گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

تیم ملی فوتبال چین


چین
رده فیفا: 84
نام مختصر (فیفا): CHN
بهترین رده فیفا: 37
بدترین رده فیفا: 109
نام رسمی در فیفا: Zhonghua Renmin Gongheguo
لقب: اژده هاسال تاسیس: 1924
سال عضوی
.....
.....
.....
.....
.....ا: 1931
کنفدراسیون: آسیا
وب سایت رسمی: www.fa.org.cn
www.fa.org.cn|>>>

تیم ملی فوتبال جزایر سنت کیتس و نویس


جزایر سنت کیتس و نویس

رده فیفا: 207
نام مختصر (فیفا): TCA
بهترین رده فیفا: 158
بدترین رده فیفا: 207
نام رسمی در فیفا: Turks and Caicos Islands
لقب: -سال تاسیس:
.....
.....
.....
.....
.....سیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.football.tc
www.football.tc|>>>

تیم ملی فوتبال آنگویلا


آنگویلا

رده فیفا: 206
نام مختصر (فیفا): AIA
بهترین رده فیفا: 189
بدترین رده فیفا: 206
نام رسمی در فیفا:
لقب: -
سال تاسیس: 1990
سال عضویت در فیفا: 1996
ک
.....
.....
.....
.....
..... و اقیانوس ها: اقیانوس اطلس، دریای کارائیب


000

تیم ملی فوتبال British Virgin Islands


رده فیفا: 197
نام مختصر (فیفا): VGB
بهترین رده فیفا: 160
بدترین رده فیفا: 200
نام رسمی در فیفا: British Virgin Islands
لقب: بچه های طبیعت
سال تاسیس: 1974
سال عضو
.....
.....
.....
.....
.....الی
وب سایت رسمی: www.bvifootballassociation.com
www.bvifootballassociation.com|>>>

تیم ملی فوتبال جزایر کیمن


جزایر کیمن

رده فیفا: 195
نام مختصر (فیفا): CAY
بهترین رده فیفا: 127
بدترین رده فیفا: 196
نام رسمی در فیفا: Cayman Islands
لقب: -
سال تاسیس: 1966
سال عضویت در
.....
.....
.....
.....
.....اف 43 متر
دریاها و اقیانوس ها: دریای کارائیب

000

تیم ملی فوتبال جزایر ویرجین ایالات متحده


جزایر ویرجین ایالات متحده

رده فیفا: 194
نام مختصر (فیفا): VIR
بهترین رده فیفا: 149
بدترین رده فیفا: 202
نام رسمی در فیفا: United States Virgin Islands
لقب: -
سا
.....
.....
.....
.....
.....ا و اقیانوس ها: دریای کارائیب - اقیانوس اطلس

000

تیم ملی فوتبال مونتسرات


مونتسرات

رده فیفا: 188
نام مختصر (فیفا): MSR
بهترین رده فیفا: 174
بدترین رده فیفا: 206
نام رسمی در فیفا: Montserrat
لقب: پسران زمرد
سال تاسیس: 1994
سال عض
.....
.....
.....
.....
.....نس 914 متر
دریاها و اقیانوس ها: دریای کارائیب

000

تیم ملی فوتبال باهاما


باهاما
رده فیفا: 186
نام مختصر (فیفا): BAH
بهترین رده فیفا: 138
بدترین رده فیفا: 197
نام رسمی در فیفا: Commonwealth of The Bahamas
لقب: -
سال تاسیس: 1967
سال عضویت
.....
.....
.....
.....
.....ون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.bahamasfa.com
www.bahamasfa.com|>>>

تیم ملی فوتبال کوراسائو


کوراسائو
رده فیفا: 177
نام مختصر (فیفا): CUW
بهترین رده فیفا: 146
بدترین رده فیفا: 183
نام رسمی در فیفا: Curaçao
لقب: -
سال تاسیس: 1921
سال عضویت در فیفا:
.....
.....
.....
.....
.....رگ 375 متر
دریاها و اقیانوس ها: دریای کارائیب

000

تیم ملی فوتبال برمودا


برمودا

رده فیفا: 169
نام مختصر (فیفا): BER
بهترین رده فیفا: 76
بدترین رده فیفا: 189
نام رسمی در فیفا: Bermuda
لقب: رزمندگان گومبی
سال تاسیس: 1928
سال عض
.....
.....
.....
.....
.....ون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.bermudafa.com
www.bermudafa.com|>>>
برگ 445 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682