گروه نرم افزاری آسمان

فهرستفهرست 5
متن دعاي توسل با صداي حاج حسین سازور 7
مشخصات کتاب 7
اشاره 7
متن 7
ترجمه 8
دعاي توسل و روضه محمد و آل محمد ( ص ) 9
مشخصات کتاب 9
مقدمه 9
روضه و مصبیت حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله 10
نوحه و سینه زنی 10
روضه و مصیبت حضرت امام علی علیه السلام 11
نوحه و سینه زنی 11
روضه و مصیبت حضرت زهرا ام الائمه علیها السلام 11
نوحه و سینه زنی 12
روضه و مصیبت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 12
نوحه و سینه زنی 12
نوحه و سینه زنی 13
روضه و مصیبت حضرت امام زین العابدین علیه السلام 13
نوحه و سینه زنی 14
روضه و مصیبت حضرت باقرالعلوم علیه السلام 14
نوحه و سینه زنی 14
روضه و مصیبت حضرت امام صادق علیه السلام 14
صفحه 5 از 23
نوحه و سینه زنی 15
روضه و مصیبت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 15
روضه و مصیبت حضرت امام رضا علیه السلام 16
نوحه و سینه زنی 16
روضه و مصیبت حضرت امام جواد علیه السلام 16
نوحه و سینه زنی 17
روضه و مصیبت حضرت امام هادي علیه السلام 17
نوحه و سینه زنی 18
روضه و مصیبت حضرت امام حسن عسکري علیه السلام 18
نوحه و سینه زنی 18
فراق امام زمان 19
نوحه و سینه زنی 19
دعاي توسل 19
پی نوشتها 20
درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان 21
صفحه 6 از 23
متن دعاي