گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

نظریه انفجار بزرگ


نظریه انفجار بزرگ

نظریه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضیح ارائه شده درباره منشأ جهان می‌باشد که بطور گسترده پذیرفته شده است. انفجار ب
.....
.....
.....
.....
.....ها نیاز داریم که هنوز وجود ندارد.
9436.jpg

000

پیدایش جهان


پیدایش جهان

پیدایش جهان امروزی
دیدگاه ما نسبت به چگونگی پیدایش جهان امروزی بسیار ناقص و یا اساساً نادرست است. به همین علت کیهان شناسان
.....
.....
.....
.....
.....ظهای از ابدیت) از ملاء جهان زندگی می‌کنیم.

000

مرور کلی بر پیدایش جهان


مرور کلی بر پیدایش جهان

گیتی
گیتی و یا جهان عبارت است از کلیت هر آنچه که وجود دارد، وجود داشته‌است و یا هر زمانی به‌وجود خواهد آمد. گاه
.....
.....
.....
.....
.....ت از نظر تعداد بعد و توپولوژی متفاوت باشند.

000

جهان هستی


جهان هستی

جهان سازمانی کاملاً پویا است. این جهان روزی آغاز شد. شاید با یک انبساط بزرگ ناگهانی مادّه. و ممکن است روزی پایان یابد. در همین ز
.....
.....
.....
.....
.....هٔ موادّ دیگر - از جمله آدمها - بو جود آمدند.

000

ماده تاریک


ماده تاریک
ماده تاریک (به انگلیسی: Dark Matter)، نوعی از ماده است که فرضیه موجود آن در اخترشناسی و کیهان‌شناسی ارائه شده‌است تا پدیده‌هایی ر
.....
.....
.....
.....
.....مانی که تابش زمینه کیهانی منتشر شد (پایین)


000

رشته کیهانی


رشته کیهانی

رشته های کیهانی (به انگلیسی: Cosmic strings) نقص های توپولوژیکی یک بعدی فرضی هستند که ممکن است در طی یک گذار فاز تقارن شکن در جهان ا
.....
.....
.....
.....
.....ی کوانتومی و نظریه ریسمان پیش بینی می شوند.

000

تابش زمینه کیهانی


تابش زمینه کیهانی

در کیهان‌شناسی تابش زمینهٔ کیهانی (به انگلیسی: Cosmic Microwave Background radiation یا به اختصار CMB) تابشی الکترومغناطیسی است که سراس
.....
.....
.....
.....
.....یدگی نوع E تابش زمینه کیهانی را به دست آورد.

000

فضای بیرونی


فضای بیرونی
فضای بیرونی (که در اصطلاح عامیانه به آن فضا می‌گویند)، به منطقه‌ای نسبتاً خلأ در گیتی گفته می‌شود که خارج از جو (هواشناسی) م
.....
.....
.....
.....
.....ی از فضا-زمان است که جرم در آن فشرده شده است.

000

قرص پیش


قرص پیش

قرص‌های پیش ستاره‌ای (به انگلیسی protoplanetary disk) توده‌هایی از گرد و غبار و گاز هستند و گونه‌ای قرص پیرا-ستاره‌ای به شمار می‌روند
.....
.....
.....
.....
.....تند که یادگار همان قرص پیش-سیاره‌ای هستند.

000

گلبول بوک


گلبول بوک

گلبول‌های بوک (به انگلیسی: Bok globule) در اخترشناسی ابرهایی تیره از گرد و غبار کیهانی متراکم و گاز هستند که در آن‌جا، گاهی شکل‌گی
.....
.....
.....
.....
.....چ ۹۵ پرورشگاه ستاره‌ای در ابر ماژلانی بزرگ

000
برگ 342 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682