گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

کتاب ملاقاتی


ملاقاتی

80157.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5481.mp3
داستان صوتی ملاقاتی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
.....
.....
.....
.....
.....سی


5-3-مترجمان

علی سحابی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب ملاقاتی


ملاقاتی

80154.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5465.mp3
داستان صوتی ملاقاتی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

آرش سرکوهی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب کوه نشین شمالی


کوه نشین شمالی

80145.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5449.mp3
داستان صوتی کوه نشین شمالی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-س
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

قاسم صنعوی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب پدربزرگ


پدربزرگ

80138.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5427.mp3
داستان صوتی پدربزرگ با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

آرش سرکوهی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب آخرین سفر کشتی خیالی


آخرین سفر کشتی خیالی

80134.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5406.mp3
داستان صوتی آخرین سفر کشتی خیالی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

بهمن فرزانه


6-انتقادات و ایرادات
کتاب فراری ها


فراری ها

80124.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5380.mp3
داستان صوتی فراری ها با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگار
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

قاسم صنعوی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب نابو، سیاهپوستی که فرشته ها را منتظر گذاشت


نابو، سیاهپوستی که فرشته ها را منتظر گذاشت

8012
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

داستان از داخل یک اصطبل آغاز می‌شود. نابو سیاه پوست
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

نیکیتا تیموری


6-انتقادات و ایرادات
کتاب نامه های عشق خیانت شده


نامه های عشق خیانت شده

80119.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

مادر آنالیا بر اثر تب قبل از تولد فرزندش می‌میرد و پدر که طاقت این حادثه
.....
.....
.....
.....
.....3-مترجمان

علی آذرنگ (جباری)


6-انتقادات و ایرادات
کتاب در ساحل


در ساحل


چکیده:

داستان از جایی آغاز می‌شود که یک زن و شوهر برای گذراندن بیست روز تعطیلات خود به دهکده‌ای که در کنار ساحلی قرار دارد ر
.....
.....
.....
.....
.....رجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان
6-انتقادات و ایرادات
کتاب کرجی


کرجی


چکیده:

5348.mp3
داستان صوتی کرجی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات

.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

آرش سرکوهی


6-انتقادات و ایرادات
برگ 444 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096