گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

سیاه گوش ایران


سیاه گوش ایران

خلاصه:
تنها نمونه سیاه گوش موجود در اسارت به عنوان گونه ای کمیاب و در خطر انقراض و فاقد هر گونه آمار و شناسنامه علمی معتب
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

پلنگ ایرانی


پلنگ ایرانی

خلاصه:
هنگامى که نام پلنگ ایران (Persian Leopard) برده مى شود منظور زیرگونه Panthera pardus saxicolor است. اعتبار این زیرگونه در سال هاى اخیر ت
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

یوزپلنگ ایرانی


یوزپلنگ ایرانی

خلاصه:

انجمن یوزپلنگ ایرانی همزمان با پنجمین سالگرد تأسیس خود اعلام کرد که براساس بررسی های میدانی، مصاحبه با افراد مح
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

ببر ایرانی (ببر مازندران )


ببر ایرانی (ببر مازندران )

خلاصه:
در جنگلهای مازندران نژادی از ببر ٬ که به نام ببر ایرانی شهرت دارد ٬ می
زیسته که امروزه نابود شده است .
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

شیر ایرانی


شیر ایرانی

خلاصه:
شیر از نیرومندترین و مشهورترین پستانداران ایران و جهان ، مدتی است که نسلش در ایران از میان رفته است
موها کوتاه، رنگ ب
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

کرگدن پشمالو


کرگدن پشمالو

خلاصه:
11737.jpg

موضوعات
1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایما
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

ماموت پشمالو


ماموت پشمالو

خلاصه:
11736.jpg

موضوعات
1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایما
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

همان‌دد


همان‌دد

خلاصه:
11735.jpg

موضوعات
1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایمان
8-ک
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

گوزن شمالی ایرلندی


گوزن شمالی ایرلندی
Megaloceros giganteus

خلاصه:
11734.jpg

موضوعات
1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی

.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000

الاغ اروپایی


الاغ اروپایی
Equus hydruntinus

خلاصه:

موضوعات
1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایما
.....
.....
.....
.....
.....همترین دلایل انقراض
9-3-بیماری ها
9-4-انگل ها

000
برگ 342 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658