گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب به امید دیدار


به امید دیدار

80168.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5538.mp3
داستان صوتی به امید دیدار با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساخ
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

رضا قیصریه


6-انتقادات و ایرادات
کتاب طوطی


طوطی

80166.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

زنی مسن و تنها، در روزهای نزدیک به تولد هفتاد سالگی‌اش، یک طوطی جنگل‌های آمازون را مجروح
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

بهمن فرزانه


6-انتقادات و ایرادات
کتاب حافظه جهان


حافظه جهان


چکیده:

5517.mp3
داستان صوتی حافظه جهان با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادا
.....
.....
.....
.....
.....
5-3-مترجمان

عباس مهدی بیگی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مرده ی اشتباهی


مرده ی اشتباهی

80165.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5516.mp3
داستان صوتی مرده ی اشتباهی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-س
.....
.....
.....
.....
.....محسن ابراهیم ،صفدر تقی زاده


6-انتقادات و ایرادات
کتاب ماه نرم


ماه نرم


چکیده:

5500.mp3
داستان صوتی ماه نرم با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایر
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

ایلیا حریری


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مه دود


مه دود

80156.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5474.mp3
داستان صوتی مه دود با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-م
.....
.....
.....
.....
.....5-3-مترجمان

شهریار وقفی پور


6-انتقادات و ایرادات
کتاب کلاغ میتزارو


کلاغ میتزارو


چکیده:

5422.mp3
داستان صوتی کلاغ میتزارو با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انت
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

احمد گلشیری


6-انتقادات و ایرادات
کتاب سگ خالی


سگ خالی


چکیده:

بوتزاتی نویسنده ایتالیایی در داستان «سگ خالی» به تنهایی انسان مدرن اشاره می کند و می‌کوشد نشان دهد «تنهایی» که به عق
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

محسن ابراهیم


6-انتقادات و ایرادات
کتاب برج ایفل


برج ایفل

80127.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

در داستان «برج ایفل» طرح اولیه مهندس ایفل در بنای برج، گذشتن از فراسوترهاست. اما گویا
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

محسن ابراهیم


6-انتقادات و ایرادات
کتاب لوکا دزده


لوکا دزده


چکیده:

داستان از جایی شروع می‌شود که فردی مشهور به "لوکا دزده" در شبی ابری از پنجره‌ی اتاقک روی شیروانی خانه‌ای وارد آن می
.....
.....
.....
.....
.....مه شده

فارسی


5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
برگ 3 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658