گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب بهشت فروش کجاست


بهشت فروش کجاست

83077.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

آیا تا به حال فکر کرده اید که در دنیا چند نفر شغلشان فروش است؟
هر کسی که صحبت بک
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب سکون سخن می گوید


سکون سخن می گوید

83076.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

از خوب و بد فراتر برو و به هیچ چیزی برچسب خوب یا بد نزن. هنگامی که به فراسوی نام
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

حسین علیزاده


6-انتقادات و ایرادات
کتاب اینقدر عصبانی نباش


اینقدر عصبانی نباش

83075.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

مسئولیت حرف ها و اعمالت را بپذیر

هیچ کس دیگری مسئول نیست . عبارت "تو مرا عص
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

نفیسه معتکف


6-انتقادات و ایرادات
کتاب قدرت


قدرت

83074.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

هر چه را می خواهی باید از صمیمی قلب بخواهی خواسته یعنی عشق . تا وقتی برای خواسته ات اشتیاقی
.....
.....
.....
.....
.....ن

ابوالفضل یوسفی دارستانی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب شفای زندگی


شفای زندگی

83073.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

اتفاقی رخ می دهد و شما عصبانی می شوید . اتفاق دیگری رخ می دهد و شما دوباره عصبانی می ش
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

گیتی خوشدل


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مسئله اسپینوزا


مسئله اسپینوزا

83072.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-مع
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

بهاره نوبهار


6-انتقادات و ایرادات
کتاب اثر مرکب


اثر مرکب

83071.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1
.....
.....
.....
.....
.....ان

اکبر عباسی، شاهین بیات


6-انتقادات و ایرادات
کتاب چگونه حافظه برتر داشته باشیم


چگونه حافظه برتر داشته باشیم

83042.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

این‌ کتاب‌، راهنمایی‌ عملی‌ است‌ که‌ به‌ شما امکان‌ می‌دهد
.....
.....
.....
.....
.....سی


5-3-مترجمان

ساعد زمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب چهار میثاق


چهار میثاق

82958.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

این کتاب حاصل تجربیات و اندیشه های مردی است از تبار سرخپوستان آمریکای مرکزی. وی تحص
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

دل آرا قهرمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید


بیندیشید و ثروتمند شوید

82957.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایراد
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

مهدی خالصی


6-انتقادات و ایرادات
برگ 3 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682