گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

ثبت شرکت سهامی خاص


تماس برای انجام ثبت : ۰۹۰۱۹۲۱۴۹۶۰
مرحله اول:
تهیه مدارک بشرح ذیل
۱- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
۲- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت
.....
.....
.....
.....
.....ز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.
http: //sherkat. ssaa. ir|>>>

خدمات
خدمات
طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری.
طبقه ۳۶ – بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معا
.....
.....
.....
.....
.....ء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری

000

۳- طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری


۳- طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری
طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگل
.....
.....
.....
.....
.........
طبقه ۳۴– تنباکو، لوازم تدخین؛ کبریت.


000

۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی


۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
طبقه۱ مواد غذایی
طبقه۲ پوشاک و اقلام و لوازم خرازی
طبقه ۳ کالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم
.....
.....
.....
.....
.....ر نشده‌اند
طبقه ۹۹ موارد مختلف و گوناگون


000

ضمیمه دو


ضمیمه دو
طبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالکیت‌های صنعتی
۱- طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات

بخش الف: نیازهای انسانی
زیر بخش: کشا
.....
.....
.....
.....
.....: وسایل
زیربخش: صنعت هسته‌ای
بخش ح: برق
000

ضمائم


ضمائم
ضمیمه یک
جدول هزینه‌ها
(به ریال)
۱- اختراع
اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
۱- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی ۱۰. ۰۰۰ ۱۰۰. ۰۰۰

.....
.....
.....
.....
.....رجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

000

فصل ششم: دادخواهی و مقررات مختلف


فصل ششم: دادخواهی و مقررات مختلف
ماده ۱۷۹
با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در صلاحی
.....
.....
.....
.....
.....جاری و اختراعات، مصوب ۱۳۳۷، ملغی می‌شود.


000

فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال


فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
ماده ۱۷۶
تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف
.....
.....
.....
.....
.....م پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها است.

000

فصل چهارم: اطلاع‌رسانی و صدور گواهی‌اصلی و المثنی


فصل چهارم: اطلاع‌رسانی و صدور گواهی‌اصلی و المثنی
ماده ۱۷۳
مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون‌های مال
.....
.....
.....
.....
.....ه و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.

000

فصل دوم: ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات


فصل دوم: ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات
ماده ۱۶۷
مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم ا
.....
.....
.....
.....
.....برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد.

000

برگ 130 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682