گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

ارابه مرگ


ارابه مرگ

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات

1-اطلاعات کلی
بازیگرا
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
موقت


 موقت
خلاصه داستان :
خانواده‌ای هم زمان با اسباب‌کشی و تغییر خانه، ناخواسته درگیر ماجراها و مشکلاتی می‌شود....
1-اطلاعات کلی
2-د
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

در جستجوی تعادل


در جستجوی تعادل

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
باز
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینسرحد


سرحد
خلاصه :قاچاقچیان خارجی و ایرانی یک محموله بزرگ قاچاق را در زاهدان مخفی کرده اند و منتظر فرصت مناسبی هستند تا آن را به خراسان منتقل ک
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

قرنطینه


قرنطینه
خلاصه داستان :
پس از پیروزی انقلاب یک مأمور عالی رتبه ی سازمان امنیت برای گریختن از مجازات وانمود می کند که فوت کرده است.
1
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

گل بارون


 گل بارون
خلاصه داستان :
حمید در یک شرکت بزرگ کار می‌کند
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرا
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

گذر موقت


 گذر موقت
خلاصه داستان :
..
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات

1-اطلاعات کلی
با
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

پایان نامه


پایان نامه

خلاصه:
چهار دانشجو برای رساندن پایان نامه به استاد، به طور ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می شوند....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبیندام


 دام

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
حسی
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینشهر در دست بچه ها


 شهر در دست بچه ها
خلاصه داستان : بچه های یک شهر از دست بزرگترهای خود به تنگ آمده اند
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دو
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

برگ 2 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084