گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

فقط چشم‌هاتو ببند


فقط چشم‌هاتو ببند
خلاصه داستان :
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
5086

.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 دل خودش می خواد


 دل خودش می خواد

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
باز
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین بشارت منجی


 بشارت منجی

خلاصه:
فلسطین، سال 29 میلادی....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقاد
.....
.....
.....
.....
.....1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینآقای شانس


آقای شانس

خلاصه:
«نوروز» که کارش جاروکشی در تجارتخانه ای است، در جریان یک حادثه شانس به او روی می کند و پول زیادی به دست می آورد....
موضو
.....
.....
.....
.....
.....اشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
آب را گل نکنید


آب را گل نکنید

خلاصه:
یک آموزگار نهضت سوادآموزی به نام فرزانه وارد روستای پرت افتاده ای می شود تا فرزندان اهالی روستا را باسواد کند.... .
.....
.....
.....
.....
.....اشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
سکوت فریاد


سکوت فریاد
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات

1-اطلاعات کلی
کارگردان : عزیزا
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 روز شیطان


 روز شیطان
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبیندوستان


دوستان

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :

.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین دشنه


 دشنه
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
به
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین مجروح جنگی


 مجروح جنگی
خلاصه داستان :
در جریان حمله عراق به ایران، یکی از روستاهای کردنشین شناسایی می شود و قرار می شود یک گروه از نیروهای عر
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

برگ 130 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070