گروه نرم افزاری آسمان

پیشگفتاراِنَّهُ حَمیدٌ مَجیدٌ خدا بسیار ستوده صفات و بسیار بزرگوار است، تقدیم به محضر جان جانان، قبله عالم هستی، التیام بخش سوخته
دلان و منتظران دیدارِ محبوب، یگانه منجی عالم بشریت، یکتا دادگستر جهان بیداد، آخرین حجت بر حق الهی و تنها بازمانده
شجره امامت و ولایت، امام منتظران حضرت حجّت بن الحسن العسگري عجل الله تعالی فرجه الشریف و با درود و سلام فراوان و
عرض تقدیم به مادر بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا(علیها السّلام)که کوثري است خداوند به هستی عنایت فرمود و او گرانبهاترین
گوهري است که تقدیم انسانیت شد. و همچنین تقدیم به زنان بزرگواري که با حفظ حیا و عفّت و پاکدامنی در تمام مراحل
زندگی الگوي خود را حضرت فاطمه زهرا(علیها السّلام)که الگوي یک زن کامل و از همه آلایشها و آلودگیها مبري و معصوم
است قرار می دهند و با ایمان و عمل صالح دیگران را هم در این مسیر هدایت و راهنمایی می نمایند. بارالها چشم ما را به نور
عفت، قلب ما را به نور معرفت، روح ما را به نور تقوي و تمام وجودمان را به نور هدایت روشن فرما و از سرگردانی و غفلت
وگرفتاري در چنگال وسوسه هاي شیطان محفوظ دار. فاطمه قاضی کارشناس علوم تربیتی ومدرس آموزش خانواده تابستان 1381
مقدمه
سپاس، ذات پاکی را سزاست که بدون این که در چشم آید شناخته شده است و بی آنکه نیازي به فکر و اندیشه داشته باشد، خالق
آفرینشی اینچنین آراسته است. خداوندي که همیشه جاوید بوده و باقی است. تتها اوست خدایی که به خلق روزي دهد و عباد را
معبود باشد، مهر و ماه به فرمان و در طلب رضایش پبوسته در چرخش باشند. اگاه باشید که بیناترین چشمها دیده ایست که نظرش
تنها به خیر و صلاح باشد و شنواترین گوشها گوشی است که پند را بشنود و به دل گیرد. اي مردم، از شعله ي فانوسِ جانِ اندرز
پذیرانِ پندآموز، دل خویش را نور باران کنید و آب گواراي حکمت را از سرچشمه ي زلال دانش بی آلایش خردمندان نوش
کنید 1انسان فطرتی خداجو، خداخواه و خواهان رشد و کمال دارد و با کسب شناختی نسبی از پروردگار عالم آواي عبودیت سر
می دهد و از روي میل و اشتیاق در برابر اَوامر و نَواهی الهی سر تسلیم فرود می آورد. البته به شرط آنکه مورد تعلیم و تربیت
صفحه 9 از 70
صحیح دینی قرارگیرد. اسلام بر خلاف پاره اي از عقاید مطرود که دنیا را فداي آخرت نموده و همه چیز را رها ساخته و تنها به
عبادت تهجّ د پرداخته اند، مشوّق ترّقی، تعالی و رشد و معنویت درکنار تلاش بوده و همه پدیده هاي جهانی و مخلوقات عالم
امکان را براي بهره جویی منطقی و عقلانی آدمیان دانسته است تا با بهره گیري او، آنها خود را به خالق خویش نزدیک ساخته و در
امان -------------------- 1.از خطبه هاي 90 و 105 نهج البلاغ علی(علیه السّلام). 14 حجاب دختران. پر مهرش رها سازد و
از نعمتهاي الهی طبق قاعده و مقررات اخلاقی و اسلامی استفاده کند و به حقوق دیگران تجاوز نکندو... همواره شاکر نعمات الهی
باشد. زیرا تنها خداوند است که ذکرش شفا و آرامش قلوب است. نام او داروي هر دردیست و اطاعت از بزرگی و عظمتش
والاترین سرمایه است. همان وجودي که در آخرین لحظات نا امیدي، نامش در کُنه وجود درماندگان جاي می گیرد و به فریادش
می رسد. پس خوشبختی کامل، خود را در وجود خدا ذوب کردن و با او در خلوت و جَلوت به نجوا پرداختن است. و اجراي
دستورات الهی و اعمال صالح می باشد. زیرا از نظر قرآن ایمانی با ارزش است که همراه عمل صالح باشد و بر عکس. زن از
دیدگاه اسلام داراي شخصیتی والا و ارزشمند و وجود زن زینت بخش آفرینش انسان است و افق روح او تجلی گاه رحمت. زن
مظهر ظرافت و جمال آفرینش است. اصلاح جامعه در گرو تقواي زن و محیط خانواده کلاس درس اوست. بر همین اساس زن
مریی بشر است و می تواند با تربیت فرزندي امتی را رهایی بخشد. حال جایگاه والاي این گوهر آفرینش اقتضا میکند که در صدف
حجاب قرار گیرد تا ارزشهاي او حفظ شود. و این است فلسفه پوشش که خداي حکیم براي ناموس خلقت واجب کرده است.
فلسفه ي حجاب، حفظ ارزش والاي زن است و از همین رو است که خداوند پوشش دینی را بر او واجب و نگاه به بدن و موي سر
او را حرام فرموده است. حجاب و پوشش براي بانوان به وپژه حجاب برتر یعنی چادر، توجه به حریم عفاف و حراست آن از اصیل
ترین سنگر زنان و از مهمترین و عمیقترین و سودمندترین قانون الزامی آفرینش براي آنها و جامعه است. اگر این سنگر آسیب ببیند
و یا مورد تهاجم فرهنگی دشمن قرار بگیرد، شرافت و سعادت زن فرو ریخته و در سراشیبی سقوط و انحراف قرارگرفته و موجب
آلودگی خود و جامعه خواهد شد. امروزه یکی از مسائل مهمی را که جامعه ي ما راتهدید می نماید بدحجایی و یا بی حجابی
است که باعث اشاعه ي فحشا گردیده و جوانان و نوجوانان زیادي را در منجلاب فساد غوطه ور نموده است. و با توجه به نظریات
روانشناسی، اختلالات روحی در نهایت به بیماریهاي عصبی منجر و باعث بر هم زدن تعادل حیاتی و جسمانی فرد می گردد. لذا
براي اینکه گامی در جهت هدایت و ارشاد این قشر عظیم جامعه(زنان) بردارم، تصمیم گرفتم ابتدا مطالعه ي وسیعی در زمینه
حجاب اسلامی و سپس اثر مثبت آن در یهداشت روان مورد بررسی قرار دهم و به مناسبت ولادت با سعادت بهترین الگوي زنان
عالم سیدة نساء العالمین، دختر نبوت، همسر ولایت و مادر امامت، حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) در سال اقتدار حسینی تقدیم
نسل جوان نمایم. به امید هدایت و رستگاري پویندگان راه حق و حقیقت. بارالها، چشم ما را به نور عفت و قلب ما را به نور علم و
ایمان سرشار کن تا در برابر عظمتت همواره خاضع باشیم و به وعدههایت مؤمن و به دستوراتت گردن نهیم، جز تو را نپرستیم وبه
غیر تو تکیه نکنیم. والسّلام فاطمه قاضی
فصل اول