گروه نرم افزاری آسمان

اعلام

ص: 708

ص: 709

ص: 710

ص: 711

آ. ا

آبادان/ 7, 9, 10, 16, 17, 65, 97, 111, 116, 150, 218, 223, 393, 476, 525, 527, 528, 569, 578, 588, 591, 594, 608, 653, 690, 701

آباده/ 512

آبتر، دیوید (پروفسور)/ 54, 56

آبراهام (پروفسور)/ 21

آتابای، ابوالفتح/ 379

آتابای، کامبیز/ 379

آتن/ 505, 519, 520, 698

آدلر/ 55, 73, 74, 89, 112, 174

آذربایجان شرقی/ 37, 38, 42, 43, 45

آذربایجان شوروی/ 640

آذربایجان غربی/ 314

آذربایجان/ 35, 133, 134, 227, 336, 339, 510, 512

آذرشهر/ 242

آذری، تیمسار/ 63

آرنسون، فیلیپ/ 444

آرنولد، باربارا/ 422

آریانا (شرکت هواپیمایی افغانستان)/ 312

آزموده، اسکندر (استاندار)/ 31, 42

آزمون، منوچهر/ 184, 205, 234, 235, 248, 283

آژانس ارتباطات بین المللی ایالات متحده (USICA)/ 53, 54, 672, 673

آژانس اطلاعات دفاعی (واشنگتن دی. سی)/ 271, 580

آژانس فرانس پرس (آژانس خبری فرانسه)/ 128, 350, 411

آژانس هواپیمایی کشوری آمریکا (FAA)/ 706

آسایشگاه افسران گارد شاهنشاهی/ 579

آسیا/ 260, 640

آکادمی نظامی فرانسه/ 34

آکاریا، اندی/ 479

آلپو (شهر)/ 36

آلمان شرقی/ 48, 110

آلمان غربی/ 161, 496, 685

آلمان/ 55, 72, 241, 519, 687, 704

آلیس، جری/ 443, 503

آمرام، دیوید/ 15

آمریکا/ اکثر صفحات

آمل/ 191, 197, 216, 242, 243, 248, 249, 300

آموزگار، پرویز/ 208, 647, 649, 693, 694

آموزگار، جمشید/ 49, 53, 71, 75, 107, 129, 156, 157, 158, 164, 168, 306, 379

آموزگار، جهانگیر/ 15

آموزگار، عبدالحسین/ 647, 648

ص: 712

آنکارا/ 16, 17, 20, 42, 178, 214, 242, 349, 387

آهی، شهریار/ 288, 289, 290

آیکر، ریچارد/ 88

ابتهاج، آذر/ 379

ابطحی/ 367

ابوسعیدی، مهدی/ 379

ابوظبی/ 214, 242, 387

اتاق اصناف تهران/ 156

اتاق بازرگانی آمریکا/ 111

اتحاد جماهیر شوروی/ 30, 32, 33, 179, 213, 220, 276, 278, 281, 283, 353, 354, 366, 367, 386, 413, 465, 492, 496, 550, 561, 573, 594, 640, 646

اتحادیه بین المللی حقوق بشر/ 136

اتحادیه کارگری آمریکا/ 111

اتحادیه معلمان/ 589

اجلاس اوپک/ 328

اجلاس بین الملل سوسیالیست/ 219

اجلاس کمپ دیوید/ 88

احمدی، محمدعلی/ 220

اخباری، عباس/ 212, 222, 248

اخوان، محمود/ 379

اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی/ 104, 361, 364, 419, 422, 423, 424, 432, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 468, 498, 509, 525, 526, 527, 528, 529, 535, 542

اداره گمرک/ 307, 623

اراک/ 579, 588, 594

اربابی، هوشنگ/ 379

ارجمند، سیروس/ 379

اردبیل/ 699

اردلان، امان الله (سناتور)/ 189

اردلان، علیقلی (وزیر دربار)/ 159, 161, 165, 166, 167, 195, 243

اردن/ 74, 518

الارده، دوریس/ 362

اروپا/ 73, 88, 112, 186, 260, 264, 266, 277, 286, 290, 295, 307, 322, 331, 332, 334, 343, 353, 369, 373, 460, 495, 508, 522, 536, 578, 595

اروپای شرقی/ 105

اریتره/ 584

ازهاری (خانم)/ 47

ازهاری، غلامرضا (سپهبد)/ 75, 108, 122, 260, 263, 264, 266, 267, 272, 273, 275, 291, 301, 315, 320, 329, 332, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 346, 348, 349, 351, 352, 354, 356, 357, 370, 371, 376, 377, 382, 411, 418, 435, 436, 438, 460, 461, 462, 463, 490, 491, 492, 507, 508/, 536, 541, 592, 596, 598, 599, 601, 602, 610, 622, 631, 661, 669, 686, 689, 692, 700, 705

اژدری، عباس/ 68

اسپنگلر، ریموند (گروهبان)/ 499, 504, 505, 547

استات، جیمی/ 443, 447, 448, 450, 453, 479, 480, 504, 505, 527, 529, 546

استادیوم آریامهر (آزادی)/ 194, 196

استارک، فیلیپ. ل./ 364, 443, 479, 504, 529, 548

استان ایلام/ 4, 5, 112, 237, 393, 476, 477

ص: 713

, 608

استان خوزستان/ 8, 209

استان سیستان و بلوچستان/ 68

استان فارس/ 207, 351, 511, 691

استان کردستان/ 222

استان لرستان/ 4, 5, 220

استان مازندران/ 224

استان مرکزی/ 207, 314

استان همدان/ 4

استانبول/ 295, 334, 689

استتون/ 48

استرالیا/ 72

استمپل، جان. دی/ 6, 11, 12, 14, 45, 47, 49, 54, 55, 67, 76, 78, 84, 85, 88, 89, 94, 97, 110, 111, 136, 163, 165, 288, 376, 416

استوارت، پاتر/ 53

استوارت، وین/ 448, 534

استوکس، مارکس/ 545

استون (ژنرال)/ 53, 174

استیکنی، رابرت/ 451, 484, 529

اسرائیل/ 14, 110, 125, 354, 409, 430, 480, 561, 650, 706

اسفراین/ 682, 683, 684

اسفندیاری، فرشید/ 379

اسکاریانو، فرانک/ 448

اسکاونمن، رالف/ 620

اسکود، تیم/ 15

اسکودرو، استنلی/ 334، 411، 412

اسلام آباد/ 16, 17, 42, 75, 80, 83, 178, 192, 214, 349, 387

اسلامی نیا، هدایت/ 76, 77, 78, 79, 80, 376, 377

اسمیت (سرهنگ)/ 674

اسمیت، آ. ای (استوار یکم)/ 442

اسمیت، دبلیو. ال/ 529

اسمیت، وارن. ل (سرگروهبان)/ 444, 445, 453, 503, 504, 527, 528, 532, 534

اسنو، کریس/ 57, 76, 95, 98, 112, 690

اشتوتگارت/ 334, 338

اشرفی اصفهانی، عطاءالله (آیت الله)/ 206, 208

اشرفی، جمشید/ 379

اشنایدر، مارک/ 136

اصفهان/ 3, 4, 5, 9, 11, 19, 22, 47, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 79, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 119, 120, 122, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 174, 175, 176, 177, 191, 192, 193, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 224, 225, 232, 239, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 257, 263, 265, 267, 272, 274, 275, 277, 282, 292, 301, 306, 307, 318, 319, 320, 322, 329, 332, 334, 335, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 351, 352, 355, 358, 360, 366, 367, 369, 383, 384, 389, 392, 404, 405, 407, 408, 411, 413, 417, 429, 434, 435, 437, 440, 444, 445, 446, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 461, 463, 465, 466, 474, 475, 476, 477, 478, 485, 487, 495, 503, 509, 511, 512, 513, 524, 525, 526, 527, 529, 530,

ص: 714

531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 548, 549, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 565, 568, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 585, 586, 588, 591, 592, 594, 596, 600, 601, 602, 603, 606, 607, 612, 613, 614, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 636, 639, 643, 644, 661, 663, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 678, 685, 686, 696, 703

اصفیا، صفی/ 379

اصلاحات ارضی/ 8, 104, 106

اعتماد، اکبر/ 134

اعتمادزاده، محمود (به آذین)/ 224, 225

اعتمادمقدم، مجید/ 379

اعلم، جمشید (پروفسور)/ 379

اف بی آی/ 371

افخمی، مهناز/ 110

افریقای جنوبی/ 561

افشار، اصلان/ 173, 263, 693

افشین (سرهنگ نیروی زمینی)/ 648

افغانستان/ 55, 56, 57, 74, 97, 112, 179, 241, 573, 574

اقیانوس آرام/ 186, 214

اقیانوس هند/ 272

اکبرزاد (تیمسار)/ 99

اکرمی، نادر/ 379

اکمل، خسرو/ 379

ام. سی. گافی  مک گافی

ام. هنری (مارشال)/ 34, 35

امام حسین (ع)/ 382, 419, 480, 481, 489

امام رضا (ع)/ 50, 197, 346, 348, 355, 363, 647, 651

امام علی (ع)/ 331, 453

امامی، سیداحمد/ 314

امامی، سیدحسن/ 379

امیرپرویز (وزیر کشاورزی)/ 201, 306

امیرعزیزی، صادق (تیمسار)/ 314

امیرفضلی، نصرالله (ژنرال)/ 190

امین (وزیر صنایع و معادن)/ 266

امینی عراقی/ 78

امینی، ضیاءالدین/ 379

امینی، علی/ 85, 146, 148, 172, 194, 195, 204, 205, 217, 220, 225, 227, 242, 248, 249, 251, 255, 299, 370, 371, 373, 411, 412, 418, 597, 600, 613, 627, 692

امینی، علی اصغر/ 367

انتظام، عبدالله/ 618, 644, 659

انجمن ایران و آمریکا/ 15, 16, 19, 24, 25, 26, 35, 47, 52, 57, 63, 67, 75, 76, 84, 88, 92, 95, 97, 98, 112, 141, 173, 477, 614, 615, 703

انجمن بهداشت و تنظیم خانواده/ 73

انجمن حقوقدانان ایران/ 82

انجمن خدمات خارجی آمریکا/ 21

انجمن دفاع از حقوق بشر/ 541

انجمن روزنامه نگاران/ 181

انجمن فرهنگی ایران و شوروی/ 367

انجمن ملی استادان دانشگاهها/ 229, 447

انجمن ملی روزنامه نگاران/ 20

انجمن نویسندگان آمریکا/ 212, 213

اندرسون، بیل/ 363

ص: 715

انستیتو ارتباطات جمعی ایران/ 161

انستیتو تخم مرغ و مرغداری آمریکا/ 63

انصاری، هوشنگ/ 53, 55, 173, 291, 389, 618, 642, 659

انگلستان  انگلیس

انگلیس/ 11, 14, 147, 219, 225, 232, 233, 256, 260, 270, 290, 296, 353, 360, 367, 389, 413, 492, 521, 561, 534, 698, 699

انواری، عبدالکریم/ 82

اوئن، دیوید/ 225, 296

اورشاک، جان/ 449, 450, 451, 484, 505, 513, 534

اورنهام، جیمز (سروان)/ 529

اولیس/ 444, 445

اویسی، غلامعلی/ 115, 119, 121, 195, 199, 267, 300, 379, 577, 686, 692

اهواز/ 3, 7, 9, 10, 11, 27, 29, 38, 65, 116, 150, 250, 272, 274, 292, 299, 301, 306, 308, 321, 322, 330, 332, 338, 393, 406, 435, 437, 461, 463, 476, 497, 507, 525, 528, 578, 608, 611, 661, 663, 664, 666, 667, 669, 678, 699, 701, 703

ایادی، عبدالکریم (تیمسار)/ 292, 379

ایتالیا/ 56

ایران/ اکثر صفحات

ایل قشقایی/ 691, 692

اینکس، ارل/ 528

ایوانیز، ری/ 90

ب

بابل/ 254, 387, 388, 461

باتلر، ویلیام/ 56, 141

باچلور، روبرت/ 452

بارت، ریچارد/ 362

بارتکو، دانیل/ 545, 590

بارزانی، ادریس/ 179

بارلو، کیت (سرهنگ)/ 119, 120, 123, 420

بازار اصفهان/ 19, 153, 156, 207, 641

بازار تبریز/ 3, 4, 16, 139, 206, 208, 536, 539

بازار تجریش/ 699

بازار تهران/ 3, 14, 19, 105, 141, 142, 169, 170, 210, 321, 322, 344, 346, 349, 361, 366, 412, 417, 419, 513, 613, 627, 641, 643, 646, 658

بازار شیراز/ 207, 529

بازرگان، مهدی/ 78, 125, 136, 216, 227, 277, 293, 543, 659

باش، ریچارد/ 33

باشگاه آمریکایی پارس/ 421

باشگاه پلی کارد/ 406

باشگاه تهران پارس/ 399

باشگاه فرانسویان/ 163

باشگاه مستشاران فنی (TAFT)/ 93, 94

باشگاه معلمین/ 25

باک، رالف/ 48

بال، جرج/ 573

بالتا، ونیز/ 365

بالتون، دنیس/ 443

بالدوین، استو (خانم)/ 67

بالونی، آنتونی/ 479

ص: 716

بانک ملی ایران/ 604

بانک اعتبارات/ 184, 185

بانک ایران و انگلیس/ 43

بانک ایران و ژاپن/ 478

بانک ایران و هلند/ 262

بانک ایرانیان/ 20

بانک بازرگانی/ 4

بانک بین المللی ایران/ 90

بانک تجارت ایران و هلند/ 90

بانک داریوش/ 262

بانک سپه/ 16

بانک صادرات/ 4, 16, 34, 60, 89, 462, 549

بانک عمران/ 43, 288

بانک مرکزی ایران/ 33, 95, 177, 186, 259, 284, 286, 301, 324, 326, 327, 328, 333, 371, 377, 378, 379, 408, 425, 438, 439, 459, 465, 525, 575, 591, 594, 599, 618, 623, 678, 679, 685

بانک ملی ایران/ 169, 174, 177, 178, 184, 186, 254, 256, 262, 278, 326, 436, 439, 441, 444, 465, 505, 580

بانکوک/ 466, 496

بانه/ 171, 181

بانیات، عصمت/ 443

باهری/ 135, 149, 160, 162, 166, 172, 181, 205, 215, 216, 219, 234, 235

بحرین/ 72, 561, 669

بختیار، آقاخان/ 379

بختیار، تیمور/ 32, 33

بختیار، جمشید/ 626

بختیار، شاپور/ 109, 172, 216, 411, 659, 698, 699, 702, 704, 705

بختیان/ 45

بدره ای (سرلشکر)/ 379

بدیعی/ 205

برادلی (شهر)/ 97

برانیگان، ویلیام/ 141

برخوردار، محمدتقی/ 379

برخورداریان، شهین/ 379

برژنف، لئونید/ 369

برکلی (دانشگاه)/ 460

برگستن/ 97

برلن/ 110

برلیس، دین/ 323

بروجرد/ 4

بروجردی/ 666

بروین/ 14, 15, 47, 48, 55, 56, 63, 72, 75

بریتانیا انگلیس

بزرگمهر، جمشید/ 283, 379

بش/ 48, 67, 111

بغداد/ 16, 17, 42, 80, 179, 180, 227, 341

بگین، مناخیم/ 46

بلژیک/ 496

بلوچستان/ 299, 320

بلومنتال (وزیر دارایی)/ 97, 111, 140, 278

بلیس، رونالد. ک/ 422, 423, 442, 444, 447, 530

بم/ 243

بن (شهر)/ 349, 387

بندر شاهپور/ 306, 685, 686

بندرعباس/ 15, 65, 67, 74, 269, 360, 415, 511, 578, 584

ص: 717

بنرمن، رابرت. بی/ 22, 54, 56, 63, 74, 76, 85, 92, 110, 112, 117, 118, 119, 122, 141, 236, 420, 424, 443

بنکدارپور، علی محمد/ 379

بنگاه هوانوردی کشوری (FAA)/ 57

بنی، رولوف/ 48

بنی احمد، احمد/ 128, 138, 161, 168, 171, 172, 209, 210, 222, 233, 254, 255, 340

بنیاد پهلوی/ 43, 290, 313, 314

بنیاد هدایای مذهبی (اوقاف)/ 79

بنی پور، احمد/ 379

بنی صدر، ابوالحسن/ 357، 492

بورتن، هری/ 87، 112

بوردلن، ادوارد/ 449

بوش، جرج/ 54

بوشهر/ 105, 207, 217, 218, 219, 306, 314, 393, 406, 408, 435, 446, 453, 455, 457, 458, 476, 513, 525, 528, 589, 608, 639, 667, 670, 671

بوکان/ 192

بولر، جیمز/ 365

بومدین، هواری/ 519

بویس/ 53, 75, 88

بهادری، سعید/ 220, 249

بهادری، کریم پاشا/ 379

بهادری، همایون/ 195

بهایی (فرقه)/ 77, 596, 615, 617, 636

بهبهان/ 192, 196, 207, 461

بهرامی، بهرام/ 379

بهرون، منوچهر/ 336

بهزادی، علی/ 134

بهشت زهرا/ 136, 141, 143, 144, 209, 282, 299, 616, 672, 685

بهشهر/ 300, 306

بهمنش، ایوب/ 683

بی بی حکیمه/ 600

بیت اللهی، حبیب (سرلشکر بازنشسته)/ 31

بیتز، بوزی/ 90

بیرجند/ 249

بیرد (سناتور)/ 369, 370

بیرنز/ 57, 73

بیروت/ 36, 698

بیس، رونالد. ک/ 499

بیشاپ، جیمز/ 53

بیکر، رونالد، بی (استوار)/ 484

بیمارستان 17 شهریور/ 647

بیمارستان 6 بهمن/ 647

بیمارستان آمریکایی ها/ 400

بیمارستان پهلوی/ 684

بیمارستان دریایی بتسدا/ 47

بیمارستان رضاشاه/ 646, 647, 648, 649, 650, 662

بیمارستان شاهرضا/ 614, 642, 648, 649, 650, 693, 694

بیمارستان شهدا/ 649

بیمارستان شهرام/ 186

بیمارستان نظامی ایالات متحده/ 118, 412, 503

بیمارستان ونک/ 186

پ

پادگان عباس آباد/ 597, 598, 602, 612

پادگان مک کوایر/ 74

ص: 718

پارسا کجوری، حسین/ 644

پارسونز/ 55, 260

پارک شاهنشاهی (ملت)/ 441

پارک فرح (لاله)/ 252

پاریس/ 22, 108, 128, 178, 191, 192, 198, 205, 214, 216, 217, 219, 220, 227, 230, 242, 248, 255, 266, 277, 297, 298, 301, 322, 349, 350, 387, 466, 492, 496, 518, 597, 613, 616, 705

پاکروان، کریم/ 32, 33, 34, 195

پاکستان/ 63, 67, 75, 111, 112, 186, 187, 191, 192, 202, 203, 428

پالایشگاه آبادان/ 185, 231, 232, 322, 438, 618, 690, 691

پالایشگاه اصفهان/ 569

پالایشگاه تبریز/ 231, 559, 569, 618, 652, 653, 690, 691

پالایشگاه تهران/ 231, 372, 384, 438, 439, 569, 618, 688

پالایشگاه شیراز/ 231, 438, 569, 652

پالایشگاه کرمانشاه/ 231

پالیزبان، عزیزالله (سناتور)/ 314

پانوسیان، دی یابر (اسقف ارمنیهای تبریز)/ 36

پاول، رابرت/ 73

پاوه/ 243، 255

پایدار، مصطفی/ 234, 336

پایگاه نیروی دریایی بوشهر/ 528

پایگاه نیروی هوایی خاتمی/ 476, 526, 676

پایگاه هوانیروز اصفهان/ 176

پایگاه هوایی بندرعباس/ 47

پایگاه هوایی بوشهر/ 504, 511

پایگاه هوایی تبریز/ 495, 509, 511

پایگاه هوایی تدین شیراز/ 529

پایگاه هوایی دوشان تپه/ 113, 229, 233, 364, 462, 686, 702

پایگاه هوایی وحدتی/ 611

پرات، فرانکلین (سرگروهبان)/ 503

پرایس، استانلی. ل/ 450

پرت، گرت/ 365

پرتوریا/ 260, 264, 265, 266, 277, 331, 334, 338, 343

پرتوی، نومید/ 460

پرشت/ 84

پزشکپور، محسن/ 81, 128, 133, 135, 172, 195, 224, 225, 348

پک/ 180

پکن/ 338

پناهی (وزیر علوم)/ 254, 255

پنتاگون/ 46

پورقدیری اصفهانی، احمد/ 376

پویا، انوشیروان (پروفسور)/ 379

پهلبد، مهرداد/ 134, 379

پهلوی (دیبا)، فرح/ 53, 79, 202, 290, 341, 692

پهلوی (شفیق)، شهریار/ 379, 415

پهلوی، اشرف/ 53, 56

پهلوی، رضا (شاه)/ 233, 236, 250, 511, 576, 624

پهلوی، شمس/ 134

پهلوی، عبدالرضا/ 692

پهلوی نیا، شهرام/ 379

ص: 719

پهلوی نیا، شهرزاد/ 379

پیشوا (روحانی)/ 139

پیمان سنتو/ 20, 53, 561, 562

ت

تاچر، مارگارت/ 54

تاسوعا/ 388, 487, 490, 541, 552, 563

تالار رودکی/ 72, 273

تامست، ویکتور. ال/ 3, 11, 66, 68, 528, 529, 565, 578

تبریز/ 3, 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 54, 57, 58, 59, 63, 64, 87, 104, 105, 111, 115, 116, 120, 127, 138, 139, 142, 144, 146, 147, 169, 184, 186, 193, 207, 208, 209, 213, 232, 243, 254, 257, 265, 267, 272, 273, 274, 282, 306, 313, 314, 315, 371, 416, 418, 429, 445, 463, 490, 491, 495, 509, 510, 511, 512, 525, 536, 540, 554, 555, 562, 564, 565, 575, 582, 592, 594, 596, 611, 617, 623, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 653, 654, 655, 657, 661, 663, 669, 678, 680, 685, 686, 690, 691, 696, 699, 703

تجریش/ 294, 431, 461, 462, 499, 508, 513, 557, 622, 685

تربتی، عماد/ 189

ترکمن/ 38, 683

ترکیه/ 37, 53, 636, 637, 640, 698, 699

ترگود، لیز/ 147, 148

ترنر (آدمیرال)/ 220, 221

تریسی، لوری (خانم)/ 110

تسلیمی، منوچهر/ 283, 379

تغابنی، محمدرضا/ 132

تقوی، ابوالفضل (ژنرال)/ 99، 676

تلویزیون دولتی آمریکا/ 429

تلویزیون ملی ایران/ 123, 199, 200, 263, 278, 329, 371, 388, 389, 633

توانیر (شرکت ملی برق ایران)/ 184, 185, 186, 284, 308, 309, 348 374, 438, 439, 593, 630, 631, 639, 652, 681

توکلی، عبدالعظیم/ 355

توکیو/ 260, 264, 265, 266, 277, 332, 334, 338, 353, 369, 387

توماس/ 85

توماس، لین/ 121

تویسرکان/ 4, 699

تهران ژورنال/ 22, 40, 155, 160, 183, 190, 200, 202, 204, 283

تهران/ اکثر صفحات

تهرانیان، مجید/ 288, 289, 290

تیلور، کلاید. دی/ 32, 45, 46, 84, 89, 94, 95, 97, 324, 330

تیوبس، پل/ 76

ث

ثابتی، پرویز/ 233, 250, 254, 255, 283, 379

ثابتی، هوشنگ/ 379

ثانی، اسدالله/ 379

ص: 720

ج

جالینوس، مصباح/ 379

جامعی، حسین/ 158

جانسکو، ایوجین (سرهنگ دوم)/ 527

جانسون، هاری (سروان)/ 530، 531، 546

جبهه ملی/ 29, 30, 78, 82, 109, 124, 125, 132, 169, 172, 175, 197, 198, 204, 206, 207, 212, 216, 217, 218, 219, 230, 233, 234, 235, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 257, 265, 277, 288, 291, 295, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 317, 345, 348, 382, 389, 411, 496, 497, 507, 541, 543, 553, 562, 563, 583, 597, 613, 614, 617, 627, 642, 658, 659, 660, 686, 691, 692, 696, 698, 699, 704

جده/ 214, 242, 349, 387

جرجانی، سیامک/ 526

الجزایر/ 192, 196, 519

جزیره خارک/ 231, 407, 438, 464, 640, 679

جزیره کیش/ 46, 56, 138, 210, 212

جعفرانصاری، همایون/ 379

جعفری (فرماندار نظامی مشهد)/ 648

جعفریان، بقراط (ژنرال)/ 272, 274

جم، فریدون (تیمسار)/ 692

جمهوری اسلامی ایران/ 387, 561

جمهوری خلق چین/ 271, 272

جمهوری فدرال آلمان/ 496

جنگ جهانی دوم/ 226, 509, 691

جنوب آسیا/ 73, 264, 265, 266, 277, 286, 287, 290, 295, 300, 307, 331, 332, 334, 338, 343, 353, 369, 373, 495, 536, 595

جنوب لبنان/ 46, 53

جواهری، مظفر (سرهنگ)/ 68

جهانبانویی، نعمت الله/ 134, 541

جهانبانی (سرلشکر)/ 379

جهرم/ 84, 116, 228, 229, 314, 435, 699

جیس/ 47

جینگلز/ 20, 22, 57, 62, 63, 72, 97

چ

چابهار/ 623

چاپه، ژان/ 518

چریکهای فدایی خلق/ 109, 113, 114, 317, 353, 579

چهار محال بختیاری/ 163, 220

چین/ 271

ح

حاتم، هوشنگ/ 337

حاج سیدجوادی/ 78, 125, 136, 242, 541, 620

حاج منیری، مهدی/ 706

حبیب اللهی (دریادار)/ 57, 63, 291, 339

حجازی/ 616

حجت، علی (سرلشکر)/ 379

حزب اتحاد برای آزادی/ 225

حزب ایران نوین/ 205, 289

حزب پان ایرانیست/ 81, 128, 142, 172, 230

حزب توده/ 67, 110, 205, 278, 409, 436, 564

حزب رستاخیز/ 9, 10, 23, 24, 30, 31, 35,

ص: 721

49, 55, 71, 72, 74, 78, 80, 81, 96, 130, 152, 156, 157, 158, 159, 161, 165, 168, 169, 170, 182, 188, 189, 222, 235, 289, 683

حزب کمونیست ایتالیا/ 67

حزب مردم/ 182, 289

حسین (شاه اردن)/ 355

حسینی آزاد/ 195

حسینی، کریم/ 376

حسینیه ارشاد/ 8, 197, 420, 427, 544

حضرت عیسی (ع)/ 674

حفیظی، محمدعلی/ 649

حقدان/ 676

حلبی، محمود (آیت الله)/ 77

حوزه نفتی آغاجاری/ 618

حوزه نفتی اهواز/ 618

حوزه نفتی گچساران/ 618

حوزه نفتی مارون/ 618

خ

خاخام کرف/ 55, 56

خادمی، حاج آقا حسین (آیت الله)/ 91, 549

خادمی، علی محمد (مدیرکل ایران ایر) (ژنرال)/ 247, 275, 277, 278, 283

خارطوم/ 260, 264, 266, 277, 331, 332, 334, 338, 343, 353, 369, 387

خاندانی، عباس/ 202

خانه جوانان اصفهان (کاخ جوانان)/ 226

خاور نزدیک/ 260, 264, 265, 266, 277, 286, 290, 295, 300, 322, 331, 332, 334, 338, 343, 353, 369, 373, 536, 595

خاورمیانه/ 14, 54, 67, 73, 84, 88, 95, 349, 495

خبرگزاری آسوشیتدپرس/ 115, 265, 565, 643

خبرگزاری اف بی آی/ 490

خبرگزاری ایگات/ 367

خبرگزاری بی.بی.سی/ 165, 634

خبرگزاری پارس/ 7, 192

خبرگزاری رویتر/ 461

خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس)/ 220, 227, 230, 248, 411, 461, 462, 490, 598

خبرگزاری یونایتدپرس/ 287, 291, 292, 299, 337, 417, 491, 562

خبیر، جمشید/ 379

خراسان/ 49, 79, 283, 314, 336, 343, 651, 682, 683

خردجو، ابوالقاسم/ 379

خرم، محمدعلی/ 379

خرم آباد/ 181, 191, 192, 197, 207, 217, 218, 221, 222, 224, 228, 699

خرمشهر/ 7, 9, 10, 65, 127, 196, 301, 306, 313, 314, 315, 578

خزیمه اعلم، فاطمه/ 379

خسروانی، عطاءالله (سرلشکر)/ 205, 379

خسروشاهی، محمد/ 379

خلیج فارس/ 74, 210, 242, 272, 309, 437, 561, 569, 594

خمینی، روح الله (آیت الله)/ 9, 26, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 89, 97, 106, 108, 109, 115, 128, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 149, 154, 155, 158, 169, 171, 173, 174,

ص: 722

175, 178, 179, 180, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 234, 235, 244, 247, 248, 250, 254, 255, 259, 264, 265, 266, 274, 276, 277, 278, 286, 290, 291, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 319, 320, 321, 322, 323, 335, 338, 342, 344, 346, 349, 350, 357, 360, 363, 367, 376, 377, 381, 382, 383, 384, 387, 409, 410, 413, 415, 418, 419, 420, 424, 429, 430, 438, 446, 447, 448, 460, 462, 464, 466, 468, 480, 482, 483, 490, 492, 496, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 523, 524, 527, 543, 548, 553, 560, 561, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 577, 578, 584, 587, 588, 591, 597, 598, 599, 600, 602, 610, 611, 613, 616, 617, 619, 620, 622, 623, 624, 626, 627, 633, 635, 640, 641, 642, 643, 644, 650, 658, 664, 666, 669, 683, 695, 700, 702, 705

خوئی (آیت الله)/ 341, 342, 466, 467, 510, 512

خوزستان/ 9, 10, 11, 272, 274, 322, 334, 630, 640, 686

خوش کیش، یوسف/ 326, 379, 594, 599

خوشگو، هوشنگ/ 134

د

داراب/ 207

دارابی (سرهنگ)/ 99, 177, 444

داگلاس، راد (سرگروهبان)/ 547

دامغانی، محمدتقی/ 82

داناوی (سرهنگ نیروی زمینی)/ 120

دانش طلب، غلامحسین/ 683

دانش سرای عالی تربیت معلم تهران/ 235

دانشکده فنی آریامهر/ 11, 12

دانشکده افسری ایران/ 279, 280

دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی شیراز/ 592

دانشکده حقوق دانشگاه تهران/ 37

دانشکده فنی تهران/ 19, 229

دانشکده ملی جنگ/ 49

دانشگان جندی شاپور/ 3

دانشگاه آذرآبادگان تبریز/ 3, 23, 29, 37, 38, 42, 72, 156, 170, 186, 193

دانشگاه آریامهر اصفهان/ 19, 59, 60, 69, 70, 105, 111, 130, 169, 183, 193, 274, 319, 320, 387, 389

دانشگاه پهلوی (شیراز)/ 17, 63, 193, 283, 589

دانشگاه تهران/ 18, 19, 37, 38, 55, 112, 127, 183, 193, 194, 196, 214, 215, 218, 224, 226, 228, 229, 232, 235, 242, 248, 251, 252, 254, 264, 265, 273, 274, 280, 281, 283, 285, 291, 303, 304, 305, 312, 313, 316, 325, 336, 350, 360, 366, 423, 427, 441, 461, 492, 497, 508, 553, 567, 643, 644, 659, 660, 662, 666, 681, 684

دانشگاه جندی شاپور/ 3

دانشگاه دفاع ملی/ 20

ص: 723

دانشگاه رضاشاه/ 336

دانشگاه سیستان و بلوچستان/ 68

دانشگاه شیکاگو/ 32

دانشگاه علم و صنعت/ 172

دانشگاه فردوسی مشهد/ 49, 50, 193, 208, 646, 647, 648, 650, 693

دانشگاه ملی (تهران)/ 19, 21, 27, 29, 55, 127, 166, 167, 183, 184, 193, 215, 228, 235, 350

دانشگاه ویرجینیا/ 21

دانکن/ 226

دانمارک/ 496

داولینگ/ 49

دبیرستان رضاشاه کبیر/ 197

ددیچ، پت/ 14, 22, 54, 55, 63, 67, 73, 74, 85, 112

درخشش، محمد/ 215, 221

دُرود/ 4, 171

دریای خزر/ 291, 300, 571

دریای سرخ/ 15

دزفول/ 7, 171, 206, 208, 209, 216, 228, 232, 292, 700

دستغیب، سیدجواد (آیت الله)/ 212, 213

دستغیب، عبدالحسین (آیت الله)/ 139, 692

دشیک، جرج/ 505

دعا، محسن/ 379

دفتر بازرسی دادگستری/ 340

دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی (اصفهان)/ 676

دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی (تهران)/ 455, 470, 479, 480, 499, 502, 512, 514, 531, 545, 546, 548, 549

دفتر حافظ منافع امریکا در بغداد/ 178

دفتر فرماندهی ناتو/ 349

دفتر مستشاری دفاعی آمریکا (تهران)/ 303, 310 358, 360

دفتر وابسته دفاعی آمریکا (تهران)/ 267, 268, 269, 279, 296, 297, 310, 312, 337, 345, 352, 358, 359, 385, 386, 414, 426, 432, 467, 469, 493, 494, 500, 521, 523, 555, 565, 590, 600, 609, 621, 632, 637, 645, 664, 686, 694, 701

دلخوش فومنی، محمدحسین/ 234

دوایر، پل/ 279, 423, 424, 413

دوایر، سیندی (خانم)/ 279, 280, 281

دوپونت/ 175

دوحه/ 214, 242, 387

دوشان تپه/ 114, 123, 316, 395, 396, 399, 400, 403

دولوقاجار، پری/ 379

دووی، چانسی/ 504

دهستانی، عبدالعلی/ 314

دهلی نو/ 214, 242, 338, 387

دیبا، ابوالحسن/ 379

دیبا، محمدحسن/ 379

دیرزمن (خانم)/ 67, 73

دیزین/ 611

دیو، مارشال/ 76

دیوان عالی کشور/ 159, 161

ر

رابرتز، جیمز (سروان)/ 580

رادپور، منوچهر/ 648, 650

رادیو اف. بی. آی/ 459

ص: 724

رادیو ایران/ 119, 120, 157, 216, 224, 269, 301, 322, 342, 408, 579, 599, 613, 644, 659, 696, 699, 700, 704

رادیو بی. بی. سی/ 72, 148, 163, 165, 169, 203, 266, 269, 273, 277, 278, 300, 301, 319, 322, 344, 367, 368, 377, 383, 384, 385, 389, 411, 420, 461, 462, 463, 580, 597, 635, 641, 658, 671

رادیو تل آویو/ 658

رادیو تلویزیون ملی ایران/ 17, 111, 115, 117, 139, 181, 193, 221, 222, 278, 319, 322, 342, 417, 458, 478, 482, 581, 596, 597, 598, 599, 612, 666, 671

رادیو صدای آمریکا/ 424, 580, 597, 699

رادیو مسکو/ 203, 410, 669, 697

راکفلر، نلسون/ 47, 56

رام، هوشنگ/ 110

رامبد، هلاکو/ 17, 18, 40

راور/ 223

ربانی شیرازی (آیت الله)/ 77

ربیعی، امیرحسین (سپهبد)/ 46, 48, 88, 267, 291, 339, 504

رجایی، حسن علی/ 435

رحیمی، رسول/ 132, 156, 379

رحیمی، محمد (سرلشکر)/ 31

رزازیان، علی اصغر/ 132

رسولی، حسن/ 283

رشت/ 236, 313, 611, 699

رضائیان (سرگرد)/ 550

رضائیه (ارومیه)/ 49, 171, 192, 197, 229, 275, 387, 388, 596, 598, 599, 602, 612, 619, 620, 622, 623, 640, 685, 686, 699

رضایی، شهریار/ 379

رضایی، علی/ 18

رضوی، ساجد/ 299, 337, 491

رفسنجان/ 202

رم/ 159, 161, 171, 349, 387

رمزی عطایی، حسن/ 379

رمزی، کلتوس/ 364

روبل، برایان/ 44

روحانی، منصور/ 145, 379

رودسر/ 229

روزنامه آتش/ 340

روزنامه آهنگ سیاسی/ 357

روزنامه آیندگان/ 283

روزنامه اراده آذربایجان/ 344

روزنامه اطلاعات/ 199, 209, 273, 599

روزنامه تایمز لندن/ 348, 389

روزنامه تایمز مالی/ 163

روزنامه رستاخیز/ 85, 220

روزنامه زوددویچ زایتونگ/ 162

روزنامه ستاره اسلام/ 342

روزنامه سیاست ما/ 357, 492

روزنامه کیهان (اینترنشنال)/ 15, 18, 172, 152, 203, 206, 320

روزنامه کیهان/ 97, 148, 174, 199, 273, 275, 278, 283, 320

روزنامه گاردین/ 147

روزنامه لوموند/ 411, 519

روزنامه لیبراسیون/ 210

روزنامه منچستر گاردین/ 146, 147

ص: 725

روزنامه واشنگتن پست/ 7, 297, 298

روزنامه هرالد تریبیون/ 297

روسیه/ 56, 219, 369

روم/ 505

رومانی/ 110

ریاضی، عبدالله/ 135, 170, 182, 189, 379

ریچاردسون، سامی/ 63, 76, 83

ریچارز، مری/ 449

رید (معاون وزارت خارجه)/ 140, 697

ریشتر (سرهنگ دوم)/ 674, 676

ریگان، رونالد/ 54, 55

رینو/ 22, 48, 54, 57, 74, 98, 141, 174

رینهارت (سفیر)/ 55

ز

زابل/ 579, 603

زاد (استاندار)/ 102

زانگاس، چاک/ 503

زاهدان/ 68, 236, 292, 319, 579, 603

زاهدی، فضل الله/ 102, 110

زاهدی، اردشیر/ 21, 195, 197, 219, 379, 562, 595, 596, 620, 668, 693

زاهدی، حمید/ 314

زره پروان، م./ 449

زرین پور، علاءالدین/ 195

زنجان/ 7, 171, 192, 228, 243, 292, 299, 306, 330

زنجانی، ابوالفضل (آیت الله)/ 77

زندان اوین/ 206

زندان قصر/ 206, 213, 455, 692

زندان کرج/ 213

زنگنه، ابراهیم/ 379

زونیس، ماروین/ 409

زیشک/ 15, 63, 84, 85, 88

ژ

ژاپن/ 309, 331, 413

ژاندارمری ایران/ 549

ژنو/ 72

ژنوسکو (سرهنگ دوم)/ 674, 676

ژیسکاردستن/ 213, 349, 350, 517

س

ساتلر، هارولد/ 364, 453

سادلر (ژنرال)/ 74

ساری/ 291, 346, 357, 571

سازمان اطلاعات دفاعی (واشنگتن دی. سی)/ 261, 262, 267, 268, 269, 279, 293, 296, 303, 310, 311, 312, 315, 337, 339, 345, 352, 358, 359, 368, 385, 386, 414, 426, 432, 467, 469, 493, 494, 496, 500, 521, 523, 537, 555, 565, 582, 590, 600, 609, 621, 632, 637, 645, 664, 676, 686, 689, 694, 701

سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)/ 11, 32, 33, 34, 35, 61, 77, 79, 98, 99, 109, 136, 187, 192, 202, 203, 205, 215, 216, 221, 224, 225, 232, 233, 234, 236, 240, 242, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 283, 289, 321, 330, 356, 377, 411, 506, 513, 559, 560, 568, 574, 576, 591, 614, 615, 617, 623, 624, 627, 631, 649, 657, 673, 674, 675, 676, 705

ص: 726

سازمان امور اداری و استخدامی کشور/ 161

سازمان انرژی اتمی ایران/ 134, 166, 167, 169, 170, 171

سازمان اوقاف/ 102, 336

سازمان برنامه و بودجه/ 32, 184, 189, 200, 286, 301, 306

سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی ایران/ 242, 243

سازمان زنان/ 130

سازمان عفو بین الملل/ 44, 577

سازمان مالیات بر درآمد آمریکا (IRS)/ 73

سازمان مجاهدین خلق ایران/ 317, 353, 544, 558

سازمان مستشاری ایالات متحده/ 269

سازمان ملل متحد/ 74, 292, 334,, 429, 445

ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین)/ 350

سالارجاف/ 243, 254, 255

سالامن/ 97

سامی، حسن/ 379

سانتاباربارا (سرهنگ دوم)/ 529

ساندرز (کلنل)/ 71, 72

سبزوار/ 682, 683

ستاد بزرگ ارتشتاران/ 118, 119, 368

ستاد فرماندهی اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی/ 104, 361, 381, 419, 440, 446, 498, 509, 525, 535, 542

ستاد فرماندهی هیأت مستشاری نظامی/ 596

ستاد مرکزی شرکت بین المللی بل هلیکوپتر/ 676

ستاد مشترک ارتش ایران/ 337

ستوده نیا، احمد/ 169, 170

سجادی، سیدمحمد (سناتور)/ 189

سحابی، یدالله/ 125

سد رضاشاه کبیر/ 593, 630

سد کرج/ 700

سد محمدرضا شاه پهلوی/ 630

سراجی (سروان)/ 678

سرفرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا در اقیانوس آرام/ 217

سرفرماندهی کل نیروهای نظامی آمریکا در اروپا/ 214

سروانت/ 349, 350

سطوتی، یدالله/ 683

سعادت، فتح الله/ 162

سعادتمند، ابوالحسن (سپهبد)/ 268

سعدی (شاعر)/ 253

سعید، جواد/ 161, 170, 182, 188, 189

سفارت آلمان فدرال (پاریس)/ 210, 297, 496, 516

سفارت آلمان فدرال (تهران)/ 496, 510

سفارت آمریکا (تهران)/ اکثر صفحات

سفارت اردن (تهران)/ 427

سفارت استرالیا (تهران)/ 567

سفارت انگلیس (تهران)/ 23, 37, 38, 41, 164, 165, 256, 257, 261, 265, 269, 270, 273, 276, 291, 304, 326, 400, 430, 496, 565, 567, 584

سفارت ایتالیا (تهران)/ 496

سفارت ایران (نایروبی)/ 22

سفارت پاکستان (تهران)/ 687

سفارت جمهوری خلق چین (تهران)/ 272

ص: 727

سفارت خارطوم (تهران)/ 20

سفارت شوروی (واشنگتن)/ 465

سفارت عراق (تهران)/ 633

سفارت فرانسه (تهران)/ 192, 196, 466, 496, 517

سفارت کانادا (تهران)/ 479

سفارت مصر (تهران)/ 463

سفارت نیوزیلند (تهران)/ 541

سقز/ 221, 222

سکورد (ژنرال)/ 63, 88

سمنان/ 330, 332, 393, 476, 579, 603, 608

سمیعی، عبدالحسین/ 379

سمیعی، محمدعلی/ 134

سنجابی، کریم/ 125, 156, 172, 194, 196, 197, 198, 212, 217, 219, 220, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 247, 248, 254, 255, 295, 298, 299, 300, 301, 306, 307, 308, 335, 339, 340, 345, 382, 496, 497, 507, 553, 562, 566, 597, 613, 658, 659, 660, 682, 685, 699, 704

سندیکای نویسندگان/ 169, 170, 283

سنقر علیا/ 192

سنندج/ 197, 242, 243, 248, 249, 292, 357, 393, 476, 608, 685, 686

سوئیس/ 381

سوبر/ 48

سورنسون، باب/ 47

سوریه/ 36, 196

سولیوان، ویلیام/ 9, 17, 47, 52, 54, 55, 62, 72, 75, 96, 114, 115, 126, 128, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 149, 150, 153, 157, 159, 162, 163, 168, 171, 173, 178, 184, 186, 190, 191, 193, 196, 198, 201, 204, 206, 208, 210, 211, 214, 217, 220, 221, 223, 226, 227, 229, 231, 232, 234, 236, 241, 243, 247, 251, 253, 256, 257, 258, 260, 263, 264, 265, 274, 275, 276, 284, 286, 290, 291, 293, 295, 300, 303, 305, 307, 309, 314, 319, 322, 323, 330, 331, 337, 338, 340, 341, 343, 345, 349, 351, 352, 355, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 373, 374, 375, 377, 381, 384, 389, 409, 412, 414, 415, 418, 420, 422, 424, 426, 432, 437, 439, 448, 453, 455, 460, 463, 467, 489, 492, 503, 504, 508, 513, 529, 534, 536, 542, 545, 550, 554, 555, 564, 565, 569, 572, 573, 578, 587, 590, 593, 599, 616, 621, 631, 636, 643, 645, 651, 653, 658, 660, 662, 668, 670, 672, 674, 682, 684, 686, 691, 693, 694, 698, 701, 707

سولیوان، تروی ال./ 474, 483

سولیوان، تروی/ 447

سومالی/ 353

سهرابیان، پرویز/ 220

سی. لا، روبرت/ 355

سیا (سازمان جاسوسی آمریکا)/ 45, 119, 195, 217, 220, 221, 401, 487, 652, 658, 673, 691

سیف نادری، غلامعلی/ 379

سینما رکس آبادان/ 97, 106

سینما کاپری (بهمن)/ 313

ص: 728

ش

شاخ آفریقا/ 14

شادلو/ 139

شافر، تی. ئی (سرهنگ)/ 271, 580

شاه امیری، عبدو/ 379

شاهپور (سلماس)/ 699

شاه حسین/ 518

شاهدی، باقر/ 367

شاه قلی، منوچهر/ 379

شاهمیری/ 428

شاهنده، بهروز/ 644

شاهی (قائم شهر)/ 63, 699

شاهین شهر/ 485

شایگان، رضا/ 134

شبکه سی بی اس/ 299

شرکاء، جلیل/ 177, 326

شرکت LSC/ 398, 403

شرکت USN/ 397

شرکت استنویک/ 397

شرکت الکترونیک دیتا سرویس/ 396, 402

شرکت بیمه آمریکایی/ 404

شرکت جنرال تلفن/ 485

شرکت سولار توربین/ 399

شرکت کنترل دیتا کورپریشن/ 250, 282, 287

شرکت لاکهید/ 395, 396, 397, 399, 401, 521

شرکت مک دانلد داگلاس/ 400

شرکت BHI/ 397, 404, 405, 406, 417, 475

شرکت DAF/ 403

شرکت GAC/ 514

شرکت GTE/ 237, 401, 663

شرکت LSC/ 403

شرکت TRW/ 513

شرکت آگوستا/ 93, 176

شرکت آی.بی.ام/ 251, 282, 287, 399

شرکت اتومبیل سازی فورد/ 47, 56, 435, 437

شرکت اس. آ. اس/ 308

شرکت استاندارد اویل/ 438, 594

شرکت اسکو (نفتی)/ 10, 319, 321, 322, 438, 497, 587, 588, 623, 652, 653, 661, 663, 664, 666, 669, 701

شرکت اکسون/ 321

شرکت الکترونیکس/ 485

شرکت ایپاک/ 231, 315

شرکت ایز ایران/ 442

شرکت ایگات/ 464

شرکت بیمه ایران/ 184

شرکت بین المللی بل هلیکوپتر/ 5, 86, 90, 91, 92, 93, 21, 22, 50, 57, 120, 121, 149, 151, 185, 209, 211, 237, 245, 282, 284, 287, 314, 315, 318, 321, 337, 347, 359, 363, 386, 401, 427, 442, 445, 446, 447, 448, 452, 453, 473, 474, 479, 484, 485, 528, 534, 606, 635, 641, 674, 677

شرکت پارسون/ 578

شرکت تگزاس/ 282، 287

شرکت جنرال الکتریک/ 219, 406

شرکت جنرال موتورز/ 46

شرکت جهانی خدمات هواپیماهای نورتراپ/ 274, 364, 443, 452, 510

شرکت حق العمل کاری بل/ 505

ص: 729

شرکت راکول اینترنشنال/ 547

شرکت سیستمهای آموزشی راتیئون/ 457

شرکت سیکورسکی/ 453, 528

شرکت سیلوانیا/ 396, 422, 446

شرکت صنایع هوایی گرومن (شیراز)/ 134, 143, 145, 157, 264, 274, 398, 399, 401, 444, 445, 486, 487, 503, 516, 524, 525, 526, 529, 530, 531, 534, 540, 624, 674, 676

شرکت فیرکلاف/ 589

شرکت کان/ 85

شرکت کشتیرانی آریا/ 134

شرکت گولد/ 57

شرکت لاپکو/ 231, 315

شرکت لاوون پترولیوم/ 399

شرکت مخابرات/ 184, 185, 258, 259, 307, 313, 314, 315, 346, 347, 363, 576, 591

شرکت مریسون نودسون/ 399

شرکت ملی پتروشیمی ایران/ 166, 167

شرکت ملی نفت ایران/ 15, 55, 133, 174, 177, 178, 184, 185, 197, 198, 199, 231, 232, 258, 259, 261, 288, 291, 292, 305, 306, 332, 349, 354, 357, 364, 365, 370, 372, 373, 382, 383, 384, 387, 389, 439, 462, 464, 497, 586, 587, 591, 599, 618, 622, 632, 643, 644, 652, 653, 659, 661, 663, 678, 688, 690, 695, 697, 701

شرکت منازل ملی (شرکت آمریکایی)/ 63

شرکت مهاب/ 630

شرکت مهندسی فیروز/ 201

شرکت نفت کرسنت/ 67

شرکت نفتی موبایل/ 397, 473

شرکت نورتروپ/ 274, 443

شرکت هریس اینترنشنال/ 282, 287

شرکت هواپیماسازی لاکهید/ 121, 221, 399, 403, 421, 473, 505, 546, 555, 633

شرکت هواپیماسازی هیوز/ 176

شرکت هواپیمایی MAC/ 312

شرکت هواپیمایی آمریکا (پان آمریکن)/ 118, 241, 247, 249, 251, 259, 266, 277, 293, 295, 308, 309, 375, 430, 473, 496, 537, 555, 577, 689, 703, 706, 707

شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی/ 309

شرکت هواپیمایی ال عال اسرائیل/ 699, 707

شرکت هواپیمایی ایران (ایران ایر)/ 121, 190, 191, 193, 241, 242, 247, 248, 249, 251, 254, 255, 256, 258, 259, 266, 267, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 283, 284, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 305, 306, 308, 310, 312, 314, 315, 324, 374, 375, 384, 438, 439, 526, 537, 601, 621, 632, 633, 659, 685, 660, 688, 695, 707

شرکت هواپیمایی ایرفرانس/ 295, 309, 312, 465, 466, 496, 703

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز/ 309, 703, 706

شرکت هواپیمایی سوئیس ایر/ 295, 309, 703, 706

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا/ 308, 309, 312, 496, 703, 706

شرکت یونایتد تکنولوژی/ 282, 287

شرود، جان/ 89

ص: 730

شریدان، ژانت/ 450, 451

شریدان، فرانسیس/ 450, 451

شریعتمدار/ 336

شریعتمداری، سیدکاظم (آیت الله)/ 6, 7, 8, 27, 41, 43, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 106, 111, 127, 128, 143, 144, 145, 146, 148, 154, 155, 156, 205, 229, 230, 233, 247, 248, 251, 255, 301, 336, 355, 356, 363, 417, 536, 540, 541, 563, 620

شریف امامی، جعفر/ 107, 108, 116, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 143, 145, 146, 149, 150, 153, 156, 162, 168, 182, 186, 189, 194, 195, 204, 205, 211, 216, 221, 222, 225, 234, 235, 242, 248, 249, 250, 260, 264, 275, 286, 325, 326, 336, 340, 348, 460

شفا، شجاع الدین/ 379

شفر (سرهنگ)/ 112

شفقت، جعفر (ارتشبد)/ 31

شلزینگر/ 264

شلنبرگر/ 21, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 67, 72, 75, 97, 111, 140, 173, 278

شمس آبادی (آیت الله)/ 161

شورای امنیت ملی/ 516

شورای پول/ 201

شورای شهر تهران/ 159, 162

شوشتر/ 7, 306

شهر ری/ 79, 589

شهرداری تهران/ 184, 186

شهرضا/ 512

شهرکرد/ 162, 163

شهریار/ 186

شهناز (ژنرال)/ 676

شیبانی، عبدالله (رئیس دانشگاه تهران)/ 218, 291

شیخ بهایی (رئیس اتاق اصناف)/ 134, 445

شیخ الاسلام (وزیر بهداری)/ 73

شیخ الاسلام زاده، شجاع الدین/ 132, 379, 642

شیخ بهایی، رضا/ 283

شیروخورشید شاهنشاهی (صلیب سرخ ایران)/ 181, 242, 243, 340

شیراز/ 3, 15, 16, 21, 22, 48, 53, 63, 64, 65, 68, 87, 88, 104, 105, 115, 116, 120, 127, 132, 139, 142, 147, 150, 159, 169, 208, 209, 213, 232, 254, 257, 266, 272, 277, 282, 292, 306, 332, 339, 340, 342, 343, 346, 350, 351, 354, 366, 384, 393, 406, 407, 416, 429, 437, 463, 466, 467, 476, 497, 507, 525, 528, 529, 554, 555, 562, 565, 574, 575, 578, 579, 587, 588, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 608, 612, 615, 617, 618, 620, 622, 623, 636, 640, 643, 644, 661, 663, 669, 670, 671, 685, 686, 696, 699, 703

شیرازی، سید عبدالله (آیت الله)/ 175, 335, 336, 355, 363, 417, 649, 669, 671

شیرازی (مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی)/ 377, 408

شیرانی، فتحعلی (فرماندار)/ 99

شیروان/ 491, 636, 637

شفر (سرهنگ)/ 74, 141, 469

ص: 731

شیکاگو/ 409

شیل (پرزیدنت)/ 55

شیوچنکو/ 221

ص

صادق وزیری، احمدعلی/ 439, 630

صادق وزیری، صدرالدین/ 82

صالح، جهانشاه/ 379

صالحی، مرتضی/ 306

صدام حسین/ 179

صدر، صدرالدین/ 171

صدر، موسی (امام)/ 169, 171

صدریه، عبدالرحیم/ 435

صدیقی، غلامحسین/ 637, 640, 641, 642, 658, 659, 660, 664, 682, 686

صفاری، پرویز/ 379

صفری، رحیم/ 192

صفی پور، علی اکبر/ 134

صلاحی (ژنرال)/ 120

صنعت نفت ایران/ 232, 301, 346, 463, 528, 580, 585, 586, 599, 602, 661

ض

ضرغام، امیرقلی/ 379

ضرغامی (سرلشکر)/ 379

ط

طالقانی، سیدمحمود (آیت الله)/ 8, 77, 236, 341, 342, 409, 492, 497, 542, 548, 553, 566, 591, 684

طاهری، سید جلال الدین (حجت الاسلام)/ 85, 89, 106, 132

طاهری، امیر (روزنامه نگار)/ 152

طباطبایی، سیدمحمد/ 314, 649

طباطبایی، عبدالکریم/ 134

طبس/ 156, 158, 162, 174, 234, 235

طلایی مینایی، اصغر/ 379

طوسیوند (دکتر)/ 648

طوفانیان (ارتشبد)/ 15, 83, 157, 379

ظ

ظریف، عباس/ 220

ظفار/ 47

ظلی (دریادار)/ 379

ظهیری، محمد/ 379

ع

عاشورا/ 159, 323, 339, 373, 382, 383, 388, 410, 419, 464, 467, 481, 487, 497, 514, 523, 528, 536, 539, 541, 552, 554, 560, 562, 563, 564, 575, 582, 585, 587, 593, 610, 614, 615, 618, 624, 626, 634, 662, 663, 675, 676

عاقلی، باقر/ 682

عالم زاده، آلکس/ 630

عاملی، محمدرضا (وزیر اطلاعات)/ 53, 139, 148, 233, 243

عاملی، باقر/ 133

عاملی، رضا/ 200

عباسی/ 79

عدل، پرویز/ 48

عراق/ 13, 45, 77, 79, 106, 130, 169, 173, 175, 178, 179, 180, 198, 212, 228, 236, 341, 342, 510, 511, 561

ص: 732

عربستان سعودی/ 14

عرفانی (سرگرد)/ 99

عظیمی (وزیر جنگ)/ 266, 649

عقیلی (پدر پرویز عقیلی)/ 34

عقیلی، پرویز/ 33

علم، اسدالله/ 249

علمزاده/ 631

علی رضائی/ 388

عمان/ 353, 561

غ

غفاری، احمد (تیمسار)/ 685, 686

غیاثی، محمد/ 379

ف

فاتح، مصطفی/ 379

فارس (استان)/ 692

فالکو (خانم)/ 54

فالمر/ 63

فاینموت (سرهنگ)/ 111

فخرشفاهی، ارسطو/ 379

فرازمند، تورج/ 599

فرانسه/ 34, 82, 112, 156, 185, 192, 195, 196, 198, 209, 210, 212, 213, 219, 298, 349, 350, 447, 464, 466, 513, 516, 517, 518, 519, 664, 700

فرانکفورت/ 505

فرخندر (سرمهندس)/ 185

فرد رازی/ 428

فردوست، حسین (سرلشکر)/ 379

فرشچی، علی/ 156, 158

فرمانداری نظامی مشهد/ 133

فرماندهی تحقیقات ویژه نیروی هوایی (واشنگتن)/ 455, 514, 531, 545, 546, 548, 549

فرماندهی تحقیقات ویژه نیروی هوایی آمریکا (تهران)/ 530

فرمانفرمائیان، خداداد/ 379

فرمانفرمائیان، فیروز/ 379

فرودگاه اصفهان/ 549

فرودگاه دوشان تپه/ 315

فرودگاه مهرآباد/ 57, 118, 190, 207, 241, 251, 259, 295, 303, 309, 310, 312, 315, 316, 346, 360, 375, 384, 439, 449, 537, 547, 553, 555, 556, 559, 565, 566, 567, 578, 580, 582, 601, 604, 623, 632, 677, 689, 703, 705

فروغی، محسن/ 189, 336

فروغی، محمود/ 21, 660

فروهر، داریوش/ 156, 248, 255, 293, 300, 301, 306, 496, 497, 507, 659

فری، هارپرس/ 6, 15, 22, 46, 49, 55, 57, 63, 72, 335

فریدن/ 579, 603

فریزر/ 44

فسا/ 228

فضلی (تیمسار)/ 259, 375

فلاح، رضا/ 379

فلاور، لس/ 505

فلسفی، محمدتقی (حجت الاسلام)/ 80, 125

فوربز، تام/ 89, 90

فولادگر/ 132

فولادی، حسن/ 283

فولبرایت/ 85

ص: 733

فولی، دریاسالار/ 88

فیربورن، لی (سرگرد)/ 511

فیروزمند، ناصر (سپهبد)/ 31

فیشت، جو/ 297, 298

فیلیپ (پرنس)/ 423

فیلیپس (کلنل)/ 85

ق

قاسم لو (وزیر امور خارجه)/ 266

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل/ 217, 220, 221

قدومی، فاروق/ 350

قذافی، معمر/ 179

قر ه باغی/ 266

قزوین/ 78, 116, 282, 313, 323

قشقایی، حبیب الله/ 691

قشقایی، خسرو/ 492

قشقایی، محمدحسین خان/ 691, 692, 693

قشقایی، ملک منصور خان/ 691

قشقایی، ناصرخان/ 692, 693

قشقایی، هومن خان/ 691

قطب زاده، صادق/ 357, 492

قطبی، رضا/ 139, 379

قلی رام، مصطفی/ 379

قم/ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 38, 41, 43, 45, 76, 80, 99, 104, 105, 106, 116, 158, 161, 162, 163, 224, 226, 228, 251, 311, 330, 355, 385, 408, 410, 492, 536, 596, 597, 598, 599, 611, 612, 613, 615, 617, 651

قمی (آیت الله)/ 585, 587, 588, 591, 610, 620, 647, 694

قمی، حاج حسن/ 77

قمی، عین الله/ 142

قوامیان، محمدهادی/ 379

قهرمانی، صفر/ 226

ک

کانون ایران و آمریکا/ 395, 401, 404, 609

کریستوفر/ 578

کلمنت/ 289, 290

کنسولگری آمریکا (تبریز)/ 559

کنسولگری آمریکا/ 401, 404

کویت/ 561

کابل/ 16, 17, 42, 80, 83, 214, 242, 334, 387

کاتوزیان (تیمسار)/ 649

کاخ الیزه/ 516, 517, 518, 519

کاخ جوانان/ 24, 25, 26, 34, 35

کاخ رضاشاه/ 563

کاخ سعدآباد/ 548

کاخ سفید/ 334, 649

کاخ ملک آباد/ 651

کاخ نیاوران/ 121, 300, 421, 544, 548, 560, 584, 597, 598, 602, 612

کاخ ورسای/ 298

کاراکاس/ 260, 264, 265, 332, 334, 338, 343

کارتر (همسر جیم کارتر)/ 53

کارتر، جیمی/ 12, 48, 55, 95, 197, 212, 213, 288, 357, 376, 377, 385, 386, 387, 389, 411, 413, 448, 649, 669

ص: 734

کارخانه SIESICOM/ 92

کارخانه پپسی کولا/ 24, 25, 60

کارخانه پلی اکریل ایران (اصفهان)/ 93, 102, 175, 191, 193

کارخانه تراکتورسازی (تبریز)/ 192, 652, 653

کارخانه ذوب آهن آریامهر (اصفهان)/ 199

کارخانه ماشین سازی (اراک)/ 652, 653

کارخانه وستینگهاوس/ 55, 72, 73, 97, 407, 467

کارلتون/ 53, 64, 85, 95

کازرون/ 116

کاشان/ 229, 344

کاشانی، احمد/ 379

کاظمی، داوود/ 379

کافی (حجت الاسلام)/ 106, 107

کالیسون والینگ، جان (کلنل)/ 121, 236, 238

کالیفرنیا/ 123

کالینز، ف (دریادار)/ 409, 490, 613, 627, 705

کانادا/ 196, 219, 337

کانال پاناما/ 53

کانلی، جان/ 49

کانون وکلای ایران/ 80, 82, 156, 180, 181, 190, 216, 458, 460

کاون، ران/ 297, 298

کبوترآهنگ/ 228, 233

کراچی/ 334, 338

کربلا/ 77, 79, 410

کرتس (ژنرال)/ 97, 123

کرج/ 116, 313, 436, 437, 538, 611, 685, 686, 694

کردستان/ 125, 138, 181, 249

کرمان/ 65, 68, 105, 138, 192, 202, 209, 213, 214, 218, 220, 221, 223, 224, 233, 319, 322, 352, 353, 578, 647, 699

کرمانشاه/ 4, 105, 119, 122, 134, 169, 171, 180, 181, 207, 208, 209, 228, 232, 233, 236, 282, 323, 330, 331, 333, 393, 463, 476, 528, 594, 608, 678

کرمانشاهان/ 5, 236, 314

کره جنوبی/ 14

کریستوفر/ 117, 354, 537, 551, 552, 562, 569, 575, 586, 588, 590, 594, 595, 596, 661

الکساندر/ 47, 63, 64

کلارک (سرلشکر)/ 20

کلمنت، کارل/ 288

کلنی (دریادار)/ 56

کلی، لیندا/ 89

کلیاتی، یوسف/ 644

کلیسای قدیسین/ 501, 505

کلیسای کامیونیتی/ 46

کمپر، رالف. سی (سروان)/ 453, 528

کمیته اجرایی شورای بازرگانی ایران و آمریکا/ 14

کمیته بازیهای آسیایی/ 283

کمیته حقوق بشر در پاریس/ 171

کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر/ 135, 136, 158, 249, 416, 458, 459, 462

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران/ 160, 458

کمیته قضایی سنا/ 85, 216

ص: 735

کمیته مشترک ایران و آمریکا/ 44

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد/ 75

کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا/ 53

کمیسیون مشترک ایران و آمریکا/ 97

کندی، جان. اف/ 220

کنسولگری آمریکا (اصفهان)/ 19, 57, 69, 85, 87, 92, 93, 94, 98, 114, 129, 131, 132, 149, 150, 174, 209, 211, 219, 226, 243, 250, 263, 264, 274, 282, 329, 330, 335, 339, 347, 357, 435, 452, 515, 534, 570, 587, 614, 619, 624, 628, 635, 641

کنسولگری آمریکا (تبریز)/ 3, 6, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 44, 90, 139, 207, 219, 222, 228, 264, 273, 274, 388, 499, 461, 491, 532, 589, 616, 619, 641, 671, 681, 685, 699, 703

کنسولگری آمریکا (شیراز)/ 3, 6, 9, 19, 32, 64, 132, 274, 330, 331, 347, 434, 461, 507, 587, 589, 619, 635

کنسولگری انگیس/ 556, 699, 703

کنسولگری ترکیه/ 644, 699

کنسولگری عراق (خرمشهر)/ 198

کنگره دانشجویان ایرانی غیرکمونیست/ 172

کنگره زنان ایران/ 39

کنلی (دریادار)/ 57

کوبا/ 573

کوپر (معاون وزیر امور خارجه آمریکا)/ 83, 97

کوپر، دیو/ 532, 534, 664, 670

کوپرس (سرهنگ)/ 90

کورتنی، ویلیام. اچ/ 20

کورس/ 327, 328, 378

کورونس/ 278

الکوفر، لورین/ 448

کوفلر، پاکول/ 365

کونگ/ 271, 272

کوهن، استفن/ 288

کویپرز، توماس (سرهنگ دوم)/ 549

کویت/ 178, 192, 212, 214, 227, 228, 253, 349, 387

کهگیلویه و بویراحمد/ 220, 314

کهن، یوسف (سناتور)/ 414

کیا ، حاج علی/ 118, 119

کیانپور، غلامرضا/ 379

کیسینجر، هنری/ 67

گ

گارنیتز/ 48

گچساران/ 536, 551, 589, 600, 661, 692

گرگان/ 224, 226, 229, 370, 371, 387, 388, 508

گروه توحیدی/ 211

گروه رستاخیز/ 49

گروه مقاومت امنیت/ 591

گروه ویژه اتحاد ملی/ 591

گروه ویژه مقاومت/ 591

گریفیث، ویلیام/ 75

گریم، پاول/ 112, 661, 663, 666, 669

گرین لا، مارجوری/ 447

گریوز (ژنرال)/ 53, 83

گست (ژنرال)/ 14, 15, 21, 46, 47, 48, 53,

ص: 736

63, 67, 75, 83, 88, 119, 120, 122, 123, 174, 236, 238, 263

گلپایگان/ 162, 163

گلپایگانی، سیدمحمدرضا (آیت الله)/ 161, 162, 355, 356, 363

گلپایگانی، سیدمهدی (حجت الاسلام)/ 161, 162, 163

گلیزر، ملیتون/ 67

گنجی، منوچهر (وزیر آموزش و پرورش)/ 247, 248, 254, 255, 379

گوئلز/ 6, 20, 47, 49, 54, 63, 72, 76, 140, 141

گودرزنیا/ 56

گودرزی، محمد/ 355

گودوین/ 691

گوهری، پرویز (سرتیپ)/ 526, 676

گیلان/ 193, 314

ل

لئونارد، جیمز/ 74

لاجوردی، حبیب/ 379

لافلین، مک/ 49

لاگوس/ 260, 264, 265, 266, 277, 331, 334, 338

لانگ (سرهنگ نیروی هوایی)/ 120

لاهیجی، عبدالکریم/ 136

لبنان/ 36, 37, 56, 417, 573, 584

لرنر، دانیل/ 67

لشکری (استوار)/ 441, 442

لمب، گلن/ 423, 447, 504

لمبراکیس، جورج/ 15, 21, 22, 49, 53, 56, 63, 67, 72, 74, 76, 78, 80, 83, 174, 278, 288

لندن/ 16, 17, 42, 53, 80, 85, 163, 164, 178, 214, 227, 242, 293, 296, 299, 349, 353, 387, 561, 663

لوئیس، جری/ 445

لوکزامبورگ/ 496

لوکلین، مک/ 48

لونازنسو/ 73

لویو، چارلز/ 150, 151, 157

لیبی/ 169, 171, 196

لینگ، جورج/ 321

لیورتاش، جوزف/ 513

م

مؤسسه ارتباطات و توسعه ایران/ 288

ماتیوز/ 505

مارتین/ 21, 22, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 63, 67, 73, 74, 84, 88

مازندران/ 197, 214, 220, 248, 249

ماکو/ 112

مالکولم (فرمانده)/ 453, 457

مالونی، تونی/ 120, 185, 241, 247, 528

مایرسون/ 350

مایک، جری ال. ای/ 422

مایکل، بیل/ 252, 253, 447

مترینکو، مایکل. ج/ 18, 27, 28, 31, 36, 37, 42, 418, 445, 564, 653, 658

متین دفتری، هدایت الله/ 82, 125, 249

متیو (کارمند سفارت)/ 11

مجتمع آموزشی کاوه/ 90

مجتمع پتروشیمی (شیراز)/ 652

مجتمع تفریحی جزیره کیش/ 209, 210

ص: 737

مجتمع صنعتی بهشهر/ 199

مجتمع مس سرچشمه/ 199

مجتمع نظامی لویزان/ 579, 580

مجلس سنا/ 66, 75, 77, 85, 107, 128, 133, 134, 138, 146, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 160, 168, 182, 189, 205, 216, 222, 319, 320, 338, 339, 340, 351, 354, 369, 387, 388, 507, 681

مجلس شورای ملی/ 99, 168, 205, 216, 222, 338

مجلس مؤسسان/ 341, 342

مجله آتش/ 342

مجله امید ایران/ 134

مجله تایمز/ 387

مجله تهران مصور/ 134

مجله دنیا/ 134

مجله رنگین کمان/ 172

مجله سفید و سیاه/ 134

مجله فردوسی/ 134

مجیدی/ 49, 53

مجیدیه، ناصر/ 220

محبوبی (شیخ)/ 144

محلاتی (آیت الله)/ 615, 692

محیط، مرتضی/ 136, 137

مدرسه آمریکایی ها (اصفهان)/ 452

مدرسه آمریکایی ها (تهران)/ 314, 400, 422, 443, 497

مدرسه بین المللی/ 18

مدرسه پروین/ 35

مدرسه کامیونیتی (تهران)/ 417, 423, 443, 444

مرادیان (سروان)/ 99

مراغه/ 23, 28, 292

مراکش/ 48, 56

مرشد، محمدحسن/ 195, 200, 336

مرعشی نجفی (آیت الله)/ 196, 649

مرکز مخابرات هیئت مستشاری نظامی آمریکا/ 400

مرکز هیأت مستشاری نظامی/ 401

مرکز آموزش هلیکوپتر/ 676

مرکز آموزشهای نیروی هوایی ایران/ 528

مرکز آموزشی انجمن فرهنگی ایران و آمریکا/ 682

مرکز توسعه بازرگانی تهران/ 63

مرکز طبی شهناز/ 647, 649

مرکز طبی محمد مصدق / 647, 649

مرکز فرهنگی ایران و آمریکا/ 317

مرکز فرهنگی فرانسه (اصفهان)/ 34

مرکز فرهنگی فرانسه (تبریز)/ 34

مرند/ 23, 28

مزین، منصور/ 225

مزین، منوچهر (سرلشکر)/ 379

مژدهی/ 195, 234

مستوفی، باقر/ 379

مسجد آبی (حسینیه ارشاد)/ 420, 421, 422, 423, 427, 544, 547, 548, 550

مسجد اعظم تجریش/ 85

مسجد امام زمان/ 566

مسجد جمعه (اصفهان)/ 624

مسجد جمعه (تهران)/ 197, 456

مسجد حسین آباد/ 59, 60, 61

مسجد حسینی/ 10, 11

مسجد سلیمان/ 611, 699

ص: 738

مسجد سید/ 89

مسجد قبا/ 125, 197, 430, 434

مسجد کرمان/ 214, 647

مسجد مصلی (اصفهان)/ 444, 549

مسعودی/ 283

مسقط/ 214, 242, 387

مسکو/ 53, 161, 178, 291, 387, 496, 594

مشهد/ 7, 8, 27, 29, 38, 49, 51, 52, 67, 76, 79, 84, 105, 106, 112, 116, 127, 171, 175, 177, 207, 217, 218, 229, 236, 299, 300, 317, 338, 341, 342, 343, 344, 348, 353, 355, 356, 357, 361, 363, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 387, 388, 393, 406, 408, 416, 417, 462, 476, 491, 555, 557, 558, 565, 567, 576, 577, 579, 585, 586, 587, 588, 591, 594, 596, 597, 598, 599, 603, 608, 611, 612, 613, 615, 617, 619, 620, 622, 639, 640, 642, 647, 648, 649, 650, 651, 667, 669, 670, 671, 682, 686, 689, 693, 694, 696, 699, 703

مصاحب، شمس الملوک/ 379

مصباح زاده (سناتور)/ 283, 320, 563

مصباحی/ 139

مصدق، محمد/ 78, 96, 344, 487, 637, 641, 691, 692

مصدقی، تقی/ 379

مصر/ 14, 20

مصطفایی، مصطفی/ 102

مطهری، مرتضی (آیت الله)/ 77

مظاهری/ 138

معاون، بهمن/ 589

معتمدی (وزیر پست و تلگراف و تلفن)/ 189, 205, 266

معروف، محمد/ 546

معینی/ 49, 51, 52

معینیان، نصرت الله/ 340

مفتح، محمد (آیت الله)/ 125, 136

مفیدی، شمس الدین/ 336, 649, 693

مقدم مراغه ای، رحمت الله/ 136, 190, 221, 222

مقدم، ایرج (سپهبد)/ 268

مقدم، ناصر/ 77, 79, 80, 187, 233

مکینتوش، لیندا/ 452

مک کینی، لاری/ 84

مک گافی، دیوید/ 4, 6, 19, 34, 35, 62, 71, 86, 89, 90, 104, 131, 144, 152, 153, 177, 246, 356, 444, 452, 453, 526, 527, 572, 627, 629

مک گیل، جو/ 529

مکزیکو/ 260, 264, 265, 266, 277, 331, 332, 334, 338, 353, 369

مک نال، مایک/ 334, 335, 534

مکنزی، کلنل/ 47, 56

ملایر/ 598

ملک خسروی (سرتیپ)/ 99

ملکه الیزابت/ 20

ملکی (پزشک)/ 355, 356

منامه/ 214, 242

منتظری، شیخ حسین علی (آیت الله)/ 236

مندیک، ساندرا/ 47

منصوری، مصطفی/ 379

ص: 739

منصوریان، جعفر/ 379

منیری/ 112

موراسکی، جیمز/ 449, 450, 451, 505

موریتانی/ 84

موریس/ 445

موقری، نصرالله (دریادار)/ 314

مولانی، هانک/ 91

مولر (ژنرال)/ 53

مولوی (سرهنگ)/ 670

مهاباد/ 171, 418, 445

مهدوی، فریدون/ 49, 55, 145

مهران، حسنعلی (وزیر دارایی)/ 301, 306, 324, 623

میاندوآب/ 229

میتران، فرانسوا/ 194, 196

میچل، بیل/ 422

میدان ژاله (شهدا)/ 108, 115, 119, 121, 124, 125, 132, 133, 136, 137, 140, 141, 162, 163, 182, 194, 203, 206, 209, 237, 254, 255, 256, 347, 352, 419, 421, 422, 423, 427, 461, 488, 550, 558, 586, 603, 647, 699

میدان شهیاد (آزادی)/ 304, 312, 547, 548, 550, 553, 554, 556, 557, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 575, 581

میرحبیب اللهی، کمال (دریاسالار)/ 267

میردامادی (حجت الاسلام)/ 132

میرمیران، سیدمحمد/ 435

میسی، جان/ 73

می سیگ، روبرت/ 454

میکده، فریدون/ 379

میکلوس/ 20, 22, 30, 32, 38, 42, 44, 54, 56, 57

میلز، جان/ 72, 76, 84, 97, 140, 141, 174, 278

میمندی نژاد، محمدحسین/ 172

میناچی، ناصر/ 136, 158, 216, 416, 459, 460

مینایی، احمد/ 11

ن

نائین/ 527

نائینی، جلال (سناتور)/ 187

نابغ، محمدعلی/ 389

ناجی، رضا (سرلشکر)/ 99, 100, 102, 103, 104, 150, 153, 175, 534, 576, 674, 676

ناجی/ 576

ناس، چارلز/ 62, 63, 67, 71, 72, 73, 82, 84, 140, 278, 309, 653

ناس، سی. دبلیو/ 45

ناصری (استاد دانشگاه)/ 11, 12, 13

ناظمی، احمد/ 336

نافذی (سرهنگ)/ 279

نامیبیا/ 84, 85

نایت، فرانسیس/ 55

نجات اللهی، کامران/ 684, 695

نجف/ 180, 467

نجف آباد/ 292, 456, 527, 614, 617, 619, 620, 628, 629, 675, 676

نجفی، حسین/ 234, 249, 314, 356, 367, 388, 417, 437, 458, 459, 460

نزیه، حسن/ 80, 82, 156, 190

نصری قاجاری، فاطمه/ 136, 137

نصیری، محمد (سرلشکر)/ 379

ص: 740

نصیری، نعمت الله (سپهبد)/ 186, 187, 191, 192, 202, 203, 212, 213, 233, 254, 255, 275, 277, 283, 321, 376

نقیب زاده، محمدعلی/ 133

نمایشگاه بین المللی تهران/ 137

نمایشگاه کونینگ/ 174

نمایشگاه هنری تهران/ 78, 173

نمایشنامه کارمن/ 72

نواب صفا (نماینده مجلس شورای ملی)/ 626

نودسن، موریسون/ 306

نورایی، عزت الله/ 379

نوری اسفندیاری/ 379

نوری، بیژن/ 435

نوری، یحیی (آیت الله)/ 115, 139, 141, 225, 566

نوسنزو/ 67

نوغانی/ 651

نویدی، امیر/ 379

نهاوند/ 699

نهاوندی، هوشنگ/ 74, 75, 76, 78, 81, 156, 158, 167, 168, 172, 182, 188, 189, 195, 205, 209, 210, 379

نهضت آزادی ایران/ 124, 125, 126, 192, 307, 416, 430, 541, 659, 660

نیازی/ 49

نیروگاه بوشهر/ 639

نیروگاه رضاشاه کبیر/ 631

نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل/ 56

نیروی دریایی آمریکا/ 57, 72, 271, 427, 453, 528, 667

نیروی دریایی شاهنشاهی ایران/ 339, 429, 499, 511, 611

نیروی زمینی آمریکا/ 457, 473, 535

نیروی زمینی ارتش ایران/ 31, 457, 529, 584

نیروی هوایی آمریکا (شیراز)/ 529

نیروی هوایی آمریکا/ 21, 63, 238, 362, 363, 364, 391, 395, 397, 399, 400, 403, 404, 405, 424, 427, 440, 446, 449, 451, 453, 472, 473, 485, 503, 513, 528, 529, 530, 580, 605, 606, 611, 637, 700

نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی/ 211, 491, 504, 511, 513, 525, 526, 529, 547, 556, 567, 611

نیروی هوایی انگلیس/ 544

نیس (فرانسه)/ 22

نیشابور/ 682, 683

نیکپور، علی/ 379

نیک پی، غلامرضا (سناتور)/ 314, 379

نیلی آرام، اسدالله/ 132

نیلی، کوی/ 74, 76, 89, 112, 174

نیلی، لاری/ 423

نیوسام/ 73, 75, 83, 84, 525, 697

نیویورک/ 22, 53, 173, 220, 293, 534, 707

و

واترز، جان/ 503, 506

واتز، گلن/ 111

واتسون، باب/ 22

وارک، باب/ 117, 121

وارن، فرد/ 453

وارنر (کلنل)/ 121, 123

واشنگتن دی. سی/ 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 37, 39, 42, 44, 46, 47, 54

ص: 741

, 57, 69, 72, 75, 80, 85, 89, 96, 97, 104, 113, 114, 116, 123, 126, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141, 143, 145, 149, 150, 155, 157, 159, 162, 165, 169, 171, 177, 178, 180, 184, 188, 190, 191, 194, 196, 198, 203, 204, 206, 208, 211, 214, 220, 221, 223, 226, 228, 229, 231, 232, 234, 241, 242, 243, 247, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 269, 272, 274, 279, 284, 293, 301, 303, 311, 312, 313, 315, 316, 319, 323, 329, 330, 335, 339, 341, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 358, 359, 361, 366, 368, 373, 374, 375, 377, 381, 382, 385, 386, 387, 409, 410, 412, 414, 415, 419, 426, 430, 432, 434, 437, 438, 454, 455, 458, 460, 465, 467, 469, 470, 477, 483, 488, 490, 493, 494, 497, 498, 500, 502, 509, 525, 537, 542, 551, 552, 555, 562, 564, 565, 568, 569, 570, 572, 574, 575, 578, 582, 586, 588, 590, 592, 600, 609, 613, 621, 624, 628, 629, 632, 637, 640, 643, 645, 646, 652, 657, 658, 659, 664, 667, 670, 672, 682, 686, 690, 691, 693, 694, 696, 697, 701, 705

واعظی، سیدحسین/ 132

واگن، جک/ 73

والا، عبدالله/ 134

والاس، جری/ 121, 363, 528

والاس، مایک/ 278, 299

والینگ، جیمز(سرهنگ دوم)/ 121, 118, 440

وان/334, 338

واندرمیر (کلنل)/ 53, 75

وانگ (ژنرال)/ 271, 272

وجدی (ژنرال)/ 368

وحیدی، ایرج/ 283, 379

وحیدی، کاظم/ 379

ودرفورد، ال/ 527

ودیعی، کاظم/ 189

ورث، ویث/ 521

ورثینگ، داگلاس (سرهنگ)/ 421

ورهرام، کریم (سناتور)/ 314

وزارت اطلاعات و جهانگردی/ 144, 159, 192, 193, 285, 299, 635

وزارت امور اقتصاد و دارایی/ 191, 193, 200, 259, 378, 435, 459, 594, 652, 653

وزارت امور خارجه (آمریکا)/ 98, 152, 169, 171, 177, 180, 184, 188, 190, 191, 194, 196, 198, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 214, 220, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 234, 241, 242, 243, 247, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 260, 263, 265, 266, 272, 274, 275, 277, 281, 284, 286, 287, 290, 291, 293, 294, 295, 299, 300, 301, 305, 307, 308, 309, 313, 314, 316, 319, 322, 323, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 338, 339, 341, 343, 344, 346, 349, 350, 351, 353, 354, 356, 358, 366, 369, 370, 373, 374, 375, 377, 382, 387, 409, 410, 412, 415, 418, 424, 428, 430, 434, 437, 438, 454, 460, 463, 495, 497, 507,

ص: 742

516, 524, 536, 539, 554, 572, 586, 587, 588, 590, 592, 594, 595, 598, 599, 616, 619, 622, 629, 635, 636, 639, 640, 641, 646, 652, 660, 661, 663, 668, 679, 680, 682, 684, 688, 690, 697, 701

وزارت امور خارجه انگلیس/ 224

وزارت امور زنان/ 110, 130

وزارت بازرگانی/ 63, 191, 193, 200

وزارت بهداری/ 168, 190, 200, 307, 340, 643, 644, 649

وزارت جنگ/ 57, 705, 706, 707

وزارت خارجه ترکیه/ 640

وزارت دادگستری/ 27, 43, 82, 100, 133, 134, 160, 182, 191, 193, 200, 213, 216, 242, 340, 377, 408, 458, 544, 599, 620, 627, 642, 680, 682, 683

وزارت دربار/ 135, 158, 166, 194, 195, 705

وزارت دفاع/ 21, 118, 119, 120, 122, 236, 238, 239, 240, 393, 396, 398, 403, 446, 448, 449, 519, 537, 607

وزارت زنان/ 130

وزارت صنایع و معادن/ 47, 193

وزارت علوم و آموزش عالی/ 684, 693

وزارت فرهنگ و هنر/ 191, 193

وزارت کار و امور اجتماعی/ 191, 193, 260, 306, 397

وزارت کشور/ 172, 181, 250, 266

وزارت مسکن/ 336

وزارت نیرو/ 74, 85, 171, 193, 630, 700

وزیری، صادق/ 631

وستفال، چاک/ 445

وستلی، دیوید/ 46, 47, 57, 67, 72, 85, 97, 111

وکیل زاده، مرتضی/ 379

ولش، کن (گروهبان)/ 386

ولیان، عبدالعظیم/ 79, 283, 651

ونس/ 44, 53, 173, 261, 265, 266, 267, 277, 287, 288, 291, 296, 301, 308, 315, 322, 324, 332, 333, 334, 335, 338, 344, 370, 373, 419, 430, 438, 464, 465, 497, 600, 619, 623, 637, 641, 680, 689

ونکوور/ 196, 198

ونگارتر، جری/ 54

وودساید، ویلیام/ 85

وهاب زاده، احمد/ 379

ویتلی، آندرو/ 72, 74, 163, 164, 165, 658

ویل، سی/ 73

ویلیامز (ژنرال)/ 22

وینگ، میلی/ 89

وینینگهام، ران/ 505, 550

ه

هاتفی، جاوید/ 444, 526

هادلستون، آرتور/ 447

هادوی، حسن/ 435

هادینگ/ 117

هارتمن، بارتولومو/ 298, 516, 519

هاس، جان کنت. ای/ 14

هاشمی، سیدحسین/ 134, 156

هاشمی، سیدمهدی/ 161

ص: 743

هافمن، رابرت (سرهنگ)/ 444, 445, 452, 453, 527, 533, 534, 549, 676

هاک (فرمانده)/ 15, 55, 67, 74

هاگدهان، پتر/ 364

هالیفیلد، دیوید/ 421

هالینگورث، رای/ 74, 267, 271

هامبورگ/ 496

هانت، توماس/ 548

هاوارد، هارت/ 673

هایزر (ژنرال)/ 20, 47, 53, 88, 94

هایم، جیم/ 119

هتل آریا/ 34

هتل آمل/ 192

هتل اوین/ 118, 449, 547

هتل اینترکنتینانتال/ 255, 396, 491

هتل اینترناسیونال/ 407

هتل جلفا/ 91

هتل والدورف/ 256

هتل هایت (مشهد)/ 567

هتل هایت/ 565, 576, 615, 651

هتل هیلتون/ 401

هجاوید، نصرالدین/ 367

هدایت، سیروس/ 139

هلند/ 63, 496

هماشهر/ 244

همایون، بهمن/ 324, 325, 326, 327, 328

همایون، داریوش/ 30, 283, 376

همایونفر/ 336

همایونی، عزت الله/ 336

همپای، مقصود/ 314

همدان/ 5, 41, 105, 171, 181, 217, 223, 224, 226, 228, 282, 313, 319, 330, 387, 388, 562, 565, 582, 685, 686, 699

هنکز، نانسی/ 47

هوانیروز ارتش شاهنشاهی ایران/ 176, 427, 428, 432, 433, 437, 457, 468

هوفستدلر، شرلی/ 53, 54, 56

هولیس، وارن/ 89

هویدا، امیرعباس/ 77, 78, 79, 80, 108, 110, 133, 135, 145, 173, 189, 202, 212, 232, 234, 283, 288, 305, 321

هویی، فرانک. ام./ 239, 423, 424, 440, 443, 449, 483, 506

هویی، کارول/ 479

هیأت مستشاری نظامی و دفتر وابسته دفاعی/ 541

هیث، ادوارد/ 67

هیکس، کارلتون/ 53

هیگن/ 334, 338

هیودال، پیتر/ 530, 531, 546

ی

یاسینی، منصور/ 170, 255, 379

یزد/ 105, 162, 169, 699

یزدان پناه، عزت/ 379

یزدانی، هژبر/ 187, 202, 203

یزدی/ 357

الیس، جری/ 503

یگانه، محمد (وزیر اقتصاد و دارایی)/ 44, 80, 81, 201, 278

یمن جنوبی/ 573

یوسفی، محمدرضا/ 379

یونان/ 519, 520