گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

 شیرین و فرهاد


 شیرین و فرهاد
خلاصه داستان :.. «شیرین» قرار است با «خسرو» ازدواج کند اما «فرهاد» او را می بیند و شیفته اش می شود
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-در
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

بانوی اردیبهشت


بانوی اردیبهشت

خلاصه:
فروغ کیا فیلمسازی است که سال ها پیش متارکه کرده و با پسرش مانی زندگی می کند....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-در
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
 دریای پارس


 دریای پارس

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
خلاصه د
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینراه افتخار


راه افتخار

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگرا
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین جدال


 جدال
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
مه
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین خاطرات اسب سیاه


 خاطرات اسب سیاه
1424

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاع
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینگناهکار


گناهکار
خلاصه داستان :
جوانی هوسران، دختری را فریب می دهد و سپس او را رها می کند.
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله

.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

آرامش در میان مردگان


آرامش در میان مردگان

خلاصه:
طیبه نام پیرزنی است که سال هاست در گورستان شهر تهران زندگی می کند...
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره
.....
.....
.....
.....
.....اشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
بر فراز آسمانها


بر فراز آسمانها

خلاصه:
خلبان جوانی طی حادثه ای بادختری آشنا می شود و قصد دارد که با او ازدواج کند....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درب
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
 مرضیه


 مرضیه
خلاصه داستان :
«مرضیه» زنی است مقاوم که باید علیه بدی‌ها بجنگد.
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

برگ 105 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096