گروه نرم افزاری آسمان


فهرست 5


استفتائات پرسش و پاسخ مسائل شرعی جلد 4 از:حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی (مدظله العالی) 11
مشخصات کتاب 11
احکام تقلید 11
طهارت 12
غسل 13
حیض و نفاس 13
تیمم 13
احکام میت 14
اذان و اقامه 15
احکام نماز 15
احکام قنوت و ادعیه 18
سجده 19
نماز آیات 19
احکام نماز جماعت 20
نماز قضاء 21
نماز مستحبی 22
نماز استیجاري 22
نماز مسافر 22
روزه 24
اعتکاف 25
خمس 27
حج 29
صفحه 5 از 95
احکام قضا 30
حدود 32
احکام بیع 33
خیارات 38
قرض 38
ربا 39
ازدواج (نکاح) 39
احکام عقد موقت (صیغه) 41
بلوغ 43
نفقه 44
عقیقه نمودن براي فرزند 44
لقاح مصنوعی 45
سقط جنین 46
زنا 46
طلاق 47
روابط زن و مرد 48
حجاب 48
احکام لواط 49
تراشیدن ریش 49
احکام حیوانات 49
غصب 50
عهد و قسم 50
نذر 50
وقف 51
صفحه 6 از 95
وصیت 51
ارث 52
دیات 54
عیدالزهراء 55
عزاداري 55
انبیاء و ائمه 56
لعن 58
محرمات 58
فیلم 59
موسیقی 60
قمار و شطرنج 60
مسائل پزشکی 61
مواد مخدر 62
اسراف 62
ادعاي مالکیت 62
مالکیت معنوي 63
اطاعت پدر و مادر 63
تادیب فرزند 64
مجسمه سازي 64
سرقت 64
سیاسی 64
هبه 65
عقاید 66
ارتداد 68
صفحه 7 از 95
احکام محارب 68
صدقه 68
غیبت 69
دفاع 69
گناه 70
مسابقات ورزشی 70
مسائل متفرقه 70
معانی واژه ها، لغات و اصطلاحات 74
74 « آ»
76 « ب»
76 « ت»
77 « ث»
77 « ج»
77 « ح»
78 « خ»
78 « د»
78 « ذ»
78 « ر»
79 « ز»
79 « س»
79 « ش»
79 « ص»
80 « ض»
80 « ط»
صفحه 8 از 95
80 « ظ»
80 « ع»
81 « غ»
81 « ف»
81 « ق»
82 « ك»
82 « ل»
82 « م»
84 « ن»
85 « و»
85 « ه »
86 « ي»
زندگینامه حضرت آیت الله العظمی روحانی (مدظله العالی) 86
ولادت 86
والدین 86
تحصیلات 86
اساتید 87
تدریس 88
تألیفات 88
مرجعیت 89
بعضی از ویژگی ها سیاست و حیات سیاسی 90
احترام به مراجع 90
اندرزها و سفارشات 91
حیات مذهبی