گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

خلاصه داستان :
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات

1-اطلاعات کلی
بازیگران : ار
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

توجیه


توجیه

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
ت
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینرأی مخفی


رأی مخفی

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینعنوان


عنوان

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی

2-داستان
2-1-خ
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین تنهایی


 تنهایی

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :

.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینولگرد قهرمان


ولگرد قهرمان
خلاصه داستان :
عباس به عنوان راننده ی زن ثروتمندی استخدام می شود..
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

فیلم سنگ اول


فیلم سنگ اول
خلاصه داستان:
حسنعلی، باغدار روستایی خوابی می بیند و به فکر سفارش سنگ قبر برای خود می افتد....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داست
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

فریاد عشق


فریاد عشق
خلاصه داستان :
علی، کارگر بندر، و حسام، سر کارگر، گلی، دختر مش محمد، را خواستگاری می کنند
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

پل


پل

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
ناصر
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین اتهام


 اتهام

خلاصه:
پسر، دانشجوی دانشکده ی پزشکی و دختر دانشجوی دانشکده ی حقوق است....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوب
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
برگ 31 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084