گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تاریخ هند
جلد دوم
نمایه‌

آتاتورک، 267
آر. ام بیرد، 170
آرکوت، 103
آسام، 177، 180، 181، 242، 247، 291، 298، 299
آشوکا، 44
آصف جاه نظام الملک، 92
آمبویانا، 83
آمستردام، 56
آیزلینگتون، 247
ا. او. هوم، 233
ابراهیم، 13، 14، 22، 23، 24، 25، 32
ابن بطوطه، 11
ابوریحان بیرونی، 216
اتاتورک، 315
اجیمرو دهلی، 309
اچ. اچ ویلسن، 165
احمدآباد، 20، 36، 277
احمدانا گار، 16
احمد شاه، 98، 99، 110
احمدنگر، 37، 65
احمدیه، 312
ادوارد هفتم، 241
ادوین مونتوگیو، 254
ادی گرانت، 184
اراکان، 181
ارتور ولسلی، 138
ارنا کلوم، 226
ارونگ زیب، 39
اریاساماج، 226
اریستوکراسی، 148، 205، 308
استالین، 272
ص: 360
استامبول، 182
اسرائیل، 352
اسکندر، 13
اسکندر مقدونی، 183
اسکوئیت، 250
اشرم، 273
افضل خان، 73
افغان، 13، 14، 20، 22، 31، 32، 33، 64، 93، 94، 97، 98، 99، 108، 152، 184، 210، 213، 214، 215، 310، 316
اکالیس، 72
اکبر، 29
اکس لاشاپل، 102
اگرا، 13، 15، 19، 23، 31، 36، 41، 83
الزاس ولورن، 181
الفونسو البوکرک، 79
الکساندر دوف، 223
الینور روزولت، 329
امبدکار، 281
امریتسر، 184، 327
امیر خان، 141
انتورپ، 82
انت هامبور، 36
انجمن آسمانی، 225
اندهارا، 16، 17، 344، 345
انگلو- ساگسون، 144
انگلیکن‌ها، 165، 167، 168، 179
انگیزیسیون، 80
اواها، 179
اوپانیشاد، 221، 224
اوتارپرادش، 198، 282، 343
اوت رام، 183
اودایپور، 36
اوده، 93، 100، 113، 137
اورسیا، 37
اورنگ زیب، 41، 45، 64، 65، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74، 75، 86، 88، 89، 93، 94، 95، 96، 102، 109، 133، 185
اوریسا، 96، 97، 242، 247، 289
اوستند، 88
اوستین بوردو، 88
اونکیار اسکلسی، 182
ا. وی. الکساندر، 323
اهیرهای، 184
اهیمسا، 270، 274
ص: 361
ایبریه، 81
ایران، 2
ایزد بانو کالی، 162
ایزد کالی، 179
ایلبرت، 230، 231، 232، 243
ایندور، 97
بابا نانک، 184
بابر، 13، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 30، 31، 34، 46، 59، 157، 162
باتاویا، 82
باجی رائو، 138
بارگانا، 48
بارودا، 97
باسین، 138
بالدوین، 277
بالکان، 214
بانرجی، 230، 243، 276
بدخشان، 21، 22، 24، 37، 64
برادران علی، 264
برار، 16، 37
بربرها، 216
برشکال، 52
برمه، 64، 148، 170، 177، 178، 179، 180، 181، 186، 214، 289، 298، 299، 300، 303، 319، 351
برمه- آسام، 298
برنر، 67
برنیر، 63
بروده، 333
بروک، 124
برهمن‌ها، 17، 18، 38، 41، 50، 72، 74، 150، 151، 180، 184، 217، 226، 228، 234، 273، 275، 277، 309
برهمو سامج، 225
بریدون، 182
بریستول، 220
بریندابان، 71
بسانت، 254
بکسار، 113
بل گنگادارا تیلاک، 235
بمبئی، 85، 116، 117، 119، 120، 121، 125، 130، 131، 141، 167، 198، 203، 211، 222، 233، 236، 238، 289، 291، 292، 298، 317، 345
بنارس، 68، 71، 127، 131، 189، 254
بنتام، 169
ص: 362
بندر سورات، 36، 37، 73، 80
بنگال، 13، 14، 19، 24، 30، 31، 36، 37، 52، 64، 71، 85، 86، 93، 96، 97، 100، 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 118، 119، 120، 123، 127، 128، 130، 131، 133، 146، 153، 154، 158، 159، 160، 162، 171، 177، 180، 198، 203، 205، 209، 211، 218، 219، 222، 223، 226، 230، 232، 242، 243، 244، 247، 261، 269، 282، 283، 290، 291، 298، 299، 300، 309، 313، 314، 326، 327، 328، 331
بنگالی، 71، 112، 129، 133، 228، 233، 242
بورک، 164
بورگر، 83
بورگوینه، 119
بوزه، 298
بوندلا، 15
بوهنسالا، 141
بهات، 96
بهادرشاه، 46، 69، 71، 74، 92
بهکتی، 60، 70
بهمنی، 12
بهونسالا، 97
بیجاپور، 16، 19، 65، 73، 79
بیدار، 16
بیربال، 42
بیرمانی‌ها، 181
بیرم‌خان، 35
بیگم‌اوده، 119
بیگم شاه نواز، 296
بیهار، 31، 107، 113، 114، 127، 130، 159، 193، 204، 211
پاتان، 184، 198، 291، 335
پاتل، 332
پاتیالا، 99
پارسیان، 80، 211
پاکستان، 70
پالام، 12
پالمرستون، 178، 182
پانچاشیلا، 354
پاندیت، 296، 342
پاندیت‌ها، 49
پانی پات، 23، 35، 96، 98، 100، 120،
ص: 363
158
پرسترجان، 17
پشتون، 133
پنجاب، 13، 22، 24، 32، 33، 69، 70، 72، 93، 97، 98، 99، 100، 139، 152، 177، 178، 179، 183، 184، 186، 187، 190، 205، 207، 208، 213، 225، 226، 240، 253، 257، 259، 263، 269، 289، 290، 291، 294، 308، 309، 312، 316، 327، 328، 330، 331، 345، 352
پنچایات، 50، 337، 345
پوپال، 333
پوتی سری رامولو، 345
پورانا قلعه، 331
پور بندر، 270
پونا، 96، 141
پوند شیری، 102، 103، 177، 226، 351
پوندوشیری، 87
پوندیشری، 295، 351
پیت، 124، 153
پی. تندون، 332
پیر، 19
پیگو، 104
پیمان سورس، 314
پیمان لکنو، 254
پیمان‌نامه لکنو، 314 تاریخ هند ؛ ج‌2 ؛ ص363
ن، 222
پیندارها، 140، 141، 161
پینداری‌ها، 139
تاج‌محل، 54، 59، 66، 67، 88
تاگ‌ها، 162، 171
تالیکوتا، 44
تامیل، 17
تانتیا توپی، 192
ترانکوبار، 88
تراوانکور، 334
تراورنیه، 88
تراونکور، 81
تروتسکی، 251
تریچینو پولی، 103
تزاریسم، 251
تق بهادر، 71
تناسخ، 311
تناسریم، 181
تنجور، 59
تودارمال، 49
ص: 364
تولستوی، 271
تولسی‌داس، 71
تولوگو، 16
توماس بابینگتون ماکوالی، 173
تونک، 141
تونگابهادرا، 44
توین بی، 57
تیپو سلطان، 121، 136، 145
تیلاک، 235، 236، 237، 243، 249، 250، 251، 254، 262، 263، 264، 270، 272، 276، 314
تیمور (بابر)، 24
تیمور لنگ، 12، 21
ثابت جنگ، 111
جالیانو الاباغ، 263
جامو، 335
جاناتان دونکان، 172
جان استوارت میل، 201
جان شور، 128، 130
جان لارنس، 205
جان لورنس، 187
جان مالکوم، 167
جان مورلی، 244
جاوه، 79، 82، 139
جای سینگه، 38
جت‌ها، 68، 94
جزیره موریس، 136، 139
جسونت رائو، 145
جکردار، 49
جلال‌آباد، 182
جماعت اریا، 225
جملی‌کاری، 88
جمنا، 113
جمهوری ویمار، 336
جوانپور، 19، 26، 35
جواهر لعل نهرو، 278، 282، 291، 322، 340
جورج پنجم، 247
جورج توماس، 152
جوما، 67
جونگاده، 353
جهان آرا، 29
جهانگیر، 42، 66، 71، 81، 85، 193
جهانگیرنامه، 66
جی. ان. تاتا، 211
جیپور، 36، 38، 94
ص: 365
جیمز تاماسون، 170
جیمز میل، 167، 173
جین‌ها، 270
چائوته، 152
چارلز دوازدهم، 145
چارلز دوم، 85
چارلز گرانت، 166
چارلز متکالف، 143، 145، 152، 156، 167
چای تانیا، 19، 70
چای سینگه، 73
چرچیل، 281، 303
چمبال، 13
چنداصاحب، 103
چندرنگار، 87، 110
چودری رحمت علی، 316
چوری- چوری، 265
چوناگاده، 333
چیتا کونگ، 86، 180
چیت پاوان، 234
چیتور، 36، 38
چین سورا، 111
حاجی شریعت اللّه، 312
حزب عدالت، 269
حزب کنگره ملی هند، 230
حیدرآباد، 39، 92، 97، 100، 102، 104، 105، 107، 109، 110، 111، 112، 121، 133، 138، 333، 334، 335، 353
حیدر علی، 100، 119، 121، 145
خان جهان، 308
خان لودی، 13
خسرو، 66
خلیج فارس، 36، 79، 85، 240
خندش، 16
دادول، 245
داراشکوه، 70، 89
داس گوپتا، 295
داکا، 314
دانشگاه عالیگره، 316
دانشمند خان مغول، 88
دبلیو. هنتر، 209
دروزیو، 223
دریا سالار مونت باتن، 299
دریای کارائیپ، 179
دریدن، 63
دژ پلاسی، 110
ص: 366
دستک، 117
دش، 151
دکن، 16، 19، 37، 72
دلهوزی، 36، 181، 186، 190، 191
دوبوسی، 103، 104، 107، 110
دوپلکس، 87
دوپلیکس، 102، 103، 104
دوراند، 54، 163، 204، 240، 246، 289، 291، 322، 354
دوست محمّد خان، 182
دوسوفران، 103
دوفرین، 181، 210، 214، 231، 233
دوک کنات، 256
دوماس، 87
دونداس، 125، 154
دهلی، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 19، 22، 23، 26، 33، 34، 36، 37، 48، 50، 55، 57، 58، 66، 69، 88، 92، 93، 95، 97، 98، 99، 100، 107، 108، 110، 111، 113، 143، 144، 152، 157، 159، 161، 163، 167، 191، 192، 193، 204، 241، 247، 296، 298، 308، 321، 323، 330، 331
دیارچی، 257، 259
دیسرائیلی، 214، 235
دیکنس، 210
دین الهی، 41
دیو، 79
رائو سورجان هرا، 38
رابیندات تاگور، 225، 270
راتور، 15
راتهامبور، 38
راجا کوپالا چاری، 304
راجپوت‌ها، 12، 14، 15، 24، 32، 36، 38، 39، 41، 59، 63، 64، 67، 69، 73، 94، 97، 99، 137، 149، 150، 158، 163، 184، 203، 229
راجستان، 12، 14، 15، 38، 96، 100، 139، 141، 333
راجه بنارس، 118
راجه جامو، 186
راجه چایت سینگه، 127
راجه کلیکوت، 307
راجه مان سینگه، 38
راجه‌های چکراواتی، 149
راجیه سبهه، 336
راما، 71
ص: 367
رامانا مهاراشی، 226
راماین، 71
رام کریشنا، 226
رام موهان روی، 171، 173، 220
راناسانگا، 14، 25
رانا سانگهه، 24
رانجیت سینگه، 99، 139، 145، 158، 182، 185، 186
رانگون، 181
رضا کار، 334
رگهونات، 120
رگهونات رائو، 120
رنگپور، 220
روبرت کلایو، 103
رودیار کیپلینگ، 210
رولات، 263، 267، 275
رونو، 88
روهیلا، 118، 120
روهیلای، 150
ریپیون، 210
زامورین، 18
زبان تلوگو، 344
زیارتگاه چیشتی، 309
زیب النساء، 29
ژاپن، 250، 297، 298، 299، 302، 320، 321
ژنرال اسلیم، 299
ژنرال الکساندر، 299
ژنرال اوچینلک، 298
ژنرال دیر، 263، 264
ژنرال مونتگومری، 298
ژنرال ویول، 298
ساتابترا، 344
ساتارا، 96
سارا توکا، 119
سارا توگا، 125
سارکار، 48
سارو جینی نایدو، 296
سالابی، 120
سالنامه راجستان، 229
سالیسبوری، 214
سانسکریت، 163، 172، 173، 220، 229
سانیاسی‌ها، 162
سپهدار، 132، 133
ستیه، 274
سراج الدوله، 108، 109
ص: 368
سر ارابیندو، 295
سر استافورد کریپس، 303
سر استفورد کریپس، 323
سر ام. اقبال، 295
سرانگار، 335
سر تاج بهادر سپرو، 257
سر توماس روآ، 85
سر جان سیمون، 277
سر جگدیس بوزه، 295
سر جوشیا چایلد، 86
سر جی. رادها کریشنا، 295
سر جی. سرکار، 295
سردار میر جعفر، 110
سر فاضل حسین، 257
سر فاضل حسین، 294
سر فرانسیس فیلیپ، 118، 124
سرلشکر ریز، 330
سرماپور، 223
سر محمد اقبال، 315
سر موریس گویر، 288
سر ویلیام جونز، 229
سر هند، 70، 97
سر هنری لارنس، 186
سری اربیندو قوس، 226
سرینگا پاتام، 136
سلطان نشین بهمنی، 12، 65
سلطان نشین دهلی، 65
سمرقند، 22
سنت پترز، 19
سنت دیوید، 102، 107
سند، 13، 32، 37، 164، 182
سواراج، 269، 270
سواریجیا، 95
سوالی، 85
سوامی دایاناندا، 225
سوامی ویوکاناندا، 226
سوباش بوزه، 278، 282
سوباه، 48
سوتلج، 138، 139، 140، 141، 157، 177، 182، 353
سوتی، 17
سودراها، 72، 74، 272
سورس، 264
سورمان، 86
سورندرنات بانرجی، 230، 243
سوفرن، 121
ص: 369
سوک کور، 208
سومنات، 308
سی. آر. داس، 269
سیامی‌ها، 180
سیتا، 71
سیتار مایا، 283
سیتا گرهی، 274
سید احمد بریلی، 312
سید احمد خان دهلوی، 312
سیرماتی، 277، 279
سیسودیا، 15
سیک، 70، 162
سیکری، 36
سیلان، 82، 83، 86، 298، 351
سیلمن، 204
سیملا، 320
سیندیا، 97، 99، 100، 141، 145، 146
سیواجی، 38، 72، 73، 74، 95، 96، 150، 151، 236
سیورز، 267
سی. وی. رامن، 295
شاه احمد ابدالی، 97
شاه جهان، 29، 54، 66، 67، 68، 70، 81
شاه شجاع، 182
شاه عالم، 95، 113
شاهو، 96
شاه ولی اللّه، 95، 163، 312
شاه ولی‌اللّه دهلوی، 311
شاهیجی، 73
شجاع الدوله، 113
شوارتز، 59
شور، 131
شورای امپراطوری، 237
شورای هند، 167، 173، 202
شهبانو جهانسی، 192
شیبانی خان ازبک، 22
شیخ احمد سر هندی، 70، 312
شیخ کرامت اللّه، 312
شیر خان صور، 31
شیندیا، 99
شیوا، 17
صفوی، 32
صوفی، 19، 63، 295، 309، 312
عالم شاه، 99، 111
عبدالفضل، 41
عثمانی، 37، 57، 64
ص: 370
عربستان، 18، 36، 79، 84
علی ابراهیم خان، 127
علی وردیخان، 107
عمر کوت، 32
فتح‌پور، 36
فرانسوا برنیه، 88
فرانسیس گسوایر، 81
فردریک کبیر، 101
فردریک کریستین شوارتز، 88
فرزندان خدا، 273
فرغانه، 21، 22
فضلی- حسین، 269
فیروز شاه، 55
فیضی، 41
قادیانی، 312
قاضی رولات، 262
قانون تنظیم، 117، 125، 129
قانون مطبوعات، 267
قانون هند، 124، 125
قلعه کالنجار، 32
قلعه ویلیام، 107، 109
قندهار، 22، 30، 33، 37، 64، 65، 97
قوانین مانو، 349
قوبلای قاآن، 45
کابل، 22، 24، 30، 32، 33، 41، 64، 69 93، 97
کاپیتان هاوکینز، 85
کاترین، 85
کارناتیک، 102، 159
کاریا، 311
کاست، 15، 49
کالج هند، 219، 223
کالیکوت، 16، 18، 78
کامبای، 15
کامران، 32، 33
کاناپور، 192
کاناتیک، 121
کانارا، 17
کانال سوئز، 211، 329، 352
کانواها، 24
کاوساین، 162
کایاست‌ها، 50
کتهیوار، 270
کتیوار، 177، 333، 334
کرالا، 334
کرنال، 93
ص: 371
کرنوالیس، 119، 123، 126، 128، 129، 130، 131، 132، 134، 135، 159، 160، 170، 174، 310
کریشنا، 71
کریمه، 192
کستی، 272
کشمیر، 37، 69، 177، 184، 186، 316، 331، 333، 334، 335، 352، 353، 354
کلادستون، 190، 235
کلایو، 37، 103، 104، 105، 107، 109، 110، 111، 113، 114، 115، 116، 123، 144، 145، 153، 156، 233
کلبرگا، 19
کلمبو، 83
کلیمیان، 216
کمال آتاتورک، 267
کمپانی بهادر، 112، 116، 123، 133
کمپانی هند شرقی، 83، 85، 87، 107، 115، 140، 155، 177، 201
کمونیسم، 251، 342
کمیسیون سدلر، 294
کوبیند، 71
کوپال کریشنا کوخیل، 235
کوجارها، 184
کوچین، 83، 334
کورماندل، 53
کورودوارا، 184
کولبرت، 87
کوماردوهوتی، 299
کومورین، 44، 137
کونکان، 72
کوه‌های نمک، 99
کوهیمه، 299
کهتز، 72
کیپ پرتون، 102
کیپتون، 82
کیستانا، 44
کیستنا، 15، 16، 137
گجرات، 15، 16، 31، 36، 53، 79، 86، 93، 97، 137، 153، 225، 272، 332، 345
گرالای، 17
گرانته صاحب، 72
گرزن، 208، 210، 231، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 247
گرنوالیس، 125، 127
گریستف کلمب، 78
ص: 372
گلادستون، 210، 212، 244
گلکندا، 16، 65
گنگ، 113
گوآ، 18، 79، 80، 81، 351
گوآئی‌ها، 80
گوالیور، 35، 97، 191
گوالیورو، 35
گورکا، 140، 177
گورو، 184
گورو گوبیند، 185
گیکوار، 97
لائی، 103
لارنس، 104، 144، 186، 207، 210
لانکاشیر، 161، 230، 238، 243
لاهور، 69، 98، 99، 278
لرد اروین، 278، 279، 291
لرد الگین، 211
لرد امر هست، 180
لرد بن تینک، 169
لرد پتیک لارنس، 323
لرد پیگوت، 120، 145
لرد چالمز فورد، 265
لرد چلمز فورد، 255
لرد دوفرین، 181، 231
لرد ریپون، 212، 213، 230، 232، 233
لرد ریدینگ، 265
لرد سیمون، 278
لرد کرزن، 214
لرد کنینگ، 203، 207، 209، 210
لرد کیچنر، 241
لرد گرزن، 208، 210، 255
لرد لوید، 281
لرد لیتون، 204، 214
لرد لیک، 138
لرد لین لیتگو، 291
لرد مایو، 204
لرد مورنینگتون، 135
لرد مونت باتن، 323، 326، 329
لرد مینتو، 139
لرد ولسلی، 135، 143، 145، 153، 154، 168
لرد ویلیام بن تینک، 168، 169، 175، 247
لرد ویلینگدون، 280
لرد ویول، 300
لرد هاردینگ، 246
لرد هالینکاس، 278
ص: 373
لکنو، 163، 192
لندزاون، 211
لندن، 56، 116، 118، 119، 123، 125، 130، 133، 135، 154، 237، 245، 253، 264، 270، 271، 323، 326
لنین، 251
لورنس، 187، 190
لوزو، 80
لوک سبهه، 336
لهاسا، 214، 240، 241
لیتون، 204، 210، 214، 230
لیسبون، 82
لینکتون، 169
لیونل کرتیس، 257
ماتورا، 41
ماراتا، 72، 74
ماراتاها، 61، 65، 67، 68، 69، 70، 73، 75، 93، 95، 96، 97، 98، 100، 107، 108، 119، 120، 121، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 145، 149، 150، 151، 152، 158، 159، 167، 186، 188، 191، 193، 194، 235
ماراتایی، 19، 151
ماراتی، 71
مارکوپولو، 45
مارکیز دلهوزی، 190
مارکیز هستینگز، 140
ماری آنتونت، 55
ماکس مولر، 229
مالابار، 16، 45، 52، 53، 78، 80، 86، 87، 150، 307
مالابر، 265
مالاکا، 79
مالاوا، 93، 97
مالایا، 299، 303
مالایی، 17
مالوا، 16
ماندالی، 249
مانیپور، 181
ماهارشترا، 151
مجارستان، 351، 352
محمد رضاخان، 114
محمد شاه، 92، 93
محمد علی جیناح، 292، 317، 322، 324
محمود بگر، 15
مد حاجی سیندیا، 158
ص: 374
مدرس، 17، 52، 64، 85، 86، 102، 103، 107، 109، 110، 116، 117، 119، 120، 121، 125، 130، 137، 145، 153، 169، 172، 198، 203، 269، 289، 344
مدهورائو، 145
مذهب «دل»، 184
مراسم اسب، 149
مراسم سوتی، 162
مراسم هرتل، 263
مرشدآباد، 110
مسلم لیگ، 246، 267، 292، 301، 317، 319، 320، 321، 324، 325، 326
مصر، 18، 36، 54، 72، 78، 79، 83، 84، 136، 252، 300، 349، 352، 356
مکائولای، 249
مکتب محبت، 60
مکفرسون، 126
مکوالی، 174
ملاوا، 31
ملفاس، 265
ممتاز محل، 67
منچوچینگ، 63
منصب‌دار، 39، 40، 47، 48، 49، 50، 51،
54
منگلور، 121
موتیلال نهرو، 269
مولانا آزاد، 323
مولتان، 327
مولوکا، 79
مونت استوارت الفینستون، 167
مونت باتن، 323، 327، 329
مونتز توارت الفینستون، 143، 145
مونتفورد، 260، 285، 286
مویرا، 140
مهاتما، 270، 322، 327
مهاتما گاندی، 224، 247، 249، 277، 295
مهاراشترا، 96، 97، 345
میرجعفر، 111
میرزا غلام احمد، 312
میرزا نجف خان، 95
میرقاسم، 112، 146
می‌روت، 191
میسور، 17، 100، 119، 120، 121، 136، 334
میکائیل سودهان داتا، 223
مینتو، 244، 245، 246، 314
ص: 375
مینگ، 63
میوار، 14، 24، 36
ناپلئون بناپارت، 135
ناپیر، 183
نادرشاه، 93، 94، 97، 152
ناربادا، 16
ناکازاکی، 321
ناگاها، 162
نانا صاحب، 193
نانا فدناویس، 145
ناند کومار، 118
نانک، 70
نایرها، 150
نپال، 177، 351
نجس‌ها، 272، 277، 281
نظام الدین اولیاء، 19
نظام دکن، 102
نگاپاتام، 83
نگپور، 97، 141 تاریخ هند ؛ ج‌2 ؛ ص375
ّاب، 107
نورث بروک، 210
نورجهان، 29، 66
نهرو، 59، 278
نهضت «خلافت»، 267
نهضت روشنفکری اسلامی، 70
نیکولا مانوچی، 89
نیگلسون، 144
وارن جونز، 219
وارن هستینگز، 115، 134، 151، 153، 165، 188، 219
واسکودوگاما، 17، 78
واندیواش، 103
وایش، 270
وداها، 225
ودگائون، 120
وی. پی. منون، 327
ویجایاناگار، 16، 17، 19، 44، 85، 100
ویشنو، 17
ویکتوریا، 180، 202، 232، 237، 239، 241، 250، 275
ویلبر فورس، 166، 168
ویلسون، 251، 343
ویلیام پیت، 148
ویلیامز، 86
ویلیام کاری باتیست، 223
وینستون چرچیل، 281
ص: 376
وینوبا بهاو، 302
ویول، 319
هارتل، 275
هرات، 97، 182، 263، 279، 326، 345
هرمز، 79
هریجان‌ها، 273، 281، 295
هستینگز، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 123، 124، 125، 127، 128، 129، 134، 144، 145، 151، 153، 156، 165، 172، 188
همایون، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 46، 59
همو، 34
هند سواراج، 271
هنسی، 152
هوق هالی، 81
هوگهلی، 86
هولکا، 99
هولکار، 97، 99، 138، 141، 145
هیتلر، 272، 297
هیروشیما، 321
هیندنبورگ، 336
هیوم، 222
یاژرونیمو، 88
یاندابو، 181
یاهو صاحب، 98
یسوعی، 41، 77، 81
یورک تون، 119
یونگ هسبند، 240