایند. تروریستهای آلمانی در تعدادی از عملیات جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین شرکت کردند که حمله به اوپک و هواپیما ربایی که به انتبه ختم گردید از جمله آن عملیات

می باشد.

(طبقه بندی نشده) نظامیگران ارتش جمهوریخواه ایرلند به همراه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در

سالهای 1968 و 1969 در اردوگاههای اردنی آموزش دیدند و این جبهه نمایندگانی را جهت شرکت در

کنفرانس گروههای چریکی در دوبلین در ماه می 1972 به این کشور اعزام نمود.

(طبقه بندی نشده) رادیو اسرائیل گزارش داده است که گروه جنگجویان اسپانیایی پاد شاه کریست که

یک گروه دست راستی (نئونازی؟) است به کادر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین آموزش می دهند.

(طبقه بندی نشده) در سال 1969، اعضاء جبهه آزادیبخش کوبک در جبهه خلق آزادیبخش فلسطین

آموزش دیدند.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) درآمریکای لاتین نیز

رابطه و سازمانهایی ایجاد شده است. در آوریل 1974 ارتش انقلابی آرژانتین با فلسطینیها که احتمالاً از

همین جبهه می باشند، رابطه نزدیک برقرار کرده و در آلمان غربی مبادرت به خرید اسلحه برای ERP

نموده اند. رابطه بین این جبهه و نهضت انقلابی چپگرای شیلی (که پایگاه آن در آرژانتین است) موجب

همکاری دوجانبه در به دست آوردن پاسپورتهای شیلی و پرو و آموزش دیدن اعضای این نهضت

توسطجبهه خلق آزادیبخش فلسطین گردید. چند سال قبل، کمیته انقلابی آمریکایی لاتین که پایگاه آن

در پاریس بود و آلمان غربی آن را از نظر مالی تأمین می کرد و اعضا آن نیز شامل رهبران تبعیدی آمریکای

لاتین و برزیل بود، حمایت مخفیانه خود را از جبهه خلق آزادیبخش فلسطین اعلام نمود. اعضا آمریکای

لاتین در عملیات تروریستی خارجی به سرپرستی این جبهه و نیزدر گردآوری اطلاعات تاکتیکی شرکت

نمودند. جوامع فلسطینی و عربی موجود در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از این جبهه حمایت

ص: 286

می کنند.

(طبقه بندی نشده) در آوریل 1978 در پاسخ - دعوت رسمی دولت کوبا، حبش از این کشور دیدار به

عمل آورد. در پایان دیدار، بیانیه ای مبنی بر تأیید و حمایت کوبا از آزاد سازی فلسطین از طریق مبارزه

مسلحانه صادر گشت. و به این ترتیب برای اولین بار یک کشور سوسیالیستی کمونیستی به حمایت از

اهداف تندروانه فلسطینیها مبادرت ورزید. درباره حمایتها و پشتیبانیهای قابل لمس کوبا نیز در بخشهای

قبلی اشاراتی رفت.

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین سالها از جبهه آزادیبخش اریتره پشتیبانی نمود و

احتمالاً بسیاری از اعضای این جبهه را نیز آموزش داده است ولی در 30 آوریل 1978 یکی از سخنگویان

نیروهای خلق آزادیبخش اریتره جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را متهم به برانگیختن خصومت در

سلسله مراتب جبهه اریتره نمود تا به این ترتیب بتواند از مراحم و الطاف رژیم اتیوپی برخوردار گردد.

جبهه خلق آزادیبخش فلسطین با دیگر جناحهای اریتره از قبیل جبهه خلق آزادیبخش اریتره و شورای

انقلابی جبهه خلق آزادیبخش اریتره روابط صمیمانه برقرار کرده است.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) در مارس 1978، یکی از افراد کشور چاد

که اجدادش فلسطینی بوده اند و از سال 1970 با جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در رابطه بوده است، طبق

گزارشات تصمیم می گیرد با حمایت لیبی یک پایگاه عملیاتی در کوههای تیبستی ایجاد نماید.

(خیلی محرمانه / غیر قابل رؤیت برای اتباع خارجی) این جبهه با گروههای چپگرای ژاپنی نیز

روابطی مستحکم برقرار کرده است. از سال 1974جناح سرجنیگ ویو، اتحادیه کمونیستی و مرکز

اطلاعات جبهه انقلاب بین المللی به جبهه خلق آزادیبخش فلسطین یاری می داده است. مرکز پشتیبانی

خلق فلسطین در توکیو در زمینه تبلیغات و از نظر غذایی، مالی و پوشاک کمکهایی ارائه می نماید. در پاییز

1978 یک گروه 16 نفره ژاپنی که احتمالاً بسیاری ازآنها از هوادارن ارتش سرخ ژاپن بوده اند،از

تسهیلات موجود در اردوگاههای آوارگان و اردوهای چریکی در لبنان دیدار به عمل آوردند. وابستگان

جامعه وحدت فلسطین و سانتاما برای جبهه خلق آزادیبخش فلسطین پیامهایی ارسال داشته است. در

ژانویه 1979، روزنامه مردم که یک روزنامه چپگرای ژاپنی است یکی از تقاضاهای جبهه خلق

آزادیبخش فلسطین را چاپ و منتشر نمود تا «گزارشها» اعلامیه ها و بعضی از عملیات مبارزه آمیز در

ژاپن انجام شود؛ پاسخ مربوط به این تقاضا دربرگیرنده انتشارات بیش از 30 گروه ژاپنی بود.

(محرمانه) از سال 1971 ، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین با ارتش سرخ ژاپن نیز رابطه نزدیک برقرار

کرده بود. گاهی به این نتیجه می رسیم که ارتش سرخ فرانسه یکی از ثمرات یا نتایج جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین است، که دارای ماهیت و موجودیتی جداگانه است. نقل کامل روابط بین ارتش سرخ ژاپن و جبهه

خلق آزادیبخش فلسطین درخلاصه مطلب بخش آسیایی این کتاب آمده است.

(محرمانه) ایلچ رامیرز سانچز (کارلوس ماتینز) که برزیلی و در شوروی تحصیل کرده است، در سال

1971 به استخدام جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین درآمد. بعدها به عنوان وابسته این جبهه با گروههای

تروریستی اروپایی همکاری می کرد و سرپرست یکی از هسته های تروریستی جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین در پاریس بود. گروههایی که با او در ارتباط بودند عبارتند از: ارتش جمهوریخواه ایرلند، ارتش

سرخ ژاپن، بقایای گروه با در ماینهوف، رهبران جنبش دوم ژوئن، رادیکالهای ترکیه عوامل اطلاعاتی کوبا

ص: 287

و آمریکای لاتین.

(سری / غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) احتمالاً جناح حداد در

جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به کارلوس در زمینه های ارشادی، گردآوری اطلاعات، طراحی

عملیاتی، تسلیحاتی، اسناد سفر و امور مالی و پناهگاه و غیره کمک می کرده است، تا هشتم ژانویه

1977کارلوس در تریپولی تحت حمایت مستقیم معمر قذافی به سر می برده است. هنوز هم وی با سازمان

اطلاعاتی لیبی در تماس مستقیم است. در نوامبر 1978 ، بنابه گزارشهای رسیده وی به عراق رفت و دو تن

از پیروان حداد را به استخدام خود درآورد. در ژانویه 1979، وی به مالت رفت. وی هنوز هم روابط وسیع

بین المللی خود را حفظ کرده است.

(طبقه بندی نشده) گزارشات مطبوعاتی حاکی از آن است که کارلوس به وسیله جراحی پلاستیک

چهره خود را کاملاً تغییر داده است.

تحلیل وقایع:

(طبقه بندی نشده) عملیات جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به سرپرستی حداد از طرحهای بسیار

دقیق برخوردار و دارای انگیزه های سیاسی روشن بود. هدف اصلی این عملیات ایجاد تغییر در

سیاستهای دولتهای طرفدار اسرائیل و پیوند دادن دولتهای عربی میانه رو با ارتدادیون بوده است. عملیاتی

انجام گرفت تا از طریق آنها هم پیمانان و یا همکاران زندانی آزادی خود را به دست آورند. که

تروریستهای اروپایی و ژاپنی با وجود اینکه الزاما با جبهه خلق آزادیبخش فلسطین همکاری نداشته اند

در زمره این افراد به حساب می آیند، گرچه خود حداد مایل به انتقاد و بهره برداری از خارجیها و فلسطینیها

نیز بوده است.

در این گونه عملیات به هواپیما ربایی، کشتار در سالنهای انتظار فرودگاهها، و حمله علیه هواپیماهای

در حال پرواز مبادرت ورزیده می شد. در هنگام هواپیما ربایی، تروریستها تهدید می کردند که هواپیما را

منفجر خواهند ساخت، تعداد زیادی را گروگان می گرفتند و گاهی هم مسافرین هواپیما را با مقامات

هواپیمایی و یا دیپلماتها معاوضه می کردند. و در بعضی از موارد تروریستها موفق می شدند در کشورهای

عربی پناهگاه به دست آورده یا آزادی خود را به دست آورند. (طبقه بندی نشده) با وجود اینکه جبهه خلق

آزادیبخش فلسطین دیگر به هواپیماربایی تن در نمی دهد، ولی در حوزه بین الملی عمل می کند. در اعمال

خشونت یا اهداف وضوح خود را از دست می دهند و یا نوعی پریشانی در درک آن به وجود می آورند. ولی

پس از مرگ حداد معلوم نیست که همکاران نزدیکش تا چه حد نسبت به او وفادار مانده باشند. اگر هنوز

هم در جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به فعالیت مشغول باشند، بنابراین این نیروی بالقوه را حفظ کرده اند

و این دوره را می توان یک دوره گذار و انتقالی به حساب آورد. و در غیر این صورت باید منتظر بود که یک

سازمان تروریستی فلسطینی، بین المللی بسیار فعال به وسیله آنها به وجود آید.

فعالیتهای مهم:

(طبقه بندی شده) از سال 1970 تا 1977 جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین بیش از هر گروه

تروریستی بین المللی دیگر به هواپیما ربایی مبادرت ورزید. در مورد پیچیدگی این عملیات در ذیل سخن

ص: 288

رانده شده است. ولی پس از بیماری و مرگ حداد ، جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین نتوانست چنین

شاهکارهایی را انجام دهد.

1971 - (طبقه بندی نشده) به طور هماهنگ به ربودن چهار هواپیمای اروپایی و آمریکایی و

نابودسازی آنها در اردن پرداخته شد. تروریستها در این واقعه 300 نفر را گروگان گرفتند و خواستار

آزادی تروریستهای عربی از زندانهای سوئیس، انگلیس و آلمان غربی شدند. با آزاد شدن بعضی از افراد

مورد نظر، گروگانها نیز آزاد شدند.

1971 - (سری - غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) به کشتی تانکر اسرائیلی به نام کورال سی

حمله کردند.

می 1972 - (طبقه بندی نشده) طراحی کشتار در فرودگاه لود (اسرائیل) که به وسیله اعضای ارتش

سرخ ژاپن به مرحله اجرا درآمد و در نتیجه آن 25 نفر کشته و 76 نفر زخمی گردیدند.

آوریل 1973 - (طبقه بندی نشده) حمله به محل اقامت سفیر اسرائیل و یک هواپیمای اسرائیلی در

نیکوزیا و قبرس

ژوئیه 1973 - (طبقه بندی نشده) با همکاری ارتش سرخ ژاپن یک هواپیمای 747 خطوط هوایی

ژاپن را ربوده و به دوبی بردند و پس از 4 روز آن را نابود ساختند. در این عملیات پنج تروریست شامل

یک زن آمریکای لاتین، سه تروریست عرب و یک ژاپنی هواپیما را به همراه 137 مسافر و خدمه آن

ربودند. پس از سه روز مذاکره، هواپیما به طرف لیبی پرواز داده شد و پس از آنکه تروریستها تهدید کردند

که آن را در هوا منفجر خواهند ساخت به آن اجازه فرود داده شد. پس از پیاده کردن مسافرین و خدمه

هواپیما را منفجر ساختند. درباره انگیزه و تقاضاهای اصلی آنان مطلبی انتشار نیافت، لیکن بعدها

هواپیمایی ژاپن اعلام کرد که قبلاً یادداشتی دریافت کرده بود که در آن خواستار 30 میلیون ین ژاپنی و

آزادی سه تن از اعضای ارتش سرخ ژاپن از زندانهای این کشور شده بودند. ولی این شرکت به علت کمبود

وقت نتوانسته بود این تقاضاها را مطرح نماید و در نتیجه هواپیما نابود گردید.

اوت 1973 - (طبقه بندی نشده) کشتار در فرودگاه آتن. در این عملیات دو تروریست با پرتاب

نارنجک و شلیک مسلسل دستی سه نفر را کشتند که دو نفر آنها آمریکایی بودند و 55 نفر را در سالن

انتظار فرودگاه آتن زخمی نمودند. پس از آن تروریستها 35 نفر را گروگان گرفتند و دو ساعت بعد خود را

به پلیس تسلیم کردند.

نوامبر 1973 - (طبقه بندی نشده) یک هواپیمای ک. ال. ام 437 را که از آمستردام عازم توکیو بود به

همراه 271 مسافر و خدمه آن ربودند. تروریستها از دولت هلند خواستند که در موضع خود در قبال

اسرائیل تغییر ایجاد کرده و به یهودیان روسی جهت مهاجرت به اسرائیل مساعدت ننماید. در چند نقطه

برای سوخت گیری توقف شد و بعضی از کشورهای خاورمیانه ای به هواپیما ربایان اجازه فرود ندادند. به

هنگام توقف در نیکوزیا، قبرس، تروریستها برای رئیس جمهور ماکاریوس یادداشتی فرستاده خواستار

آزادی سه تن از رفقای زندانی خود شدند، ولی قبل از اینکه در این مورد اقدامی شود، هواپیما پرواز خود

را از سر گرفت. پس از دو روز مسافرین و خدمه های زن هواپیما را در کشور مالت آزاد ساختند. و در

عوض مدیر ک. ال. ام و کاردار مصر در این جزیره را گروگان گرفتند. هواپیما ربایان سرانجام در دوبی پس

از دریافت امان نامه خود و دیگر گروگانها را تسلیم نمودند.

ص: 289

دسامبر 1973 - (طبقه بندی نشده) کشتار در فرودگاه فومینیکو (رم). پنج تروریست پس از بیرون

کشیدن سلاح از محموله های خود در سالن انتظار فرودگاه شروع به تیراندازی کردند. پس از به اسارت

درآوردن افراد پلیس ایتالیا به طرف یک جت پان آمریکن که آماده پرواز به طرف بیروت بود دویدند و با

پرتاب یک بمب آتش زا به درون آن موجب کشته شدن 30 نفر شامل چند آمریکایی و چهارتن از مقامات

مراکشی شدند. یکی از افراد پلیس نیز هنگامی که سعی داشت از هدایت هواپیمای لوفت هانزا توسط

تروریستها ممانعت به عمل آورد کشته شد. در این هواپیما ربایی 12 نفر گروگان گرفته شدند. پس از آنکه

بیروت به این هواپیما اجازه فرود نداد، به طرف آتن پرواز کردند. هواپیماربایان به مدت 14 ساعت با

مقامات یونانی مذاکره کردند تا آزادی دو تن از همکاران خود را که در کشتار ماه اوت دست داشتند، به

دست آورده گروگانهای خود را نیز با دیپلماتهای عربی معاوضه نمایند. پس از پایان یافتن زمان تعیین

شده، تروریستها ادعا کردند که تعدادی از گروگانهای خود را کشته اند، ولی بعدا معلوم شد که این ادعا

صحت نداشته است. هواپیما پس از آن در دمشق توقف کرد تا غذا، سوخت، و نقشه تهیه نماید، مقامات

سوری نیز نتوانستند تروریستها را متقاعد به آزاد ساختن گروگانها نمایند. سرانجام علیرغم تلاش کویتیها

برای ممانعت از فرود، هواپیما در کویت بر زمین نشست تروریستها گروگانها را آزاد ساخته خود را تسلیم

نمودند.

ژانویه - فوریه 1974 - (طبقه بندی نشده) بمب گذاری (با همکاری ارتش سرخ ژاپن)،

هواپیماربایی، آدم ربایی در مسیر سنگاپور به کویت . دو ژاپنی ودو عرب یک قایق را کرایه کردند تا به

منظور ماهیگیری به بندر سنگاپور بروند. پس از نزدیک شدن به جزیره ای که پالایشگاه وانبار شرکت

نفت شل در آن قرار داشت یکی از تروریستها با وارد کردن یک ضربه قایقران را بی هوش نمود. ولی قبل از

آنکه بتوانند به جزیره برسند، قایق با صخرهای تصادف نمود. یکی از قایقهای مسافری ناآگاهانه به

کمک آنها شتافت و آنها را به ساحل جزیره رساند و آنها هم مواد منفجره پلاستیکی را به تانکرهای نفتی

متصل کردند. یکی از تانکرها آتش گرفت و در دو تانکر دیگر سوراخهای کوچکی تعبیه گردید.

تروریستها پس از آن به طرف لنگرگاه دویده یک قایق مسافربری دیگر را با پنج خدمه آن به کار گرفتند،

قایقهای مسلح دولت سنگاپور آنهارا به سرعت محاصره کرد . تروریستها خواستار عبور به یک کشور

عربی شدند و از سفیر ژاپن خواستند که به همراه یکی دیگر از مقامات ژاپنی ترتیب این کار را داده به جای

گروگانها در سفر با آنها همراهی نمایند. مقامات ژاپن و سنگاپور با این تقاضا به منظور حفظ جان گروگانها

موافقت کردند. در حالی که در مشرق زمین در مورد این مسئله مذاکره می شد، پنج تروریست دیگر در

کویت سفیر ژاپن و چند تن از همکاران وی در این کشور را گروگان گرفتند. تقاضای آنها این بود که یک

هواپیمای ژاپنی چهارهمکار آنها در سنگاپور را به کویت بیاورد. دولت کویت اعلام کرد که در صورتی که

گروگانها را آزاد نمایند به تروریستها در خاک این کشور امان داده خواهد شد، ولی به هیچ یک از

هواپیماهای ژاپنی اجازه فرود درخاک کویت را نداد. از طرف دیگر دولت ژاپن اعلام کرد که با تقاضای

تروریستها موافق است. و چون کویتی ها با یک عمل انجام شده روبرو شده بودند. ژاپنیها یکی از

هواپیماهای خود را به سنگاپور فرستادند و پس از آزادی گروگانها چهار تروریست را از آنجا به کویت

منتقل ساختند. پس از آزاد شدن گروگانها در کویت دولت این کشور نیز با بی میلی اجازه فرود هواپیما را

صادر کرد. 9 تروریست فورا به طرف عدن پرواز کردند و در آنجا به آنها اجازه داده شد که هر وقت مایل

ص: 290

باشند این کشور را ترک نمایند.

مارس 1974 - (طبقه بندی نشده) یک جت انگلیسی را که از بمبئی عازم لندن بود به همراه 102 نفر

مسافر آن ربودند و پس از آنکه آتن به آنها اجازه فرود نداد در آمستردام به زمین نشستند. به مسافرین و

خدمه اجازه داده شد که فرار کنند و پس از آن آتشی ایجاد گردید. پلیس هلند دو تن از تروریستها را که

مسلح به تفنگ و نارنجک دستی بودند، در هنگام فرار دستگیر نمود. در تمام طول عملیات فقط یک تیر از

طرف تروریستها شلیک شد، ولی در این واقعه کسی آسیب ندید.

مه 1974 - (طبقه بندی نشده) خرابکاری در خطوط نفتی عربی (تاپ لاین).

اوت 1974 (" ") بمب گذاری در دفاتر روزنامه های فرانسوی طرفدار اسرائیل در پاریس.

سپتامبر 1974 - (سری ، غیرقابل رویت برای ملل بیگانه ، غیر هم پیمانان) تخریب و نابود سازی یک

هواپیمای خطوط هوایی بین المللی.

برفراز دریای ایونی (در آسیای صغیر - م).

دسامبر 1974 - (طبقه بندی نشده) با استفاده از نارنجک به یک سینما در تل آویو حمله برده، موجب

قتل دو نفر و زخمی شدن 38 نفر گشتند.

دسامبر 1975 - (طبقه بندی نشده) به اسارت گرفتن اعضای اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده

نفت) در وین و انتقال آنها به تریپولی (لیبی) و الجزیره . شش تروریست در حالی که مواد منفجره و مسلسل

سبک دستی را در کیفهای مخصوص لوازم ورزشی حمل می کردند، برای آغاز یک عملیات ده روز وارد

ساختمان اوپک شده و در راهرو به تیراندازی پرداخته یکی از افراد پلیس اطریش و یکی از گاردهای

امنیتی عراق را به قتل رساندند. و پس از ورود به جلسه وزرا 60 نفر را گروگان گرفتند که در میان آنها

یازده نماینده رسمی دیده می شد. در مبارزه ای که در این حال در گرفت یکی از مقامات نفتی لیبی کشته

شد. از طریق یکی از زنانی که به گروگان گرفته شده بودند، تروریستها خواستار دریافت: طناب قیچی و

نوار چسب برای بستن گروگانها، و یک اتوبوس پرده دار برای اینکه صبح روز بعد آنها و گروگانها را به

فرودگاه ببرد شدند، در حالی که یک هواپیمای دی سی - 9 هم منتظر آنها باشد و نیز از سفیر لیبی در

اطریش برای انجام مذاکرات دعوت شود. چند ساعت بعد از وزیر منابع ونزوئلا خواسته شد که یک رادیو

تهیه نماید. بعدا یکی از اعضاء هیئت نمایندگی عراقی یادداشتی برای پخش از رادیو از طرف تروریستها

آورد. در این یادداشت تروریستها تقاضای سیاسی خود را اعلام کردند که عبارت بودند از:

«تأیید مجدد سه اصل مطرح شده در اجلاس عربی خارطوم یعنی عدم مذاکره، عدم توافق، و عدم

شناسایی رسمی مهاجم صهیونیست. دیگر اینکه اعضاء اوپک» همه موافقت نامه ها و طرحهای سیاسی را

که معادل به رسمیت شناخته شدن موجودیت اسرائیل باشد مردود اعلام نمایند. و دیگر اینکه «خلق عرب

و دیگر خلقهای جهان سوم» در مورد منابع نفتی خود نقشی داشته باشند. ساختمان به محاصره 600

پلیس اطریش درآمد در حالی که صدراعظم اطریش کرایسکی و وزیر امورخارجه الجزیره بوتفلیکا

مذاکره را آغاز کردند.

همان گونه که تقاضا شده بود، به وسیله یک اتوبوس تروریستها به فرودگاه برده شدند. در حالی که 41

تن از گروگانها از جمله وزرا را در اختیار خود نگاه داشته بودند و یکی از همکاران زخمی خود را به یک

پزشک اطریشی سپردند تا از وی مراقبت به عمل آورد. هواپیما به الجزیره رفت و تروریستها در آنجا

ص: 291

وزرای اکوادور ، گابن، اندونزی، نیجریه، و ونزوئلا را آزاد کردند. وزیر نفت الجزایر برای نشان دادن اتحاد

با همکاران خود از هواپیما خارج نشد. پس از آن هواپیما به تریپولی رفت و وزرای نفت الجزایر و لیبی و

چند تن دیگر از گروگانها نیز در آنجا آزاد شدند. پس از آنکه با تقاضای آنها مبنی برقرار دادن یک

هواپیمای دیگر در اختیار آنها مخالفت گردید و پس از اینکه بغداد و تونس نیز به آنها اجازه فرود نداد،

هواپیما به طرف الجزیره رفت و در آنجا بقیه مقامات اوپک را سالم آزاد نمودند. هفته بعد گزارش انتشار

یافت که براساس آن دولت الجزیره به تروریستها به عنوان مبارزین انقلاب فلسطین پناهندگی اعطا کرده

است. منابع الجزیره ای اظهار داشتند که تروریستها به وزیر امور خارجه الجزایر پیرامون آزادی خود

وآزادی گروگانها مذاکره کرده بودند.

ژانویه 1976 - (طبقه بندی نشده) سعی کردند به وسیله موشک به یک هواپیمای ال عال در فرودگاه

نایروبی حمله نمایند.

ژوئن 1976 - (سری - غیر قابل رؤیت برای ملل بیگان غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) همکاری

وابستگان لبنانی جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی در ربودن و قتل سفیر آمریکا در لبنان و مشاور

اقتصادی و راننده اش.

ژوئن - ژوئیه 1976 - (طبقه بندی نشده) یکی از هواپیماهای هواپیمایی فرانسه را درمسیر تل آویو

- پاریس ربوده، آن را ابتدا به بن غازی در لیبی بردند و پس از آن در کشور اوگاندا در فرودگاه انتبه خارج

از شهر کامپالا بر زمین نشستند. تروریستها که مسلح به تفنگ، مسلسل دستی و مواد منفجره بودند 275

نفر را گروگان گرفته خواستار آزادی 53 تروریست از زندانهای اسرائیل ، فرانسه، کنیا، سوئیس، و آلمان

غربی شدند و اعلام کردندکه تا قبل از اول ماه ژوئیه باید آنها را به فرودگاه انتبه منتقل سازند. پس از چند

ساعت، تروریستها و گروگانها را از هواپیما به یک ساختمان قدیمی فرودگاه منتقل ساختند. در آنجا

اسرائیلها و یهودیهای دارای ملیتهای مختلف را از بقیه گروگانها جدا نمودند. در 30 ژوئن هواپیما ربایان

47 زن، کودک، و افراد مریض را آزاد ساختند. روز بعد پس از اینکه دولت اسرائیل اعلام کرد که در

سیاست عدم مذاکره خود تغییر ایجاد کرده، حاضر است در مورد آزادی بعضی از تروریستهای زندانی در

اسرائیل در ازاء آزادی گروگانها مذاکره کند، زمان تعیین شده تا 4 ژوئیه تمدید گردید و حدود 100 نفر

دیگر از گروگانها آزاد گردیدند. مذاکرات اسرائیلیها از طریق دولت فرانسه در اوگاندا انجام می گرفت.

سفیر سومالی در اوگاندا که یکی از دیپلماتهای مهم آنجا بود به عنوان نماینده تروریستها واردعمل شد. در

تاریخ 4-3 ژوئیه چتربازان و افراد پیاده نظام برجسته اسرائیل به هنگام سپیده دم به حمله دست زدندو

گروگانها را آزاد ساختند. حداقل هفت تن از تروریستها و یکی از سربازان اسرائیلی و سه تن از گروگانها در

این واقعه کشته شدند. حدود 20 سرباز اوگاندایی در حمله اسرائیلیها کشته و تعداد زیادی از آنها زخمی

شدند.

ژوئیه 1976 - (سری - غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی)

دفتر هواپیمایی سوریه درکویت را به وسیله بمب به آتش کشیدند.

ژوئیه - اوت 1976 - (سری، غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان هشدار اطلاعاتی)

بمب گذاری در نمایشگاه بین المللی ، هتل مهم توریستی و دیگر مناطق دمشق.

اوت 1976 - (طبقه بندی نشده) حمله مسلحانه به مسافرین هواپیمای ال عال در فرودگاه یسیلکو

ص: 292

استانبول . دو تن از تروریستهای این عملیات که به حبس ابد محکوم شده بودند در ژانویه 1979 از

زندانترکیه گریختند.

سپتامبر 1976 - (طبقه بندی نشده) یکی از هواپیماهای ک . ال . ام را در اروپا ربوده، آن را ابتدا وادار

به سوختگیری درتونس و سپس وادار به فرود در قبرس نمودند. دراین عملیات سه تروریست 82 مسافر

و خدمه هواپیما را گروگان گرفته از اسرائیل خواستند، هشت زندانی فلسطینی را آزاد نماید. آنها تهدید

کردند که در صورت مخالفت با تقاضاهایشان هواپیما را منفجر خواهند ساخت. لیکن 4 ساعت بعد از

فرود، گروگانها را آزاد ساخته، خود را با دریافت امان نامه تسلیم مقامات یونانی، قبرس کردند.

اکتبر 1977 - (طبقه بندی نشده) یک هواپیمای لوفت هانزا را در مسیر ماجورکا به فرانگفورت ربوده

آن را وادار به فرود در موگادیشوی سومالی کردند. چهارتروریست این عملیات در حالی که به تفنگ ،

مواد منفجره پلاستیکی و مهمات ماکاروف 9 میلی متری مسلح بودند 87 نفر را گروگان گرفتند. آنها ابتدا

خواستار آزادی 11 زندانی از زندانهای آلمان غربی (همین فهرست وسیله ربایندگان هانس مارتین

اشلایر در آلمان غربی ارائه شده بود) و دو تن از همکاران جبهه خلق آزادیبخش فلسطین از زندانهای

ترکیه شد. در قبال آزادی گروگانها خواستار دریافت 15 میلیون دلار و امان نامه برای پرواز به یک کشور

نامعلوم گردیدند.

برای برآورده شدن تقاضا مدت زمان تعیین گردید. با وجود تماس مقامات با هواپیماربایان، امتیازی

دریافت نشد و زمان تعیین شده به پایان رسید. یک واحد پلیس ویژه مرزی آلمان فدرال مرکب از 61 نفر به

یک ضد حمله دست زد. سه تن از تروریستها کشته و یکی از آنها به اسارت گرفته شد. 9 تن از گروگانها

زخمی، ولی هیچ یک از آنها کشته نشدند. قبل از حمله، خلبان به وسیله تروریستها کشته شده بود. (جناح

حداد)

دسامبر 1977 - (سری ، غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی)

بمب گذاری در دفتر هواپیمایی مصر در شارجه.

آوریل 1978 - (خیلی محرمانه - غیر قابل رؤیت برای ملل خارجی) سفیر پیشین لبنان در امارات

متحده عربی و کویت را که عضو یکی از خانواده های نیرومند شیعی بود به قتل رساندند. حبش یکی دیگر

از اعضاء این خانواده را متهم به قتل یکی از دوستان نزدیک خود درحمله اسرائیل در ماه مارس کرد.

می 1978 - (طبقه بندی نشده) سه تروریست مسلح به سلاحهای سبک و نارنجک دستی به طرف

مسافرینی که آماده سوارشدن بر یک هواپیمای ال عال در فرودگاه اورلی خارج از پاریس بودند آتش

گشودند.

درهنگام مبادله آتش تروریستها و یکی از اعضاء امنیتی کشته شدند، دو پلیس فرانسوی ، یکی از

میهمانداران زن و یکی از مسافرین مجروح شدند. بنا به گزارشهای رسیده تروریستها قصد ربودن

هواپیمارا نداشتند، بلکه می خواستند، مسافرین را به قتل برسانند.

اوت 1978 - چهار نفر با پرتاب نارنجک و تیراندازی با سلاحهای اتوماتیک به طرف اتوبوسی که 21

نفر از خدمه هواپیمایی ال عال را به طرف هتلی در لندن می برد حمله بردند. یکی از زنان میهماندار

اسرائیلی کشته، دو تن از آنان مجروح شدند و در این واقعه هفت نفر از عابرین انگلیسی نیز زخمی شدند و

یکی از تروریستها در اثر اصابت یکی از قطعات نارنجک کشته شد. دو تن از تروریستها دستگیر و یکی از

ص: 293

آنها موفق به فرار گردید.

نوامبر 1978 - (طبقه بندی نشده) بمب گذاری در یکی از اتوبوسها در نزدیکی جریکو. پس از پرتاب

بمب به داخل اتوبوس در یک توقفگاه یک توریست بلژیکی و سه اسرائیلی کشته شدند و بیش از 30 نفر

مجروح گردیدند که در میان آنها 5 نفر سوئدی، 3 نفر کانادایی و 2 نفر آمریکایی نیز به چشم می خورد.

تروریستها به وسیله اتومبیلی که در

آنجا پارک شده بود فرار کردند.


جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل

جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل

خلاصه مطلب:

(طبقه بندی نشده) این جبهه به وسیله احمد جبریل که یکی از استراتژی دانان مهم فلسطین است به

وجود آمد، وی گرایشات این جبهه را از نظامیگری مستقل ضد اسرائیلی تغییر داده، آن را متمایل به

سیاستهای سوریه نموده است. جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل با ابتکار سادات و

اقدامات صلح خاور میانه با سرسختی مخالفت می ورزد.

(خیلی محرمانه، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) پشتیبانی جبریل از مداخله سوریه در لبنان در سال

1976 علیه نهضت مقاومت فلسطین سبب شد که در داخل این جبهه منازعاتی در گرفته انشعابی به وجود

آید: اعضاء مخالف ، جبهه آزادیبخش فلسطین را تشکیل دادند. از آن زمان، در شهرت و نیروی جبهه خلق

آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل خدشه وارد شد. اعضاء کنونی آن 200 تا 300 نفر هستند. این جبهه که

از نظر سازمانی چندان پیچیده نیست، اصولاً به سوریه در به دست آوردن سلاحهای روسیه متکی بوده و به

لیبی نیز در زمینه آموزش کماندو و خلبان وابسته است. و به علت دوستی و صمیمیت بین جبریل و

معمرقذافی، کمک های زیادی از طرف لیبی به این گروه می شود.

(طبقه بندی نشده) در سالهای 69-1968 به چند عملیات هواپیماربایی مبادرت نمود و موفق شد

بزرگترین کشتار را در سال 1974 دراسرائیل به وجود آورد. از آن زمان بود در صحنه تروریستی

فعالیت چندانی نداشته و گمان نمی رود که دیگر خطری داشته باشد.

اهداف و تمایلات:

(طبقه بندی نشده) از سال 1968 تا ژوئن 1976 جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل

خود را از سازمانهای چریکی دیگر کنار کشید و مداخله در امور داخلی کشورهای عربی را نپذیرفت و با

اجتناب از ایدئولوژی همیشه از یک خط رادیکال نظامی علیه اسرائیل حمایت می کرد. پس از عضویت

کوتاه مدت آن در کمیته مرکزی ساف یکی از اعضاء سرسخت و نیرومند جبهه ارتدادی گردید، و

راه حلهای سیاسی را در قبال مسئله خاور میانه نپذیرفت، و قرار داد متارکه بین سوریه و مصر را محکوم

اعلام کرد و سیاست ساف رامبنی بر پذیرش یک دولت محدود در نوارغزه و ساحل غربی مردود شمرد و

خواستار سرنگونی دولتهای عربی دست راستی شد.

(طبقه بندی نشده) پس از مداخله سوریه در لبنان در ژوئن 1976 در جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین

- فرماندهی کل انشعاب به وجود آمد. جناحی که از فعالیتهای سوریه حمایت می کرد، نام جبهه خلق

ص: 294

آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل را برخود ابقاء کرد و موافقت خود را با سیاستهای سوریه اعلام نمود.

در اجلاس شورای ملی فلسطین در مارس 1977 این جبهه به برنامه ملی فلسطین مورد تأیید سوریه که

همانا ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه و شرکت ساف در کنفرانس

صلح ژنو بود، رأی داد. لیکن در ماه می 1977 احمد جبریل رهبر این گروه با مخالفت با «راه حل

کاپیتولاسیونیستی و تلاش برای خروج از سرزمینهای عربی» به موضع ارتدادی خود رجعت نمود. و در

ماه سپتامبر سوگند یاد کرد که آنقدر به مبارزه ادامه دهد، تا فلسطین به طور کلی آزاد شود.

(طبقه بندی نشده) جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل با خشم تمام با ابتکار سادات

برخورد نموده، با تمام مراحل آن بنای مخالفت گذارد.

نیروی تقریبی:

(خیلی محرمانه، غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه، هشدار اطلاعاتی) 300-200 نفر

رهبران اصلی:

(طبقه بندی نشده) احمد جبریل (ابوجهاد). متولد در رامله در سال 1936.

(طبقه بندی نشده) خانواده جبریل در سال 1948 فلسطین را ترک گفت و در شهر قنیطره در سوریه

مسکن گزید. در 19 سالگی وی وارد ارتش سوریه شد و در گروه مهندسی به درجه سروانی رسید. جبریل

که در اوائل سالهای 1960 با اتحاد بین سوریه و مصر مخالفت می ورزید دستگیر و سه سال در زندان به

سر برد. در سال 1963 او به این اتهام که دارای «فعالیتهای سوسیالیستی انقلابی و فلسطینی تندرو است»

از ارتش اخراج گردید.

(طبقه بندی نشده) جبریل مدعی است که وی اولین گروه کماندویی خود را درسال 1959 به وجود

آورده است، ولی تابستان 1964 کسی وی را به عنوان فرمانده چریکی نمی شناخت. در سال 1967 او

اعضاء خود را با جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین ادغام نمود. ولی به علت اختلافات مشخص با حبش این

ادغام دیری نپایید و جرئیل در سال 1968 جدا شد تا فرماندهی کل را تشکیل دهد.

(سری، غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان) جبریل درمبارزه ای که در آوریل 1976 بر

سرحومه هتل بیروت درگرفت از ناحیه پا مجروح گشت. پس از بهبود به حمایت از سوریه پرداخت و از

مداخله این کشور در لبنان در ژوئن 1976 پشتیبانی نمود. اعضاء دیگر این جبهه تحت سرپرستی محمد

العباس (ابوالعباس) با سیاست جبریل مخالفت ورزیدند و در سپتامبر 1976 سعی کردند وی را به این اتهام

که با همکاری با سوریه علیه نهضت مقاومت فلسطین قیام کرده است، از جبهه خلق آزادیبخش فلسطین -

فرماندهی کل اخراج نمایند. پس از پایان این جنگ درونی، جبریل رهبری یکی از جناحهای ضعیف این

جبهه را به عهده گرفت.

(طبقه بندی نشده) جبریل که مردی بسیار مرموز است در پاییز 1977 با ظاهر شدن مکرر درانظار

عموم، شرکت در راهپیماییها و ایراد سخنان آتشین در روش های خود تغییراتی ایجاد کرد.

(طبقه بندی نشده) جبریل یکی از بهترین استراتژی دانان نهضت فلسطین به شمار می رود. او مورد

احترام آندسته از رهبران عربی است که دارای سوابق نظامی هستند و از دوستان بسیار نزدیک قذافی از

ص: 295

لیبی بشمار می رود. در اوائل 1976 او یکی از اولین رهبران تندرو بود که پس از تشکیل جبهه ارتدادی از

شوروی دیدار نمود.

(طبقه بندی نشده) طلال ناجی. متولد در سال 1930

(محرمانه) ناجی معاون دبیرکل جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل، به عنوان اولین

نماینده این گروه در کمیته مرکزی ساف در ژوئن 1974 برگزیده شد و بعدها ریاست اداره آموزش عالی

ساف را نیز بر عهده گرفت.

(سری ، غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان) در اکتبر 1974 ناجی به عنوان یکی از اعضاء

هیئت نمایندگی ساف در اجلاس رباط شرکت جست، و در نوامبر 1974 به همراه رئیس کمیته مرکزی

ساف یعنی عرفات به مسکو سفر کرد.

(محرمانه) به گفته بسیاری ناجی در سالهایی که جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل به

جبهه ارتدادی پیوست نیز در کمیته مرکزی ساف فعالیت می کرد. او ممکن است به خاطر اینکه یکی از

سیاستمداران برجسته نهضت فلسطین بوده است، از مقداری استقلال سیاسی و شخصی در مواضع خود

برخوردار باشد.

(سری غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) به هنگام انشعاب در جبهه

خلقی آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل، ناجی به طرف گروه طرفدار سوریه جبریل رفت و سخنگوی

این جناح گردید. در نوامبر 1976 ، ناجی به عنوان یک میانجی کوتاه عمل کرد، تا بلکه بتواند دوباره

جناحهای سازمان را متحد سازد، ولی موفق نشد.

(محرمانه) ناجی به عنوان مارکسیست شناخته شده است.

سابقه:

(طبقه بندی نشده) همان گونه که قبلاً اشاره شد، جبریل از جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین جدا شد تا

جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل را تشکیل دهد. تمام فعالیتهای اولیه این گروه علیه اسرائیل

انجام می شد.

(سری، غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان هشدار اطلاعاتی) . گفته می شود که این گروه

از تخصص نظامی بسیار عالی برخوردار است. مراحل اولیه جنگ درسالهای 1975 و 1976 در نهضت

ملی لبنان نقش بسیار خطیری را بر عهده داشت. استراتژی دانان آن تلاشهای نظامی را هماهنگ کرده، نا

آرامی را درمیان شهرنشینان برانگیختند و به طور سازنده لیبی را وارد درگیری نمودند.

(سری، غیرقابل رؤیت برای اتباع بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) مداخله سوریه در لبنان

در ژوئن سال 1978 بر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل تأثیری فاجعه آمیز داشت چون

ئسبب شد که یکی از جناحهای طرفدار جبریل در برابر یکی از جناحهای طرفدار ابوالعباس قرار گیرد. در

آوریل 1977 یاسرعرفات تصمیم گرفت که این گروه را رسما به دو گروه جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین

- فرماندهی کل و جبهه آزادیبخش فلسطین تقسیم نماید. ولی تضاد ادامه یافت چون جبریل با کمک

الصاعقه و نیروهای ویژه ارتش سوریه سعی داشت، کنترل کامل گروه خود را به دست آورد در حالی که

ابوالعباس و همپیمانان ارتدادی اش با این تلاشها مخالفت می ورزیدند در تابستان 1977 بین طرفین

ص: 296

صلحی ناپایدار به وجود آمد، ولی هنوز هم برخوردهایی به وجود می آید. آخرین برخورد که پیرامون یک

موضع دریایی در طایر بود در سپتامبر 1978 درگرفت.

(سری) در ژوئن 1978 جبهه آزادیبخش عربی به دفتر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی

کل در اردوگاه پناهندگان عین الحلوه حمله کرد. نبردی که در این اثناء درگرفت یکی از خونین ترین

نبردهایی است که بین نمایندگان طرفدار عراق و طرفدار سوریه در نهضت فلسطین به وجود آمد.

(سری، غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) کماندوهای این گروه در

لیبی و نیز تعدادی از متخصصین تسلیحاتی و خلبانان این گروه به لیبی در جنگ با مصر در تابستان 1977

کمک کردند، در ژانویه 1978 یک گروه رزمنده از لیبی در لبنان پیاده شدند که تعدادی از آنها عضو

سازمان جبریل بوده اند. شاید با این عمل می خواسته اند، تعداد اعضاء جبهه خلق آزادیبخش فلسطین -

فرماندهی کل را که از نظر تعداد اعضاء و شهرت پس از انشعاب دچار خسران شده بود، افزایش دهند.

فنون و روشهای عملیاتی:

(طبقه بندی نشده) حملات موشکی از مرز لبنان به اسرائیلیها و مناطق اشغالی بیشتر از هواپیماربایی و

خرابکاری هواپیماها حائز اهمیت بود. جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل در مبارزات

درونی فلسطینیها در لبنان درگیر بود و به نیروهای فرانسوی و نیروهای سازمان ملل طرفدار فرانسه نیز

حمله می برد.

سازمان:

(سری، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه) این گروه هرگز سازمان یافته نبود. عملیات همبستگی را

موجب می گردد و تداوم این همبستگی نیز بسته به اقتدار شخصی جبریل می باشد.

قرارگاهها و پایگاه ها:

(سری، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیرهمپیمانان / هشدار اطلاعاتی) این گروه در بیروت،

تریپولی (لبنان) و دمشق دفاتری دارد، تا ماه می 1977 جبریل دفاتر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین

-فرماندهی کل در عین الحلوه لبنان را اشغال کرده بود و بعدها برای حفظ آنها به درگیریهایی تن در داد.

این گروه در سوریه اردوگاه و تسهیلات آموزشی برقرار کرده است. مبارزه بین این گروه و جبهه

آزادیبخش فلسطین اصولاً برای به دست گرفتن کنترل پایگاهها در جنوب لبنان آغاز شده بود، لیکن پس

از حمله اسرائیل به این منطقه در مارس سال 1978 معلوم نیست بر سر این پایگاهها چه آمد و احتمالاً

مقداری از اختلافات تا حدودی از میان رفته است.

(سری، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه، غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) در نوامبر 1974 به این


گروه اجازه داده شد، که در شهر تریپولی، لیبی یک دفتر افتتاح نماید و احتمالاً در سالهای 78-1977 این

دفتر تحت تسلط جبریل بود. لیکن در ژوئیه 1978 لیبی تصمیم گرفت که تمام دفاتر فلسطینی را در دفتر

ساف ادغام نماید. معلوم نیست که این تصمیم بر این گروه چگونه تأثیری داشته

است.

ص: 297

(سری، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان) در سال 1975 در ایربید، امان و اردن

پناهگاهی ایجاد گردید، تا در مورد عملیات ساحل غربی مورد استفاده قرار گیرد.

(محرمانه) این گروه احتمالاً در اروپای شرقی مراکز تدارکاتی و ارتباطی ایجاد کرده است. ولی معلوم

نیست که کدام یک از جناحهای این گروه این مرکز را تحت کنترل دارد.

آموزش:

(سری، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه خلق کماندویی،

بعضی از اعضای در لیبی در زمینه خلبانی آموزش یافته اند.

تسلیحاتی:

(سری، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه / غیر همپیمانان / هشدار اطلاعاتی) جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین فرماندهی کل سلاحهای روسی استفاده می کند که با به وسیله سوریه و یا از طریق آن کشور در

اختیار آن قرار داده می شود. در جنگ لبنان، این گروه مسئول دریافت سلاح و تجهیزات از لیبی و

توزیع عادلانه آنها بین گروههای چپگرا بود.

(سری، غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه، غیر هم پیمانان، هشدار اطلاعاتی) این گروه در صیدای لبنان

کارخانه هایی دارد که در آنها سلاحهای ضد تانک آرپی جی7 و تفنگ کلاشینکف را مونتاژ کرده

سلاحهای ضد یا می سازد.

مالی:

سوریه تا حدودی به این گروه کمک می کند. در سال 1975 قذافی رهبر لیبی به حمایت از انقلاب

ارتدادی 13 میلیون دلار به این جبهه داد. کمکهای لیبی به این گروه به خصوص پس از کمکی که به لیبی در

جنگ با مصر نموده، هنوز هم ادامه دارد.

روابط بین المللی:

(طبقه بندی نشده) گذشته از کمکهایی که از طرف سوریه و لیبی به این گروه می شود، فلسطینیها کویت،

و افسران ارتش سوریه که جبریل را از روزهای خدمتش در ارتش می شناسند نیز از وی حمایت می کنند.

(سری) جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل به ارتش آزادیبخش خلق ترکیه، حزب

دهقانان و کارگران انقلابی ترکیه کمک کرده و بعضی از اعضاء آن را در اردوگاههای خود واقع در سوریه و

یا لبنان آموزش داده است. این گروه هر ماه با این گروهها تماس برقرار می کرد. ولی در مورد این تماسها و

روابط پس از انشعابات رخ داده در این گروه اطلاعاتی در دست نیست.

تحلیل وقایع:

(طبقه بندی نشده) گذشته از هواپیماربایی سال 69-1968، این گروه مسئولیت هیچ یک از

تروریستهای بین المللی را به عهده نگرفته است. عملیات ضداسرائیلی در قیریات شمونه بدون شک

ص: 298

دارای اهداف سازمانی بود و مشابه تلاشهای جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در مالوت می باشد،

لیکن عملیات مشابه و قابل مقایسه دیگری از طرف این گروه انجام نگرفته است. ربودن یکی از کلنلهای

ارتش آمریکا در سال 1975 در نتیجه ایجاب فرصت انجام گرفت و گرنه یک توطئه از قبل طرحریزی

شده نبود. علاوه بر این از زمان انشعاب در سال 1976 ، شایستگی عملیاتی این گروه مورد آزمایش قرار

نگرفته و احتمالاً مورد تردید می باشد.

فعالیتهای مهم:

(طبقه بندی نشده) با بررسی تمام عملیات این گروه که در ذیل آمده، نمی توان به یک الگوی خاص

عملیاتی دست یافت ژوئیه 1968 یکی از هواپیماهای ال عال را که از رم به تل آویو می رفت ربودند و آن را

وادار به پرواز به طرف اسرائیل نمودند، تروریستها خواستار آزاد شدن 1000 فلسطینی از زندانهای

اسرائیل شدند. بجز 21 گروگان بقیه آزاد شدند. 5 روز بعد 9 تن دیگر از گروگانها آزاد گردیدند. 5 هفته بعد

الجزیره 12 گروگان باقیمانده را نیز آزاد نمود. در عوض، اسرائیل نیز قول داد که یک عمل

«انسان دوستانه» انجام دهد و پس از آن 16 تن از اعراب محکوم را که قبل از جنگ 1967 دستگیر و

زندانی نموده بود آزاد کرد. فوریه 1969 - یکی از هواپیماهای ال عال را که در حال حرکت از زوریخ به

تل آویو بود به رگبار گلوله بستند.

اوت 1969 - یک هواپیماهای تی-دبلیو-آ در راه آتن به تل آویو ربودند و آن را وادار به فرود در

دمشق کردند و پس از خارج کردن مسافرین این هواپیما را به وسیله یک بمب ساعتی منفجر ساختند. دو

نفر از تروریستها 113 نفر را گروگان گرفته، اعلام کردند که این عمل آنها در اعتراض به فروش فانتوم به

اسرائیل توسط آمریکا صورت گرفته است. همه گروگانها به جز شش نفر به وسیله دولت سوریه آزاد شدند

و آن شش نفر به همراه تروریستها تا مدتی قبل از آزاد شدن در زندان بسر بردند.

آوریل 1974 - حمله به روستای قیریات شمونه در اسرائیل. سه تروریست مسلح به تفنگ، مواد

منفجره و نارنجک دستی در صبحدم از طریق لبنان وارد این روستا شدند. پس از تیراندازیهای بی هدف

خیابانی به یک آپارتمان حمله برده 18 نفر را کشتند و 16 نفر را مجروح گردانیدند. بیانیه های این گروه که

از بیروت و دمشق منتشر می گردید، خواستار آزاد شدن 100 نفر از فلسطینیها از زندانهای اسرائیل در ازاء

گروگانهای قیریات شمونه شدند. نظامیان اسرائیل تروریستها را به مدت 4 ساعت به تیراندازی مشغول

نمودند. تروریستها احتمالاً در نتیجه منفجر شدن نارنجکهای خودشان کشته شدند. و دو تن از نیروهای

اسرائیلی نیز در این حمله به هلاکت رسیدند.

ژوئن - ژوئیه 1975 - با همکاری جبهه مبارزات خلقی یک سرهنگ ارتش آمریکا در بیروت را

ربودند. این گروه که خود را سازمان فعالیتهای انقلابی سوسیالیستی می نامید، اعلام کرد که اگر یکی از

نقاط فقیرنشین بیروت و غذا و پوشاک توزیع نشود گروگان خود را خواهند کشت.

مدتی گذشت تا اینکه 20 تن مواد غذایی در محل تعیین شده تحویل داده شد. دولت لبنان اظهار داشت

که غذا را به عنوان بخشی از تقاضا تهیه نموده است. روز بعد سرهنگ را به یک محل سری آوردند و تحویل

یکی از رهبران مذهبی مسلمان دادند و او نیز پس از رفتن به محل اقامت نخست وزیر آزاد گشت. ساف و

دولت سوریه سعی کردند با استفاده از نفوذ خود در این گروه موجبات آزادی گروگان را فراهم آورند. روی

ص: 299

هم رفته سرهنگ مدت سه هفته را به عنوان گروگان گذرانده بود.


جبهه آزادیبخش فلسطیی

جبهه آزادیبخش فلسطین

خلاصه مطلب:

(طبقه بندی نشده) جبهه آزادیبخش فلسطین که کاملاً ارتدادی است، هدف محدود ایجاد یک کشور

فلسطین در ساحل غربی و نوار غزه را نمی پذیرد. این گروه که متشکل از 100 نفر از مخالفین انشعابی از

جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل می باشد، دارای مواضع و فعالیتهایی است که ظاهرا نوعی

عکس العمل علیه خصوصیات و تاریخچه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل به حساب

می آید. این گروه با سوریه که از جبهه خلق آزادیبخش فلسطین- فرماندهی کل، پشتیبانی می کند. شدیدا

مخالفت ورزیده، با عراق روابط بسیار مستحکمی ایجاد کرده، از آن کشور در زمینه آموزش و تسلیحات

کمک می گیرد. طرح رهبریت جایگزین احتمالاً در پاسخ به تسلط احمد جبریل در گروه خود، درجبهه

آزادیبخش فلسطین پیاده شده است.

(محرمانه) تنها عمل تروریستی که تاکنون به وسیله جبهه آزادیبخش فلسطین به اجراء درآمد طرحی

بود که این گروه می خواست به وسیله گروگانگیری و کشتار «موفقیت آمیز» جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین - فرماندهی کل در سال 1974 را تکرار نماید، که البته موفقیتی به دست نیاورد. لیکن، به نظر

نمی رسید که این گروه فاقد توانایی و ظرفیت لازم جهت انجام اقدامات موفقیت آمیز نباشد.

جبهه آزادیبخش فلسطین

اهداف و تمایلات:

(طبقه بندی نشده) جبهه آزادیبخش فلسطین کاملاً ارتدادی بوده و با برنامه ملی فلسطین مبنی بر

ایجاد یک کشور محدود فلسطینی در ساحل غربی و نوار غزه مخالفت می ورزد. این گروه با سوریه به علت

انجام اقدامات ضدفلسطینی در جنگ لبنان و حمایت آن کشور از گروه رقیب خود جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین فرماندهی کل ضدیت می ورزد. سخنگویان ساف اعلام داشته اند که جبهه آزادیبخش فلسطین

تنها به دستور عراقیها عمل می کند: با وجود اینکه نمی توان به این ادعا بدون شک و تردید نگریست، ولی

باید اعتراف کرد که جبهه آزادیبخش فلسطین علاوه برایجاد روابط مستحکم با عراق با سیاستهای این

کشور نیز موافق است. جبهه آزادیبخش فلسطین با تمام جنبه های ابتکار صلح سادات مخالف است.

نیروهای تقریبی:

(C/NOFORN/WINTEL) 100 نفر

رهبران اصلی:

(طبقه بندی) طلعت توفیق (آکاطلعت یعقوب)

(طبقه بندی نشده) توفیق که احتمالاً دبیر کل جبهه آزادیبخش فلسطین است، از طرف این گروه

بیانیه های اجلاس تحکیم وحدت در تریپولی را امضاء نمود.

ص: 300

(طبقه بندی نشده) محمد العباس (ابوعباس).

(طبقه بندی نشده) ابوعباس که قبلاً دومین شخصیت مهم جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی

کل بود، پس از رهبری جناح مخالف، حمایت احمد جبریل از مداخله سوریه در لبنان، معاون دبیر کل

جبهه آزادیبخش فلسطین شده است. از او جهت شرکت در اجلاس شورای ملی فلسطین در سال 1979 به

عنوان یک فرد و نه به عنوان نماینده جبهه آزادیبخش فلسطین دعوت گردید، تا در مورد به رسمیت

شناختن سازمانی این گروه، بعدها، ساف تصمیم گیری نماید.

(طبقه بندی نشده) ابوعباس که همیشه طرفدار نظامیگری است در عملیات ربودن سرهنگ ارتش

آمریکا در سال 1975 توسط جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل دست داشته است.

سابقه:

(طبقه بندی نشده) ابوعباس و تعداد زیادی از اعضاء، جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل

به حمایت احمد جبریل از حمله سوریه به لبنان در ژوئن 1976 مخالفت ورزیدند. در سپتامبر 1976 سعی

کردند وی را به اتهام همکاری علیه نهضت مقاومت فلسطین اخراج نمایند و ظاهرا کنترل جبهه خلق

آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل را نیز به دست گرفته بودند. در حالی که برای برقراری آتش بس در

لبنان و جلب مخالفت کشورهای عربی علیه فعالیتهای سوریه در این کشور تلاش می شد، الصاعقه ارتش

سوریه سعی کردند کنترل جبهه خلق آزادیبخش فلسطین - فرماندهی کل را بار دیگر به دست احمد

جبریل بدهند و جناح ابوعباس را سرکوب نمایند. ابوعباس و هم پیمانان ارتدادی خود علیه این تلاشها

مبارزه کردند. در آوریل 1977، یاسرعرفات این گروه را رسما به دو گروه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین

فرماندهی کل و جبهه آزادیبخش فلسطین تقسیم نمود. استمرار فعالیتهای جبریل علیه ابوعباس و ادامه

مخالفت ورزی جبهه آزادیبخش فلسطین علیه الصاعقه و سوریه سبب شد، که این تضاد و مبارزه از بین

نرود. (S/NOFORM/NOCON TRACT/WNIN)پس از اعلام آشتی بین ابوعباس و بعضی از رهبران

الصاعقه در تابستان 1977 بین طرفین صلحی ناپایدار برقرار گردید.

(طبقه بندی نشده) ادامه آرامش بین این دو جناح احتمالاً نتیجه قرارداد متارکه سوریه و عراق

می باشد. معذالک برای به دست گرفتن مراکز و تسهیلات درگیریهایی در سپتامبر 1978 داد. و در آن

زمان، بر سر یک موضع دریایی در حوزه طایر نزاعهایی به وقوع پیوست.

(طبقه بندی نشده) در سال 1978، اختلاف بر سر سیاستها در جنوب لبنان و در رابطه با نیروهای

سازمان ملل، جبهه آزادیبخش فلسطین را رو در روی عرفات و سازمان فتح قرار، داد رهبر ساف مصمم به

تحمیل میانه روی در جنوب شده بود و بر آن بود تا از ایجاد مزاحمت علیه نیروهای میانجیگر سازمان ملل

در لبنان ممانعت به عمل آورد. در ماه ژوئیه جبهه آزادیبخش فلسطین تعداد زیادی از سربازان نیروهای

میانجیگر سازمان ملل در لبنان را ربود، ولی سازمان فتح موجبات، آزادی آنها را فراهم نمود. مبارزه ای

که بین این دو گروه بر سر آزادی آنها درگرفت، یکی از خونبارترین درگیریهای درون- فلسطین بوده است.

برخورد میان فتح و جبهه آزادیبخش فلسطین را می توان ناشی از اختلاف بین فتح و عراق دانست، که

بالاخره موجب شد فتح تصمیم بگیرد گروههای تحت الحمایه عراق را که این اعمال غیرمسئولانه از آنها

سر می زند سرکوب نماید.

ص: 301

(طبقه بندی نشده) در 13، اوت، 1978، جبهه آزادیبخش فلسطین در اثر انفجاری که منجر به نابودی

ساختمان مرکز فرماندهی این گروه در حوزه فخانی بیروت شد، 75 نفر از مبارزان خود را از دست داد. این

انفجار در مدت زمان کوتاهی که در آن گفتگوهای دوجانبه و صلح آمیز بین جناحهای مختلف فلسطین

آغاز شده بود. به وقوع پیوست،ولی در نوامبر 1978 ، درگیریهای دیگری رخ داد، که این بار در نتیجه

مخالفت جبهه آزادیبخش فلسطین با گفتگو و مذاکره فتح با شاه حسین اردنی به وجود آمد و در انتها یکی

از اعضاء جبهه آزادیبخش فلسطین کشته، چهارتن زخمی و 16 نفر از انها دستگیر

شدند.

(طبقه بندی نشده) ولی برای شرکت یافتن در اجلاس شورای ملی فلسطین در ژانویه 1979، بار دیگر

آرامش برقرار گردید. در این اجلاس، جبهه آزادیبخش فلسطین نمایندگی خود را در کمیته اجرائی

پذیرفت، تا بلکه به این ترتیب بتواند مواضع خود و دیگر ارتدادیون را در این گردهمایی بیان دارد. ولی این

سازش نتوانست این گروه را به علت تعداد کم اعضاء در برابر گروه فتح قرار دهد. بنابراین جبهه

آزادیبخش فلسطین هنوز هم از کمیته اجرائی منزوی است.

فنون و روشهای عملیاتی:

(طبقه بندی نشده) جبهه آزادیبخش فلسطین با وجود اینکه ممکن است، قدرت انجام عملیات

تروریستی علیه اسرائیل را داشته باشد، ولی تاکنون به چنین اقدامی مبادرت نورزیده است. عملیات

سپتامبر 1978 به پیروی از گروگانگیری 1974 جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل در

قیریات شمونه را می توان شاخص برای عملیات آتی به حساب آورد.

(S/NOFORN/NOCON/WNINT) جبهه آزادیبخش فلسطین مسئول غارتها و اقدامات

تحریک آمیز در لبنان بوده است.

سازمان

(S/NOFORN/NOCON/WNINTEL) در اواخر ژانویه 1978 فرماندهی کل جبهه آزادیبخش

فلسطین تصمیم گرفت سمت دبیرکل این گروه را هر شش ماه دراختیار یکی از چهار نفر که دو تن از آنها

طلعت توفیق و محمدالعباس هستد، قرار دهد. بنابراین رهبر یکی از چهار نفر می تواند باشد، که نیروی

مافوق سه نفر دیگر ندارد. علیرغم این تصمیم از توفیق همیشه به عنوان دبیر کل و از ابوعباس همیشه به

عنوان معاون وی یاد می شود.

قرارگاهها و پایگاهها:

(S/NOFORN/NOCON/WNIN) جبهه آزادیبخش فلسطین و جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین-فرماندهی کل در بغداد دارای دفتری مشترک هستند. و اردوی ابوقریب در جنت زوار در غرب

بغداد در اختیار پیروان ابوعباس قرار داده شده است.

(C/NOFORN) جبهه آزادیبخش فلسطین احتمالاً در نزدیکی اردوگاه پناهندگان صبرای لبنان نیز

پایگاهی دارد.

ص: 302

آموزش:

(طبقه بندی نشده) در این مورد اطلاعاتی در دست نیست: احتمالاً عراق آموزش دهنده اصلی است.

تسلیحات:

(طبقه بندی نشده) جبهه آزادیبخش فلسطین علیه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل

الصاعقه، و نظامیان ارتش سوریه از سلاحهای سنگین استفاده می کرد. این سلاحها احتمالاً توسط

نیروهای عراق که در آن موقع در لبنان بسر می بردند، در اختیار آنها قرار داده شده است. علاوه بر این

سلاحهای سبک و نارنجک دستی نیز جهت استفاده در عملیات تروریستی در اختیار دارد

مالی:

(S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTEL)در جنگ لبنان، گروه ابوعباس بانکهای حومه

بیروت را تحت کنترل داشت و احتمالاً حدود 16 میلیون دلار ازچند بانک دریافت کرده است.

(" / " / " / ") کشور لیبی و سفارت عراق در بیروت به جبهه آزادیبخش فلسطین از نظر مالی کمک

می کنند.

روابط بین المللی:

(طبقه بندی نشده) گذشته از حمایتهای مالی و تسلیحاتی مذکور اطلاعات دیگری در دست نیست.

احتمالاً جبهه آزادیبخش فلسطین با بعضی از روابطهای بین المللی جبهه خلق آزادیبخش

فلسطین-فرماندهی کل ایجاد ارتباط نموده است.

تحلیل وقایع:

(طبقه بندی نشده) این عمل ممکن، نیست چون جبهه آزادیبخش فلسطین نتوانسته است به عملیات

موفقیت آمیزی مبادرت ورزد، علاوه بر این در صحنه بین المللی نیز به قدرت نمای پرداخته است.

فعالیتهای مهم:

ژوئیه 1978 - (طبقه بندی نشده) در طایر 51 سرباز نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان را

ربود؛ ولی چند ساعت بعد سازمان فتح آن را وادار به آزاد ساختن آنها نمود.

سپتامبر 1978 - (محرمانه) سه تروریست مسلح به سلاح و نارنجک دستی به جنوب اسرائیل نفوذ

کرده سعی داشتند، با اشغال شهرداری قیریات شمونه و گروگان گرفتن کارمندان آن آزادی ده تن از

همکاران زندانی خود را به دست آورند. دو تن از آنان در نتیجه مداخله یک گشتی ارتش اسرائیل تسلیم

گردیدند. نفر سوم پس از درگیری زیاد اسیر گردید