گروه نرم افزاری آسمان


فهرست


فهرست 5
17 ( پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 10 (پیامبر مهر 2
مشخصات کتاب 17
اهداء 18
سپاسگزاري 18
درآمد 18
اشاره 19
فصل اول پیامبر (ص) و تولید علم 19
اشاره 19
پرسش 19
تاریخچه و مفهومشناسی 20
اشاره 20
1. اصل اطاعت 20
2. اصل سلسله مراتب 20
اشاره 20
مدیریت خدا، مدیریت پیامبر (ص) مدیریت معصوم، مدیریت فقیه 21
3. اصل مرجعیت مدیر در منازعات و مشاجرات و اختلاف نظرها 21
4. اصل اولویت 21
5. اصل رخصت گرفتن از مدیر 21
6. اصل تمرکز در امور مالی 22
7. اصل مرکزیت مدیر نسبت به اطلاعات و گزارشها 23
8. اصل لزوم احترام به مدیر و پیشی نگرفتن بر او 23
مدیریت بحران و رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی در آن 24
صفحه 5 از 137
اشاره 24
1. نرم خویی و مهربانی 24
2. گذشت و بخشش خطاکاران 24
3. مشورت 25
4. قاطعیت و شجاعت در عمل 25
5. توکل بر خدا 26
جمعبندي و نتیجهگیري 26
پرسش 27
پیامبران وکیهان شناسی 28
دلایل موافق و مخالف نجوم 29
فرق بین علم نجوم وتنجیم 30
تنظیم زمان وتاریخ 31
تغییر ماههاي حرام (پدیده نسئ) و مقابله قرآن و پیامبر (ص) با آن 32
نسیء در لغت 32
32 «1» « نسیء » هدف از
روش قلامس 32
سخن اعجازآمیز پیامبر (ص) 33
هجرت پیامبر (ص)، مبدأ تاریخ اسلامی 33
تغییر قبله از بیت المقدس به سوي کعبه به خواست پیامبر (ص) 34
قبله اعجازآمیز پیامبر (ص) در مدینه 35
دیوار مسجد پیامبر (ص) یا شاخص زوال 36
دیوار مسجد پیامبر (ص) یا جدول سینوسها و تانژانت 37
مهندسی شیخ بهائی در صحن نجف با الهام از عمل پیامبر (ص) 38
پرسش 38
صفحه 6 از 137
بهداشت غذایی 39
یادآوري 39
آشامیدن 40
آرایش پیامبر 40
شانه زدن پیامبر (ص) 40
آراستن براي خانواده و اصحاب 40
بوي خوش پیامبر 41
بهداشت در سفر 41
بهداشت دهان و دندان 41
بهداشت لباس 41
بهداشت جنسی از نظر پیامبر 41
پرسش 42
اشاره 42
الف. حقوق حیوانات 42
ب. حشر حیوانات 43
ج. پرندگان 44
د. چهارپایان 44
ه. گوشت و شیر 45
و. عنکبوت 46
یادآوري 46
فصل دوم تاثیرگذاري پیامبر (ص) در عرصه اخلاق و اجتماع 46
اشاره 46
پرسش 46
وضعیت زنان در عصر قبل از پیامبر (ص) 47
صفحه 7 از 137
عشق و محبت به خانواده 48
خوش رفتاري پیامبر (ص) با خانواده 48
پرهیز از توهین به همسر 49
رعایت عدالت 49
مدارا و گذشت 50
نمونههاي قرآنی 50
1. سوره تحریم 50
2. سوره احزاب، آیه 28 و 51 29
کنارهگیري پیامبر (ص) از همسران 51
3. سورهي حجرات، آیه 51 11
نمونههاي روایی 52
اشاره 52
1. نزاع در خانهي پیامبر (ص) 52
2. شکستن ظرف غذا در خانهي پیامبر (ص) 52
سخاوت و گشادهدستی نسبت به خانواده 53
نظافت و آراستگی 53
وقت گذاري براي خانواده 54
همکاري در امور خانه و خانواده 54
روابط پیامبر اکرم (ص) با همسران 54
بهتر از او خدا نداده است 55
همکاري با خانواده 55
نفرین نمیکرد 55
اخلاق پیامبر همان قرآن 55
روابط پیامبر با دختران 56
صفحه 8 از 137
یادآوري 56
امّ ابیها 56
پیامبر (ص) و بوسیدن فاطمه (س) 56
فاطمه پارهي تن رسول اکرم (ص) 57
مرا بابا صدا کن 57
فداها ابوها 57
اشاره 57
58 (1779 -1694) «1» 1. ولتر
1881 )، فیلسوف شهیر و دانشمند انگلیسی 58 - 2. توماس کارلایل ( 1795
اسلام شناس معروف انگلیسی 59 ،«1» (1877 - 3. جان دیون پورت ( 1789
59 «7» 1885 )، دانشمند بزرگ آمریکایی معاصر ) «6» 4. ویل دورانت
59 (1950 - 5. جرج برنارد شاو، نویسنده شهیر انگلیسی ( 1856
60 «1» 6. بولن ویلی یه
1827 م) 60 - 7. پی یر سیمون لاپلاس ( 1749
لبنان) 60 « عالیه » 8. مارون عبود (رئیس دانشگاه ملی
9. جیلمان، نویسنده انگلیسی 60
10 . ادوارد گیبون: مورخ دانشمند معروف انگلیسی 60
61 (1778 - 11 . ژان ژاك روسو: دانشمند بزرگ فرانسوي ( 1712
1900 ): خاورشناس شهیر آلمانی و استاد دانشگاه اکسفورد 61 - 12 . ماکس موللر ( 1813
مینویسد 61 « تاریخ ایران » 1945 ) ژنرال معروف انگلیسی در اثر بزرگ خود - 13 . سرپرسی سایکس ( 1867
14 . مري گیلورد دورمن 61
61 (1910 - 15 . تولستوي ( 1828
16 . کلود کاهن 62
62 (1935 - 17 . دکتر شبلی شمیل ( 1917
صفحه 9 از 137
18 . پرفسور دیوید دوسانتیلا 62
19 . آلفونس دولامارتین: شاعر و نویسنده فرانسوي 62
20 . دکتر نیس: دانشمند اندونزي و استاد کیش مسیحی در دانشگاه بیرهنگام 63
21 . استانلی لین پولی 63
22 . رودلف یوکل، اسلام شناس آلمانی 63
23 . واشنگتون ایرونیگ (آمریکایی): اسلام شناس و نویسنده و کنسول آمریکا در اسپانیا 63
24 . جیمس میکر، نویسنده مشهور آمریکایی 63
25 . دکتر مارکوس دودس 64
1900 ) خاورشناس 64 - 26 . دکتر زویمر ( 1813
1950 ): اسلام شناس و رئیس انجمن آسیایی لندن 64 - 27 . ویلیم موئیر ( 1918
1883 ) رهبر سوسیالیست هاي جهان 64 - 28 . کارل مارکس آلمانی ( 1818
29 . مهاتماگاندي، رهبر بزرگ هند 64
30 . پرفسور هانري کربن فرانسوي، اسلام شناس معاصر و متخصص در فلسفه اشراق اسلامی 65
1903 ) خاورشناس مشهور آلمانی 65 - 31 . فرید ریش دیتریسی ( 1821
1963 ) نخست وزیر فقید هند 65 - 32 . جواهر لعل نهرو ( 1889
1931 ) مورخ و اسلام شناس 65 - 33 . دکتر گستاولوبون فرانسوي ( 1841
34 . بورس وارث اسمیت 65
فصل سوم: استمرار نبوت 66
اشاره 66
معناي خاتمیت 66
دلیلهاي خاتمیت پیامبر (ص) 66
اشاره 66
1. قرآن 67
2. روایات 67
صفحه 10 از 137
3. اجماع دانشمندان اسلامی 69
4. ضروري دین 69
مناصب پیامبر اعظم (ص) 69
اشاره 69
1. دریافت وحی 69
2. ابلاغ وحی 69
3. تبیین وحی 69
4. حکومت 70
نقش امامان معصوم بعد از رحلت پیامبر (ص) 71
اشاره 71
1. خبر از ولادت حضرت مهدي (عج) 72
2. مهدي این امت از ما 73
3. میراث پیامبر در دست حضرت مهدي (عج) 73
4. انکار حضرت مهدي همان انکار پیامبر است 74
5. دعوت امت به انتظار فرج فرزندش 74
6. خبر از غیبت فرزنش حضرت مهدي (عج) 74
7. پیشگوییها و اخبار غیبی پیامبر اعظم (ص) از حوادث قبل از ظهور 75
8. برخی از ویژگیهاي حکومت حضرت مهدي (عج) 76
اهمیت حقوق اهل بیت (ع) 77
حق در لغت و قرآن 77
الف. حق ولایت 77
سبب نزول آیه ولایت 78
ولی به معناي اولی به تصرف 78
اعلان ولایت از سوي رسول خدا 78
صفحه 11 از 137
صراحت آیات ولایت بر زعامت علی (ع) 79
ب. حق مودت 80
مفهوم آیه 80
شأن نزول آیهي مودت 80
مراد از حسنه چیست؟ 81
ج. حق صلوات و سلام 81
راویان صلوات 81
آیا صلوات شامل همسران و اصحاب پیامبر نیز میشود؟ 82
صلوات ناقص 82
آثار صلوات در روایات اهل سنت 82
د- حق فیء 82
فیء چیست؟ 83
بیان قرآن درباره فیء 83
فیء بودن فدك 83
فدك در دست فاطمه (س) 83
و. حق خمس 83
مفهوم خمس 84
خمس حق آل محمد 84
تقسیم خمس در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان (خلفاي سه گانه) 84
فصل چهارم چالشهاي زندگی پیامبر (ص) 84
اشاره 84
درآمد 85
شیوهي برخورد پیامبر اعظم (ص) با دشمنان 85
1. پایان یافتن اغلب جنگهاي پیامبر اعظم (ص) بدون خونریزي 85
صفحه 12 از 137
2. برخورد با اسیران دشمن 85
3. آغازگر نبودن در جنگ 86
4. اتمام حجت و دعوت به صلح قبل از جنگ 86
5. منع کشتار زنان، کودکان و افراد بیگناه 87
6. گذشت و عدم انتقام در حال قدرت 87
7. عدم پیمان شکنی با دشمن 87
نتیجه 88
جهاد در اسلام 88
اهداف جهاد در اسلام 88
الف. جهاد براي خاموش کردن فتنهها 88
ب. جهاد دفاعی 89
ج. جهاد براي حمایت از مظلومان 89
د. جهاد براي محو شرك و بت پرستی 90
الف. برخورد مخالفان از نظر قرآن کریم 94
اشاره 94
1. ترور شخصیت 94
اشاره 95
1. کاهن 95 -1
1. ساحر (جادوگر) 95 -2
1. مسحور 95 -3
1: مجنون (دیوانه) 95 -4
1: مُعَلَّم 96 -5
1: کذّاب (درغگو) 96 -6
1: مفتري (افتراگر) 96 -7
صفحه 13 از 137
1: شاعر 96 -8
1. اضغاث و احلام 97 -9
2. اعتراض ها و دستاویزها 97
اشاره 97
2. چرا قرآن بر ثروتمندي نازل نشد؟! 97 -1
2. چرا خدا بشر فرستاده است؟! 97 -2
2. چگونه برخلاف روش نیاکان عمل کنیم؟! 98 -3
2. آیا چند خدا را با یک خدا عوض کنیم؟! 98 -4
2. چرا نبوت در قبیلهي ما نباشد؟! 98 -5
2. چرا معجزهاي مانند معجزهي موسی (علی نبینا و آله و (ع)) ندارد؟! 98 -6
2. چرا فرشته اي همراه او نیست؟! 99 -7
3. درخواست هاي نامعقول 99
3. خدایان ما را بپرست تا ... 99 -1
3. درخواست تبدیل قرآن 99 -2
3. درخواستهاي نابخردانه 100 -3
4. آزارها و سنگ اندازيها 100
ب. روش هاي برخورد مخالفان با رسول خدا (ص) از نظر تاریخ 101
1. تلاش براي به سازش کشیدن پیامبر (ص) 101
2. فشارهاي روانی 101
3. فشارهاي سیاسی 102
4. آزارهاي جسمی 102
5. تهمت هاي علمی 102
6. برخوردهاي مخالفان با پیامبر در عصر حاضر 103
یادآوري 104
صفحه 14 از 137
فصل پنجم شبهات 105
اشاره 105
درآمد 105
وحی 105
تجربه وحیانی 105
اسلام و تجربهي وحیانی 106
دلایل 106
1. قرآن، عربی نازل شده است 106
2. عصمت در تبلیغ 107
3. تحدي (به مبارزه طلبیدن) 107
4. شخصیت پیامبر (ص) 107
5. نظم، نثر، فصاحت و بلاغت قرآن 108
کلام خداوند و تجلّی آن در قرآن 108
اصل داستان 110
بررسی افسانه غرانیق 112
یادآوري 113
خلاصه و نتیجهگیري 113
منابع جهت مطالعه بیشتر 114
درآمد 114
داستان نزول وحی 115
افسانههاي دروغین 115
بررسی این گفتارها 115
خاتمه منبعشناسی پیامبر اعظم (ص) 117
اشاره 117
صفحه 15 از 137
الف. کتابشناسی پیامبر اعظم (ص) براي کودکان 117
ب. کتاب شناسی پیامبر اعظم (ص) براي نوجوانان 118
ج. کتاب شناسی پیامبر اعظم (ص) براي جوانان 119
د. کتاب شناسی پیامبر اعظم (ص) جهت پژوهشگران 121
ه. کتابشناسی مستشرقین و پیامبر اعظم (ص) 123
و. دایره المعارفهاي بزرگ جهان و حضرت محمد (ص) 124
ز. نرم افزارهاي رایانه اي و پایگاههاي اینترنتی در مورد پیامبر اعظم (ص) 125
فهرست منابع دو جلد 125
انتشارات تفسیر و علوم قرآن 132
الف. کتابهاي منتشر شده 132
ب. کتابهاي در دست انتشار 133
شیوههاي خرید کتابهاي انتشارات 133
الف. خرید حضوري 133
ب. خرید غیرحضوري 133

صفحه 16 از 137
( پرسش و پاسخهاي