گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

منطقه باستاني يري -هزاره اول پيش از ميلاد


منطقه باستاني يري -هزاره اول پيش از ميلاد

سنگ افراشتهاي شهر يري
منطقه باستاني معروف به شهر يري در شمال غربی روستای پيرازمیان در 31 کیلوم
.....
.....
.....
.....
.....فراشتهاي منطقه باستاني يري در نزديكي مشگين شهر


غار آبي سهولان


غار آبي سهولان

اين غار آبي در 43كيلومتري شرق مهاباد قرار دارد و تشكيل آن به دوره دوم زمين شناسي بر ميگردد ولي در هيچ يك از كتب كردي و تركي
.....
.....
.....
.....
.....ن -ديوار داخل غار
16221.jpg
نمايي از غار سهولان


غار علي تپه -فرا پارينه سنگي


غار علي تپه -فرا پارينه سنگي

اين غار در نزديكي بهشهر كنار درياي خزر قرار دارد و نزديك غارهاي هوتو و كمربند است. در اين غار آثار دوران فرا
.....
.....
.....
.....
.....هنگ فرا پارينه سنگي در اين منطقه به اتمام ميرسد


ري باستان


ري باستان

ري يا رگا از شهرهاي تاريخي ايران است.مركز ري باستان درپاي صخره اي به نام چشمه علي بوده كه سرچشمه نهرسورن بوده است .در اين منطقه
.....
.....
.....
.....
..... ري -هزاره پنجم پیش از میلاد
16217.jpg
چشمه علي


ياريم تپه -نوسنگي تا عصر آهن


ياريم تپه -نوسنگي تا عصر آهن

اين تپه باستاني در 9 كيلومتري جنوب گنبد كاووس قرار دارد.رودخانه قره سو از شمال تپه ميگذرد و تمامي قسمت شمالي
.....
.....
.....
.....
..... ها در گورستاني كنار تپه دفن ميكردند
16212.jpg


تپه تولايي -سوزياناي عتيق


تپه تولايي -سوزياناي عتيق

اين تپه باستاني در 15 كيلومتري جنوب انديمشك قرار داردو در حوزه رودخانه دز واقع شده است.در كنار اين تپه كانال آب
.....
.....
.....
.....
.....>>>
اوایل هزاره هفتم پیش از میلاد- موزه ملی ایران


تپه يحيي -هزاره پنجم-دوره استقرار در روستا


تپه يحيي -هزاره پنجم-دوره استقرار در روستا

اين تپه در دره سوغون در 30 كيلومتري شمال شرق دولت آباد در جنوب كرمان قرار دارد. آثار اين تپه از
.....
.....
.....
.....
.....2.jpg
19831.jpg
1983
19829.jpg
19828.jpg
19827.jpg

تپه سراب -هزاره دوازدهم تا دهم پيش از ميلاد


تپه سراب -هزاره دوازدهم تا دهم پيش از ميلاد

اين تپه باستاني در 7كيلومتري شمال شرق كرمانشاه واقع است. اين تپه در سال 1338 حفاري شده است.سفال
.....
.....
.....
.....
.....
16202.jpg
تصويري از هيكل يك زن سفالي-7000 سال پيش


تپه عبدالحسين -هزاره دهم تا هشتم پيش از ميلاد


تپه عبدالحسين -هزاره دهم تا هشتم پيش از ميلاد

اين تپه باستاني در نزديكي نهاوند قرار دارد.ساكنان اوليه اين تپه فاقد معماري خاصي بودند و ب
.....
.....
.....
.....
.....در اين تپه در بين سالهاي 9000پ م تا 7800پ م بوده است


تپه سيلك -از 5500 سال پيش از ميلاد


تپه سيلك -از 5500 سال پيش از ميلاد
سيلك محوطه باستاني وسيعي است در كنار روستاي ديزچه در كنار جاده اي كه كاشان را به فين وصل ميكند.اين محوطه
.....
.....
.....
.....
.....1.jpg
1980
19799.jpg
19798.jpg
19797.jpg
19796.jpg

برگ 236 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658