دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

فهرست

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست 5


استفتائات پرسش و پاسخ مسائل شرعی جلد 3 از:حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی (مدظله العالی) 13
مشخصات کتاب 13
اجتهاد و تقلید 13
بقاء بر تقلید میت 13
مرجعیت و ولایت فقیه 13
احکام نجاسات 14
بول و غائط 14
خون 14
حیوان نجاستخوار 14
مسائل متفرقه نجاسات 14
احکام مطهرات 14
بر طرف شدن عین نجاسات 14
آب 14
احکام وضو 15
کیفیت وضو گرفتن 15
شرایط وضو 15
احکام موجبات غسل 15
جنابت 15
حیض 15
استحاضه 16
احکام غسل 16
احکام تیمم 16
صفحه 5 از 80
احکام میت 16
تشییع جنازه 17
دفن میت 17
مستحبات بعد از دفن 17
مجلس ترمیم 17
نبش قبر 18
پول گرفتن براي قبر 18
احکام نماز 18
آمادگی و حضور قلب 18
توشه دنیا و آخرت 19
مکان نمارگذار 19
ترتیب بین نماز ظهر و عصر 19
تکبیره الاحرام 19
قیام 19
قرائت 19
قنوت 20
سجود 20
چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 20
تشهد 20
تشهد 21
سلام 21
تعقیب نماز 21
مبطلات نماز 21
شکیات نماز 21
صفحه 6 از 80
سجده سهو 22
نمازشب 23
نماز مسافر 23
نماز قضاء 24
نماز قضاي پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است 24
نماز جماعت 24
مصافحه بعد از نماز جماعت 25
نماز جمعه 25
نماز استیجاري 26
نماز آیات 26
احکام روزه 26
نیت 26
کفاره روزه 26
روزه قضاء 26
روزه مسافر 27
مسائل متفرقه روزه 27
راه ثابت شدن اول ماه 27
احکام خمس 28
ربح و فائده 28
سرمایه 29
مصرف خمس 30
مسائل متفرقه خمس 30
احکام زکات 31
نصاب زکات 31
صفحه 7 از 80
مصرف زکات 31
مسائل متفرقه زکات 31
زکات فطره 31
صدقات و کفارات 32
احکام معاملات 32
خرید و فروش) 32 ) « بیع »
معاملات جدید و پورسانت 33
صلح 35
مضاربه 35
هبه 36
رهن واجاره 36
قرض 37
بانک و قرض الحسنه 37
ربا 38
ضمان 39
احکام خیارات 41
احکام ازدواج 43
احکام عقد 43
شرایط عقد 43
زن هایی که ازدواج با آنها حرام است 43
مهریه 44
متعه (عقد موقت) 44
مسائل متفرقه ازدواج 45
موارد فسخ عقد 46
صفحه 8 از 80
احکام والدین و اولاد 46
حضانت 47
احکام محرمیت و شیر دادن 47
احکام نامحرم 47
نگاه به نامحرم 47
سفارش معنوي به بانوان و دوشیزگان 48
احکام طلاق 48
طلاق خلع 48
عده طلاق 49
احکام بلوغ 49
احکام حجر 49
مفلس 49
احکام شکار کردن 49
کیفیت و مقدار پوشش 50
احکام لهو و لعب 51
کف زدن 51
غنا و موسیقی 51
فیلم و سینما 52
تلویزیون 53
سی دي 53
احکام بازي ها 53
بازي ورزي 53
بازي قمار 53
بازي ومسابقات باحیوانات 54
صفحه 9 از 80
احکام هوا و زمین 54
محیط زیست 54
احکام غصب 55
احکام وقف 56
مسجد 57
حسینه 58
احکام نذر 59
احکام شرط 59
احکام وصیت 59
احکام ارث 60
احکام قضاوت 61
احکام گناهان 61
غیبت 61
اسراف 62
مسائل متفرقه گناه 63
توبه 63
احکام دیات 63
احکام قصاص 64
احکام مسائل اجتماعی 64
دین و سیاست 64
جهاد 64
امر به معروف و نهی از منکر 65
تعدیب دانش آموز در مدرسه 65
مسائل متفرقه اجتماعی 66
صفحه 10 از 80
عقیم کردن 66
جنین آزمایشگاهی 67
سقط جنین 67
احکام دخانیات 67
احکام مسائل اخلاقی 67
خودسازي 67
صله رحم 67
نفرین کردن 67
احکام سادات 68
احکام عید 68
عید الزهراء 68
عید میلاد معصومین(ع) 68
احکام مجلس عروسی 68
احکام قرآن 69
قرائت قرآن 69
مسائل متفرقه قرآن 69
احکام استخاره 69
مسائل اعتقادي 70
اصول دین 70
اسلام و ایمان 70
نبوت وامامت 71
شیعه و تشیع 71
تولی و تبري 71
غلو 72
صفحه 11 از 80
رجعت 72
فشار قبر 72
حادث یا قدیم بودن عالم 72
مسائل متفرقه اعتقادي 72
مسائل تاریخی 73
تاریخ حضرت زهراء (س) 73
تمثال و تصویر معصومین (ع) 73
زیارت عصمین (ع) 74
عزاداري 74
نصیحت به عزادار 76
عباس عموي پیامبر (ص) ابن عباس 76
مفضل بن عمر ومعاویه ثانی 76
مسائل دعاها 77
نصیحت معنوي 77
کیفیت خوابیدن رو به قبله