گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

 راه دوم


 راه دوم
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :

.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینشاباجی خانم
خلاصه داستان:«شاباجی خانم» و «خان عمو» که به شدت خرافی و پایبند معتقدات سنتی هستند، ناگهان عروسی فرنگی را بین خود می بین
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 فریاد انسانها


 فریاد انسانها
خلاصه داستان :
دختری به لحاظ فقر خانواده اش ناچار به کار در کاباره ای می شود، صاحب کاباره متوجه او شده و قصد فریبش ر
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

سرزمین پدربزرگ


سرزمین پدربزرگ
خلاصه:بچه های چند سال آینده از پدربزرگشان که روزی در جنگ حضور داشته می خواهند که خاطره ای از آن زمان برایشان تعریف کند
موض
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

حسین کرد


حسین کرد

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین شیطان در می زند


 شیطان در می زند
خلاصه داستان :. بین دو راننده ی کامیون اختلافی در می گیرد.
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخا
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 اتل متل توتوله


 اتل متل توتوله

خلاصه:
جاهل خان در تماسی با ناظم مدرسة‌ ابتدایی اندیشه از او می خواهد که مدرسه را تعطیل کند....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
ناخداخورشید


ناخداخورشید
خلاصه داستان :
خلاصه داستان : خواجه ماجد، ناخدا خورشید را لو می دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می شود...
1-اطلاع
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

حماسه مهران


حماسه مهران

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگر
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینآدمک ها


آدمک ها

خلاصه:
مراد که از نوجوانی به دلیل جرایم مختلف در زندان بوده، پیش از آزاد شدن به سراغ پیرمردی به نام حشمت می رود که مراد بسیار مدی
.....
.....
.....
.....
.....اشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
برگ 30 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070