گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

 قاصدک


 قاصدک
خلاصه داستان :
یزدان، رزمنده اسیری که ترکشی در مغز دارد، هنگام فرار تیر می خورد و پایش آسیب می بیند
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 پنجره


 پنجره

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
ب
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین ریسمان باز


 ریسمان باز
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگرا
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین یاد


 یاد
خلاصه داستان :
یک گروه دیده بانی (بصیر، سعید و عزیز) برای شناسایی موقعیت دشمن به راه می افتند...
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

گلوگاه


گلوگاه
خلاصه داستان :
داستان مردمی است که هیچ گاه آنها را ندیده ایم و همیشه در جاده ها از کنارشان به سادگی عبور کرده ایم و این عبو
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

مرگ پلنگ


مرگ پلنگ
خلاصه داستان :
کربلایی زال (کل زال)، در پیرانه سر به هنگام کوچ ایل تصمیم می گیرد در غاری منتظر بازگشت ایل بماند
1-اطلاعات ک
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 حادثه جویان


 حادثه جویان

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگر
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینخاطره (نویسنده)


خاطره (نویسنده)

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
باز
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین آژیر خطر


 آژیر خطر

خلاصه:
دو برادر در کودکی از یکدیگر دور می افتند و در جوانی بدون اینکه موفق به شناسایی هم شوند برابر هم قرار می گیرند.
موضوعات:

.....
.....
.....
.....
.....اشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
سکوت


سکوت
خلاصه داستان : دانش آموزان دبستان خرد در تدارک برگزاری مسابقه ی نهایی فوتبال در آخرین روز از هفته ی ورزش هستند....
موضوعات:
1-اطلاعات
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

برگ 2 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070